Εμφανίζεται το σφάλμα 80151004 κατά τη λήψη του προφίλ Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης του προφίλ Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360:

Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now. (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η λήψη των προφίλ Xbox Live αυτήν τη στιγμή.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
Status Code: (Κωδικός κατάστασης:) 80151004

Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα εξής:

 • Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου.
 • Υπάρχει πρόβλημα με τις πληροφορίες στο λογαριασμό Microsoft.

Λύσεις

Θα χρειαστείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft για να ολοκληρώσετε τα βήματα. Αν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.

Λύση 1: Επαληθεύστε τις πληροφορίες για το λογαριασμό Microsoft

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
  Σημείωση Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης, επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.
 2. Σημειώστε τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται.
 3. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
 4. Επαληθεύστε τις πληροφορίες ασφάλειας. Για παράδειγμα, επαληθεύστε τις πληροφορίες Αριθμός τηλεφώνου, Εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Ερώτηση ασφαλείας.
  Σημείωση Αν είναι απαραίτητη η επαλήθευση των πληροφοριών ασφάλειας, η επιλογή Επαλήθευση θα εμφανίζεται κάτω από τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν οι πληροφορίες είναι σωστές, κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.
 1. Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά.
 2. Συνδεθείτε στο Xbox Live και προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά το προφίλ σας.

Λύση 2: Δημιουργήστε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για την επαλήθευση δύο βημάτων

Αν εγγραφήκατε πρόσφατα στην επαλήθευση δύο βημάτων, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής στο λογαριασμό Microsoft.

Σημείωση Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων για το λογαριασμό σας, συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες ασφάλειας.

Αν η επαλήθευση δύο βημάτων είναι ενεργοποιημένη για το λογαριασμό Microsoft, ενδέχεται να δείτε ένα σφάλμα εσφαλμένου κωδικού πρόσβασης κατά τη χρήση μιας εφαρμογής ή συσκευής που δεν αποδέχεται κωδικούς ασφαλείας. Για παράδειγμα, ορισμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για smartphone και ορισμένες συσκευές όπως η κονσόλα Xbox 360 δεν αποδέχονται κωδικούς ασφαλείας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε κάποιο κωδικό ασφαλείας κατά την προσπάθεια σύνδεσης. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής στο λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με την εφαρμογή ή τη συσκευή. Αφού συνδεθείτε σε αυτήν την εφαρμογή ή τη συσκευή με το μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, είστε έτοιμοι.

Σημείωση Πρέπει να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για κάθε εφαρμογή ή συσκευή που δεν σας ζητά πληροφορίες ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης εφαρμογής και την επαλήθευση δύο βημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογής και επαλήθευση δύο βημάτων.

Για να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για μια εφαρμογή ή συσκευή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στο θέμα επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας.
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, επιλέξτε το στοιχείο Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
  Σημείωση Αν σας ζητηθούν πληροφορίες ασφάλειας, πληκτρολογήστε τις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.
 3. Στην περιοχή Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Δημιουργία κωδικού πρόσβασης εφαρμογής. Δημιουργείται ένας νέος κωδικός πρόσβασης και εμφανίζεται στην οθόνη σας.
 4. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft στην οθόνη του Xbox, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής που δημιουργήσατε σε σύνδεση.

Αφού συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή συσκευή χωρίς πρόβλημα. Θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον νέο κωδικό πρόσβασης αντί του κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft, για να συνδέεστε στη συσκευή σας.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο βημάτων:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
  Αν σας ζητηθούν πληροφορίες ασφάλειας, πληκτρολογήστε τις και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
 3. Κάτω από την κεφαλίδα Επαλήθευση δύο βημάτων, κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Απενεργοποίηση επαλήθευσης δύο βημάτων.

Λύση 3: Κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 2. Επιλέξτε Download Profile.
  Σημείωση Αν δεν βλέπετε την επιλογή Download Profile, αυτό σημαίνει ότι πιθανώς είστε συνδεδεμένοι. Πιέστε το κουμπί X για να αποσυνδεθείτε από το προφίλ σας.
 3. Πληκτρολογήστε το λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με την ετικέτα παίκτη Xbox Live.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.
  Σημείωση Αν ο λογαριασμός σας είναι παιδικός λογαριασμός Xbox Live, θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία του λογαριασμού Microsoft του γονιού για να γίνει λήψη του προφίλ.
 5. Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης για το προφίλ σας.

  Θα ξεκινήσει η λήψη του προφίλ σας. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του προφίλ σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft για να συνδέεστε στο προφίλ σας.

Λύση 4: Διαγράψτε το κατεστραμμένο προφίλ και, στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

Για να διαγράψετε το κατεστραμμένο προφίλ που είναι αποθηκευμένο στην κονσόλα Xbox, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage.
 3. Επιλέξτε All Devices.
 4. Επιλέξτε Profiles.
 5. Επιλέξτε την ετικέτα παίκτη που θέλετε να διαγράψετε.
 6. Επιλέξτε Delete.
 7. Επιλέξτε Delete Profile Only. Αυτή η ενέργεια διαγράφει το προφίλ αλλά διατηρεί τα αποθηκευμένα παιχνίδια και τα επιτεύγματα.
 8. Κατεβάστε ξανά το προφίλ σας.

Για να κατεβάσετε ξανά το προφίλ σας, ακολουθήστε τα βήματα στη Λύση 3 παραπάνω.

Λύση 5: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Για να εκκαθαρίσετε το cache του συστήματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
 3. Επιλέξτε Storage ή Memory.
 4. Επισημάνετε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριό σας. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.)
 5. Επιλέξτε Clear System Cache.
 6. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.

Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 80151004 κατά τη λήψη του προφίλ Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;