Εμφανίζεται το σφάλμα C000-0032 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα Xbox 360:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

Can't Process the Update. (Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.) If the problem persists, go to www.Xbox.com/support. (Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην τοποθεσία www.Xbox.com/support.)

Σημείωση Τα ψηφία "x" ποικίλλουν.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο Xbox Live.

Σημείωση Αν εμφανίζεται και το σφάλμα 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα Xbox 360, αυτό σημαίνει ότι η λήψη απέτυχε. Ανατρέξτε στο θέμα Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 3524-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης του Xbox για περισσότερες πληροφορίες.

Λύση

  1. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση.
  2. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε ή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, ανατρέξτε στη Λύση σφάλματος σύνδεσης στο Xbox Live.

Σημείωση Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας σας αντιγράφοντας την ενημέρωση σε μια μονάδα flash USB ή σε ένα δίσκο. Ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασία λήψης μιας νέας ενημέρωσης του Xbox 360.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα C000-0032 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;