Συστήματα χαρακτηρισμού παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται από την κονσόλα Xbox 360

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο ταινιών DVD και περιεχομένου παιχνιδιών που θα μπορείτε να αναπαραγάγετε στο Σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδα γονικού ελέγχου για παιχνίδια σε πολλές περιοχές καθώς και για παιχνίδια και ταινίες DVD στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού των επιπέδων γονικού ελέγχου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της κονσόλας Xbox 360.

Σημείωση Ο ορισμός γονικών ελέγχων δεν επηρεάζει τον περιορισμό πρόσβασης σε παιχνίδια ή σε DVD που δεν έχουν κατασκευαστεί για την περιοχή σας.

Χαρακτηρισμοί παιχνιδιών

Η δυνατότητα γονικού ελέγχου για παιχνίδια διατίθεται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Αυστραλία: Σύστημα χαρακτηρισμού OFLC
 • Καναδάς: Σύστημα χαρακτηρισμού ESRB
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Σύστημα χαρακτηρισμού PEGI
 • Φινλανδία: Σύστημα χαρακτηρισμού PEGI Φινλανδίας
 • Γερμανία: Σύστημα χαρακτηρισμού USK
 • Ιρλανδία: Η κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιεί το σύστημα χαρακτηρισμού PEGI και BBFC. Αν στη συσκευασία ενός παιχνιδιού αναγράφεται τόσο ο χαρακτηρισμός PEGI όσο και ο BBFC, χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός BBFC.
 • Ιαπωνία: Σύστημα χαρακτηρισμού CERO
 • Λατινική Αμερική: Σύστημα χαρακτηρισμού ESRB
 • Νέα Ζηλανδία: Σύστημα χαρακτηρισμού OFLC
 • Πορτογαλία: Σύστημα χαρακτηρισμού PEGI Πορτογαλίας
 • Νότια Αφρική: Σύστημα χαρακτηρισμού FPB
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Η κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιεί το σύστημα χαρακτηρισμού PEGI και BBFC. Αν στη συσκευασία ενός παιχνιδιού αναγράφεται τόσο ο χαρακτηρισμός PEGI όσο και ο BBFC, χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός BBFC.
 • Ηνωμένες Πολιτείες: Σύστημα χαρακτηρισμού ESRB

Στη συσκευασία ενός παιχνιδιού Xbox 360 αναγράφεται πάντα ο χαρακτηρισμός για το παιχνίδι στις εν λόγω περιοχές.

Στη συσκευασία Xbox 360 για την Κορέα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός KMRB, παρόλο που η κονσόλα Xbox 360 δεν επιβάλλει χαρακτηρισμούς KMRB στους γονικούς ελέγχους.

Οι χαρακτηρισμοί των παιχνιδιών αναγράφονται επίσης σε όλες τις σελίδες παιχνιδιών του Xbox Store στις εν λόγω περιοχές.

Χαρακτηρισμός ταινιών

Η δυνατότητα γονικού ελέγχου για ταινίες DVD διατίθεται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Καναδάς: Σύστημα χαρακτηρισμού MPAA σε ταινίες DVD Περιοχής 1.
 • Ιαπωνία: Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει το αριθμητικό σύστημα χαρακτηρισμού της Ιαπωνίας σε ταινίες DVD Περιοχής 2.
 • Ηνωμένες Πολιτείες: Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει το σύστημα χαρακτηρισμού MPAA σε ταινίες DVD Περιοχής 1.

Συστήματα χαρακτηρισμού

ESRB

Entertainment Software Rating Board

Πού χρησιμοποιείται: Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Η κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιεί επίσης αυτό το σύστημα χαρακτηρισμού για παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Λατινική Αμερική.

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.esrb.org

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • EC Μικρές ηλικίες
 • E Όλοι
 • E10 Όλοι 10+
 • T Έφηβοι
 • M Ενήλικες
 • RP Εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός

MPAA

Motion Picture Association of America

Πού χρησιμοποιείται: Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Ταινίες DVD περιοχής 1.

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.mpaa.org/

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • G Κατάλληλο για όλους (δεν δίδεται συγκεκριμένη ηλικία)
 • PG Επιθυμητή η γονική συναίνεση (δεν δίδεται συγκεκριμένη ηλικία)
 • PG-13 Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών
 • R Απαιτείται συνοδεία από γονιό ή ενήλικα για άτομα κάτω των 17 ετών
 • NC-17 17+

PEGI

Pan European Game Information

Πού χρησιμοποιείται: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία*, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία*, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία*, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο*

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.pegi.info/en/index/

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • 3+
 • 7+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

*Σημειώσεις Ο φορέας PEGI στη Φινλανδία τροποποιεί ελαφρώς την κλίμακα των χαρακτηρισμών PEGI:

 • Το 16+ γίνεται 15+
 • Το 12+ γίνεται 11+

Ο φορέας PEGI στην Πορτογαλία τροποποιεί ελαφρώς την κλίμακα των χαρακτηρισμών PEGI:

 • Το 3+ γίνεται 4+
 • Το 7+ γίνεται 6+
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία προσθέτουν ορισμένους χαρακτηρισμούς BBFC, όπως περιγράφεται στην ενότητα BBFC.

BBFC

British Board of Film Classification

Πού χρησιμοποιείται: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.bbfc.co.uk/

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • U (4+) Κατάλληλο για όλους
 • PG (8+) Γονική συναίνεση (8+)
 • 12 Κανένα άτομο κάτω των 12 ετών δεν θα πρέπει να παρακολουθεί το περιεχόμενο, εκτός εάν έχει δοθεί έγκριση ενήλικα και υπό την επίβλεψη αυτού.
 • 15 (15+) Κανένα άτομο κάτω των 15 ετών δεν θα πρέπει να παρακολουθεί το περιεχόμενο.
 • 18 Κανένα άτομο κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να παρακολουθεί το περιεχόμενο.

Σημείωση Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν επίσης το σύστημα χαρακτηρισμού PEGI. Συνεπώς, η κονσόλα Xbox 360 προσθέτει τους ηλικιακούς περιορισμούς 4+, 8+ και 15+ του BBFC στους υπάρχοντες ηλικιακούς περιορισμούς 3+, 7+, 12+, 16+ και 18+ του PEGI.

USK

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

Πού χρησιμοποιείται: Γερμανία

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.usk.de

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • Όλες οι ηλικίες
 • 6+
 • 12+
 • 16+
 • 18+

CERO

Computer Entertainment Rating Organization

Πού χρησιμοποιείται: Ιαπωνία

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.cero.gr.jp

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • Όλες οι ηλικίες
 • 12 ετών και άνω
 • 15 ετών και άνω
 • 18 ετών και άνω

OFLC

Office of Film and Literature Classification

Πού χρησιμοποιείται: Νέα Ζηλανδία

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.censorship.govt.nz/

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, για να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • G Αυτή η κατηγορία ενδέχεται να είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα κάτω των 15 ετών. Αναγνωρίζεται από την αναγραφή της παρακάτω φράσης στη συσκευασία ή το διαφημιστικό υλικό: "Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες."
 • PG Αυτή η κατηγορία σημαίνει ότι συνιστάται γονική συναίνεση από έναν γονιό ή κηδεμόνα για τους νεαρούς θεατές. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα παιχνίδια PG μπορεί να απευθύνονται σε ενήλικο κοινό και θα πρέπει να ελέγχετε το περιεχόμενο του παιχνιδιού, πριν να αφήσετε τα παιδιά σας να παίξουν.
 • M Αυτή η κατηγορία ενδέχεται να είναι κατάλληλη για άτομα 16 ετών και άνω.
 • Ακατάλληλο κάτω των 13 έως 18 Αυτή η κατηγορία περιορίζεται σε άτομα ηλικίας άνω της καθορισμένης.

ACB

Australian Classification Board

Πού χρησιμοποιείται: Αυστραλία

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.classification.gov.au/

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, για να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • G General Αυτή η κατηγορία είναι κατάλληλη για όλους. Τα προϊόντα G ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία κατηγοριοποίησης, όπως γλώσσα και θέματα, πολύ ήπιας επιρροής. Ωστόσο, ορισμένα παιχνίδια για υπολογιστή κατηγορίας G ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο που δεν ενδιαφέρει τα παιδιά.
 • PG Parental Guidance Η επιρροή αυτής της κατηγορίας μπορεί να περιορίζεται σε ήπιο επίπεδο, αλλά τα προϊόντα ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που ίσως να προκαλέσει σύγχυση ή αναστάτωση στα παιδιά και ενδέχεται να απαιτείται η καθοδήγηση των γονιών ή των κηδεμόνων. Μπορεί, για παράδειγμα, να περιέχουν στοιχεία κατηγοριοποίησης, όπως γλώσσα και θέματα, ήπιας επιρροής. Δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 15 ετών χωρίς καθοδήγηση από γονείς ή κηδεμόνες.
 • M Mature Αυτή η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο μέτριας επιρροής και συνιστάται για εφήβους 15 ετών και άνω. Παιδιά κάτω των 15 ετών μπορούν να αποκτούν νόμιμα πρόσβαση σε αυτό το υλικό, επειδή πρόκειται για κατηγορία συμβουλευτικής φύσης. Ωστόσο, τα παιχνίδια για υπολογιστή κατηγορίας M μπορεί να περιέχουν στοιχεία κατηγοριοποίησης, όπως βία και γυμνό, μέτριας επιρροής που δεν συνιστώνται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι γονείς και οι κηδεμόνες ίσως χρειαστεί να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό περιεχόμενο του παιχνιδιού για υπολογιστή προτού αποφασίσουν αν το υλικό είναι κατάλληλο για το παιδί τους.
 • MA 15+ Αυτή η κατηγορία περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο και περιορίζεται από το νόμο σε άτομα άνω των 15. Ενδέχεται να περιέχει στοιχεία κατηγοριοποίησης, όπως σκηνές σεξ και χρήση ναρκωτικών, πολύ ισχυρής επιρροής. Ένα άτομο ενδέχεται να χρειαστεί να αποδείξει την ηλικία του προκειμένου να μπορέσει να ενοικιάσει ή να αγοράσει ένα παιχνίδι για υπολογιστή κατηγορίας MA 15+. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών απαγορεύεται από το νόμο να αγοράζουν υλικό κατηγορίας MA 15+, εκτός εάν συνοδεύονται από γονιό ή ενήλικο κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας πρέπει να είναι ενήλικος και να έχει το γονικό έλεγχο του ατόμου που είναι κάτω των 15 ετών. Ο κηδεμόνας πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.

FPB

Film and Publication Board

Πού χρησιμοποιείται: Νότια Αφρική

Τοποθεσία web/περισσότερες πληροφορίες: http://www.fpb.gov.za

Χαρακτηρισμοί Η κονσόλα Xbox 360 υποστηρίζει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς.

Σημείωση Αν δεν αναγράφεται χαρακτηρισμός, αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει περιεχόμενο παιχνιδιών χωρίς περιορισμό, προκειμένου να αναπαραγάγει το παιχνίδι.

 • A Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
 • 13 Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών
 • 16 Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 16 ετών
 • 18 Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 18 ετών

Υποστήριξη για τον γονικό έλεγχο σε χώρες των Ακτών του Ειρηνικού

Οι χώρες των Ακτών του Ειρηνικού, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν, η Κορέα και η Σιγκαπούρη, δεν έχουν σύστημα χαρακτηρισμού βιντεοπαιχνιδιών που να έχει υιοθετηθεί επισήμως ως πρότυπο.

Επιπλέον, για την Κορέα δεν ήταν δυνατή η υποστήριξη του συστήματος χαρακτηρισμού KMRB στο υλικό Xbox 360 πριν από την κυκλοφορία της κονσόλας. Ωστόσο, στη συσκευασία των παιχνιδιών αναγράφεται εμφανώς ο χαρακτηρισμός KMRB.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Συστήματα χαρακτηρισμού παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται από την κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;