Εγκατάσταση της κονσόλας Xbox 360 E

Επισκόπηση

Μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε την κονσόλα Xbox 360 E – απλά ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

Λύσεις

Αποσυσκευασία και τοποθέτηση της κονσόλας

Βήμα 1: Αφαιρέστε την κονσόλα από το κουτί

Μια εικόνα απεικονίζει τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της κονσόλας Xbox 360 E.

Ένα σύστημα παιχνιδιού Xbox 360 E τυπικά περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Κονσόλα
 2. Καλώδιο A/V (σύνθετο 3,5 mm)
 3. Τροφοδοτικό
 4. Καλώδιο τροφοδοσίας
 5. Ασύρματο χειριστήριο
 6. 2 μπαταρίες AA
 7. Εγχειρίδιο χρήσης
 8. Ενσύρματα ακουστικά (διαφέρουν ανάλογα με το πακέτο κονσόλας)

Βήμα 2: Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία

Μια εικόνα απεικονίζει ένα χέρι που αφαιρεί την προστατευτική ταινία από την κονσόλα Xbox 360 E.

Βήμα 3: Τοποθετήστε την κονσόλα

Σωστή τοποθέτηση Λανθασμένη τοποθέτηση
Μια εικόνα υποδεικνύει ενδεικτικά μια σωστή τοποθέτηση της κονσόλας Xbox και μιας τηλεόρασης σε ένα ντουλάπι. Γύρω από την κονσόλα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Μια εικόνα υποδεικνύει ενδεικτικά μια λανθασμένη τοποθέτηση της κονσόλας Xbox, επειδή η κονσόλα είναι σφηνωμένη ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα πάνω σε ένα ράφι και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν που να επιτρέπει τον εξαερισμό.

Βεβαιωθείτε ότι η θέση της κονσόλας σας:

 • Είναι σταθερή
 • Αερίζεται επαρκώς, είναι σχετικά δροσερή και δεν βρίσκεται κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας
 • Είναι τακτοποιημένο. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω, κάτω ή ακριβώς δίπλα στην κονσόλα

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κονσόλα κάθετα ή οριζόντια.

Σύνδεση του τροφοδοτικού

 1. Συνδέστε το τροφοδοτικό.
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό.
 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

Σύνδεση της κονσόλας στην τηλεόρασή σας

Το σύστημα κονσόλας Xbox 360 E περιλαμβάνει ένα Σύνθετο καλώδιο AV (ήχου/εικόνας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο, για να συνδέσετε την κονσόλα σε μια τυπική τηλεόραση ή οθόνη. Δείτε πώς:

Σημειώσεις

 • Αυτό το Σύνθετο καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) δεν υποστηρίζει οθόνες υψηλής ευκρίνειας (HD).
 • Εάν έχετε τηλεόραση HDTV και θέλετε να δείτε τις οδηγίες για τη χρήση ενός καλωδίου HDMI, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360 με μια τηλεόραση.
 1. Συνδέστε το μικρό βύσμα 3,5 mm στην υποδοχή 3,5 mm που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κονσόλας.
 2. Εντοπίστε τις θύρες A/V στην τηλεόραση ή την οθόνη σας. Συνδέστε τα έγχρωμα βύσματα του σύνθετου καλωδίου A/V στις αντίστοιχες θύρες της τηλεόρασης ως εξής:
  • Κίτρινο = σύνθετο σήμα βίντεο
  • Κόκκινο = αναλογικός ήχος δεξιού καναλιού
  • Λευκό = αναλογικός ήχος αριστερού καναλιού
Μια εικόνα απεικονίζει τη σύνδεση του σύνθετου καλωδίου ήχου/εικόνας ανάμεσα σε μια κονσόλα Xbox 360 E και μια τηλεόραση.

Σημείωση Οι μονοφωνικές (mono) τηλεοράσεις έχουν μόνο μία θύρα ήχου. Συνδέστε είτε το κόκκινο είτε το λευκό βύσμα στην τηλεόραση.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.

  Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση και την κονσόλα, θα πρέπει να εμφανιστεί ο Πίνακας οργάνων Xbox στην οθόνη σας:

Αρχική οθόνη Xbox

Αν δεν βλέπετε τον Πίνακα οργάνων Xbox, μπορεί να είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη ρύθμιση εισόδου εικόνας. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση εισόδου εικόνας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή του συστήματος ψυχαγωγίας σας για οδηγίες.

Για να βελτιώσετε την προβολή βίντεο, μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σύνδεση ενός χειριστηρίου

Σύνδεση ενός ασύρματου χειριστηρίου

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ΑΑ στο χειριστήριο.
 3. Ενεργοποιήστε το χειριστήριό σας πατώντας και κρατώντας πατημένο το κεντρικό κουμπί Xbox Guide, μέχρι να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο.
Ένας δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το μεγάλο κουμπί Guide κοντά στο κέντρο ενός χειριστηρίου Xbox 360.

Αν το χειριστήριο δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε τις μπαταρίες. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενο χειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένο.

 1. Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα.
Στο μπροστινό μέρος μιας κατακόρυφα τοποθετημένης κονσόλας, ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το μικρό κουμπί σύνδεσης στα αριστερά, κοντά στην κάτω πλευρά.
 1. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε και απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο.
Το κουμπί σύνδεσης είναι επισημασμένο στην μπροστινή πλευρά του χειριστηρίου.

Σημειώσεις

 • Όταν οι λυχνίες γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας σταματήσουν να αναβοσβήνουν, το χειριστήριο έχει συνδεθεί.
 • Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι τέσσερα χειριστήρια σε μια κονσόλα.
 • Κάθε συνδεδεμένο χειριστήριο εκχωρείται σε μία από τις τέσσερις θέσεις. Κάθε θέση αντιστοιχεί σε ένα φωτεινό τμήμα γύρω από το κουμπί Xbox Guide του χειριστηρίου.
Κονσόλα Xbox 360 και χειριστήριο

Σύνδεση ενός ενσύρματου χειριστηρίου

Εάν έχετε ενσύρματο χειριστήριο, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση ενός χειριστηρίου παιχνιδιού.

Ορισμός των ρυθμίσεων της κονσόλας σας

Αρχική οθόνη του Xbox Dashboard

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την κονσόλα σας, θα σας ζητηθεί να:

 • Επιλέξετε της γλώσσα σας.
 • Δημιουργήσετε ένα προφίλ.
 • Δημιουργήστε μια σύνδεση δικτύου (προαιρετικά). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Ενσύρματη σύνδεση ή Ασύρματη σύνδεση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Η συρταρωτή θήκη δίσκου ανοίγει και ένας δίσκος αφαιρείται.

Κατόπιν, τοποθετήστε ένα δίσκο παιχνιδιού και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να παίζετε!

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγκατάσταση της κονσόλας Xbox 360 E" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;