Σύνδεση της κονσόλας xbox 360 στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή με Windows αντί ενός δρομολογητή

Επισκόπηση

Αν θέλετε να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360 στο Xbox Live και δεν έχετε δρομολογητή, μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα σε έναν υπολογιστή με Windows και να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεσή του στο Internet.

Σημείωση Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet των Windows ενδέχεται να μην λειτουργεί στα Windows 8.1., όταν το δίκτυο του υπολογιστή συνδέεται με χρήση πρωτοκόλλου από σημείο σε σημείο (PPP). Αν χρησιμοποιήσετε σύνδεση PPP, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε ενσύρματο είτε ασύρματο δρομολογητή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη Λύση πρώτης σύνδεσης στο Xbox Live.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης στο Xbox Live χωρίς τη χρήση δρομολογητή.

Σύνδεση στο Xbox Live χωρίς δρομολογητή

Χρήση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet των Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet των Windows για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Internet ανάμεσα στον υπολογιστή σας και την κονσόλα Xbox 360. Αν το κάνετε αυτό, τόσο η κονσόλα όσο και ο υπολογιστής σας θα μπορούν να συνδέονται στο Internet ταυτόχρονα.

Για να χρησιμοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, πρέπει να έχετε τα εξής:

 • Έναν υπολογιστή με δύο προσαρμογείς δικτύου

Σημείωση Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές έχουν δύο προσαρμογείς δικτύου, έναν για ενσύρματη σύνδεση και έναν για ασύρματη.

 • Ένα μόντεμ USB που έχει τουλάχιστον μία υποδοχή Ethernet
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8 (Η έκδοση Windows 7 Starter δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.)
 • Πρόσβαση σε Internet υψηλής ταχύτητας
 • Ένα τυπικό καλώδιο Ethernet

Ρύθμιση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet των Windows

Στα παρακάτω βήματα χρησιμοποιούνται εικόνες οθόνης των Windows 7 και των Windows 8. Ωστόσο, τα βήματα είναι τα ίδια και στις παλαιότερες εκδόσεις των Windows, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε ncpa.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το ENTER.
  Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
Windows 7 Windows 8
Πλαίσιο 'Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων' στα Windows 7 Πλαίσιο 'Αναζήτηση' στα Windows 8
 1. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου για κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ιδιότητες. Η κατάλληλη σύνδεση δικτύου για κοινή χρήση είναι εκείνη ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το μόντεμ σας και όχι εκείνη ανάμεσα στον υπολογιστή σας και την κονσόλα Xbox 360.
Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου' των Windows, όπου είναι επιλεγμένο το στοιχείο 'Σύνδεση ασύρματου δικτύου' και εμφανίζεται το σχετικό μενού
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση. Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους.
Η καρτέλα 'Κοινή χρήση' των ιδιοτήτων σύνδεσης ασύρματου δικτύου
 1. Επιλέξτε Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

 2. Περιμένετε να αλλάξει η κατάσταση της σύνδεσης δικτύου σε Κοινή χρήση.
Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου', με το στοιχείο 'Σύνδεση ασύρματου δικτύου' επιλεγμένο και την κατάσταση να εμφανίζεται ως σε 'Κοινή χρήση'
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web και δοκιμάστε να συνδεθείτε στο Internet. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, βεβαιωθείτε ότι ορίσατε την κύρια σύνδεσή σας στο Internet για κοινή χρήση στο βήμα 3.
 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα δικτύου του υπολογιστή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360.
 3. Στην κονσόλα Xbox 360, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν οριστεί στην επιλογή Automatic.
  Δείτε πώς:
  Σημείωση Αν συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο ή αν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις PPPoE, σημειώστε τις ρυθμίσεις, επειδή ενδέχεται να χρειαστεί να τις πληκτρολογήσετε αργότερα.

  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
  2. Επιλέξτε Network Settings.
  3. Επιλέξτε Wired Network, αν σας ζητηθεί.
  4. Επιλέξτε την καρτέλα Additional Settings.
  5. Επιλέξτε Restore to Factory defaults.

 4. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
  2. Επιλέξτε Network Settings.
  3. Επιλέξτε Wired Network, αν σας ζητηθεί.
  4. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet

Αν η καρτέλα "Κοινή χρήση" δεν εμφανίζεται ή αν, στα Windows XP, δεν βλέπετε την επιλογή "Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή", μπορεί να ισχύει ένα από τα εξής:

 • Ο υπολογιστής σας δεν έχει δύο προσαρμογείς δικτύου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε έναν δεύτερο προσαρμογέα δικτύου στον υπολογιστή σας ή ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν οι υπάρχοντες προσαρμογείς δικτύου λειτουργούν κανονικά.
 • Ενδέχεται να προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας λάθος σύνδεσης δικτύου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναλάβετε το βήμα 3 παραπάνω και επιλέξτε μια άλλη σύνδεση δικτύου.

