Εφαρμογή UFC.TV στην κονσόλα Xbox 360

Σε αυτήν τη σελίδα

Απαιτήσεις εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή UFC.TV, χρειάζεστε τα εξής:

 • Να είστε συνδεδεμένοι σε ένα λογαριασμό Xbox Live.
 • Τουλάχιστον 128 megabyte διαθέσιμου χώρου.
 • Ένα λογαριασμό UFC.com και UFC FIGHT PASS.

Λήψη της εφαρμογής UFC.TV

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Από την κονσόλα σας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την ετικέτα παίκτη Xbox Live.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε Browse Apps ή Search Apps.
 3. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή UFC.TV.
 4. Επιλέξτε την εφαρμογή UFC.TV και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download.
 5. Επιλέξτε Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή UFC.TV κάποια άλλη στιγμή, μεταβείτε στην ενότητα apps, My Apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε UFC.TV.

Εγκατάσταση της εφαρμογής UFC.TV στην κονσόλα Xbox 360

 1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λογαριασμό UFC.com και UFC FIGHT PASS.
 2. Μεταβείτε στην ενότηταapps, My Apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε UFC.TV.
 3. Επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Account Settings.
 4. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες του λογαριασμού UFC και επιλέξτε login.

Διαχείριση του λογαριασμού UFC FIGHT PASS

Μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό UFC FIGHT PASS χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μια συσκευή με πρόσβαση στο Internet, μεταβαίνοντας στην τοποθεσία UFC FIGHT PASS και πραγματοποιώντας είσοδο με τις πληροφορίες του λογαριασμού UFC.

Για υποστήριξη σχετικά με το λογαριασμό UFC.TV, επισκεφτείτε την Υποστήριξη της UFC.TV.

Χρήση του Γονικού ελέγχου για τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιεχόμενο

Αν χρησιμοποιείτε τον Γονικό έλεγχο για να ελέγχετε ποιες ταινίες και ποια τηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να προβάλλονται μέσω του Xbox Live στην κονσόλα σας, η εφαρμογή UFC.TV θα ακολουθεί αυτές τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τους γονικούς ελέγχους για να περιορίζετε την πρόσβαση σε ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα, αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται με το εικονίδιο "με περιορισμό" στην εφαρμογή UFC.TV. Για την αναπαραγωγή ενός στοιχείου με περιορισμό, ένας ενήλικας θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης του Γονικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της πρόσβασης σε περιεχόμενο του Xbox Live με χρήση των Γονικών ελέγχων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός γονικών ελέγχων για την κονσόλα Xbox 360.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα σύνδεσης στο Xbox Live

Αν η εφαρμογή UFC.TV δεν λειτουργεί ομαλά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live.

Προβλήματα ήχου ή εικόνας του Xbox 360

Αν η κονσόλα Xbox 360 δεν παρέχει καλή ποιότητα εικόνας ή ήχου για την εφαρμογή σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα ήχου ή εικόνας σε μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox 360.

H εφαρμογή UFC.TV δεν αποκρίνεται

Αν η εφαρμογή UFC.TV δεν αποκρίνεται, διαγράψτε την και επανεγκαταστήστε την. Δείτε πώς:

 1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε την κύρια συσκευή αποθήκευσης.
 4. Επιλέξτε Games and Apps.
 5. Βρείτε και επισημάνετε την εφαρμογή UFC.TV. Πιέστε το κουμπί Y, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή Game Options.
 6. Επιλέξτε Delete και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή.
 7. Επιστρέψτε στο Dashboard.
 8. Μεταβείτε στις εφαρμογές και, στη συνέχεια, στην ενότητα Browse Apps ή Search Apps.
 9. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή UFC.TV και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.
 10. Επιλέξτε Download και, στη συνέχεια, Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Αν η εφαρμογή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Μηνύματα σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής UFC.TV.

Σφάλματα βίντεο

 • The video cannot be played at this time. (Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο αυτήν τη στιγμή.)
 • A missing data error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα απώλειας δεδομένων.)
 • Sorry, the video you were interested in is no longer available. (Λυπούμαστε, το βίντεο για το οποίο ενδιαφέρεστε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.)

Για να επιλυθεί το σφάλμα, περιμένετε ένα λεπτό περίπου. Κατόπιν, προσπαθήστε ξανά να ξεκινήσετε το περιεχόμενο.

Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και επιλέξτε άλλο περιεχόμενο για παρακολούθηση. Για να ειδοποιήσετε την υπηρεσία UFC.TV σχετικά με το σφάλμα περιεχομένου, επισκεφτείτε την Υποστήριξη της UFC.TV.

Σφάλματα διαθεσιμότητας

 • Sorry, the UFC.TV server isn’t available right now. (Λυπούμαστε, ο διακομιστής UFC.TV δεν είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή.) Please select the retry button below or try again later. (Επιλέξτε το κουμπί επανάληψης παρακάτω ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.) For more information, go to www.xbox.com/status. (Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/status.)
 • The Application has encountered an unexpected error and will now exit. (Η εφαρμογή αντιμετώπισε ένα απρόσμενο σφάλμα και θα κλείσει.)
 • UFC.TV Server unavailable. (Ο διακομιστής UFC.TV δεν είναι διαθέσιμος.)
 • A server or network error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα διακομιστή ή δικτύου.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
 • An unknown error has occurred. (Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα.)
 • An internal error has occurred. (Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα.)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα http://www.xbox.com/status, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον πάροχο της υπηρεσίας.
 2. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια εκκίνησης της εφαρμογής UFC.TV ή περιεχομένου εντός της εφαρμογής, περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να ξεκινήσετε ξανά την εφαρμογή.
 3. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, διαγράψτε την εφαρμογή UFC.TV και εγκαταστήστε την ξανά.
 4. Αν με αυτόν τον τρόπο δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Η UFC.TV είναι υπεύθυνη για όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα περιεχομένου, επισκεφτείτε την Υποστήριξη της UFC.TV.

Σχετικά ζητήματα

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εφαρμογή UFC.TV στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;