Εμφανίζεται το σφάλμα C800-8001 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης

Πρόβλημα

Ενδέχεται να εμφανιστεί ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης:

 • Update failed (Η ενημέρωση απέτυχε)
 • Can't process the update. (Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.) If the problem persists, go to www.xbox.com/support. (Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support.)
 • Error Code xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001 (Κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001)
 • Σημείωση Τα ψηφία "x" ποικίλλουν.

Αυτό σημαίνει ότι δεν η λήψη απέτυχε και η ενημέρωση δεν εγκαταστάθηκε.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

 • Κατεβάστε ξανά την ενημέρωση
  1. Επανεκκινήστε την κονσόλα σας.
  2. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
  3. Μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
  4. Επιλέξτε Network Settings.
  5. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο).
  6. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
  7. Επιλέξτε Yes, αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας σας.

  Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

 • Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live

  Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Xbox Live: Σύνδεση στο Xbox Live.

  Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χώρο αποθήκευσης

  Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού της κονσόλας απαιτεί τουλάχιστον 190 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης (ή 256 MB αν μένετε στην Ιαπωνία). Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα πρέπει να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μερικά στοιχεία. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων avatar του Xbox.

  Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

 • Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

  Αν αφαιρέσετε τα προσωρινά αρχεία από την κονσόλα σας, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί. Εκκαθαρίστε το cache συστήματος του Xbox 360 και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά την ενημέρωση.

  Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

 • Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης

  Αφού επανατοποθετήσετε τη συσκευή αποθήκευσης, προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά την ενημέρωση.

  Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

 • Εγκαταστήστε την ενημέρωση από μια μονάδα flash USB ή ένα δίσκο

  Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με καμία από τις παραπάνω λύσεις, αντιγράψτε την ενημέρωση της κονσόλας από τον υπολογιστή σας σε μια μονάδα flash USB, ένα CD ή ένα DVD. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

  • Αντιγραφή σε μια μονάδα flash USB

   Σημείωση Η μονάδα flash USB πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32.

   1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB που διαθέτετε σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.
   2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip της ενημέρωσης κονσόλας στον υπολογιστή σας.
   4. Κάντε διπλό κλικ για να αποσυμπιέσετε το αρχείο.
   5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB.
   6. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή σας.
   7. Συνδέστε τη μονάδα flash USB σε μια θύρα USB στην κονσόλα Xbox 360.
   8. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
   9. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το νέο λογισμικό της κονσόλας.

  • Εγγραφή σε CD ή DVD

   Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, να εγγράψετε την ενημέρωση σε ένα CD ή DVD και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

   1. Στον υπολογιστή σας, κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
   2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip της ενημέρωσης κονσόλας στον υπολογιστή σας.
   3. Κάντε διπλό κλικ για να αποσυμπιέσετε το αρχείο.
   4. Τοποθετήστε ένα κενό εγγράψιμο CD ή DVD στον υπολογιστή σας.
   5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο στο CD ή το DVD σας και επιλέξτε να εγγράψετε τα αρχεία στο δίσκο.
   6. Αφού τα αρχεία εγγραφούν στο δίσκο, αφαιρέστε τον από τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε τον στη μονάδα δίσκου της κονσόλας Xbox 360.
   7. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
   8. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το νέο λογισμικό της κονσόλας.

Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος με τη μορφή xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (τα ψηφία "x" ποικίλλουν) αφού αντιγράψετε την ενημέρωση σε μια μονάδα flash ή ένα δίσκο και, στη συνέχεια, εγκαταστήσετε την ενημέρωση στην κονσόλα σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox κάνοντας κλικ στη σύνδεση "Επικοινωνία" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα C800-8001 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;