Εμφανίζεται το σφάλμα 8015100c κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live

Πρόβλημα

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live:

Can’t retrieve information from Xbox Live. (Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών από το Xbox Live.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
Status code: (Κωδικός κατάστασης:) 8015100c

Όταν εκτελείτε τη Δοκιμή σύνδεσης στο Xbox Live για να επιλύσετε το πρόβλημα, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει με ένα από τα εξής:

 • DNS Error (Σφάλμα DNS)
 • Your DNS server can't resolve the names of the Xbox Live servers or Xbox.com. (Δεν είναι δυνατή η επίλυση των ονομάτων των διακομιστών Xbox Live ή του Xbox.com από το διακομιστή DNS που διαθέτετε.)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση του δικτύου σας. Όταν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, η κονσόλα Xbox δεν μπορεί να εντοπίσει τους διακομιστές Xbox Live εξαιτίας ενός σφάλματος ρύθμισης παραμέτρων του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS).

Σημείωση Το σύστημα DNS επιτρέπει στην κονσόλα σας να εντοπίζει άλλες κονσόλες και υπολογιστές στο Internet.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά.
Σημείωση Αν συνδέεστε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου για να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα.

Λύση 1: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Σημείωση Πριν από την επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της κονσόλας Xbox 360, σημειώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, σε περίπτωση που χρειαστεί να τις επαναφέρετε αργότερα.

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox 360.
 2. Μόνο ασύρματη σύνδεση: Αποσυνδέστε τον Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 από τη θύρα USB (αν υπάρχει).
 3. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας.
 4. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 5. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
 6. Επιλέξτε Network Settings.
 7. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.
 8. Επιλέξτε Configure Network.
 9. Στην καρτέλα Additional Settings, επιλέξτε Restore to Factory Defaults.
  Σημείωση Με αυτήν την επιλογή θα γίνει επαναφορά μόνο των ρυθμίσεων δικτύου. Δεν θα επηρεαστούν άλλες ρυθμίσεις της κονσόλας.
 10. Απενεργοποιήστε την κονσόλα σας.
 11. Αν αποσυνδέσατε τον Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360, συνδέστε τον ξανά στην κονσόλα σας.
 12. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας
 13. Μόνο ασύρματα: Θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ασύρματης σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο.
 14. Δοκιμάστε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
  3. Επιλέξτε Network Settings.
  4. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί να το κάνετε) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε το σφάλμα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Επανεκκινήστε τον εξοπλισμό δικτύου σας    

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox 360 και όλο το υλικό δικτύου (για παράδειγμα, το μόντεμ και το δρομολογητή σας).
 2. Περιμένετε ένα λεπτό.
 3. Ενεργοποιήστε το μόντεμ σας και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί ξανά (ένα ακόμα λεπτό).
 4. Ενεργοποιήστε την επόμενη συσκευή υλικού (για παράδειγμα, το δρομολογητή) και περιμένετε ένα ακόμα λεπτό.
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για κάθε επιπλέον συσκευή υλικού δικτύου.
 6. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 7. Επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, System Settings.
 8. Επιλέξτε Network Settings.
 9. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.
 10. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε το σφάλμα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Χρησιμοποιήστε μη αυτόματες ρυθμίσεις DNS
Αν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις DNS που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής και στην κονσόλα.

 1. Στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το ENTER.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /all και, στη συνέχεια, πιέστε το Enter.
 1. Κάτω από το όνομα δικτύου, βρείτε μια γραμμή που ξεκινά από "Διακομιστές DNS".
 1. Σημειώστε τους αριθμούς του διακομιστή DNS (πρωτεύων και δευτερεύων).

Τώρα, πληκτρολογήστε αυτούς τους αριθμούς του διακομιστή DNS στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 2. Επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, System Settings.
 3. Επιλέξτε Network Settings.
 4. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, αν σας ζητηθεί.
 5. Επιλέξτε Configure Network.
 6. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε DNS Settings.
 7. Επιλέξτε Manual.
 8. Επιλέξτε Primary DNS Server.
 9. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό που σημειώσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Done.
 10. Επιλέξτε Secondary DNS Server.
 11. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό που σημειώσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Done.
 12. Επιλέξτε ξανά Done.
 13. Πιέστε το κουμπί B στο χειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε το σφάλμα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Δοκιμάστε μια απευθείας σύνδεση με το μόντεμ
Αυτή η προσωρινή λύση θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος. Αν αυτή η λύση σας βοηθήσει να συνδεθείτε στο Xbox Live, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή.

Δοκιμάστε να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360 απευθείας στο μόντεμ σας και όχι μέσω του δρομολογητή σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδέστε την κονσόλα στο μόντεμ σας με ένα καλώδιο δικτύου.
 2. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 3. Επιλέξτε Network Settings.
 4. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.
 5. Επιλέξτε Configure Network.
 6. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε DNS Settings.
 7. Επιλέξτε Automatic.
 8. Δοκιμάστε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings. Επιλέξτε Network Settings, επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί να το κάνετε) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε το σφάλμα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Δοκιμάστε να εκτελέσετε το εργαλείο δοκιμής σύνδεσης στο Xbox Live
Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης στο Xbox Live.
Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε το σφάλμα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 6: Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet
Αν εξακολουθείτε να λαμβάνετε ένα σφάλμα DNS ενώ η κονσόλα Xbox 360 είναι απευθείας συνδεδεμένη με το μόντεμ σας, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τους πίνακες δρομολόγησης. Οι διακομιστές DNS χρησιμοποιούν πίνακες δρομολόγησης για να κατευθύνουν την κίνηση του δικτύου. Αν οι πίνακες έχουν λανθασμένες πληροφορίες, η κονσόλα σας ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει τους διακομιστές Xbox Live. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet, για να δείτε αν μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 8015100c κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;