Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση συστημάτων, για να συνδέσετε πολλές κονσόλες Xbox 360

Επισκόπηση

Το παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα είναι μια μορφή παιχνιδιού με πολλούς παίκτες που σας επιτρέπει να συνδέετε δύο κονσόλες Xbox 360 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή έως και 16 κονσόλες μέσω ενός δικτύου. Με συνδεδεμένες κονσόλες, πολλοί παίκτες μπορούν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Αυτός ο τύπος παιχνιδιού με πολλούς παίκτες διαφέρει από το παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε διαιρεμένη οθόνη, στο οποίο όλοι οι παίκτες είναι συνδεδεμένοι στην ίδια κονσόλα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συνδέετε μεταξύ τους δύο ή περισσότερες κονσόλες Xbox 360, για να παίζετε ένα παιχνίδι από πολλές κονσόλες (παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα).

Σημείωση Μπορείτε να συμπεριλάβετε τόσο αρχικές κονσόλες Xbox 360 όσο και κονσόλες Xbox 360 S σε ένα παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα.

Λύσεις

Τι χρειάζεστε

Πριν από τη διαμόρφωση ενός συνδεδεμένου συστήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξής:

 • Ένα παιχνίδι Xbox 360 που υποστηρίζει παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα

  Συμβουλή Αναζητήστε το εικονίδιο που συμβολίζει το παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα και τις σχετικές πληροφορίες στο πίσω μέρος της συσκευασίας του παιχνιδιού. Στη συσκευασία ή το εγχειρίδιο του παιχνιδιού θα αναφέρεται πόσοι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παρτίδα με συνδεδεμένα συστήματα για αυτό το παιχνίδι.

 • Ένα δίσκο παιχνιδιού του ίδιου παιχνιδιού για κάθε κονσόλα, με τις ίδιες ενημερώσεις έκδοσης, χαρτών και αποστολών του παιχνιδιού.
 • Μια τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή για κάθε κονσόλα
 • Ένα καλώδιο για συνδεδεμένα συστήματα ή ένα καλώδιο διασταύρωσης για κάθε κονσόλα, ένα διανομέα ή μεταγωγέα Ethernet με αρκετές ανοιχτές θύρες για να συνδέσετε τις κονσόλες μεταξύ τους ή έναν προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο για κάθε κονσόλα.

Μέθοδος 1: Συνδέστε μεταξύ τους δύο κονσόλες Xbox 360 (ενσύρματη σύνδεση)

 1. Απενεργοποιήστε και τις δύο κονσόλες.
 2. Συνδέστε ένα καλώδιο για συνδεδεμένα συστήματα ή ένα καλώδιο διασταύρωσης Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος κάθε κονσόλας, συνδέοντας μεταξύ τους τις δύο κονσόλες.
  • Στην κονσόλα Xbox 360 E, η θύρα Ethernet βρίσκεται κάτω από τη θύρα Aux.
Εικόνα του πίσω μέρους της κονσόλας Xbox 360 E με τα ονόματα των θυρών
  • Στην κονσόλα Xbox 360 S, η θύρα Ethernet βρίσκεται κάτω από τη θύρα Aux.
Εικόνα του πίσω μέρους της κονσόλας Xbox 360 S με τα ονόματα των θυρών
  • Στην αρχική κονσόλα Xbox 360, η θύρα Ethernet βρίσκεται δίπλα στη θύρα A/V (ήχου/εικόνας).
Η θύρα Ethernet είναι επισημασμένη στο πίσω μέρος της αρχικής κονσόλας Xbox 360.
 1. Συνδέστε κάθε κονσόλα Xbox 360 σε διαφορετική τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή.
Μια εικόνα με δύο κονσόλες Xbox και δύο τηλεοράσεις τοποθετημένες δίπλα-δίπλα. Οι κονσόλες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και καθεμία ξεχωριστά σε μία τηλεόραση.

Ενεργοποιήστε και τις δύο κονσόλες και ακολουθήστε τις οδηγίες του παιχνιδιού για ένα παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα.

Σημείωση Για ένα παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα και οι δύο κονσόλες θα πρέπει να έχουν το ίδιο παιχνίδι και τις ίδιες ενημερώσεις έκδοσης, χαρτών και αποστολών του παιχνιδιού.

