Συνήθεις ερωτήσεις για την αναπαραγωγή εικόνας και ήχου στην κονσόλα Xbox 360

Σημείωση Από τις 15 Νοεμβρίου 2015, η υπηρεσία Zune διακόπτεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά την προσπάθεια ροής ή λήψης περιεχομένου ή ενημέρωσης της υπηρεσίας.

Επισκόπηση

Αυτό το άρθρο δίνει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο και τη ροή ήχου/εικόνας (AV) στην κονσόλα Xbox 360.

Λύσεις

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Τι υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή AVI (Audio Video Interleaved);

Α1: Στοιχεία που υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή AVI:

 • Επεκτάσεις αρχείων: .avi, .divx
 • Κοντέινερ: AVI
 • Προφίλ βίντεο: MPEG-4 Part 2, Simple και Advanced Simple Profile
 • Ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο: 5 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps) με ανάλυση 1280 x 720 στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
 • Προφίλ ήχου: Dolby Digital 2 καναλιών και 5.1 καναλιών, MP3
 • Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ήχου: Χωρίς περιορισμούς
  Σημείωση Ανατρέξτε στην ερώτηση 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε2: Τι υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για το πρότυπο H.264;

Α2: Για το πρότυπο H.264, η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει τα εξής:

 • Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων: .mp4, .m4v, mp4v, .mov
 • Κοντέινερ: MPEG-4, QuickTime
 • Προφίλ βίντεο: Προφίλ baseline, main και high (μέχρι το επίπεδο 4.1)
 • Ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο: 10 Mbps με ανάλυση 1920 x 1080 στα 30 fps
 • Προφίλ ήχου: Δικάναλος ήχος AAC low complexity (LC)
 • Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ήχου: Χωρίς περιορισμούς
  Σημείωση Ανατρέξτε στην ερώτηση 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε3: Τι υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή MPEG-4 Part 2;

Α3: Στοιχεία που υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή MPEG-4:

 • Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων: .mp4, .m4v, mp4v, .mov
 • Κοντέινερ: MPEG-4, QuickTime
 • Προφίλ βίντεο: Simple και Advanced Simple Profile
 • Ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο: 5 Mbps με ανάλυση 1280 x 720 στα 30 fps
 • Προφίλ ήχου: Δικάναλος ήχος AAC low complexity (LC)
 • Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ήχου: Χωρίς περιορισμούς
  Σημείωση Ανατρέξτε στην ερώτηση 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε4: Τι ακριβώς υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή WMV (VC-1)?

Α4: Στοιχεία που υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για τη μορφή WMV:

 • Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων: .wmv
 • Κοντέινερ: asf
 • Προφίλ βίντεο: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 ή WMVA) σε simple, main και advanced, μέχρι το επίπεδο 3
 • Ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο: 15 Mbps με ανάλυση 1920 x 1080 στα 30 fps
 • Προφίλ ήχου: WMA7/8, WMA 9 Pro (στερεοφωνικός και 5.1), συμπίεση WMA χωρίς απώλεια
 • Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit ήχου: Χωρίς περιορισμούς
  Σημείωση Ανατρέξτε στην ερώτηση 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε5: Μπορώ να συνδυάσω διαφορετικούς κωδικοποιητές βίντεο και ήχου εκτός από εκείνους που καθορίζονται στις ερωτήσεις 1 έως 4 παραπάνω;

Α5: Όχι. Το Xbox υποστηρίζει μόνο τον κωδικοποιητή ήχου και βίντεο των συγκεκριμένων κοντέινερ, όπως καθορίζεται στις ερωτήσεις 1 έως 4.

Ε6: Πώς μπορώ να προσδιορίσω αν ένα αρχείο βίντεο που προσπαθώ να αναπαραγάγω συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις ερωτήσεις 1 έως 4;

Α6: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο άλλου κατασκευαστή, για να αναλύσετε τα αρχεία βίντεο και να προσδιορίσετε ποιος κωδικοποιητής ήχου και βίντεο χρησιμοποιείται. Ένα δημοφιλές εργαλείο άλλου κατασκευαστή που χρησιμοποιείται για την ανάλυση αρχείων βίντεο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία http://www.headbands.com/gspot/.

Ε7: Πώς μπορώ να δημιουργήσω περιεχόμενο WMV, AVI, H.264 και MPEG-4; Ποιους κωδικοποιητές υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360;

Α7: Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές διαθέσιμες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών. Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει πολλούς κοινούς κωδικοποιητές. Πιο συγκεκριμένα, για την κωδικοποίηση σε WMV μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές κωδικοποίησης Microsoft Expression Encoder ή Windows Media Encoder.

Ε8: Ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες του προφίλ MPEG-4 Advanced Simple Profile υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360;

Α8: Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει Αμφίδρομα καρέ (BVOP), Πεπλεγμένα καρέ, Αντιστάθμιση κίνησης ενός τετάρτου του pixel, Ολική αντιστάθμιση κίνησης (GMC) και Κβάντιση MPEG.

Ε9: Ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο στην κονσόλα Xbox 360;

Α9: Μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο από μια αφαιρούμενη μονάδα USB 2.0 FAT32, από ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης και μέσω ροής από το λογισμικό Zune, το Windows Media Player 11 ή τον Windows Home Server.

Ε10: Ποιοι είναι οι διάφοροι κωδικοποιητές βίντεο που υποστηρίζονται από όλους τους τρόπους αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο στην κονσόλα Xbox 360;

Α10: Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα:

Σενάριο

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές

Από μια συσκευή αποθήκευσης USB στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του Xbox 360 Dashboard

WMV (χωρίς προστασία),
MPEG4
H.264
AVI

Από το Windows Media Player 11 στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του Xbox 360 Dashboard

WMV (με προστασία)
WMV (χωρίς προστασία)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Από το λογισμικό Zune στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του Xbox 360 Dashboard

WMV (χωρίς προστασία)
MPEG4
H.264

Από τον Windows Home Server στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του Xbox 360 Dashboard

WMV (με προστασία)
WMV (χωρίς προστασία)
AVI

Από το Windows Media Center σε μια επέκταση Media Center του Xbox

WMV (με προστασία)
WMV (χωρίς προστασία)
MPEG2

*Ανατρέξτε στην ερώτηση 32 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του Windows Media Player για κοινή χρήση αυτών των τύπων αρχείου με την κονσόλα Xbox 360.

Ε11: Ποιες είναι οι "πραγματικές" τιμές για το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης bit, την ανάλυση και τα καρέ ανά δευτερόλεπτο που υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 για όλες τις μορφές;

Α11: Η κονσόλα Xbox 360 δεν αποκλείει την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου βίντεο με βάση τον μέγιστο ρυθμό μετάδοσης bit, την ανάλυση ή τα καρέ ανά δευτερόλεπτο. Οι μέγιστες τιμές που αναφέρθηκαν προηγουμένως για κάθε κωδικοποιητή έχουν προκύψει από ελέγχους που έγιναν για διάφορες προελεύσεις αναπαραγωγής βίντεο. Περιεχόμενο με μεγαλύτερες τιμές δεν θα αποκλείεται, ωστόσο η ποιότητα της αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι άριστη. Χρησιμοποιείτε υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης bit με δική σας ευθύνη.

Ε12: Τι μέγεθος συσκευής αποθήκευσης USB υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360;

Α12: Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει οποιοδήποτε μέγεθος συσκευής αποθήκευσης μπορεί να διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων FAT32. Δυστυχώς, κατά τη διαμόρφωση μιας συσκευής στα Windows Vista ή τα Windows XP, το ανώτατο μέγεθος για το σύστημα αρχείων FAT32 είναι τα 2 TB. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτόν τον περιορισμό, χρησιμοποιώντας βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών ή ένα εναλλακτικό λειτουργικό σύστημα στο οποίο δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός. Σημειώστε ότι το μέγιστο μέγεθος οποιουδήποτε αρχείου στο σύστημα αρχείων FAT32 ανέρχεται στα 4 GB.

Ε13: Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος αρχείου βίντεο που υποστηρίζεται;

Α13: Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για ένα αρχείο AVI, MPEG-4 Part 2 ή H.264 με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 4 GB. 4 GB είναι, άλλωστε, και το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου που μπορείτε να αποθηκεύσετε σε έναν σκληρό δίσκο USB FAT32. Ωστόσο, το Windows Media Player 11 και το λογισμικό Zune υποστηρίζουν τη ροή αρχείων WMV που είναι μεγαλύτερα από 4 GB.

Ε14: Υποστηρίζεται ήχος AAC 5.1 καναλιών;

Α14: Όχι. Υποστηρίζεται μόνο ήχος AAC 2 καναλιών. Αν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο 5.1 καναλιών στην κονσόλα σας, θα πρέπει να το κωδικοποιήσετε σε μορφή WMV με ήχο WMAPro 5.1 ή να χρησιμοποιήσετε το κοντέινερ AVI με ήχο Dolby Digital 5.1.

Ε15: Ποιοι τύποι αρχείων AVI υποστηρίζονται;

Α15: Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει αρχεία που κωδικοποιήθηκαν με τη χρήση MPEG-4 Part 2, Simple και Advanced Simple Profile. Αυτά τα αρχεία αποκαλούνται συχνά αρχεία βίντεο "Xvid" ή "DivX". Πολλά κοινά εργαλεία δημιουργίας DVD, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες μπορούν να κωδικοποιήσουν αρχεία χρησιμοποιώντας MPEG-4. Σημειώστε ότι ορισμένα αρχεία που δημιουργούνται για συσκευές DivX ενδέχεται, επίσης, να περιέχουν πρόσθετες λειτουργίες, όπως μενού, υποτίτλους, πολλαπλά κομμάτια ήχου και ούτω καθεξής. Η κονσόλα Xbox 360 θα προσπαθήσει να αναπαραγάγει αυτά τα αρχεία, ωστόσο δεν υποστηρίζει αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου.

Ε16: Γιατί δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων DivX παλαιότερων εκδόσεων;

Α16: Καθώς η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει μόνο υλοποίηση κωδικοποιητών που είναι συμβατοί με τη μορφή MPEG-4, δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία βίντεο παλαιότερων εκδόσεων από την έκδοση DivX 5.0.

Ε17: Υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 εξώφυλλα βίντεο ενώ περιηγούμαι στη συλλογή μου από το Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune;

Α17: Η κονσόλα Xbox 360 θα εμφανίζει οποιοδήποτε εξώφυλλο βίντεο εμφανίζεται και στο Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune για κάθε αρχείο βίντεο.

Ε18: Υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360 εξώφυλλα βίντεο ενώ περιηγούμαι στη συλλογή μου από μια αφαιρούμενη μονάδα USB 2.0 FAT32 ή ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης;

Α18: Για όλους τους τύπους βίντεο, η κονσόλα Xbox 360 θα αναζητά ένα αντίστοιχο αρχείο .jpg και θα χρησιμοποιεί αυτό το αρχείο ως εξώφυλλο. Για παράδειγμα, για το αρχείο video1.avi θα εμφανίζεται ως εξώφυλλο το περιεχόμενο του αρχείου video1.jpg, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο, για το κοντέινερ mp4, η κονσόλα Xbox θα προσπαθεί να προσδιορίσει αν το αρχείο βίντεο έχει ενσωματωμένο εξώφυλλο άλμπουμ και κατόπιν θα χρησιμοποιεί στη θέση του αυτό το εξώφυλλο. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο κατά τη ροή από το Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune. Ανατρέξτε στην ερώτηση 21 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε19: Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος εξωφύλλου άλμπουμ που υποστηρίζει η κονσόλα Xbox 360;

Α19: Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 512 KB. Σε αυτόν τον περιορισμό συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση εξωφύλλων στο κοντέινερ mp4, η αποθήκευση ενός εξωφύλλου μαζί με το αρχείο σε ξεχωριστό κοντέινερ .jpg και η ροή από το Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune.

Ε20: Πώς λειτουργούν οι επιλογές "Ταξινόμηση κατά τύπο" και "Ταξινόμηση κατά τίτλο" όταν περιηγούμαι στο περιεχόμενο βίντεο που έχω δημιουργήσει εγώ;

Α20: Η επιλογή "Ταξινόμηση κατά τύπο" είναι η τυπική προβολή της Εξερεύνησης των Windows που θα χρησιμοποιούσε ένας υπολογιστής για την εμφάνιση των αρχείων. Ταξινομεί με αλφαβητική σειρά πρώτα τους φακέλους και κατόπιν τα αρχεία σας. Η επιλογή "Ταξινόμηση κατά τίτλο" σάς δίνει τη δυνατότητα να ταξινομείτε όλους τους φακέλους και τα αρχεία σε παράλληλη προβολή. Και οι δύο επιλογές ταξινόμησης είναι μόνιμες και συνδέονται με το προφίλ σας, επομένως δεν χρειάζεται να τις ορίζετε κάθε φορά. Ανατρέξτε στην ερώτηση 21 για περισσότερες πληροφορίες.

Ε21: Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα οργάνωσης της ιεραρχίας των βίντεό μου, ώστε να μπορώ να αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δομή των εξωφύλλων άλμπουμ και των φακέλων στην κονσόλα Xbox 360 για την προσωπική μου συλλογή βίντεο;

Α21: Στο ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιείται η επιλογή "Ταξινόμηση κατά τίτλο" σε έναν σκληρό δίσκο USB που είναι συνδεδεμένος με την κονσόλα Xbox 360:

 • Είδος 1 (φάκελος)
 • Είδος 2 (φάκελος)
  • Βίντεο 1.avi (αρχείο)
  • Βίντεο 1.jpg (αρχείο) (εξώφυλλο άλμπουμ)
  • Βίντεο 2.mp4 (αρχείο) (εξώφυλλο άλμπουμ ενσωματωμένο στο αρχείο)
  • Βίντεο 3 (φάκελος)
   • Βίντεο 3-1.wmv (αρχείο)
   • Βίντεο 3-2.mp4 (αρχείο)
   • Βίντεο 3-2.jpg (αρχείο) (εξώφυλλο άλμπουμ)
   • Βίντεο 3-3.wmv (αρχείο)
   • Βίντεο 3-3.jpg (αρχείο) (εξώφυλλο άλμπουμ)
 • Είδος 3 (φάκελος)

Ε22: Ποια είναι η χρησιμότητα των λειτουργιών προβολής;

Α22: Υπάρχουν πέντε λειτουργίες προβολής: auto (αυτόματη), letterbox (γραμματοκιβώτιο), full screen (πλήρης οθόνης), stretch (τέντωμα) και native (εγγενής). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο πιέζοντας το κουμπί Display στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί A στο χειριστήριο.

 • Η ρύθμιση auto επιχειρεί να προσδιορίσει αυτόματα την καλύτερη δυνατή εμπειρία προβολής για το βίντεο. Αν πρόκειται για βίντεο χαμηλής ανάλυσης, το βίντεο θα μεγεθυνθεί όσο χρειάζεται ώστε να μπορεί να προβληθεί στην οθόνη σας, με περιορισμό του μεγέθους για βέλτιστη προβολή. Αν πρόκειται για βίντεο υψηλής ανάλυσης, θα μεγεθυνθεί ώστε να προσαρμοστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Και στις δύο περιπτώσεις, θα διατηρηθεί η αναλογία εικόνας του αρχικού βίντεο, π.χ. 4 x 3 ή 16 x 9.
 • Η λειτουργία letterbox θα εμφανίσει την εικόνα σας σε πλήρη οθόνη, διατηρώντας την αναλογία εικόνας του αρχικού βίντεο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, αν θέλετε να παρακάμψετε την αυτόματη λειτουργία και να προσαρμόσετε το περιεχόμενο στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
 • Η λειτουργία full screen θα εμφανίσει την εικόνα σας σε πλήρη οθόνη, θεωρώντας δεδομένο ότι η το βίντεο έχει μορφοποιηθεί σε αναλογία εικόνας 16 x 9 για οθόνες 4 x 3. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη για παλαιότερο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να έχει αναλογία εικόνας 4 x 3 με μαύρες λωρίδες κωδικοποιημένες στο βίντεο. Με αυτήν τη λειτουργία θα μπορείτε να "παραλείψετε" τις μαύρες λωρίδες και να προβάλετε το βίντεο σε ευρεία οθόνη.
 • Η λειτουργία stretch θα εμφανίσει την εικόνα σας σε πλήρη οθόνη και θα τεντώσει το περιεχόμενο 4 x 3 οριζόντια, ώστε να γεμίσει μια οθόνη τηλεόρασης με αναλογία 16 x 9. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη για εκείνους που θέλουν να γεμίζουν πάντα την τηλεόρασή τους, ανεξάρτητα από την αναλογία εικόνας του περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο 4 x 3 εμφανίζεται τεντωμένο.
 • Η λειτουργία native σάς επιτρέπει να προβάλλετε το περιεχόμενο στην αρχική του ανάλυση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, για να προβάλετε περιεχόμενο ιδιαίτερα χαμηλής ανάλυσης ή πολύ χαμηλού ρυθμού μετάδοσης bit.

Ε23: Πώς αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις λειτουργίας προβολής;

Α23: Κάθε φορά που παρακολουθείτε ένα νέο βίντεο, η λειτουργία προβολής ορίζεται από προεπιλογή στη λειτουργία auto. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση, κάθε φορά που θα παρακολουθείτε το ίδιο βίντεο, η κονσόλα θα θυμάται την τελευταία σας επιλογή.

Ε24: Τι είναι η γραμμή πληροφοριών;

Α24: Η γραμμή πληροφοριών στην οθόνη εμφανίζει την ακριβή θέση του βίντεο στην οποία βρίσκεστε καθώς και τη θέση των κεφαλαίων στο αρχείο. Επιπλέον, για το περιεχόμενο που κατεβάζετε, εμφανίζει το ποσοστό του βίντεο που έχει κατέβει.

Ε25: Πώς καθορίζονται τα κεφάλαια;

Α25: Κάθε βίντεο διαιρείται σε 10 κεφάλαια, επιτρέποντάς σας να μετακινείστε γρήγορα στο περιεχόμενο βίντεο. Χρησιμοποιήστε την επιλογή skip, για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κεφάλαιο. Κάθε κεφάλαιο εμφανίζεται με ένα σημάδι επισήμανσης στη γραμμή πληροφοριών.

Ε26: Μπορώ να κάνω γρήγορη προώθηση, επαναφορά και παράλειψη ενώ παρακολουθώ περιεχόμενο που κατεβάζω από το Xbox Live;

Α26: Μπορείτε να μετακινηθείτε σε οποιοδήποτε σημείο του βίντεο, μέχρι το σημείο που έχετε ήδη κατεβάσει. Αν το προωθήσετε σε ένα μεταγενέστερο σημείο ή αν προσπαθήσετε να το προβάλετε από ένα σημείο πέρα από εκείνο που έχει ήδη κατέβει, θα πρέπει να περιμένετε να αποθηκευτεί αρκετό ποσοστό στο buffer, ώστε να αρχίσει ξανά η κανονική αναπαραγωγή.

Ε27: Υπάρχει λογισμικό άλλων κατασκευαστών που μπορώ να χρησιμοποιήσω για ροή από τον υπολογιστή στην κονσόλα Xbox 360;

Α27: Η ομάδα του Xbox 360 ελέγχει διεξοδικά την κονσόλα Xbox, ώστε να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της με το Windows Media Player 11 και το λογισμικό Zune. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό άλλων κατασκευαστών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου λογισμικού για υποστήριξη.

Ε28: Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ροή περιεχομένου από τον υπολογιστή Mac;

Α28: Για να κάνετε κοινή χρήση από έναν υπολογιστή Macintosh, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια λύση ροής άλλου κατασκευαστή. Λάβετε υπόψη σας ότι η Microsoft δεν υποστηρίζει λύσεις ροής άλλων κατασκευαστών, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προϊόντος, αν χρειαστείτε βοήθεια.

Ε29: Μετά την ενημέρωση του Μαΐου του 2007, η ροή βίντεο με το λογισμικό άλλου κατασκευαστή δεν γίνεται σωστά. Γιατί;

Α29: Η περιήγηση βίντεο άλλαξε στην ενημέρωση του Μαΐου του 2007. Λογισμικό άλλου κατασκευαστή που δεν υποστηρίζει φακέλους μέσω κοινής χρήσης δικτύου δεν θα λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή του λογισμικού για υποστήριξη.

Ε30: Πώς μπορώ να ρυθμίσω το Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune για κοινή χρήση πολυμέσων με την κονσόλα μου;

Α30: Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της κοινής χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Υποστήριξη υπολογιστή με Windows Media Center.

Ε31: Θα πρέπει να συνεχίσω να χρησιμοποιώ το Windows Media Connect (WMC) για ροή βίντεο στην κονσόλα Xbox 360;

Α31: Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Windows Media Connect, ωστόσο δεν παρέχεται πλέον υποστήριξη σε περιβάλλον εκτός του Windows Home Server. Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Windows Media Player 11 ή το λογισμικό Zune, για να επωφεληθείτε από την καλύτερη δυνατή εμπειρία διαχείρισης και ροής περιεχομένου στην κονσόλα Xbox 360.

