Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Αισθητήρας Kinect (καινούργιος)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στα στοιχεία επικοινωνίας http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX ή (800) 469-9269. Η παρούσα εγγύηση παραχωρεί σε Εσάς συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν άλλα δικαιώματα, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την Πολιτεία ή την Επαρχία.

 1. Ορισμοί
  1. Ο όρος "Αισθητήρας Kinect" αναφέρεται σε έναν καινούργιο Αισθητήρα Kinect που αγοράστηκε από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης.

  2. Ο όρος "Περίοδος εγγύησης" αντιστοιχεί σε 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς του Αισθητήρα Kinect.

  3. Ο όρος "Εσείς" (ή "Εσάς") αναφέρεται στον αρχικό τελικό χρήστη.

  4. Ο όρος "Φυσιολογικές συνθήκες χρήσης" αναφέρεται σε κανονική καταναλωτική χρήση υπό φυσιολογικές οικιακές συνθήκες σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του Αισθητήρα Kinect.

  5. Ο όρος "Πολιτεία" αναφέρεται σε μια Πολιτεία, την Περιφέρεια της Κολούμπια, και οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή ή κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο όρος "Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής" περιλαμβάνει όλες τις πολιτείες.

 2. Εγγύηση
  1. Κατά την Περίοδο της εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, μόνο σε Εσάς, ότι ο Αισθητήρας Kinect δεν θα παρουσιάσει δυσλειτουργία υπό Φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.

  2. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση που παρέχει η Microsoft για τον Αισθητήρα Kinect και δεν παρέχονται εγγυήσεις ή όροι κανενός άλλου τύπου από τη Microsoft. Κανένας άλλος φορέας δεν δύναται να παράσχει εγγυήσεις ή όρους εκ μέρους της Microsoft.

  3. ΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ορισμένες Πολιτείες ή Επαρχίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο περιορισμός της ενδέχεται να μην ισχύει για Εσάς.

 3. Χρήση του δικαιώματος επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση
  1. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας εγγύησης, ακολουθήστε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που παρέχονται στις τοποθεσίες http://www.xbox.com/en-US (Ηνωμένες Πολιτείες) ή http://www.xbox.com/en-CA (Καναδάς).

  2. Εάν με τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημά σας, ακολουθήστε την ηλεκτρονική διαδικασία στις τοποθεσίες http://www.xbox.com/en-US (Ηνωμένες Πολιτείες) ή http://www.xbox.com/en-CA (Καναδάς). Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να καλέσετε το (800) 4MY-XBOX ή το (800) 469-9269.

 4. Ευθύνη της Microsoft
  1. Αφού επιστρέψετε τον Αισθητήρα Kinect, η Microsoft θα τον εξετάσει.

  2. Εάν η Microsoft αποφανθεί ότι ο Αισθητήρας Kinect παρουσίασε δυσλειτουργία κατά την Περίοδο εγγύησης υπό Φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, η Microsoft (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) θα τον επισκευάσει ή θα τον αντικαταστήσει ή θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Κατά την επισκευή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν καινούργια ή ανακαινισμένα εξαρτήματα. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με μια καινούργια ή μια ανακαινισμένη μονάδα.

  3. Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση, ο Αισθητήρα Kinect θα καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για το μέγιστο της αρχικής Περιόδου εγγύησης που απομένει ή για 95 ημέρες από την αποστολή του από τη Microsoft σε Εσάς.

  4. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ.

  5. Εάν ο Αισθητήρας Kinect παρουσιάσει δυσλειτουργία μετά τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, δεν ισχύει κανενός τύπου εγγύηση. Μετά τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, η Microsoft δύναται να επιβάλει ένα χρηματικό ποσό για τις προσπάθειες διάγνωσης και επιδιόρθωσης τυχόν προβλημάτων του Αισθητήρα Kinect.

 5. Εξαιρέσεις από την εγγύηση
 6. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη και η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει, εάν ο Αισθητήρας Kinect:

  1. έχει υποστεί βλάβη η οποία οφείλεται στη χρήση με προϊόντα τα οποία δεν πωλούνται ή για τα οποία δεν παρέχεται άδεια χρήσης από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παιχνιδιών και αξεσουάρ τα οποία δεν κατασκευάζονται ή για τα οποία δεν παρέχεται άδεια χρήσης από τη Microsoft καθώς και "πειρατικών" παιχνιδιών κλπ.),

  2. χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σκοπών ενοικίασης, παιχνιδιού επί πληρωμή κλπ.),

  3. έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απόπειρας ακύρωσης τεχνικών περιορισμών, ασφάλειας ή μηχανισμού αντι-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect ή ο σειριακός αριθμός του έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί,

  4. έχει υποστεί φθορά η οποία οφείλεται σε εξωτερικές αιτίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φθορών λόγω πτώσης, χρήσης σε σημεία με ανεπαρκή εξαερισμό κλπ. ή αδυναμίας τήρησης των οδηγιών του εγχειριδίου χρήσης για τον Αισθητήρα Kinect) ή

  5. έχει επισκευαστεί από άλλον τεχνικό φορέα εκτός της Microsoft.

 7. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
 8. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. Ορισμένες Πολιτείες ή Επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό δευτερογενών ή συμπτωματικών ζημιών, επομένως, αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για Εσάς.

 9. Πρόσθετοι όροι
 10. Εάν προσπαθήσετε να ακυρώσετε ή να καταστρατηγήσετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό, ασφάλεια ή σύστημα αντι-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect, ο Αισθητήρας Kinect ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μόνιμα. Επιπλέον, η Εγγύησή σας θα ακυρωθεί και ο Αισθητήρας Kinect θα καταστεί ακατάλληλος για εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμα και με αμοιβή.

 11. Ισχύον δίκαιο
  1. Εάν αποκτήσατε τον Αισθητήρα Kinect στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας εγγύησης και οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την παραβίαση της παρούσας από την πλευρά της Microsoft διέπεται από το νόμο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ανεξάρτητα από τις γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  2. Εάν αποκτήσατε τον Αισθητήρα Kinect στον Καναδά, η ερμηνεία της παρούσας εγγύησης και οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την παραβίαση της παρούσας από την πλευρά της Microsoft διέπεται από το νόμο της Επαρχίας του Οντάριο, ανεξάρτητα από τις γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  3. Οι νόμοι της Πολιτείας ή της Επαρχίας όπου κατοικείτε διέπουν όλες τις άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας καταναλωτή, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της σιωπηρής εγγύησης και της αδικοπρακτικής ευθύνης).
   Όλα τα μέρη της παρούσας Περιορισμένη εγγύησης ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή εκτός εάν απαγορεύονται από το νόμο.

 12. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.
 13. Διεύθυνση της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Διεύθυνση της Microsoft στον Καναδά:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΤΗ MICROSOFT, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με τη Microsoft στα στοιχεία επικοινωνίας http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX ή (800) 469-9269.

 1. Ορισμοί
  1. Ο όρος "Xbox 360 S" αναφέρεται σε μια κονσόλα Xbox 360 S.

  2. Ο όρος "Εγκεκριμένο αξεσουάρ" αναφέρεται σε ένα αξεσουάρ υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 S της Microsoft καθώς και σε ένα αξεσουάρ υλικού Xbox 360 ή Xbox 360 S τρίτου κατασκευαστή με άδεια χρήσης από τη Microsoft, η συσκευασία του οποίου φέρει το επίσημο λογότυπο "Licensed for Xbox". Ο Αισθητήρας Kinect είναι ένα Εγκεκριμένο αξεσουάρ αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού.

  3. Ο όρος "Εγκεκριμένα παιχνίδια" αναφέρεται σε παιχνίδια Xbox 360 ή Xbox 360 S σε δίσκους παιχνιδιών τα οποία κυκλοφορούν ή για τα οποία παρέχεται άδεια χρήσης από τη Microsoft καθώς και σε περιεχόμενο παιχνιδιών το οποίο έχει ληφθεί από την υπηρεσία Xbox Live ή την τοποθεσία web Xbox.com της Microsoft (για παράδειγμα, avatar, παιχνίδια με δυνατότητα λήψης, πρόσθετα παιχνιδιών κλπ.).

  4. Ο όρος "Λογισμικό" αναφέρεται στο λογισμικό το οποίο είναι προεγκατεστημένο στον Αισθητήρα Kinect, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερώσεων οι οποίες θα διατίθενται από τη Microsoft κατά καιρούς.

  5. Ο όρος "Μη εγκεκριμένα προϊόντα" αναφέρεται σε όλα τα αξεσουάρ υλικού τα οποία δεν αποτελούν Εγκεκριμένο αξεσουάρ, εξαιρουμένων των memory stick USB, των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη φωτογραφιών ή ταινιών και των συσκευών αναπαραγωγής μουσικής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής ή την προβολή φωτογραφιών ή βίντεο τα οποία δεν αποτελούν Μη εγκεκριμένα προϊόντα.

  6. Ο όρος "Μη εγκεκριμένα παιχνίδια" αναφέρεται σε όλους τους δίσκους παιχνιδιών, τις λήψεις παιχνιδιών και το περιεχόμενο ή τα πολυμέσα παιχνιδιών εκτός των Εγκεκριμένων παιχνιδιών.

  7. Ο όρος "Μη εγκεκριμένο λογισμικό" αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο δεν κυκλοφορεί από τη Microsoft μέσω δίσκων παιχνιδιών Xbox 360 ή Xbox 360 S οι οποίοι εκδίδονται ή παρέχονται με άδεια χρήσης από τη Microsoft, την υπηρεσία Xbox Live ή την τοποθεσία web Xbox.com της Microsoft.

  8. Ο όρος "Εσείς" ή "Εσάς" αναφέρεται στο χρήση ενός Αισθητήρα Kinect.

 2. Άδεια χρήσης
  1. Το Λογισμικό παρέχεται σε Εσάς με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Παρέχεται σε Εσάς άδεια χρήσης του Λογισμικού μόνο ως προεγκατεστημένου λογισμικού στον Αισθητήρα Kinect και με τις ενημερώσεις που παρέχονται από τη Microsoft κατά καιρούς. Δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής ή αποσυμπίλησης του Λογισμικού.

  2. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης Λογισμικού, αποδέχεστε τα εξής:

   1. Θα χρησιμοποιείτε τον Αισθητήρα Kinect αποκλειστικά με μια κονσόλα Xbox 360 ή Xbox 360 S και με καμία άλλη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, άλλης κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών κλπ.). Θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά Εγκεκριμένα παιχνίδια με τον Αισθητήρα Kinect. Δεν θα χρησιμοποιείτε Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ ή Μη εγκεκριμένα παιχνίδια. Ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να σταματήσουν να λειτουργούν μόνιμα μετά από μια ενημέρωση Λογισμικού.

   2. Δεν θα χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε Μη εγκεκριμένο λογισμικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αισθητήρας Kinect ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μόνιμα τη δεδομένη στιγμή ή μετά από μια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.

   3. Δεν θα προσπαθήσετε να ακυρώσετε ή να καταστρατηγήσετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό, ασφάλεια ή σύστημα αντι-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αισθητήρας Kinect ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μόνιμα τη δεδομένη στιγμή ή μετά από μια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού.

   4. Η Microsoft δύναται να λάβει τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων Λογισμικού, προκειμένου να περιορίσει τη χρήση του Αισθητήρα Kinect με την κονσόλα Xbox 360 ή Xbox 360 S, να αποτρέψει τη χρήση Μη εγκεκριμένων αξεσουάρ και Μη εγκεκριμένων παιχνιδιών και να προστατέψει τους τεχνικούς περιορισμούς, την ασφάλεια και τα συστήματα αντι-πειρατικής προστασίας του Αισθητήρα Kinect.

   5. Η Microsoft δύναται να ενημερώνει το Λογισμικό κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για παράδειγμα, να ενημερώνει τους τεχνικούς περιορισμούς, την ασφάλεια και τα συστήματα αντι-πειρατικής προστασίας.

 3. Εγγύηση
 4. Το Λογισμικό καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση που παρέχεται για τον Αισθητήρα Kinect και δεν παρέχονται εγγυήσεις ή όροι κανενός άλλου τύπου από τη Microsoft για το Λογισμικό. Κανένας άλλος φορέας δεν δύναται να παράσχει εγγυήσεις ή όρους εκ μέρους της Microsoft.

 5. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
 6. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. Ορισμένες Πολιτείες ή Επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό δευτερογενών ή συμπτωματικών ζημιών, επομένως, αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για Εσάς.

 7. Ισχύον δίκαιο
  1. Εάν αποκτήσατε τον Αισθητήρα Kinect στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας άδειας χρήσης Λογισμικού και οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την παραβίαση της παρούσας από την πλευρά της Microsoft διέπεται από το νόμο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ανεξάρτητα από τις γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  2. Εάν αποκτήσατε τον Αισθητήρα Kinect στον Καναδά, η ερμηνεία της παρούσας άδειας χρήσης λογισμικού και οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την παραβίαση της παρούσας από την πλευρά της Microsoft διέπεται από το νόμο της Επαρχίας του Οντάριο, ανεξάρτητα από τις γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  3. Οι νόμοι της Πολιτείας ή της Επαρχίας όπου κατοικείτε διέπουν όλες τις άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας καταναλωτή, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της σιωπηρής εγγύησης και της αδικοπρακτικής ευθύνης).

  Η παρούσα σύμβαση ισχύει στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εκτός εάν απαγορεύονται από το νόμο. Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας ή της χώρας σας, εφόσον οι νόμοι της Πολιτείας ή της χώρας σας δεν το επιτρέπουν.

  Διεύθυνση της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Διεύθυνση της Microsoft στον Καναδά:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγγύηση προϊόντος και Άδεια χρήσης λογισμικού: Αισθητήρας Kinect (καινούργιος)" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;