Εφαρμογή Viewster στην κονσόλα Xbox 360

Σε αυτήν τη σελίδα

Απαιτήσεις εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Viewster, χρειάζεστε τα εξής:

 • Να είστε συνδεδεμένοι σε ένα λογαριασμό Xbox Live.
 • Τουλάχιστον 128 megabyte διαθέσιμου χώρου.
 • Έναν δωρεάν λογαριασμό Viewster.

Λήψη της εφαρμογής Viewster

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Από την κονσόλα σας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την ετικέτα παίκτη Xbox Live.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε Browse Apps ή Search Apps.
 3. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή Viewster.
 4. Επιλέξτε την εφαρμογή Viewster και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download.
 5. Επιλέξτε Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Αν θέλετε να παρακολουθήστε περιεχόμενο στην εφαρμογή Viewster, επιλέξτε Play Now. Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Viewster κάποια άλλη στιγμή, μεταβείτε στην ενότητα apps, My Apps και, στη συνέχεια, επιλέξτε Viewster.

Συσχετισμός της κονσόλας Xbox 360 με το λογαριασμό Viewster

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στην εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να συσχετίσετε το λογαριασμό Viewster με την κονσόλα Xbox 360. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για την εφαρμογή Viewster.

Αν δεν έχετε ήδη δωρεάν λογαριασμό Viewster, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό με δύο τρόπους:

Παρακολούθηση της εφαρμογής Viewster

Για να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες μέσω της εφαρμογής Viewster, επιλέξτε μία από τις κατηγορίες στο επάνω μέρος της οθόνης, όπως Just Watched, TV Series, Movies και Trailers.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης.

Κατάργηση συσχετισμού της κονσόλας Xbox 360 με το λογαριασμό Viewster

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στην εφαρμογή Viewster, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Viewster.

Διαχείριση του λογαριασμού Viewster

Για βοήθεια με τη διαχείριση του λογαριασμού Viewster, επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Viewster.

Χρήση του Γονικού ελέγχου για τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιεχόμενο

Αν χρησιμοποιείτε τον Γονικό έλεγχο για να ελέγχετε ποιες ταινίες και ποια τηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να προβάλλονται μέσω του Xbox Live στην κονσόλα σας, η εφαρμογή Viewster θα ακολουθεί αυτές τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τους γονικούς ελέγχους για να απαγορεύετε την πρόσβαση σε ορισμένους τύπους τηλεοπτικών προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα θα εμφανίζονται με το εικονίδιο "με περιορισμό" στην εφαρμογή Viewster. Για την αναπαραγωγή ενός στοιχείου με περιορισμό, ένας ενήλικας θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης του Γονικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιορισμού της πρόσβασης σε περιεχόμενο του Xbox Live με χρήση των Γονικών ελέγχων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός γονικών ελέγχων για την κονσόλα Xbox 360.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα σύνδεσης στο Xbox Live

Αν η εφαρμογή Viewster δεν λειτουργεί ομαλά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live.

Προβλήματα ήχου ή εικόνας του Xbox 360

Αν η κονσόλα Xbox 360 δεν παρέχει καλή ποιότητα εικόνας ή ήχου για την εφαρμογή σας, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα ήχου ή εικόνας σε μια εφαρμογή στην κονσόλα Xbox 360.

Η εφαρμογή Viewster δεν αποκρίνεται

Αν η εφαρμογή Viewster δεν αποκρίνεται, διαγράψτε την και επανεγκαταστήστε την. Δείτε πώς:

 1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε την κύρια συσκευή αποθήκευσης.
 4. Επιλέξτε Games and Apps.
 5. Βρείτε και επισημάνετε την εφαρμογή Viewster. Πιέστε το κουμπί Y, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή Game Options.
 6. Επιλέξτε Delete και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή.
 7. Επιστρέψτε στο Dashboard.
 8. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, στην ενότητα Browse Apps ή Search Apps.
 9. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή Viewster και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.
 10. Επιλέξτε Download και, στη συνέχεια, Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Αν η εφαρμογή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Μηνύματα σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής Viewster.

Σφάλματα εφαρμογής και διαθεσιμότητας

 • Sorry, the VIEWSTER server isn’t available right now. (Λυπούμαστε, ο διακομιστής VIEWSTER δεν είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή.) Please select the retry button below or try again later. (Επιλέξτε το κουμπί επανάληψης παρακάτω ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.) For more information, go to www.xbox.com/status. (Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/status.)
 • The Application has encountered an unexpected error and will now exit. (Η εφαρμογή αντιμετώπισε ένα απρόσμενο σφάλμα και θα κλείσει.)
 • VIEWSTER Server unavailable. (Ο διακομιστής VIEWSTER δεν είναι διαθέσιμος)
 • A server or network error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα διακομιστή ή δικτύου.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
 • An unknown error has occurred. (Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα.)
 • An internal error has occurred. (Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα.)

Αν λάβετε κάποιο από αυτά τα μηνύματα σφάλματος, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

 • Ελέγξτε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία στη σελίδα Κατάστασης του Xbox Live ή αν εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση της υπηρεσίας Xbox Live στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις από την υπηρεσία, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστούν και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
  • Αν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε περίπου ένα λεπτό και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά την εφαρμογή.
 • Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, δοκιμάστε να διαγράψετε και να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή Viewster.

Αν με καμία από αυτές τις λύσεις δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Σημείωση Η υπηρεσία Viewster είναι υπεύθυνη για όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο εντός της εφαρμογής Viewster. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της εφαρμογής Viewster στην τοποθεσία viewster.freshdesk.com/support/home.

Σφάλματα περιεχομένου

 • The video cannot be played at this time. (Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο αυτήν τη στιγμή.)
 • A missing data error has occurred. (Παρουσιάστηκε σφάλμα απώλειας δεδομένων.)
 • Sorry, the video you were interested in is no longer available. (Λυπούμαστε, το βίντεο για το οποίο ενδιαφέρεστε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.)

Αν λάβετε ένα από αυτά τα σφάλματα, περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Κατόπιν, προσπαθήστε ξανά να ξεκινήσετε το περιεχόμενο.

Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το σφάλμα, επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και επιλέξτε άλλο περιεχόμενο για παρακολούθηση.

Για να ειδοποιήσετε την υπηρεσία Viewster σχετικά με το σφάλμα περιεχομένου, επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της εφαρμογής Viewster στην τοποθεσία viewster.freshdesk.com/support/home.

Σχετικά ζητήματα

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εφαρμογή Viewster στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;