Ε32: Πώς μπορώ να ρυθμίσω το Windows Media Player 11, ώστε να πραγματοποιεί ροή περιεχομένου MPEG-4 Part 2 και H.264 στην κονσόλα μου;

Α32: Από προεπιλογή, το Windows Media Player 11 δεν υποστηρίζει περιεχόμενο MPEG-4 Part 2 και H.264. Η πρώτη σας επιλογή είναι να εγκαταστήσετε έναν αποκωδικοποιητή MP4 DirectShow άλλου κατασκευαστή, για να εισαγάγετε αρχεία MPEG-4 Part 2 και H.264 στη βιβλιοθήκη σας. Αφού εισαγάγετε αρχεία στη βιβλιοθήκη σας, θα είναι δυνατή η ροή στην κονσόλα σας καθώς και η αναπαραγωγή μέσω του Windows Media Player 11 από τον υπολογιστή σας. Μια εναλλακτική λύση είναι να μετονομάσετε όλα τα αρχεία .mp4, ώστε να έχουν επέκταση ονόματος αρχείου ".avi". Με αυτόν τον τρόπο, το Windows Media Player 11 θα μπορεί να τα εισαγάγει στη βιβλιοθήκη και θα μπορούν να αναπαραχθούν στην κονσόλα Xbox 360. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση, για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή αυτών των αρχείων στον υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν κατάλληλο αποκωδικοποιητή στον υπολογιστή.

Ε33: Δεν μπορώ να δω τα αρχεία βίντεο από το λογισμικό Zune στην κονσόλα μου. Τι συμβαίνει;

Α33: Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι που περιέχουν τα βίντεο που προορίζονται για κοινή χρήση με την κονσόλα περιλαμβάνονται στη λίστα των φακέλων που παρακολουθούνται στο λογισμικό Zune.

Ε34: Εμφανίστηκε ένα μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται μια ενημέρωση πολυμέσων για την αναπαραγωγή του περιεχομένου. Όταν κατεβάζω την ενημέρωση, εμφανίζεται το μήνυμα, "The download could not be completed. Please try again later. Any points you used for this transaction have already been deducted from your balance and will not be deducted again." (Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λήψης. Προσπαθήστε ξανά αργότερα. Τυχόν μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν τη συναλλαγή έχουν ήδη αφαιρεθεί από το υπόλοιπό σας και δεν θα αφαιρεθούν ξανά.) συνοδευόμενο από τον κωδικό σφάλματος 80070005. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε;

Α34: Αυτό το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί, αν στο παρελθόν είχατε κατεβάσει την ενημέρωση πολυμέσων σε μια άλλη κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιώντας το ίδιο προφίλ. Μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση μόνο σε μία κονσόλα με κάθε προφίλ. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτόν τον περιορισμό, δημιουργώντας μια προσωρινή δωρεάν συνδρομή για να κατεβάσετε την ενημέρωση. Αφού κατεβάσετε την ενημέρωση, θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε προφίλ.

Ε35: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα "Updating content. This may take a few minutes. Please wait." (Ενημέρωση περιεχομένου. Αυτή η ενέργεια μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Περιμένετε.) όταν εισέρχομαι στην περιοχή βίντεο της κονσόλας Xbox 360;

Α35: Προκειμένου να υποστηρίζεται η ομαδοποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων και βίντεο παιχνιδιών, θα πρέπει να ενημερώσετε τα μεταδεδομένα του περιεχομένου σας. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα εισέρχεστε στην περιοχή βίντεο πολύ γρήγορα. Κάντε υπομονή κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης και περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση όλων των μεταδεδομένων του περιεχομένου σας.

Ε36: Τι αλλαγές έχουν γίνει στην επιλογή της προέλευσης για τα βίντεο, τη μουσική και τις φωτογραφίες;

Α36: Η επιλογή προέλευσης έχει αντιστοιχιστεί πλέον στο κουμπί X για κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Η κονσόλα Xbox 360 θα θυμάται την τελευταία προέλευση που επιλέχθηκε και θα τη χρησιμοποιεί ως προεπιλογή. Επίσης, καταργήσαμε τη σύνδεση υπολογιστών από την περιοχή System. Πλέον, η λίστα με όλους τους υπολογιστές στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε εμφανίζεται απευθείας στην περιοχή Select Source. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μετακινείστε γρήγορα ανάμεσα στα κοινόχρηστα στοιχεία του Windows Media Player 11 και του λογισμικού Zune.

Ε37: Πώς μπορώ να αναπαραγάγω μουσική από το iPhone και το iPod Touch;

Α37: Δυστυχώς, το iPhone και το iPod Touch χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς για την αποθήκευση της μουσικής σε σχέση με το "παραδοσιακό" iPod. Επί του παρόντος, το Xbox δεν μπορεί να αναπαραγάγει μουσική από iPhone ή iPod Touch. Ωστόσο, μπορείτε να περιηγείστε στις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτές τις συσκευές από την περιοχή φωτογραφιών του Xbox 360 Dashboard.

Ε38: Μπορώ να αναπαραγάγω βίντεο από το iPod;

Α38: Η κονσόλα Xbox 360 δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο από ένα iPod.

Ε39: Κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής περιεχομένου 25 ή 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο, δεν εμφανίζεται βίντεο μέσω σύνδεσης VGA. Γιατί;

Α39: Αυτό επηρεάζει κονσόλες με λειτουργίες εξόδου PAL-50 και PAL-60. Υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένες φορές δεν είναι δυνατή η εμφάνιση βίντεο 25 ή 50 fps μέσω σύνδεσης VGA, αν είχατε συνδέσει προηγουμένως την κονσόλα Xbox μέσω εξόδου βίντεο συνιστωσών. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδέστε την κονσόλα Xbox 360 σε μια συσκευή προβολής με ένα καλώδιο βίντεο συνιστωσών.
 2. Επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 3. Επιλέξτε Console Settings.
 4. Επιλέξτε Display.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις προβολής σε διαφορετική ανάλυση από την τρέχουσα ρύθμιση. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα ρύθμιση είναι 720p, αλλάξτε τη σε 480p.
 6. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα ρυθμιστικό με το ακόλουθο μήνυμα:
  "Your display settings have changed. You can keep this setting or try another. Do you want to keep the new settings? If you keep the new settings, your TV will be tested to see if it also supports this setting at 50Hz." (Οι ρυθμίσεις προβολής άλλαξαν. Μπορείτε να διατηρήσετε αυτήν τη ρύθμιση ή να δοκιμάσετε μια άλλη. Θέλετε να διατηρήσετε τις νέες ρυθμίσεις; Αν διατηρήσετε τις νέες ρυθμίσεις, η τηλεόρασή σας θα ελεγχθεί για να διαπιστωθεί αν υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση και στα 50Hz.) Επιλέξτε Yes, keep these settings.
 7. Στη συνέχεια, θα γίνει έλεγχος της οθόνης για έξοδο 50Hz. Θα εμφανιστεί ένα ρυθμιστικό με το ακόλουθο μήνυμα: "Now displaying at 50Hz. Does this display appear correctly?" (Γίνεται αναπαραγωγή στα 50Hz. Εμφανίζεται σωστά η οθόνη;) Επιλέξτε No.
  Σημαντικό Επιλέξτε No ακόμα κι αν η προβολή είναι σωστή.
 8. Συνδέστε ξανά την κονσόλα Xbox μέσω σύνδεσης VGA. Τώρα τα βίντεο θα πρέπει να αναπαράγονται σωστά.

Η Microsoft αποποιείται οποιωνδήποτε και όλων των ευθυνών που προκύπτουν από τη χρήση λογισμικού, λύσεων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών μέσων που παρέχονται από τρίτες εταιρείες και που αναφέρονται σε αυτήν την τοποθεσία. Το λογισμικό, οι λύσεις, οι υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς εγγύηση, εκτός και αν παρέχεται εγγύηση από την αρμόδια τρίτη εταιρεία.

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να λάβετε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν παρέχει εγγύηση για την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων επικοινωνίας των τρίτων κατασκευαστών.

Πρόσθετη υποστήριξη

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Συνήθεις ερωτήσεις για την αναπαραγωγή εικόνας και ήχου στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;