Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με μια τηλεόραση

Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους καλωδίων. Μάθετε πώς να συνδέετε την κονσόλα σας με μια υψηλής ή τυπικής ευκρίνειας τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή χρησιμοποιώντας διαφορετικά καλώδια.

Σημαντική σημείωση Αυτό το άρθρο αναφέρεται μόνο στην αρχική κονσόλα Xbox 360 και την κονσόλα Xbox 360 S. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της κονσόλας Xbox 360 E σε μια τηλεόραση, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 E με μια τηλεόραση.

Εικόνα ενός Καλωδίου HDMI Xbox 360
Καλώδιο HDMI Xbox 360
Εικόνα ενός Συστατικού καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360
Συστατικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360
Εικόνα ενός Καλωδίου AV VGA HD Xbox 360
Καλώδιο AV VGA HD Xbox 360
Εικόνα ενός Σύνθετου καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) Xbox 360
Σύνθετο καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) Xbox 360

Διαδικασία σύνδεσης

Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360: Με ένα Καλώδιο HDMI Xbox 360

Το καλώδιο HDMI (High-Definition Multimedia Interface) είναι το ποιο συνηθισμένο καλώδιο που χρησιμοποιείται με τηλεοράσεις HDTV και οθόνες υπολογιστών υψηλής ευκρίνειας. Δεν διαθέτουν όλες οι αρχικές κονσόλες Xbox 360 θύρα HDMI.

Εικόνα που δείχνει το ένα άκρο του Καλωδίου HDMI Xbox 360 συνδεδεμένο στο πίσω μέρος μιας κονσόλας Xbox 360 και το άλλο συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση.
 1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου HDMI στην είσοδο HDMI της τηλεόρασης HDTV ή της οθόνης υπολογιστή σας.
 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.

Σημειώσεις

 • Αν δεν εμφανίζεται o Πίνακας οργάνων Xbox όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την κονσόλα σας, μπορεί να είναι πρέπει να επιλέξετε την είσοδο εικόνας.
 • Η κονσόλα χρησιμοποιεί αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης. Αν θέλετε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την προβολή βίντεο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην κονσόλα.

Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360: Με ένα Συστατικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360

Το Συστατικό καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360 περιλαμβάνεται σε ορισμένα πακέτα κονσόλας Xbox 360. Λειτουργεί τόσο με υψηλής όσο και με τυπικής ευκρίνειας τηλεοράσεις και οθόνες υπολογιστών.

Εικόνα ενός Συστατικού καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360
 1. Θέστε το διακόπτη στη σύνδεση A/V για την τηλεόραση ή την οθόνη υπολογιστή σας:
  • Υψηλή ευκρίνεια: Θέστε στην επιλογή HDTV.
  • Τυπική ευκρίνεια: Θέστε στην επιλογή TV.

  Σημείωση Θέστε το διακόπτη στην επιλογή HDTV μόνο αν η τηλεόραση ή η οθόνη υπολογιστή σας υποστηρίζει ανάλυση οθόνης 480p ή ανώτερη.

Εικόνα που δείχνει το ένα άκρο του Συστατικού καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) HD Xbox 360 συνδεδεμένο σε μια κονσόλα Xbox 360 και το άλλο συνδεδεμένο στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου μιας τηλεόρασης.
 1. Συνδέστε τα βύσματα του συστατικού καλωδίου A/V (ήχου/εικόνας) HD στις αντίστοιχες έγχρωμες υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης. Σε μια τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, αν το καλώδιο έχει ένα κίτρινο βύσμα σύνθετου βίντεο RCA, μην το συνδέσετε.

  Σημείωση Για να συνδέσετε μια τυπική τηλεόραση, χρησιμοποιήστε μόνο το κίτρινο, το κόκκινο και το λευκό βύσμα. Μην χρησιμοποιήσετε άλλα βύσματα.

 2. Συνδέστε τα βύσματα A/V του συστατικού καλωδίου A/V (ήχου/εικόνας) HD στη θύρα A/V της κονσόλας.
 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.

Σημειώσεις

 • Αν δεν εμφανίζεται ο Πίνακας οργάνων Xbox όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την κονσόλα σας, μπορεί να είναι πρέπει να επιλέξετε την είσοδο εικόνας.
 • Η κονσόλα χρησιμοποιεί αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης. Αν θέλετε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την προβολή βίντεο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην κονσόλα.

Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360: Με ένα Καλώδιο AV VGA HD Xbox 360

Το Καλώδιο AV VGA HD Xbox 360 συνήθως δεν περιλαμβάνεται στα πακέτα κονσόλας Xbox 360. Αν η οθόνη σας απαιτεί αυτό το καλώδιο, πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά. Αν έχετε ήδη το καλώδιο αλλά η οθόνη σας δεν διαθέτει θύρα VGA, μπορείτε να αγοράσετε έναν προσαρμογέα.

Εικόνα που δείχνει το ένα άκρο ενός Καλωδίου AV VGA HD Xbox 360 συνδεδεμένο σε μια κονσόλα Xbox 360 και το άλλο συνδεδεμένο στις αντίστοιχες θύρες μιας τηλεόρασης.
 1. Συνδέστε το βύσμα A/V του καλωδίου VGA στη θύρα A/V της κονσόλας σας.
 2. Συνδέστε το βύσμα VGA του καλωδίου VGA στη θύρα VGA της τηλεόρασης HDTV ή της οθόνης υπολογιστή σας.
 3. Συνδέστε το αριστερό και το δεξιό (λευκό και κόκκινο) βύσμα του καλωδίου VGA στη θύρα ήχου της οθόνης.
 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.

Σημειώσεις

 • Αν δεν εμφανίζεται ο Πίνακας οργάνων Xbox όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την κονσόλα σας, μπορεί να είναι πρέπει να επιλέξετε την είσοδο εικόνας.
 • Η κονσόλα χρησιμοποιεί αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης. Αν θέλετε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την προβολή βίντεο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην κονσόλα.

Σύνδεση της κονσόλας Xbox 360: Με ένα Σύνθετο καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) Xbox 360

Χρησιμοποιήστε το Σύνθετο καλώδιο AV (ήχου/εικόνας) Xbox 360 με μια τυπικής ευκρίνειας τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή. Αυτό το καλώδιο δεν υποστηρίζει οθόνες υψηλής ευκρίνειας.

Εικόνα που δείχνει το ένα άκρο ενός Σύνθετου καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) Xbox 360 συνδεδεμένο σε μια κονσόλα Xbox 360 και το άλλο συνδεδεμένο στις αντίστοιχες θύρες εισόδου μιας τηλεόρασης.
 1. Συνδέστε το βύσμα A/V στη θύρα A/V της κονσόλας.
 2. Εντοπίστε τις θύρες A/V στην τηλεόραση ή την οθόνη σας. Συνδέστε τα έγχρωμα βύσματα του σύνθετου καλωδίου A/V στις αντίστοιχες θύρες της τηλεόρασης ως εξής:

  Κίτρινο = σύνθετο σήμα βίντεο
  Κόκκινο = αναλογικός ήχος δεξιού καναλιού
  Λευκό = αναλογικός ήχος αριστερού καναλιού

  Σημείωση Οι μονοφωνικές (mono) τηλεοράσεις έχουν μόνο μία υποδοχή ήχου. Συνδέστε είτε το κόκκινο είτε το λευκό βύσμα στην τηλεόραση.

 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.

Προσαρμογέας SCART (για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία)

Εικόνα ενός προσαρμογέα SCART
 1. Συνδέστε τα βύσματα A/V στις αντίστοιχες έγχρωμες θύρες του προσαρμογέα SCART.
 2. Συνδέστε το καλώδιο A/V και τον προσαρμογέα SCART στη διαθέσιμη θύρα σύνδεσης SCART.
 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ή την κονσόλα.

Σημειώσεις

 • Αν δεν εμφανίζεται ο Πίνακας οργάνων Xbox όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την κονσόλα σας, μπορεί να είναι πρέπει να επιλέξετε την είσοδο εικόνας.
 • Η κονσόλα χρησιμοποιεί αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης. Αν θέλετε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την προβολή βίντεο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην κονσόλα.

What are other users saying about these topics?

To see what other users are saying about these topics, or to ask your own questions, go to our Xbox Support Forums and view the following conversations:

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο των Φόρουμ υποστήριξης του Xbox είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά. Για να μεταφράσετε περιεχόμενο των Φόρουμ υποστήριξης του Xbox σε μια άλλη γλώσσα, επικολλήστε τη διεύθυνση URL σε ένα ηλεκτρονικό μεταφραστικό εργαλείο, όπως το Bing Translator.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 S ή της αρχικής κονσόλας Xbox 360 με μια τηλεόραση" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας