Κωδικοί σφάλματος Xbox 360

Σε αυτήν τη σελίδα

Σφάλματα υλικού Xbox

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υλικού στην κονσόλα σας Xbox 360, στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος με έναν κωδικό τριών χαρακτήρων όπως το Σφάλμα συστήματος E74. Αν συμβεί αυτό, βρείτε τον κωδικό σφάλματος στον παρακάτω πίνακα για να δείτε τι πρέπει να κάνετε.

Σημείωση Αν δεν βλέπετε τον κωδικό σφάλματος σε αυτήν τη σελίδα, αναζητήστε τον στην Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης.

Αρχική κονσόλα Xbox 360 Κονσόλα Xbox 360 S
Αρχική κονσόλα Xbox 360 Κονσόλα Xbox 360 S

Κωδικός σφάλματος

Αρχική κονσόλα Xbox 360

Κονσόλα Xbox 360 S

E01 – E63, E65

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν. Επιλέξτε τη μία ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει ως το πρόβλημα και ακολουθήστε τα βήματα της λύσης.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά όλα τα αξεσουάρ.
 2. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο.
 3. Αφαιρέστε τις μονάδες flash USB.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

E64

Η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

Η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

E66

Η κονσόλα Xbox 360 έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον η κονσόλα σας να συνδεθεί στο Xbox Live, να κατεβάσει ενημερώσεις συστήματος ή να παίξει παιχνίδια που απαιτούν ενημέρωση συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Παρουσιάζεται ο κωδικός σφάλματος E66 και αναβοσβήνει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα Xbox 360.

Η κονσόλα Xbox 360 έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον η κονσόλα σας να συνδεθεί στο Xbox Live, να κατεβάσει ενημερώσεις συστήματος ή να παίξει παιχνίδια που απαιτούν ενημέρωση συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Παρουσιάζεται ο κωδικός σφάλματος E66 και αναβοσβήνει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα Xbox 360.

E68, E69

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν. Επιλέξτε τη μία ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει ως το πρόβλημα και ακολουθήστε τα βήματα της λύσης.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά όλα τα αξεσουάρ.
 2. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο.
 3. Αφαιρέστε τις μονάδες flash USB.
 4. Αν το μήνυμα σφάλματος συστήματος δεν εμφανίζεται ενώ έχει αφαιρεθεί ο σκληρός δίσκος, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη υλικού στον σκληρό δίσκο. Παραγγείλετε έναν νέο Σκληρό δίσκο Xbox 360 από το Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox (συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft). Απαιτείται καταχώριση της κονσόλας για την αντικατάσταση ενός σκληρού δίσκου που καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

E70, E71, E73

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν. Επιλέξτε τη μία ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει ως το πρόβλημα και ακολουθήστε τα βήματα της λύσης.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά όλα τα αξεσουάρ.
 2. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο.
 3. Αφαιρέστε τις μονάδες flash USB.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

E74

Η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

Η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

E75 – E99

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν. Επιλέξτε τη μία ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει ως το πρόβλημα και ακολουθήστε τα βήματα της λύσης.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά όλα τα αξεσουάρ.
 2. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο.
 3. Αφαιρέστε τις μονάδες flash USB.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

E81, E82

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ενδεικτικών λυχνιών που αναβοσβήνουν. Επιλέξτε τη μία ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει ως το πρόβλημα και ακολουθήστε τα βήματα της λύσης.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά όλα τα αξεσουάρ.
 2. Αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο.
 3. Αφαιρέστε τις μονάδες flash USB.

Εάν με αυτά τα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής. Συνδεθείτε για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής ή ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

Σφάλματα ανάγνωσης δίσκου Xbox

Μηνύματα

Τι να κάνετε

 • This disc is unreadable. (Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αυτού του δίσκου.)
 • To play the disc, put it in an Xbox 360 console. (Για να αναπαραγάγετε το δίσκο, τοποθετήστε τον σε μια κονσόλα Xbox 360.)
 • Unrecognized disc. (Ο δίσκος δεν αναγνωρίζεται.)
 • Μήνυμα "Reading…" (Ανάγνωση...) και, στη συνέχεια... "Open Tray" (Ανοιχτή συρταρωτή θήκη)

Χρησιμοποιήστε τη Λύση για Μονάδα δίσκου Xbox 360.

Σφάλματα ενημέρωσης λογισμικού κονσόλας

Ενδέχεται να λάβετε ένα σφάλμα κατά την ενημέρωση του λογισμικού της κονσόλας σας. Ή ενδέχεται να λάβετε ένα σφάλμα μετά από την ενημέρωση του λογισμικού της κονσόλας σας. Για παράδειγμα, κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός DVD ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει με το ακόλουθο:

Some Xbox features are missing or corrupt. (Κάποιες δυνατότητες του Xbox λείπουν ή έχουν καταστραφεί.) A system update is required to replace them. (Απαιτείται μια ενημέρωση συστήματος για την αντικατάστασή τους.) Your console will now restart. (Τώρα θα γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας σας.)

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο από αυτά τα προβλήματα, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με μια ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360.

Σφάλματα αισθητήρα Kinect

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση του αισθητήρα Kinect, ανατρέξτε στο θέμα Μηνύματα σφάλματος αισθητήρα Kinect στην κονσόλα Xbox 360.

Άλλα σφάλματα

Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος ή κατάστασης που δεν αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, δοκιμάστε να τον αναζητήσετε στην Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων και κατάστασης.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Κωδικοί σφάλματος Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;