Εμφανίζεται το σφάλμα 52-C00D28AC κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο στην κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός βίντεο που έχει ληφθεί από το Xbox Live, μέσω ροής από υπολογιστή σας ή από ένα δίσκο στην κονσόλα Xbox 360:

52-C00D28AC

Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο προστατεύεται με Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου. Ορισμένες φορές το περιεχόμενο έχει άδεια χρήσης για αναπαραγωγή μόνο σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή συσκευή. Το περιεχόμενο που προσπαθείτε να αναπαραγάγετε μπορεί να μην έχει άδεια χρήσης για αναπαραγωγή στην κονσόλα Xbox 360.

Λύση

Αναπαραγάγετε το βίντεο σε μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει την αναπαραγωγή αυτού του προστατευμένου περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου Xbox 360.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 52-C00D28AC κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;