Βοήθεια για την εφαρμογή YouTube στην κονσόλα Xbox 360

Σημείωση Για περαιτέρω πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με την εφαρμογή YouTube, μεταβείτε στη σελίδα Υποστήριξης του YouTube για κονσόλες παιχνιδιών.

Προβλήματα σύνδεσης στο Xbox Live

Αν η εφαρμογή YouTube δεν λειτουργεί ομαλά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live.

Προβλήματα ήχου/εικόνας του Xbox 360

Αν η κονσόλα Xbox 360 δεν παρέχει καλή ποιότητα εικόνας ή ήχου, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα ήχου ή εικόνας του Xbox 360.

Η εφαρμογή YouTube δεν αποκρίνεται

Αν η εφαρμογή YouTube δεν αποκρίνεται, διαγράψτε την και επανεγκαταστήστε την. Δείτε πώς:

 1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε την κύρια συσκευή αποθήκευσης.
 4. Επιλέξτε Games and Apps.
 5. Βρείτε και επισημάνετε την εφαρμογή <XYZ>. Πιέστε το κουμπί Y, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή Game Options.
 6. Επιλέξτε Delete και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την εφαρμογή.
 7. Επιστρέψτε στο Dashboard.
 8. Μεταβείτε στην ενότητα apps και, στη συνέχεια, στην ενότητα Browse Apps ή Search Apps.
 9. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές ή αναζητήστε την εφαρμογή YouTube και, στη συνέχεια, επιλέξτε την.
 10. Επιλέξτε Download και, στη συνέχεια, Confirm Purchase, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Αν η εφαρμογή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Μηνύματα σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής YouTube.

Προβλήματα σύνδεσης

 • Can’t connect to the YouTube Service. (Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στην υπηρεσία YouTube.) Error code: (Κωδικός σφάλματος:) 0C01/8009/0304
 • Sorry, YouTube isn't available right now. (Λυπούμαστε, η εφαρμογή YouTube δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.) For more information, go to www.xbox.com/status. (Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/status.)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας YouTube.
 2. Αν η υπηρεσία YouTube λειτουργεί, περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να ξεκινήσετε την εφαρμογή ή να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο.
 3. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε ένα από αυτά τα μηνύματα σφάλματος, διαγράψτε και κατόπιν επανεγκαταστήστε την εφαρμογή YouTube.

Αν με καμία από αυτές τις προτάσεις δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Σφάλματα λογαριασμού

 • Account pairing was not successful. (Η ζεύξη των λογαριασμών δεν ήταν επιτυχής.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος, αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός YouTube που διαθέτετε δεν συνδέθηκε επιτυχώς με την ετικέτα παίκτη Xbox. Ελέγξτε τα διαπιστευτήρια σας και δοκιμάστε ξανά να εκτελέσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.
 2. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσής σας, κλείστε την εφαρμογή, ξεκινήστε ξανά την εφαρμογή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε. Για να λάβετε περισσότερη βοήθεια σχετικά με αυτό το σφάλμα, μεταβείτε στη σελίδα Υποστήριξης του YouTube για κονσόλες παιχνιδιών.
 • For full access, you need a YouTube account. (Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό YouTube.) You need to sign in. (Πρέπει να συνδεθείτε.)

  Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτό το βήμα:

  1. Για να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό YouTube με την εφαρμογή, συνδέστε το λογαριασμό YouTube με την ετικέτα παίκτη που έχετε συσχετίσει με το λογαριασμό Xbox Live.

Σφάλματα διαθεσιμότητας

 • Sorry, but the item you requested to view ({0}) is no longer available. (Λυπούμαστε, το στοιχείο που ζητήσατε να προβάλετε ({0}) δεν είναι πλέον διαθέσιμο.)
 • Sorry, the item you're interested in is no longer available (Λυπούμαστε, το στοιχείο που σας ενδιαφέρει δεν είναι πλέον διαθέσιμο.)
 • Sorry, this video cannot be played. (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτού του βίντεο.)
 • Sorry, but we cannot display the item you requested to view (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του στοιχείου που ζητήσατε να προβάλετε)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Κατόπιν, προσπαθήστε ξανά να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο.
 2. Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε το σφάλμα, επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και επιλέξτε άλλο περιεχόμενο για παρακολούθηση.
Για να ειδοποιήσετε το YouTube σχετικά με το σφάλμα περιεχομένου, επικοινωνήστε με τη Βοήθεια του YouTube.

Αν παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα σφάλματα, διαγράψτε την εφαρμογή και μεταβείτε στο Store για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 • Η εφαρμογή κολλάει σε ένα περιστρεφόμενο εικονίδιο στην οθόνη εκκίνησης μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "YouTube is Unavailable" (Η εφαρμογή YouTube δεν είναι διαθέσιμη).
 • Εμφανίζεται κάποιο περιεχόμενο, αλλά ορισμένοι τύποι περιήγησης/αναζήτησης καταλήγουν σε περιστρεφόμενα εικονίδια συνοδευόμενα από μηνύματα "YouTube is Unavailable" (Η εφαρμογή YouTube δεν είναι διαθέσιμη).
 • Η εφαρμογή μεταβαίνει στην οθόνη "Home", αλλά δεν εμφανίζεται περιεχόμενο.
 • Εμφανίζεται περιεχόμενο, αλλά κατά την αναπαραγωγή εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος αναπαραγωγής.
 • Εμφανίζεται περιεχόμενο, αλλά κατά την αναπαραγωγή ένα βίντεο αναφέρει ότι υπάρχει σφάλμα.

Σφάλματα απόδοσης

 • The current network cannot support quality video playback. (Δεν είναι δυνατή η υποστήριξη αναπαραγωγής βίντεο υψηλής ποιότητας από το τρέχον δίκτυο.) The current video has been paused and you may choose to continue at a later time. (Έγινε παύση του τρέχοντος βίντεο και μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του αργότερα.)

Για να επιλύσετε το σφάλμα, ακολουθήστε αυτό το βήμα:

 1. Μεταβείτε στο θέμα Προβλήματα σχετικά με την ταχύτητα σύνδεσης ή τις αποσυνδέσεις, για να βελτιώσετε την απόδοση του δικτύου σας.

Σφάλματα γονικών ελέγχων

 • Xbox Live child accounts are not allowed to use this application (Δεν επιτρέπεται στους παιδικούς λογαριασμούς Xbox Live να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή)

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες παιδικών λογαριασμών Xbox Live να συνδέονται ή να ξεκινούν την εφαρμογή YouTube από την κονσόλα σας.

 • This app provides access to unrated video content (Αυτή η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο βίντεο χωρίς χαρακτηρισμό)

Αυτή η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν ένας χρήστης εφηβικού λογαριασμού Xbox Live συνδέεται στην εφαρμογή YouTube. Οι χρήστες αυτών των λογαριασμών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή YouTube, αλλά, ανάλογα με το επίπεδο δικαιωμάτων σε περιεχόμενο, ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν τη ρύθμιση της ασφαλούς λειτουργίας του YouTube από την επιλογή Αυστηρό στην επιλογή Μεσαίο ή Απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα Γονικού ελέγχου μέσω ενός λογαριασμού ενήλικα στην κονσόλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασφαλούς λειτουργίας, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της ασφαλούς λειτουργίας για φιλτράρισμα βίντεο του YouTube στην κονσόλα Xbox 360.

Σφάλματα περιοχής

 • Video cannot be played in your country/region (Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο στη χώρα/στην περιοχή σας)

Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του βίντεο ή η υπηρεσία YouTube δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο στη χώρα ή την περιοχή όπου διαμένετε ή όπου δημιουργήθηκε η ετικέτα παίκτη σας.

Λήψη υποστήριξης

Τόσο το YouTube όσο και η Microsoft παρέχουν υποστήριξη για το YouTube στο Xbox Live. Οι παρακάτω πληροφορίες συνοψίζουν τους τομείς υποστήριξης που καλύπτονται από κάθε εταιρεία:

Υποστήριξη YouTube

Μεταβείτε στη Βοήθεια του YouTube για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 • Δημιουργία λογαριασμού YouTube
 • Ροή και περιεχόμενο στο YouTube
 • Τον λογαριασμό σας στο YouTube

Υποστήριξη του Xbox

Η Υποστήριξη του Xbox παρέχει βοήθεια σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Χρήση της εφαρμογής YouTube
 • Δημιουργία λογαριασμού Xbox Live
 • Χρέωση και εξυπηρέτηση του Xbox Live

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Βοήθεια για την εφαρμογή YouTube στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;