Εμφανίζεται το σφάλμα 87e105dc

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το Xbox Live ή ότι η κονσόλα σας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα.

Λύσεις

 1. Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live παρακάτω. Αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
 2. Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας: στο χειριστήριο, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 3 δευτερόλεπτα. Στο μενού που θα εμφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε Turn Off Console και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί A . Ενεργοποιήστε ξανά την κονσόλα σας.
 3. Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε αυτό το στοιχείο.
 4. Δοκιμάστε να εκκαθαρίσετε το cache. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εκκαθάρισης του cache στην κονσόλα Xbox 360.
 5. Ως έσχατη λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά της κονσόλας Xbox. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος της κονσόλας. Ανάλογα με το δίκτυο, αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.
  1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα Settings > System και πιέστε το κουμπί A .
  2. Επιλέξτε Console settings > System info. Σημειώστε τον σειριακό αριθμό και κατόπιν επιστρέψτε στην οθόνη "System settings".
  3. Επιλέξτε Storage. Επισημάνετε τη μονάδα σκληρού δίσκου και πιέστε το κουμπί A . Επιλέξτε Format και, στη συνέχεια, επιλέξτε Yes. Τώρα, εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό που αντιγράψατε. Πιέστε το Start για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναφοράς.
Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-06T20:54:38.6937940+00:00
Κοινωνική δικτύωση και παιχνίδι: σε λειτουργία
2019-12-06T20:54:38.6937940+00:00
Αγορά και χρήση περιεχομένου: σε λειτουργία
2019-12-06T20:54:38.6937940+00:00
Τηλεόραση, μουσική και βίντεο: σε λειτουργία
2019-12-06T20:54:38.6937940+00:00

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 87e105dc" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;