Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης ανάμεσα στο Windows Media Center και την κονσόλα Xbox 360

Επισκόπηση

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο, αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν βήματα που μειώνουν την αυστηρότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας ή απενεργοποιούν δυνατότητες ασφαλείας στην κονσόλα σας. Πριν να προβείτε σε αλλαγές αυτού του τύπου, θα πρέπει να αξιολογήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μείωση της ασφάλειας της κονσόλας σας.

Μάθετε πώς να επιλύετε τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του Windows Media Center με την κονσόλα Xbox 360.

Ρύθμιση του Windows Media Center στον υπολογιστή σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους του Windows Media Center στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις διαδικασίες για τη δική σας έκδοση των Windows.

Windows 8 και Windows 8.1:

Ρύθμιση του Windows Media Center

Ρύθμιση του Windows Media Center στο Xbox 360 (Windows 8)

Windows 7:

Γρήγορα αποτελέσματα με το Windows Media Center

Μηνύματα σφάλματος

Xbox 360 Setup is Finished. (Η Εγκατάσταση του Xbox 360 ολοκληρώθηκε.) The correct ports cannot be opened. (Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των σωστών θυρών.)

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της Επέκτασης Windows Media Center. Αφού εγκαταστήσετε την Επέκταση Media Center, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας, αν το επιλέξετε.

Για να ενεργοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "The correct ports cannot be opened" (Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των σωστών θυρών) κατά τη χρήση της Επέκτασης Windows Media Center στην κονσόλα Xbox 360.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Επεκτάσεων Windows Media Center με την κονσόλα Xbox 360, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες:

Χρήση συσκευής Επέκτασης του Windows Media Center

Επεκτάσεις Windows Media Center: συνήθεις ερωτήσεις

Εγκατάσταση επέκτασης του Windows Media Center (Windows 7)

Βελτιστοποιήστε το οικιακό σας δίκτυο για τις Επεκτάσεις Windows Media Center (Windows 7)

Σημείωση Αυτές οι σελίδες web ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Your console can’t connect your PC with Windows Media Center. (Η κονσόλα σας δεν μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας με Windows Media Center.) Make sure your PC is on and connected to the network (Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο)

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να παρουσιαστεί, αν εγκαταστήσετε την υπηρεσία McAfee Privacy Service αφού ρυθμίσετε μια Επέκταση Windows Media Center σε έναν υπολογιστή με Media Center. Αυτή η υπηρεσία δεν σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση ανάμεσα στην Επέκταση Media Center και τον υπολογιστή με Media Center.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Σφάλμα "Your console can’t contact your PC with Windows Media Center" (Η κονσόλα σας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή σας με Windows Media Center) στην κονσόλα Xbox 360.

Xbox 360 not found (Το Xbox 360 δεν βρέθηκε)

Αν η υπηρεσία McAfee Privacy Service είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε αυτό το σφάλμα κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης Επέκτασης Windows Media Center. Η υπηρεσία McAfee Privacy Service δεν είναι συμβατή με το λογισμικό Επέκτασης Media Center.

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται, επίσης, να οφείλεται σε ένα πρόβλημα σύνδεσης ή τείχους προστασίας.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Καταργήστε την υπηρεσία McAfee Privacy Service

Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Xbox 360 not found" (Το Xbox 360 δεν βρέθηκε) κατά τη χρήση του Windows Media Center.

Confirm that your console and your PC are connected to the same network (Επιβεβαιώστε ότι η κονσόλα και ο υπολογιστής σας έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο)

Αν λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, η κονσόλα Xbox 360 και ο υπολογιστής με Windows Media Center ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο. Η κονσόλα και ο υπολογιστής πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο τοπικό δίκτυο μέσω ενσύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης Wi-Fi. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, ανατρέξτε στο θέμα:

Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου στα Windows
Κατανόηση των ρυθμίσεων του Τείχους προστασίας των Windows

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης ανάμεσα στο Windows Media Center και την κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;