Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360 με ένα σύστημα ήχου

Επισκόπηση

Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες, για να μάθετε πώς να συνδέετε την κονσόλα Xbox 360 E, την κονσόλα Xbox 360 S ή την αρχική κονσόλα Xbox 360 με ένα σύστημα ήχου.

Σημείωση Αν συνδέσετε την κονσόλα σας απευθείας στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI, θα χρειαστείτε επίσης τα εξής για να τη συνδέσετε σε ένα σύστημα ήχου:

 • Κονσόλα Xbox 360 E:
  Ένα τυπικό καλώδιο στερεοφωνικού ήχου που συνδέει απευθείας την τηλεόραση στο σύστημα ήχου. Οι απαιτήσεις των καλωδίων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ελέγξτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξόδου του ήχου σε μια εξωτερική πηγή.
 • Κονσόλα Xbox 360 S:
  • Ένα ψηφιακό καλώδιο ήχου (S/PDIF ή TOSLINK)
   -ή-
  • o Ένα τυπικό στερεοφωνικό καλώδιο ήχου και έναν προσαρμογέα ήχου HDMI.
   Σημείωση Η κονσόλα Xbox 360 S διαθέτει μια ενσωματωμένη θύρα S/PDIF (οπτική είσοδος ήχου) για το ψηφιακό καλώδιο ήχου. Ένας προσαρμογέας ήχου HDMI είναι προαιρετικός, αν απαιτείται για το σύστημά σας.
 • Αρχική κονσόλα Xbox 360:
  • Ένα ψηφιακό καλώδιο ήχου (S/PDIF ή TOSLINK) και έναν προσαρμογέα ήχου HDMI
   -ή-
  • Ένα τυπικό στερεοφωνικό καλώδιο ήχου και έναν προσαρμογέα ήχου HDMI.

Σε αυτήν τη σελίδα

Κονσόλα Xbox 360 E

Για στερεοφωνικό ήχο κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360 E, πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση στο σύστημα ήχου. Δείτε πώς:

Μια εικόνα δείχνει ένα καλώδιο HDMI που συνδέει μια κονσόλα Xbox 360 E σε μια τηλεόραση και ένα τυπικό στερεοφωνικό καλώδιο που συνδέει την τηλεόραση σε έναν στερεοφωνικό δέκτη.
 1. Αφήστε το καλώδιο HDMI συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας για εικόνα.
 2. Αν χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό καλώδιο στερεοφωνικού ήχου που συνιστάται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα εξόδου της τηλεόρασης.
 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα εισόδου ήχου του δέκτη σας.

Κονσόλα Xbox 360 S

 • Για να συνδέσετε την κονσόλα σας σε ένα σύστημα ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου ενώ είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας μέσω ενός καλωδίου HDMI:
Μια εικόνα δείχνει ένα καλώδιο HDMI που συνδέει μια κονσόλα Xbox 360 S και μια τηλεόραση, με ένα ψηφιακό καλώδιο ήχου που συνδέει την κονσόλα σε έναν στερεοφωνικό δέκτη.
 1. Αφήστε το καλώδιο HDMI συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας για εικόνα.
 2. Συνδέστε το ένα άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στη θύρα S/PDIF (οπτική είσοδος ήχου) της κονσόλας.
 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στην ψηφιακή είσοδο ήχου του δέκτη σας.
 • Για να συνδέσετε την κονσόλα σας σε ένα σύστημα ήχου ενώ είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας μέσω ενός καλωδίου A/V:
Μια εικόνα δείχνει ένα καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) που συνδέει μια κονσόλα Xbox 360 S σε μια τηλεόραση, με ένα ψηφιακό καλώδιο ήχου που συνδέει την κονσόλα σε έναν στερεοφωνικό δέκτη.
 1. Αφήστε το καλώδιο A/V συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας για εικόνα.
 2. Αποσυνδέστε τα βύσματα ήχου από την τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας.
 3. Συνδέστε το ένα άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στη θύρα S/PDIF (οπτική είσοδος ήχου) της κονσόλας.
 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στην ψηφιακή είσοδο ήχου του δέκτη σας.

Αρχική κονσόλα Xbox 360

 • Για να συνδέσετε την κονσόλα σας σε ένα σύστημα ήχου ενώ είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας μέσω ενός καλωδίου HDMI:
Το ψηφιακό καλώδιο ήχου στραμμένο προς την αντίστοιχη θύρα στον προσαρμογέα ήχου HDMI
 1. Αφήστε το καλώδιο HDMI συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας για εικόνα.
 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ήχου HDMI στη θύρα A/V της κονσόλας σας.
 3. Συνδέστε το ένα άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στον προσαρμογέα ήχου HDMI.
 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στην ψηφιακή είσοδο ήχου του δέκτη σας.
 • Για να συνδέσετε την κονσόλα σας σε ένα σύστημα ήχου ενώ είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας μέσω ενός καλωδίου A/V:
Το ψηφιακό καλώδιο ήχου στραμμένο προς τη θύρα TOSLINK του καλωδίου AV (εικόνας/ήχου)
 1. Αφήστε το καλώδιο A/V συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας για εικόνα.
 2. Αποσυνδέστε τα βύσματα ήχου από την τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας.
 3. Συνδέστε το ένα άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στη θύρα TOSLINK του καλωδίου A/V.
 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του ψηφιακού καλωδίου ήχου στην ψηφιακή είσοδο ήχου του δέκτη σας.

Συνδέστε σε ένα σύστημα ήχου χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο στερεοφωνικού ήχου.

Η σύνδεση σε ένα σύστημα ήχου με τη χρήση ενός τυπικού καλωδίου στερεοφωνικού ήχου γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την κονσόλα Xbox που χρησιμοποιείτε. Δείτε πώς:

Το κόκκινο και το λευκό βύσμα του στερεοφωνικού καλωδίου ήχου στραμμένα προς τις αντίστοιχες θύρες στον προσαρμογέα ήχου HDMI.
 1. Αφήστε το καλώδιο HDMI συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας για εικόνα.
 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ήχου HDMI στη θύρα A/V της κονσόλας σας.
 3. Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο βύσμα του στερεοφωνικού καλωδίου ήχου στις αντίστοιχες θύρες του προσαρμογέα ήχου HDMI.
 4. Συνδέστε τα βύσματα του άλλου άκρου του στερεοφωνικού καλωδίου ήχου στις θύρες στερεοφωνικής εισόδου του δέκτη σας.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360 με ένα σύστημα ήχου" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας