Σφάλματα υλικού κονσόλας Xbox 360

Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων

Αναζήτηση κωδικών σφαλμάτων/κωδικών κατάστασης του Xbox

Για να μάθετε τι σημαίνει ένας κωδικός σφάλματος ή κωδικός κατάστασης του Xbox, χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να αναζητήσετε τον κωδικό και να μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να τον επιλύσετε.

Σφάλματα σύνδεσης

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 0000-000B, 0000-000b, 0000-0001 ή 0000-0008 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 0000-000B κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 20A8-4840 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 20A8-4840 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 8007274C κατά την εκκίνηση της κονσόλας Xbox

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 8007274C κατά την εκκίνηση της κονσόλας Xbox.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος D0000033 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος D0000033 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live.

Σφάλματα μονάδας δίσκου

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 03-57-00 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 03-57-00 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται το σφάλμα 03-80-00 κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox 360

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 03-80-00 κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής ενός δίσκου στην κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται το σφάλμα 06-2e-00 ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι ή να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση από ένα δίσκο

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 06-2e-00 ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι ή να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση από ένα δίσκο.

Σφάλματα λήψης

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 307D κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης του Xbox

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης του Xbox

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης του Xbox

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης του Xbox

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται το σφάλμα 3CD6 κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 3CD6 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Can't process the update" (Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης) κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης λογισμικού στην κονσόλα Xbox 360

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 8007-000F κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070 κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-8007-0070 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 8007-045D κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 8007-045D κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 8B05-0018 κατά την ενημέρωση λογισμικού της κονσόλας

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 8B05-0018 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-000E και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος C000-0013 κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης από ένα δίσκο

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος C000-0013 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε αυτόν τον κωδικό κατά την εγκατάσταση ενημερώσεων από ένα δίσκο.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος C000-0034 κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης από μια συσκευή αποθήκευσης

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος C000-0034 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια εγκατάστασης μιας ενημέρωσης από μια συσκευή αποθήκευσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A κατά την προσπάθεια ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360 μέσω ενός δίσκου

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια ενημέρωσης της κονσόλας Xbox 360 μέσω ενός δίσκου.

Εμφανίζεται ο κωδικός κατάστασης C000-007B κατά την προσπάθεια λήψης περιεχομένου στην κονσόλα Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος C000-007B; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό κατάστασης C000-007B, ώστε να μπορέσετε κατεβάσετε πολυμέσα στην κονσόλα Xbox.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος C000-016B και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται το σφάλμα C800-8001 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος C810-1001 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος C810-1001 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος d0000034 κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος d0000034 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος D000-0185 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος D000-0185 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης.

Γενικά προβλήματα

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 5829 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 5829 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος C000-003F κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος C000-003F και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος FFFFFFFF0000006C κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης αγορών από το Xbox Live

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος FFFFFFFF0000006C και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης αγορών από το Xbox Live.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος X:5829.0 B:1884.0 ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι της αρχικής κονσόλας Xbox

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος X:5829.0 B:1884.0 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε ενώ προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι της αρχικής κονσόλας Xbox.

Σφάλματα συστήματος

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E07 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E07; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E07, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E08 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E08; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E08, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E09 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E09; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E09, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E10 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E10; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E10, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E11 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E11; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E11, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E12 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E12; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E12, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E13 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E13; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E13, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E14 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E14; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E14, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E15 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E15; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E15, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E16 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E16; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E16, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E17 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E17; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E17, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E18 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E18; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E18, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E19 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E19; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E19, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E20 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E20; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E20, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E22 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E22; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E22, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E23 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E23; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E23, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E24 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E24; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E24, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E25 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E25; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E25, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E26 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E26; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E26, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E27 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E27; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E27, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E28 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E28; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E28, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E29 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E29; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E29, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E30 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E30; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E30, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E31 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E31; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E31, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E32 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E32; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E32, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E33 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E33; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E33, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E34 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E34; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E34, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E35 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E35; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E35, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E36 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E36; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E36, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E37 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E37; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E37, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E38 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E38; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E38, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E39 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E39; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E39, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E40 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E40; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E40, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E41 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E41; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E41, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E42 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E42; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E42, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E43 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E43; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E43, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E44 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E44; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E44, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E45 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E45; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E45, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E46 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E46; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E46, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E47 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E47; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E47, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E48 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E48; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E48, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E49 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E49; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E49, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E50 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E50; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E50, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E51 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E51; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E51, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E52 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E52; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E52, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E53 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E53; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E53, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E54 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E54; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E54, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E55 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E55; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E55, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E56 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E56; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E56, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E57 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E57; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E57, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E58 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E58; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E58, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E59 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E59; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E59, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E60 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E60; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E60, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E61 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E61; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E61, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E62 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E62; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E62, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E63 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Λαμβάνετε τον κωδικό σφάλματος E63; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E63, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E68 και αναβοσβήνει μία κόκκινη ενδεικτική λυχνία κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος E68 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τον δείτε κατά τη χρήση μιας κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E71 και αναβοσβήνει μία κόκκινη ενδεικτική λυχνία κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E71 και αναβοσβήνει μία κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα Xbox 360; Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E71, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κονσόλα Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E74 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος E74 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε αυτόν τον κωδικό κατά τη χρήση μιας κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E75 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Ενημερωθείτε σχετικά με τον κωδικό σφάλματος E75 και μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δείτε αυτόν τον κωδικό κατά τη χρήση μιας κονσόλας Xbox 360.

Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E96 κατά τη χρήση της κονσόλας Xbox 360

Μάθετε πώς να επιλύσετε τον κωδικό σφάλματος E96, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σφάλματα υλικού κονσόλας Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;