Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων ασύρματου δικτύου στην κονσόλα Xbox 360

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων ασύρματης σύνδεσης στην κονσόλα Xbox 360. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους ασύρματης σύνδεσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet και το Xbox Live (αν έχετε πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο).

Λύσεις

Ποια κονσόλα διαθέτετε;

Κονσόλα Xbox 360 E
Κονσόλα Xbox 360 E
Κονσόλα Xbox 360 S Αρχική κονσόλα Xbox 360
Κονσόλα Xbox 360 S Αρχική κονσόλα Xbox 360

Κονσόλα Xbox 360 E

Η κονσόλα Xbox 360 E έχει ενσωματωμένο Wi-Fi. Αν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλες ενέργειες.

Το ενσωματωμένο Wi-Fi της κονσόλας Xbox 360 E επικοινωνεί με έναν ασύρματο δρομολογητή.
Το ενσωματωμένο Wi-Fi της κονσόλας Xbox 360 E επικοινωνεί με έναν ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 με την κονσόλα Xbox 360 E. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν βρίσκεται κοντά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να βελτιωθεί η λήψη του ασύρματου σήματος αν χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο προσαρμογέα δικτύου. Αν συνδέσετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 σε μια κονσόλα Xbox 360 E, η κονσόλα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τον ασύρματο προσαρμογέα αντί για το ενσωματωμένο Wi-Fi.

Κονσόλα Xbox 360 S

Η κονσόλα Xbox 360 S έχει ενσωματωμένο Wi-Fi. Αν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλες ενέργειες.

Το ενσωματωμένο Wi-Fi της κονσόλας Xbox 360 S επικοινωνεί με έναν ασύρματο δρομολογητή.
Το ενσωματωμένο Wi-Fi της κονσόλας Xbox 360 S επικοινωνεί με έναν ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 με την κονσόλα Xbox 360 S. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν βρίσκεται κοντά στην κονσόλα σας, ενδέχεται να βελτιωθεί η λήψη του ασύρματου σήματος αν χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο προσαρμογέα δικτύου. Αν συνδέσετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360 σε μια κονσόλα Xbox 360 S, η κονσόλα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τον ασύρματο προσαρμογέα αντί για το ενσωματωμένο Wi-Fi.

Αρχική κονσόλα Xbox 360

Αν διαθέτετε μια αρχική κονσόλα Xbox 360, χρειάζεστε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360, για να συνδέσετε την κονσόλα σας στο ασύρματο δίκτυο:

Προσαρμογείς ασύρματης σύνδεσης N και G σε δίκτυο Xbox 360
Προσαρμογείς ασύρματης σύνδεσης N και G σε δίκτυο Xbox 360

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς ασύρματης σύνδεσης N και G σε δίκτυο Xbox 360, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος σύνδεσης ενός Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360.

Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου

 1. Από το Dashboard, επιλέξτε Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Network Settings.
 3. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα ασύρματο δίκτυο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Διαφορετικά, προχωρήστε στο βήμα 4:
  1. Επιλέξτε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας.
  2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας και επιλέξτε Done. Η κονσόλα θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί στο Xbox Live.
   Σημείωση Αν δεν βλέπετε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, επιλέξτε Advanced Options. Στη συνέχεια, επιλέξτε Specify Unlisted Network και πληκτρολογήστε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας. Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης: WEP, WPA ή WPA2. Εναλλακτικά, επιλέξτε No Security αν το δίκτυό σας δεν έχει κωδικό πρόσβασης. Οι ρυθμίσεις αυτού του τύπου ασφάλειας πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο ασφάλειας του ασύρματου δικτύου σας.
  3. Επιλέξτε Configure Network.
  4. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε Wireless Mode.
   Σημείωση Αν δεν διατίθεται ασύρματη λειτουργία και χρησιμοποιείτε τον μαύρο Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης N σε δίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο εγκατάστασης λογισμικού που παραλάβατε με τον προσαρμογέα.
  5. Επιλέξτε Scan for Networks.
  6. Επιλέξτε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας. Αν το δίκτυό σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, δοκιμάστε τα εξής:
   1. Επιλέξτε Specify Unlisted Network και πληκτρολογήστε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας. (Αυτό ονομάζεται επίσης Service Set Identifier [αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών - SSID]).
   2. Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης: WEP, WPA ή WPA2. Εναλλακτικά, επιλέξτε No Security αν το δίκτυό σας δεν έχει κωδικό πρόσβασης.
    Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο, προσπαθήστε να βελτιώσετε το ασύρματο σήμα/την ταχύτητα σύνδεσης.
   3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
    Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Παρόλο που αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης, η κονσόλα σας ενδέχεται να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο, μπορεί να λάβετε ένα σφάλμα διεύθυνσης IP κατά τη δοκιμή της σύνδεσης στο Xbox Live.
   4. Πιέστε το κουμπί B στο χειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
   5. Αν καταφέρετε να συνδεθείτε με επιτυχία στο Xbox Live, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Σημείωση Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση της δοκιμής σύνδεσης στο Xbox Live, ανατρέξτε στη "Λύση σφάλματος σύνδεσης στο Xbox Live" για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 1. Επιλέξτε Yes, αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας.

  Σημείωση Αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την προσπάθεια ενημέρωσης του λογισμικού της κονσόλας, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικός σφάλματος μετά από την ενημέρωση του λογισμικού της κονσόλας.

Αν χρειαστείτε βοήθεια κατά την πρώτη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης, ανατρέξτε στη Λύση πρώτης σύνδεσης στο Xbox Live.

Αν έχετε καταφέρει να συνδεθείτε ασύρματα στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν μπορείτε, ανατρέξτε στη Λύση σύνδεσης στο Xbox Live.

Αν το ασύρματο δίκτυό σας δεν εμφανίζεται στην περιοχή Available Networks, ανατρέξτε στη Λύση σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο.

Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων ασύρματου δικτύου

Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις παραμέτρους του ασύρματου δικτύου για την κονσόλα Xbox 360, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη ρύθμιση των παραμέτρων ασύρματου δικτύου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της κονσόλας σας. Συνιστούμε αυτές οι ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς δικτύων και μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η μη αυτόματη ρύθμιση του δικτύου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση στο Internet. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με χρήση των αυτόματων ρυθμίσεων.

 1. Από το Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Network Settings.
 3. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο.

  Αν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τη φράση ή το κλειδί πρόσβασης, πληκτρολογήστε το και επιλέξτε Done. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή της κατάστασης δικτύου, επιλέξτε Continue και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας.

  Σημείωση Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εκτέλεση της δοκιμής σύνδεσης στο Xbox Live, ανατρέξτε στη "Λύση σφάλματος σύνδεσης στο Xbox Live" για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 4. Επιλέξτε Configure Network. Τώρα μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις IP, τις ρυθμίσεις DNS, τις ρυθμίσεις PPPoE ή τη διεύθυνση MAC.

  Συμβουλευτείτε τα παρακάτω βήματα, για τις παραμέτρους που θέλετε να ρυθμίσετε.

  Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων IP

  1. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε IP Settings.
  2. Στην περιοχή Edit IP Settings, επιλέξτε Manual.
   • Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP, επιλέξτε IP Address, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.
   • Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη μάσκα υποδικτύου, επιλέξτε Subnet Mask, πληκτρολογήστε τη μάσκα υποδικτύου, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.
   • Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα την πύλη, επιλέξτε Gateway, πληκτρολογήστε την πύλη, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.

  Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων DNS

  1. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε DNS Settings.
  2. Στην περιοχή Edit DNS Settings, επιλέξτε Manual.
  3. Επιλέξτε Primary DNS Server, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του πρωτεύοντος διακομιστή DNS και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
  4. Επιλέξτε Secondary DNS Server, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.

  Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων PPPoE

  1. Στην περιοχή Configure Network, επιλέξτε την καρτέλα Additional Settings.
  2. Επιλέξτε PPPoE settings.
  3. Επιλέξτε User Name, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη PPPoE και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
  4. Επιλέξτε Password, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης PPPoE και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
  5. Επιλέξτε Service Name, πληκτρολογήστε το όνομα υπηρεσίας PPPoE, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.

  Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων της διεύθυνσης MAC

  1. Στην περιοχή Configure Network, επιλέξτε την καρτέλα Additional Settings.
  2. Επιλέξτε Advanced settings.
  3. Επιλέξτε Alternate Mac Address, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.

  Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων του ονόματος κεντρικού υπολογιστή

  1. Στην περιοχή Configure Network, επιλέξτε την καρτέλα Additional Settings.
  2. Επιλέξτε Advanced settings.
  3. Επιλέξτε Host Name, πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή, επιλέξτε Done και, τέλος, Done.

Σχετικά ζητήματα

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων ασύρματου δικτύου στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;