Εμφανίζεται το σφάλμα "Session Terminated" (Η περίοδος λειτουργίας τερματίστηκε) κατά τη χρήση του Windows Media Center με την κονσόλα Xbox 360

Πρόβλημα

Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows Media Center:

Xbox 360 Error Message: (Μήνυμα σφάλματος Xbox 360:) Session Terminated (Η περίοδος λειτουργίας τερματίστηκε)

Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι κάποιος άλλος χρήστης ή κάποια άλλη εφαρμογή στον υπολογιστή με Windows Media Center έχει αποσυνδέσει αυτήν τη συσκευή.

Λύση

Ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή ενδέχεται να χρησιμοποιεί δυναμική μονάδα δίσκου. Οι Επεκτάσεις Media Center, όπως η κονσόλα Xbox 360, δεν λειτουργούν σε μια ρύθμιση παραμέτρων δυναμικής μονάδας δίσκου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε βασικές μονάδες δίσκου.

Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά.

Λύση 1: Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες ειδοποίησης

Προγράμματα που εκτελούνται στο σύστημα ενδέχεται να προσπαθούν να αποστείλουν μηνύματα στην κονσόλα Xbox 360 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας με το Media Center. Μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα θα τερματίσουν την περίοδο λειτουργίας ανάμεσα στο Media Center και την κονσόλα Xbox 360.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα στα Windows 8, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην Προβολή συμβάντων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία καταγραφής εφαρμογών και υπηρεσιών και, στη συνέχεια, εντοπίστε όλα τα συμβάντα για τα οποία εμφανίζεται ο όρος "Σφάλμα" στην περιοχή Τύπος και ο όρος "Media Remote Manager" στην περιοχή Προέλευση.
 3. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε στοιχείο που πληροί αυτές τις δύο προϋποθέσεις, για να προβάλετε την περιγραφή του συμβάντος. Αναζητήστε μια περιγραφή που μοιάζει με την παρακάτω:
  Εντοπίστηκε ένα μη εξουσιοδοτημένο παράθυρο κατά την εκτέλεση της Εμπειρίας Media Center Experience, με όνομα αρχείου "C:\PROGRA~1\...
 4. Αυτό το μήνυμα θα αναφέρει το πρόγραμμα που προσπαθεί να αποστείλει το μήνυμα στην κονσόλα Xbox 360.

 5. Καταργήστε ή απενεργοποιήστε την υπηρεσία ειδοποίησης για την εφαρμογή που εμφανίζεται στην περιοχή Περιγραφή. Για βοήθεια, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα στα Windows 8, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην Προβολή συμβάντων.
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στα αριστερά της επιλογής Αρχεία καταγραφής εφαρμογών και υπηρεσιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Media Center.
 3. Εντοπίστε όλα τα συμβάντα για τα οποία εμφανίζεται ο όρος "Σφάλμα" στην περιοχή Τύπος και ο όρος "Media Remote Manager" στην περιοχή Πηγή.
 4. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε στοιχείο που πληροί αυτές τις δύο προϋποθέσεις, για να προβάλετε την περιγραφή του συμβάντος. Αναζητήστε μια περιγραφή που μοιάζει με την παρακάτω:
 5. Εντοπίστηκε ένα μη εξουσιοδοτημένο παράθυρο κατά την εκτέλεση της Εμπειρίας Media Center Experience, με όνομα αρχείου "C:\PROGRA~1\...

 6. Καταργήστε ή απενεργοποιήστε την υπηρεσία ειδοποίησης για την εφαρμογή που εμφανίζεται στην περιοχή Περιγραφή. Για βοήθεια, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά την κονσόλα στον υπολογιστή. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Απενεργοποιήστε τη Γρήγορη εναλλαγή χρηστών (μόνο στα Windows XP)

Η κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιεί τη Γρήγορη εναλλαγή χρηστών, προκειμένου να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows Media Center. Αν η Γρήγορη εναλλαγή χρηστών έχει απενεργοποιηθεί στον υπολογιστή, η κονσόλα Xbox 360 δεν θα μπορεί να συνδεθεί. Για να βεβαιωθείτε ότι η Γρήγορη εναλλαγή χρηστών είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στον υπολογιστή κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε nusrmgr.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του τρόπου σύνδεσης και αποσύνδεσης των χρηστών.
 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο Χρήση γρήγορης εναλλαγής χρηστών.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή επιλογών.

Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά την κονσόλα στον υπολογιστή. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, δοκιμάστε τη Λύση 3.

Λύση 3: Απενεργοποιήστε άλλα προγράμματα πολυμέσων

Ορισμένες φορές, κάποια άλλα προγράμματα πολυμέσων τα οποία είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή που εκτελεί το Windows Media Center (όπως το Ahead Nero) ενδέχεται να μην επιτρέπουν την αναπαραγωγή των πολυμέσων στην κονσόλα Xbox 360. Καταργήστε ή απενεργοποιήστε προσωρινά αυτά τα προγράμματα πολυμέσων, για να διαπιστώσετε αν προκαλούν τη διένεξη.

Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά την κονσόλα στον υπολογιστή. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, δοκιμάστε τη Λύση 4.

Λύση 4: Ανοίξτε θύρες του τείχους προστασίας στον υπολογιστή με το Windows Media Center

Ορισμένες απαιτούμενες θύρες του τείχους προστασίας ενδέχεται να μην είναι ανοιχτές στον υπολογιστή που εκτελεί το Windows Media Center. Για πληροφορίες σχετικά με τις θύρες του τείχους προστασίας που θα πρέπει να είναι ανοιχτές, ανατρέξτε το θέμα "Ποιες θύρες του τείχους προστασίας πρέπει να είναι ανοιχτές για να χρησιμοποιήσω το Windows Media Center με την κονσόλα μου;" στη σελίδα Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Windows Media Center.

Αν με το άνοιγμα αυτών των θυρών δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τη Λύση 5.

Λύση 5: Απενεργοποιήστε τα μηνύματα αλληλεπιδραστικής σύνδεσης

Όταν χρησιμοποιούνται μηνύματα αλληλεπιδραστικής σύνδεσης, το μήνυμα αλληλεπιδραστικής σύνδεσης εμφανίζεται κατά τη διαδικασία σύνδεσης της Επέκτασης Media Center και αποτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC), για να απενεργοποιήσετε την αλληλεπιδραστική σύνδεση για τους υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση Windows XP Media Center Edition. Οι ρυθμίσεις της αλληλεπιδραστικής σύνδεσης καθορίζονται στην τοπική πολιτική ή την πολιτική τομέα του υπολογιστή. Για να ελέγξετε και να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στον υπολογιστή που εκτελεί την έκδοση Windows XP Media Center Edition, κάντε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε gpedit.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην περιοχή Πολιτική ομάδας, επεκτείνετε τις επιλογές Πολιτική τοπικού υπολογιστή, Ρυθμίσεις υπολογιστή, Ρυθμίσεις των Windows, Ρυθμίσεις ασφαλείας, Τοπικές πολιτικές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές ασφαλείας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αλληλεπιδραστική σύνδεση: Κείμενο μηνύματος για χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν, διαγράψτε το κείμενο που εμφανίζεται για αυτήν την καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος, για να κλείσετε την Πολιτική ομάδας.

Λύση 6: Αλλάξτε τους σκληρούς δίσκους FAT32 σε NTFS

Ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας ενδέχεται να έχει διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων FAT32. Αν ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων FAT32, αλλάξτε το σκληρό δίσκο σε έναν βασικό δίσκο συστήματος αρχείων NTFS. Για να ελέγξετε τη μορφή του σκληρού δίσκου σε έναν υπολογιστή με Windows 8, κάντε τα εξής:

 1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στη Διαχείριση δίσκων.
 3. Εντοπίστε τον σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη στήλη με τίτλο Σύστημα αρχείων, για να διαπιστώσετε αν αναφέρεται ως "FAT32".

Αν αναφέρεται ως "FAT32", θα πρέπει να μετατρέψετε τον σκληρό δίσκο στο σύστημα αρχείων NTFS

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα "Session Terminated" (Η περίοδος λειτουργίας τερματίστηκε) κατά τη χρήση του Windows Media Center με την κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;