Λύση 2: Ορίστε τις ρυθμίσεις IP της κονσόλας σας με μη αυτόματο τρόπο

Αν λάβετε ένα από τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

Can't obtain an IP address from your router or modem (Δεν είναι δυνατή η λήψη μιας διεύθυνσης IP από το δρομολογητή ή το μόντεμ σας)

Your DNS server can't resolve Xbox Live server names (Δεν είναι δυνατή η επίλυση ονομάτων διακομιστή Xbox Live από το διακομιστή DNS που διαθέτετε)

 1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 2. Επιλέξτε Network Settings.
 3. Επιλέξτε Wired Network, αν σας ζητηθεί.
 4. Επιλέξτε Configure Network.
 5. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε IP Settings.
 6. Επιλέξτε Manual και, στη συνέχεια, επιλέξτε IP Address.
 7. Πληκτρολογήστε τον αριθμό 192.168.0.2 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
 8. Επιλέξτε Subnet Mask, πληκτρολογήστε τον αριθμό 255.255.255.0 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
 9. Επιλέξτε Gateway, πληκτρολογήστε τον αριθμό 192.168.0.1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
 10. Στην καρτέλα Basic Settings, επιλέξτε DNS Settings.
 11. Επιλέξτε Manual.
 12. Επιλέξτε Primary DNS Server.
 13. Πληκτρολογήστε τον αριθμό 192.168.0.1 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done.
 14. Επιλέξτε ξανά Done.
 15. Πιέστε το κουμπί B  στο χειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

  Δημιουργία μιας σύνδεσης γέφυρας δικτύου

  Αν έχετε έναν φορητό υπολογιστή με προσαρμογείς ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή σας, για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox 360 στο Xbox Live. Αυτός ο τύπος σύνδεσης ονομάζεται σύνδεση γέφυρας δικτύου. .

  Αυτή η σύνδεση είναι γρήγορη και εύκολη, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet από τον φορητό υπολογιστή όταν ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα Xbox 360.

  Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση γέφυρας δικτύου, πρέπει να έχετε τα εξής:

  • Έναν υπολογιστή με δύο προσαρμογείς δικτύου
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8
   Σημείωση Η έκδοση Windows 7 Starter δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
  • Πρόσβαση σε Internet υψηλής ταχύτητας
  • Ένα τυπικό καλώδιο Ethernet

  Ρύθμιση μιας σύνδεσης γέφυρας δικτύου

  Σημείωση Στα παρακάτω βήματα χρησιμοποιούνται εικόνες των Windows 7 και των Windows 8. Ωστόσο, τα βήματα είναι τα ίδια και στις παλαιότερες εκδόσεις των Microsoft Windows, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
  2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε ncpa.cpl και, στη συνέχεια, πιέστε το ENTER.
   Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ncpa.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
  Windows 7 Windows 8
  Πλαίσιο 'Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων' στα Windows 7 Πλαίσιο 'Αναζήτηση' στα Windows 8
  1. Επιλέξτε τις δύο συνδέσεις δικτύου που θέλετε να γεφυρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην πρώτη σύνδεση δικτύου, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη δεύτερη σύνδεση δικτύου.
  Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου', με μια σύνδεση ασύρματου δικτύου επιλεγμένη
  1. Κάντε δεξιό κλικ σε μία από τις επιλεγμένες συνδέσεις δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις γέφυρας.
  Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου', όπου είναι επιλεγμένο το στοιχείο 'Τοπική σύνδεση' και εμφανίζεται το σχετικό μενού. Το στοιχείο 'Συνδέσεις γέφυρας' είναι επιλεγμένο στο σχετικό μενού.
  1. Περιμένετε να εμφανιστεί το νέο εικονίδιο της σύνδεσης.
   Σημείωση Το νέο εικονίδιο θα έχει την ονομασία Γέφυρα δικτύου. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, η νέα σύνδεση θα είναι έτοιμη για χρήση.
  Το παράθυρο 'Συνδέσεις δικτύου', με το στοιχείο 'Γέφυρα δικτύου' επιλεγμένο
  1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα δικτύου του φορητού υπολογιστή σας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox 360.

  2. Στην κονσόλα Xbox 360, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν οριστεί στην επιλογή Automatic.
   Δείτε πώς:

  3. Σημείωση Αν συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο ή αν έχετε καταχωρήσει ρυθμίσεις PPPoE, σημειώστε τις ρυθμίσεις, επειδή ενδέχεται να χρειαστεί να τις πληκτρολογήσετε αργότερα.

   1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
   2. Επιλέξτε Network Settings.
   3. Επιλέξτε Wired Network, αν σας ζητηθεί.
   4. Επιλέξτε την καρτέλα Additional Settings.
   5. Επιλέξτε Restore to Factory defaults.

   Με αυτήν την επιλογή γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου στην προεπιλεγμένη ρύθμισή τους. Αυτό δεν επηρεάζει άλλες ρυθμίσεις της κονσόλας.
  4. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live. Δείτε πώς:

   1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
   2. Επιλέξτε Network Settings.
   3. Επιλέξτε Wired Network, αν σας ζητηθεί.
   4. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

  Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

  Ναι
  Όχι

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

  255 χαρακτήρες απομένουν.
  Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Επικοινωνία

  Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σύνδεση της κονσόλας xbox 360 στο Xbox Live με χρήση ενός υπολογιστή με Windows αντί ενός δρομολογητή" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;