Προβλήματα αναπαραγωγής αρχείων από φωτογραφική μηχανή ή φορητή συσκευή πολυμέσων στην κονσόλα Xbox 360

Επισκόπηση

Έχετε συνδέσει μια φωτογραφική μηχανή ή μια φορητή συσκευή πολυμέσων στην κονσόλα Xbox 360, αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου ή η πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή.

Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, αν ισχύει ένα από τα εξής:

 • Η κονσόλα Xbox 360 δεν αναγνωρίζει τη συνδεδεμένη συσκευή. Για παράδειγμα, η συσκευή αποθήκευσης στη φωτογραφική μηχανή ή τη φορητή συσκευή πολυμέσων δεν διαμορφώθηκε με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32.
 • Η μορφή αρχείου του περιεχομένου που βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή ή τη φορητή συσκευή πολυμέσων δεν είναι συμβατή με την κονσόλα Xbox 360.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Αν με μία λύση δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου στην ίδια τη συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η μουσική, τα βίντεο ή οι φωτογραφίες αναπαράγονται σωστά στη φωτογραφική μηχανή ή τη φορητή συσκευή πολυμέσων.

Λύση 2: Κατεβάστε ενημερώσεις

Ορισμένες συσκευές, όπως οι συσκευές αναπαραγωγής Zune, υποστηρίζονται από την κονσόλα Xbox 360 μόνο αφού εγκατασταθεί μια ενημέρωση για τη συσκευή. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, συνδεθείτε στο προφίλ Xbox Live και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τις ενημερώσεις που θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox 360 εντοπίζει τη φορητή συσκευή

Αν η κονσόλα Xbox 360 δεν αναγνωρίζει τη συσκευή, δοκιμάστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαμορφώθηκε με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32. Για να το κάνετε αυτό, προβάλετε τις ιδιότητες της συσκευής. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή με Windows 8.

Σημείωση Η κονσόλα Xbox 360 δεν μπορεί να διαμορφώσει μια συσκευή, επομένως θα πρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή.

  1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
  2. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο εικονιδίου των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση.
  3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε την εντολή diskmgmt.msc και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
Το εργαλείο Διαχείρισης δίσκων των Windows εμφανίζει τις συνδεδεμένες μονάδες και τη διάταξη, τη μορφή συστήματος αρχείων, την κατάσταση, τη χωρητικότητα και τον ελεύθερο χώρο τους.
 1. Στο παράθυρο Διαχείριση δίσκων κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ιδιότητες.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων είναι FAT32. Αν δεν είναι (για παράδειγμα, είναι XFAT ή NTFS), πρέπει να διαμορφώσετε ξανά τη συσκευή χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT32.

Σημείωση Με τη διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης διαγράφονται όλα τα δεδομένα.

 • Η κονσόλα Xbox 360 ενδέχεται να μην τροφοδοτεί επαρκώς τη συσκευή με ρεύμα. Αν στη συσκευή σας χρησιμοποιείται μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το μετασχηματιστή ρεύματος όταν συνδέσετε τη συσκευή στην κονσόλα Xbox 360.

Λύση 4: Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι συμβατό με την κονσόλα Xbox 360

Για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι συμβατό με την κονσόλα Xbox 360, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ήχου ή εικόνας δεν προστατεύεται με Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM). Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ροή προστατευμένου περιεχομένου από τη συσκευή στην κονσόλα Xbox 360. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Windows Media Player DRM: συνήθεις ερωτήσεις.
 2. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία είναι σε συμβατή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για την αναπαραγωγή εικόνας και ήχου στην κονσόλα Xbox 360.

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Apple iPod, συμβουλευτείτε την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" παρακάτω.

 3. Αν τα αρχεία είναι συμβατά με την κονσόλα Xbox 360 αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή, συνδέστε τη συσκευή σας σε μια άλλη θύρα USB της κονσόλας Xbox 360.

Ορισμένες συσκευές δεν πραγματοποιούν αναπαραγωγή όταν είναι συνδεδεμένες στην κονσόλα. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με κανένα από τα παραπάνω βήματα, δοκιμάστε μια άλλη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ακούσετε μη προστατευμένα αρχεία AAC (Advanced Audio Coding) από μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής iPod ή κάποια άλλη συσκευή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Από την οθόνη Home του Xbox, επιλέξτε apps και, στη συνέχεια, Search Apps.
 2. Επιλέξτε show me και, στη συνέχεια, επιλέξτε all media.
 3. Αναζητήστε το στοιχείο Optional Media Update.
 4. Επιλέξτε extras και, στη συνέχεια, επιλέξτε Optional Media Update.
 5. Επιλέξτε download και, στη συνέχεια, επιλέξτε Confirm Download.
 6. Δοκιμάστε να αναπαραγάγετε ξανά το περιεχόμενο.

Τώρα, μπορείτε να ακούσετε μη προστατευμένα αρχεία ήχου AAC μεμονωμένα ή σε λίστες αναπαραγωγής με αρχεία MP3 και WMA από τις παρακάτω συσκευές:

 • iPod
 • Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου
 • Σκληρός δίσκος Xbox 360
 • Συσκευή μνήμης flash USB

Σημειώσεις

 • Μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής στην κονσόλα Xbox 360, για να ακούτε μουσική ενώ παίζετε παιχνίδια Xbox 360. Ωστόσο, η κονσόλα Xbox 360 δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές μουσικής ή όλες τις φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων από ορισμένες υπηρεσίες, όπως το Apple iTunes. Για αναπαραγωγή μη προστατευμένης μουσικής AAC από ένα Apple iPod, χρησιμοποιήστε τη συνδρομή Xbox Live Gold, για να κατεβάσετε την ενημέρωση Optional Media Update από το Xbox Live. (Ανατρέξτε στο θέμα Πώς να ακούσετε μουσική στην κονσόλα Xbox 360.)
 • Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον κωδικοποιητή AAC μόνο μία φορά για κάθε προφίλ παίκτη. Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  1. Χρησιμοποιείτε το προφίλ παίκτη σας, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον κωδικοποιητή AAC στην κονσόλα Xbox.
  2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε το προφίλ παίκτη σας, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τον κωδικοποιητή AAC στην κονσόλα ενός φίλου σας.

Σε αυτό το σενάριο, ο κωδικοποιητής AAC ενδέχεται να μην λειτουργήσει κατά το αναμενόμενο στην κονσόλα του φίλου σας. Μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Can’t download – Optional iPod Support (Δεν είναι δυνατή η λήψη – Προαιρετική υποστήριξη για iPod)

Status Code 8007005 (Κωδικός κατάστασης 8007005)

 • Δεν είναι δυνατή η ροή βίντεο από το iPod στην κονσόλα Xbox 360, λόγω ιδιωτικής μορφής βίντεο. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων μουσικής από ένα iPod.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Προβλήματα αναπαραγωγής αρχείων από φωτογραφική μηχανή ή φορητή συσκευή πολυμέσων στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;