Μέθοδος 2: Συνδέστε μεταξύ τους περισσότερες από δύο κονσόλες (ενσύρματη σύνδεση)

Μια εικόνα απεικονίζει τρεις κονσόλες Xbox συνδεδεμένες σε ένα δρομολογητή, με καθεμία συνδεδεμένη σε ξεχωριστή τηλεόραση.

Για να συνδέσετε μεταξύ τους περισσότερες από δύο κονσόλες, χρειάζεστε μια συσκευή δικτύου, όπως ένα διανομέα δικτύου, ένα μεταγωγέα δικτύου ή ένα δρομολογητή. Δείτε πώς μπορείτε να συνδέσετε τις κονσόλες:

 1. Απενεργοποιήστε τις κονσόλες.
 2. Συνδέστε κάθε κονσόλα σε διαφορετική τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή.
 3. Συνδέστε κάθε κονσόλα στη συσκευή δικτύου (διανομέας, μεταγωγέας ή δρομολογητής) χρησιμοποιώντας καλώδια διασταύρωσης Ethernet.
 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή δικτύου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις κονσόλες.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παιχνιδιού, για να ξεκινήσετε το παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα.

Μέθοδος 3: Συνδέστε μεταξύ τους δύο έως τέσσερις κονσόλες (ασύρματη σύνδεση).

Μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους δύο έως τέσσερις κονσόλες Xbox 360 για παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα, χρησιμοποιώντας Προσαρμογείς ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 ή την ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία της κονσόλας Xbox 360 S ή Xbox 360 E. Ο προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο κάθε κονσόλας επικοινωνεί με τους άλλους προσαρμογείς. Δεν απαιτείται σύνδεση στο Internet για τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου και η σύνδεση ανάμεσα στις κονσόλες είναι συνήθως προσωρινή.

Σημείωση Δεν μπορείτε να αναμείξετε ασύρματες και ενσύρματες συνδέσεις στην ίδια διαμόρφωση για παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα.

 1. Απενεργοποιήστε τις κονσόλες.
 2. Συνδέστε έναν προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο σε κάθε αρχική κονσόλα Xbox 360 και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί κατάλληλα.
  Σημείωση Η κονσόλα Xbox 360 S και η κονσόλα Xbox 360 E έχουν ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία και δεν απαιτείται προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο.
Ένα βέλος επισημαίνει τη σύνδεση του Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 στη θύρα Ethernet μιας αρχικής κονσόλας Xbox 360.

  Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα Λύση σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 σε ασύρματο δίκτυο.

 1. Ενεργοποιήστε όλες τις κονσόλες.
 2. Δημιουργήστε τη σύνδεση ανάμεσα στις κονσόλες. Δείτε πώς:
  1. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System.
  2. Επιλέξτε Network Settings.
   • Αν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Dashboard:
    1. Στην οθόνη Available Networks, επιλέξτε Advanced Settings.
    2. Επιλέξτε Create Ad-Hoc Network.
    3. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιείται για το ασύρματο δίκτυο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.

     Το ασύρματο δίκτυο ad-hoc έχει πλέον δημιουργηθεί. Κάθε παίκτης μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο από την κονσόλα του επιλέγοντας το όνομα του ασύρματου δικτύου που δημιουργήσατε από την οθόνη Available Network .

    4. Αν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Xbox Dashboard, επιλέξτε Configure Network. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
     1. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε Wireless Mode.
  Η καρτέλα Basic Settings' είναι επιλεγμένη στην οθόνη 'Configure Network', με το στοιχείο 'IP Settings' επισημασμένο.
      1. Επιλέξτε Scan for Networks.
      2. Επιλέξτε Create Ad-Hoc Network, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιείται για το ασύρματο δίκτυο και επιλέξτε Done.
      3. Κλείστε το στοιχείο System Settings.

       Κάθε παίκτης μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο επιλέγοντας το στοιχείο Scan for Networks και κατόπιν το ασύρματο δίκτυο που δημιουργήσατε.

  1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παιχνιδιού, για να ξεκινήσετε το παιχνίδι με συνδεδεμένα συστήματα.

  Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

  Ναι
  Όχι

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

  255 χαρακτήρες απομένουν.
  Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Επικοινωνία

  Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση συστημάτων, για να συνδέσετε πολλές κονσόλες Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;