Τροφοδοτικό Xbox 360

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται το τροφοδοτικό και τα καλώδια τροφοδοσίας για την κονσόλα Xbox 360.

Σε αυτήν τη σελίδα

Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox 360

Η κονσόλα Xbox 360 διαθέτει ένα εξωτερικό τροφοδοτικό με ανεμιστήρα. Η βασική σχεδίαση του τροφοδοτικού είναι ίδια για όλες τις χώρες. Οι μέγιστες διαστάσεις του τροφοδοτικού είναι οι εξής:

 • Οι διαστάσεις του τροφοδοτικού 220-240 V είναι περίπου 21,9 x 7,7 x 5,4 cm.
 • Οι διαστάσεις του τροφοδοτικού 110-127 V είναι περίπου 21,4 x 7,7 x 5,4 cm.

Ορισμένα τροφοδοτικά είναι μικρότερα, αλλά έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Για παράδειγμα, το τροφοδοτικό είναι ελαφρώς μικρότερο στις χώρες όπου χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα 110 volt.

 • Κονσόλα Xbox 360 E: Χρησιμοποιεί τροφοδοτικό 120 watt
 • Κονσόλα Xbox 360 S: Χρησιμοποιεί τροφοδοτικό 135 watt
 • Αρχική κονσόλα Xbox 360: Υπάρχουν πολλές εκδόσεις τροφοδοτικού για την αρχική κονσόλα Xbox 360. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ισχύος της κονσόλας, στη συσκευασία ενδέχεται να περιλαμβάνεται ένα τροφοδοτικό 203 watt, 175 watt ή 150 watt.

Σημειώσεις

 • Σημαντικό Η Microsoft δεν παρέχει άδεια χρήσης για αξεσουάρ που προορίζονται για σύνδεση στην υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft. Η χρήση άλλων αξεσουάρ εκτός του τυπικού τροφοδοτικού του Xbox 360 ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην κονσόλα σας και να ακυρώσουν την εγγύησή της.
 • Τα τροφοδοτικά έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο στις χώρες ή τις περιοχές όπου πωλούνται, επειδή διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ισχύος. Αν χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό σε μια άλλη χώρα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τροφοδοτικό ή την κονσόλα Xbox 360 και να ακυρωθεί η εγγύηση.
 • Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν έχουν άδεια χρήσης, όπως ανταλλακτικά τροφοδοτικά ή άλλα αξεσουάρ που συνδέονται ανάμεσα στην κονσόλα Xbox 360 και το τροφοδοτικό τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft.
 • Το τροφοδοτικό του Xbox 360 περιλαμβάνει μια εσωτερική ασφάλεια που προστατεύει την κονσόλα σας από πολύ υψηλές τάσεις και τυχόν βραχυκύκλωμα. Ωστόσο, το τροφοδοτικό είναι μια σφραγισμένη μονάδα και, επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της εσωτερικής ασφάλειας. Η ονομαστική ισχύς του τροφοδοτικού είναι 245 watt συνεχούς ισχύος και 280 watt μέγιστης ισχύος.
 • Τα τροφοδοτικά 120 watt και 135 watt μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τόσο με την κονσόλα Xbox 360 S όσο και με την κονσόλα Xbox 360 E.

Καλώδια τροφοδοσίας Xbox 360

Το τροφοδοτικό διαθέτει ένα μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) που συνδέεται στην κονσόλα και ένα καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που συνδέεται στην πρίζα.

Καλώδια συνεχούς ρεύματος

 • Το καλώδιο συνεχούς ρεύματος είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το τροφοδοτικό και συνδέεται στην κονσόλα Xbox 360. Το καλώδιο συνεχούς ρεύματος ενδέχεται να έχει δύο γκρι κουμπιά, τα οποία θα πρέπει να πιέσετε για να απελευθερώσετε το βύσμα από το περίβλημα της κονσόλας Xbox 360.
 • Το καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 1,1 μέτρα.
 • Στο ένα άκρο του καλωδίου συνεχούς ρεύματος είναι μόνιμα συνδεδεμένο ένα αποκλειστικό βύσμα τροφοδοτικού. Αυτό το αποκλειστικό βύσμα τροφοδοτικού προορίζεται ειδικά για την υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox 360.

Βύσματα τροφοδοτικού για την αρχική κονσόλα Xbox 360:

Βύσματα τροφοδοτικού για την αρχική κονσόλα Xbox 360.
1 - Βύσμα 203 watt
2- Βύσμα 175 watt
3 - Βύσμα 150 watt

Το βύσμα στην άκρη του τροφοδοτικού σας είναι διαμορφωμένο, ώστε να ταιριάζει στην κονσόλα Xbox 360 με την οποία είναι συμβατό το τροφοδοτικό. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην κονσόλα Xbox 360, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο τροφοδοτικού για την κονσόλα σας.

Καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος

Το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος έχει μήκος 1,8 μέτρα και μπορεί να αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό.

Το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στο τροφοδοτικό έχει δύο ή τρεις τρύπες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αριθμό των επαφών που υπάρχουν στο τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό με τις δύο επαφές πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με το καλώδιο που έχει δύο τρύπες και το τροφοδοτικό με τις τρεις επαφές πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με το καλώδιο που έχει τρεις τρύπες. Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο τροφοδοσίας εκτός από το καλώδιο που προορίζεται για το τροφοδοτικό σας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τροφοδοτικό ή την κονσόλα Xbox 360.

Το βύσμα στην άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος μπορεί να είναι διάφορων τύπων. Ο τύπος του βύσματος εξαρτάται από τη χώρα και την περιοχή αγοράς της κονσόλας σας. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους βύσματος.

Χώρα ή περιοχή Τάση Σημειώσεις
Καναδάς 120V @ 60Hz Στην αμερικανική ήπειρο μπορεί να παραλάβετε ένα τροφοδοτικό με δύο επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με δύο τρύπες ή ένα τροφοδοτικό με τρεις επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με τρεις τρύπες. Το τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος είναι το ίδιο για τον Καναδά, την Κολομβία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό το τμήμα διαφέρει για τη Χιλή.
Χιλή 220V @ 50Hz
Κολομβία 120V @ 60Hz
Μεξικό 127V @ 60Hz
Ηνωμένες Πολιτείες 120V @ 60Hz
Ευρώπη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) 230V @ 50Hz Στην Ευρώπη και τη Νότια Αφρική μπορεί να παραλάβετε ένα τροφοδοτικό με δύο επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με δύο τρύπες ή ένα τροφοδοτικό με τρεις επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με τρεις τρύπες. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι βυσμάτων για το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος.
Ιταλία
Σκανδιναβία (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία)
Ελβετία
Νότια Αφρική 230V @ 50Hz, με ασφάλεια 15 amp
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 230V @ 50Hz, με ασφάλεια 10 amp
Ιαπωνία 100V @ 50Hz (E)
100V @ 60Hz (W)
Στην Ιαπωνία υπάρχει μόνο ένα μοντέλο βύσματος για την κονσόλα Xbox 360.
Αυστραλία 240V @ 50Hz Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Ινδία μπορεί να παραλάβετε ένα τροφοδοτικό με δύο επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με δύο τρύπες ή ένα τροφοδοτικό με τρεις επαφές συνοδευόμενο από καλώδιο τροφοδοσίας με τρεις τρύπες. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι βυσμάτων για το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος.
Χονγκ Κονγκ 220V @ 50Hz, με ασφάλεια 10 amp
Ινδία 230V @ 50Hz, με ασφάλεια 15 amp
Κορέα 220V @ 60Hz
Νέα Ζηλανδία 230V @ 50Hz
Σιγκαπούρη 230V @ 50Hz, με ασφάλεια 10 amp
Ταϊβάν 110 @ 60Hz

Θέση, θερμοκρασία και θόρυβος τροφοδοτικού

Προκειμένου να ψύχεται επαρκώς, το εξωτερικό τροφοδοτικό του Xbox 360 χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο ανεμιστήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία αέρα μέσα στο τροφοδοτικό. Όταν πατάτε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού αρχίζει να λειτουργεί. Συνήθως, από το τροφοδοτικό ακούγεται ένας ήχος "σφυρίγματος". Όταν η κονσόλα Xbox 360 βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής ή όταν η κονσόλα δεν είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό, ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται ή μειώνεται όταν αλλάζει η θερμοκρασία του τροφοδοτικού. Αν αλλάξει η ταχύτητα του ανεμιστήρα, ο ήχος "σφυρίγματος" που παράγεται από τον ανεμιστήρα αυξάνεται ή μειώνεται.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του τροφοδοτικού σας, τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:

 • Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε ένα σημείο όπου τα ανοίγματα εξαερισμού του δεν εμποδίζονται.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό πάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή άλλες μαλακές επιφάνειες που μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, ράφια ή ντουλάπια στερεοφωνικών συστημάτων, εκτός αν οι χώροι αυτοί αερίζονται επαρκώς.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή ενισχυτές.
 • Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πάνω από το τροφοδοτικό.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και ότι είναι ξαπλωμένο στα τέσσερα ελαστικά ποδαράκια που βρίσκονται στη βάση του.
Ένα τροφοδοτικό Xbox 360 τοποθετημένο σε οριζόντια θέση, ξαπλωμένο στα τέσσερα ελαστικά ποδαράκια που βρίσκονται στη βάση του.

Αν από το τροφοδοτικό ακούγεται υπερβολικός θόρυβος, κάποιο πολύπριζο ή πολύμπριζο προστασίας τάσης μπορεί να έχει υπερφορτωθεί. Συνδέστε το τροφοδοτικό σας απευθείας στην πρίζα ρεύματος και ελέγξτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ηλεκτρική ασφάλεια τροφοδοτικού

Για να συνδέσετε το τροφοδοτικό στην κονσόλα Xbox 360:

 1. Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο συνεχούς ρεύματος στην κονσόλα Xbox 360.
 2. Συνδέστε σταθερά το καλώδιο ρεύματος AC στο τροφοδοτικό μέχρι το βύσμα του καλωδίου να ασφαλίσει στη θέση του.
 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.

Όπως ισχύει και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η αποτυχία τήρησης των ακόλουθων προφυλάξεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ή και το θάνατο από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή την πρόκληση βλάβης στο Σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360.

Επιλέξτε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για την κονσόλα Xbox 360:

 • Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος που παραλάβατε με την κονσόλα σας ή που προμηθευτήκατε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Αν δεν είστε σίγουροι αν έχετε το σωστό τροφοδοτικό, συγκρίνετε τον αριθμό εξόδου 12V του τροφοδοτικού με τον αριθμό εξόδου 12V που είναι τυπωμένος δίπλα στην υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας σας. Ο αριθμός που είναι τυπωμένος στο τροφοδοτικό (16,5A, 14A ή 12,5A) πρέπει να είναι ίδιος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που είναι τυπωμένος στην κονσόλα. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών.
 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος παρέχει την ίδια τάση (V) και συχνότητα (Hz) ρεύματος με εκείνη που αναγράφεται στο τροφοδοτικό. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Μην χρησιμοποιείτε μη τυπικές πηγές τροφοδοσίας, όπως γεννήτριες ή μετατροπείς, ακόμα και αν οι τιμές τάσης και συχνότητας φαίνονται αποδεκτές. Χρησιμοποιείτε μόνο το εναλλασσόμενο ρεύμα που παρέχεται από τυπική πρίζα.
 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα του τοίχου, το καλώδιο επέκτασης, το πολύμπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να αντέξουν το συνολικό ρεύμα (σε amp [A]) που τροφοδοτείται στην κονσόλα Xbox 360 (όπως αναγράφεται στο τροφοδοτικό) και σε τυχόν άλλες συσκευές που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα.
 • Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα ρεύματος που δέχεται βύσμα γείωσης τριών επαφών. Μην αφαιρείτε τις επαφές γείωσης. Αν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την παλιά πρίζα.

Για να αποφύγετε την καταστροφή των καλωδίων τροφοδοσίας και του τροφοδοτικού:

 • Προστατεύετε τα καλώδια τροφοδοσίας από το ποδοπάτημα.
 • Προσέχετε να μην πιαστούν ή να μην λυγίσουν υπερβολικά τα καλώδια, ειδικά στο σημείο όπου συνδέονται με την πρίζα, το τροφοδοτικό και την κονσόλα.
 • Μην τραβάτε απότομα, μην δένετε κόμπο, μην λυγίζετε υπερβολικά ή μην κακομεταχειρίζεστε τα καλώδια τροφοδοσίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Μην εκθέτετε τα καλώδια τροφοδοσίας σε πηγές θερμότητας.
 • Μην τυλίγετε τα καλώδια τροφοδοσίας γύρω από το τροφοδοτικό.
 • Φυλάσσετε τα καλώδια τροφοδοσίας μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τα αφήνετε να δαγκώνουν ή να μασούν τα καλώδια.
 • Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, να τραβάτε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
 • Μην αφήνετε το τροφοδοτικό να κρέμεται από τα καλώδια τροφοδοσίας.
 • Αν ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών, για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης.
 • Αποσυνδέετε την κονσόλα Xbox 360 κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κατανάλωση ενέργειας για την ΕΕ

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την Πρωτοβουλία αυτορρύθμισης για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών είναι ρυθμισμένες να απενεργοποιούνται μετά από 60 λεπτά αδράνειας. Η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας το χρόνο κατά τον οποίο η κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ενώ δεν χρησιμοποιείται.

Μοντέλο Αρχικό μενού
[W]
Αναπαραγωγή DVD
[W]
Αναπαραγωγή Blu-ray
[W]
Ροή 1080p
[W]
Ενεργό παιχνίδι
[W]
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρόνου απενεργοποίησης [λεπτά]
Xbox 360 1538 53 46 Δ/Υ 54 69 60
Kinect 59 50 Δ/Υ 59 74 60

Σημειώσεις

 1. Οι μετρήσεις βασίζονται στον μέσο όρο τριών επιλεγμένων παιχνιδιών και σε ειδικά επιλεγμένο περιεχόμενο πολυμέσων.
 2. Για τον αριθμό μοντέλου, ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος στην κονσόλα, για να επιβεβαιώσετε το δικό σας μοντέλο.
 3. Πολυμέσα που ελέγχθηκαν (19/02/2016):
  • DVD: Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού
  • Ροή: House of Cards – Κύκλος 1, Επεισόδιο 1 [Netflix]
  • Παιχνίδια: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τροφοδοτικό Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;