Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Εγκατάσταση της αρχικής κονσόλας Xbox 360 E ή Xbox 360 S

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της κονσόλας Xbox 360 E, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση της κονσόλας Xbox 360 E.

Εγκατάσταση της κονσόλας Xbox 360

Αποσυσκευασία και τοποθέτηση της κονσόλας

Μια εικόνα απεικονίζει τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της κονσόλας Xbox 360.

Βήμα 1: Αφαιρέστε την κονσόλα από το κουτί

Ένα σύστημα παιχνιδιού Xbox 360 τυπικά περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Κονσόλα
 2. Καλώδιο A/V (ήχου/εικόνας) (διαφέρει ανάλογα με το πακέτο κονσόλας)
 3. Τροφοδοτικό
 4. Καλώδιο τροφοδοσίας
 5. Ασύρματο χειριστήριο
 6. 2 μπαταρίες AA
 7. Εγχειρίδιο χρήσης
 8. Ενσύρματα ακουστικά (διαφέρουν ανάλογα με το πακέτο κονσόλας)

Βήμα 2: Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία

Μια εικόνα απεικονίζει ένα χέρι που αφαιρεί την προστατευτική ταινία από την κονσόλα Xbox 360.

Βήμα 3: Τοποθετήστε την κονσόλα

Σωστή τοποθέτηση Λανθασμένη τοποθέτηση
Μια εικόνα υποδεικνύει ενδεικτικά μια σωστή τοποθέτηση της κονσόλας Xbox και μιας τηλεόρασης σε ένα ντουλάπι. Γύρω από την κονσόλα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Μια εικόνα υποδεικνύει ενδεικτικά μια λανθασμένη τοποθέτηση της κονσόλας Xbox, επειδή η κονσόλα είναι σφηνωμένη ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα πάνω σε ένα ράφι και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από αυτήν που να επιτρέπει τον εξαερισμό.

Βεβαιωθείτε ότι η θέση της κονσόλας σας:

 • Είναι σταθερή.
 • Αερίζεται επαρκώς, είναι σχετικά δροσερή και δεν βρίσκεται κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας.
 • Είναι τακτοποιημένη. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω, κάτω ή ακριβώς δίπλα στην κονσόλα.

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κονσόλα κάθετα ή οριζόντια.

Σύνδεση του τροφοδοτικού

Μια εικόνα απεικονίζει το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox 360 που συνδέεται σε μια πρίζα στον τοίχο και στην κονσόλα.
 1. Κατ' αρχάς, συνδέστε το τροφοδοτικό στην κονσόλα.
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό.
 3. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

Σύνδεση της κονσόλας στην τηλεόρασή σας

Τα περισσότερα νέα συστήματα κονσόλας περιλαμβάνουν ένα σύνθετο καλώδιο ήχου/εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο, για να συνδέσετε την κονσόλα σε μια τυπική τηλεόραση ή οθόνη. Αυτό το καλώδιο δεν υποστηρίζει οθόνες υψηλής ευκρίνειας.

Αν έχετε τηλεόραση HDTV, ανατρέξτε στο θέμα Συνδέστε μια κονσόλα Xbox 360 S ή μια αρχική κονσόλα Xbox 360 σε μια τηλεόραση.

Σύνδεση σύνθετου καλωδίου AV (ήχου/εικόνας) με τηλεόραση ή οθόνη τυπικής ευκρίνειας:
Ένα σχέδιο απεικονίζει τη σύνδεση του σύνθετου καλωδίου ήχου/εικόνας ανάμεσα σε μια κονσόλα Xbox 360 και μια τηλεόραση.
 1. Συνδέστε το βύσμα A/V στη θύρα A/V της κονσόλας.
 2. Εντοπίστε τις θύρες A/V στην τηλεόραση ή την οθόνη σας. Συνδέστε τα έγχρωμα βύσματα του σύνθετου καλωδίου A/V στις αντίστοιχες θύρες της τηλεόρασης ως εξής:
  Κίτρινο = σύνθετο βίντεο
  Κόκκινο = αναλογικός ήχος δεξιού καναλιού
  Λευκό = αναλογικός ήχος αριστερού καναλιού
 3. Σημείωση Οι μονοφωνικές (mono) τηλεοράσεις έχουν μόνο μία υποδοχή ήχου. Συνδέστε είτε το κόκκινο είτε το λευκό βύσμα στην τηλεόραση.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και την κονσόλα.
Αρχική οθόνη του Πίνακα οργάνων Xbox

Όταν ενεργοποιήσετε την κονσόλα και την τηλεόρασή σας, θα πρέπει να εμφανιστεί ο Πίνακας οργάνων Xbox στην οθόνη σας.

 • Αν δεν βλέπετε τον Πίνακα οργάνων Xbox, μπορεί να είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη ρύθμιση εισόδου εικόνας. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή του συστήματος ψυχαγωγίας σας για οδηγίες.
 • Για να βελτιώσετε την προβολή εικόνας, μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο θέμα Βελτίωση της ποιότητας βίντεο για μια κονσόλα Xbox 360.
 • Για να επιλύσετε προβλήματα εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα ήχου ή εικόνας του Xbox 360.

Σύνδεση ενός χειριστηρίου

Αν έχετε ενσύρματο χειριστήριο, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox 360.

Ένας δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το μεγάλο κουμπί Guide κοντά στο κέντρο ενός χειριστηρίου Xbox 360.

Σύνδεση ενός ασύρματου χειριστηρίου

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα.
 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ΑΑ στο χειριστήριο.
 3. Πιέστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί Xbox Guide μέχρι να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο. Αν το χειριστήριο δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε τις μπαταρίες. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενο χειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένο.
 4. Πιέστε και απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα.
Μια εικόνα απεικονίζει ένα δάχτυλο που ετοιμάζεται να πιέσει το μικρό κουμπί σύνδεσης στην αρχική κονσόλα Xbox 360 και στην κονσόλα Xbox 360 E. Με τις κονσόλες τοποθετημένες κατακόρυφα, το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται κοντά στην αριστερή πλευρά, ακριβώς κάτω από το κέντρο, στην αρχική κονσόλα Xbox 360. Στην κονσόλα Xbox 360 E, βρίσκεται στα αριστερά, πιο κοντά στην κάτω πλευρά.
 1. Εντός 20 δευτερολέπτων, πιέστε και απελευθερώστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο.
Μια εικόνα επισημαίνει το κουμπί σύνδεσης στην μπροστινή πλευρά του χειριστηρίου Xbox 360.

Σημειώσεις

 • Όταν οι λυχνίες γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας σταματήσουν να αναβοσβήνουν, το χειριστήριο έχει συνδεθεί.
 • Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι τέσσερα χειριστήρια σε μια κονσόλα.
 • Κάθε συνδεδεμένο χειριστήριο εκχωρείται σε μία από τις τέσσερις θέσεις. Κάθε θέση αντιστοιχεί σε ένα φωτεινό τμήμα γύρω από το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας και το κουμπί Xbox Guide του χειριστηρίου.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης ενός χειριστηρίου στην κονσόλα 360, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox 360.

Ορισμός των ρυθμίσεων της κονσόλας σας

Η οθόνη επιλογής γλώσσας Xbox

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την κονσόλα σας, θα σας ζητηθεί να:

 • Επιλέξετε της γλώσσα σας.
 • Δημιουργήσετε ένα προφίλ.
 • Δημιουργήστε μια σύνδεση δικτύου (προαιρετικά). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Xbox Live, ανατρέξτε στη Λύση πρώτης σύνδεσης στο Xbox Live.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Η συρταρωτή θήκη δίσκου της κονσόλας Xbox 360 είναι ανοίγει και ένας δίσκος αφαιρείται.

Κατόπιν, τοποθετήστε ένα δίσκο παιχνιδιού και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να παίζετε!

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της γλώσσας στην κονσόλα Xbox 360, ανατρέξτε στο θέμα Στον Πίνακα οργάνων Xbox 360 εμφανίζεται κείμενο σε λάθος γλώσσα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγκατάσταση της αρχικής κονσόλας Xbox 360 E ή Xbox 360 S" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας