Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις αν το λογισμικό της κονσόλας Xbox 360 δεν ενημερωθεί με επιτυχία και λάβετε ένα από τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος:

 • Can't download the update. To test your connection, open System Settings and select Network Settings, Test Xbox Live Connection. (Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας, ανοίξτε την επιλογή "System Settings" και επιλέξτε "Network Settings", "Test Xbox Live Connection".)
 • Can't install the update. (Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημέρωσης.) The disc is unreadable. (Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του δίσκου.)
 • Can't read the update from the disc. Please reinsert the disc to continue the update. (Τοποθετήστε ξανά το δίσκο για να συνεχίσετε την ενημέρωση.)

Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος αντί για ένα μήνυμα σφάλματος

Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος με τη μορφή xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (έξι ομάδες τετραψήφιων αριθμών), ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοί σφάλματος ενημέρωσης συστήματος του Xbox 360.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημερώσεων του Xbox 360

Λύση 1: Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση

 1. Επανεκκινήστε την κονσόλα σας.
 2. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 4. Επιλέξτε Network Settings.
 5. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο).
 6. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
 7. Επιλέξτε Yes, αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας σας.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χώρο αποθήκευσης

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού της κονσόλας απαιτεί τουλάχιστον 190 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης (ή 256 MB αν μένετε στην Ιαπωνία). Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα πρέπει να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μερικά στοιχεία. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων για avatar του Xbox.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Αν αφαιρέσετε τα προσωρινά αρχεία από την κονσόλα σας, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εκκαθάρισης του cache στην κονσόλα Xbox 360.

Αφού εκκαθαρίσετε το cache, προσπαθήστε ξανά να κάνετε την ενημέρωση. Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης

Αφού αντικαταστήσετε τη συσκευή αποθήκευσης, προσπαθήστε ξανά να κάνετε την ενημέρωση. Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Αντιγράψτε την ενημέρωση σε μια μονάδα flash USB ή σε ένα CD/DVD

Αν με τις παραπάνω λύσεις δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, αντιγράψτε την ενημέρωση της κονσόλας από τον υπολογιστή σας σε μια μονάδα flash USB ή σε ένα CD/DVD και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της ενημέρωσης συστήματος από μια μονάδα flash USB ή ένα CD/DVD, ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία λήψης μιας νέας ενημέρωσης του Xbox 360.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 6: Κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από μια ενημέρωση, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα "Connection to the Xbox Live has been lost" (Η σύνδεση με το Xbox Live χάθηκε) κατά την προσπάθεια εκκίνησης ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής και μπορεί να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε να κατεβάστε ξανά το προφίλ σας:

 1. Από το Xbox Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα social.
 2. Επιλέξτε Sign In or Out.
 3. Κυλήστε προς τα δεξιά και επιλέξτε Download profile.
 4. Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας (αν είστε συνδεδεμένοι).
 5. Επιλέξτε Download profile.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 7: Εγκαταστήστε ξανά την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος της κονσόλας Xbox 360

Για να εγκαταστήσετε ξανά την πιο πρόσφατη ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος" παραπάνω.
 2. Αναιρέστε τις ενημερώσεις συστήματος και κατόπιν εγκαταστήστε τις ξανά. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
  3. Επιλέξτε Storage.
  4. Πιέστε την παρακάτω ακολουθία κουμπιών: X, LB, RBXLBRB, X.
  5. Επιλέξτε να αναιρέσετε όλες τις ενημερώσεις συστήματος που έχουν εγκατασταθεί. Η κονσόλα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά τις ενημερώσεις.
 3. Επαναφέρετε το υλικό δικτύου σας. Δείτε πώς:
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του δρομολογητή, του μόντεμ ή της πύλης. Αν έχετε και δρομολογητή και μόντεμ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και από τις δύο συσκευές.
  2. Απενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox 360 πιέζοντας το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος στην πρόσοψη της κονσόλας.
  3. Περιμένετε 5 λεπτά.
  4. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή, συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι όλες οι λυχνίες να επιστρέψουν στην κανονική τους κατάσταση.
  5. Συνδέστε το υπόλοιπο υλικό και προσπαθήστε να συνδεθείτε στο Xbox Live.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δείτε την επόμενη λύση.

Λύση 8: Υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής

Αν δοκιμάσατε όλες τις λύσεις αυτής της σελίδας, αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, η κονσόλα σας μπορεί να πρέπει να επισκευαστεί. Μπορείτε να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα επισκευής στη σελίδα Υποστήριξη συσκευών.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;