Εμφανίζεται το σφάλμα 3F4A-0000 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης από το Xbox Live

Πρόβλημα

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα και ο κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης από το Xbox Live:

Update failed (Η ενημέρωση απέτυχε)

Can't download the update. (Δεν είναι δυνατή η λήψη της ενημέρωσης.) To test your connection, open System Settings and select Network Settings, Test Xbox Live Connection. (Για να δοκιμάσετε τη σύνδεσή σας, ανοίξτε την επιλογή "System Settings" και επιλέξτε "Network Settings", "Test Xbox Live Connection".)

If the problem persists, go to www.xbox.com/support. (Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/support.)

Status Code 3F4A-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx (Κωδικός κατάστασης 3F4A-0000-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)

Σημείωση Τα ψηφία "x" διαφέρουν ανάλογα με τον κωδικό σφάλματος.

Λύσεις

Λύση 1: Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά την ενημέρωση

 1. Επανεκκινήστε την κονσόλα σας.
 2. Πατήστε το κουμπί Xbox Guide στο χειριστήριό σας (το κεντρικό κουμπί X).
 3. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System Settings.
 4. Επιλέξτε Network Settings.
 5. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο).
 6. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
 7. Επιλέξτε Yes, αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας σας.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χώρο αποθήκευσης

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού της κονσόλας απαιτεί τουλάχιστον 190 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης (ή 256 MB αν μένετε στην Ιαπωνία). Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα πρέπει να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μερικά στοιχεία. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή αποθηκευμένων παιχνιδιών, προφίλ και αντικειμένων avatar του Xbox.

Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Αν αφαιρέσετε τα προσωρινά αρχεία από την κονσόλα σας, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Εκκαθαρίστε το cache συστήματος του Xbox 360.

Αφού εκκαθαρίσετε το cache, προσπαθήστε ξανά να κάνετε την ενημέρωση. Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης

Αφού αντικαταστήσετε τη συσκευή αποθήκευσης, προσπαθήστε ξανά να κάνετε την ενημέρωση. Αν με αυτήν την ενέργεια δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Εγκαταστήστε την ενημέρωση από μια μονάδα flash USB ή ένα δίσκο

Αντιγράψτε την ενημέρωση από τον υπολογιστή σας σε μια μονάδα flash USB, ένα CD ή ένα DVD και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

Αντιγραφή σε μια μονάδα flash USB

Σημείωση Η μονάδα flash USB πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32.

 1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.
 2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο, για να το αποσυμπιέσετε.
 5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB.
 6. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή σας.
 7. Συνδέστε τη μονάδα flash USB σε μια θύρα USB στην κονσόλα Xbox 360.
 8. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
 9. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας.

Εγγραφή σε CD ή DVD

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, να εγγράψετε την ενημέρωση σε ένα CD ή DVD και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

 1. Στον υπολογιστή σας, κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip της ενημέρωσης κονσόλας στον υπολογιστή σας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο, για να το αποσυμπιέσετε.
 4. Τοποθετήστε ένα κενό εγγράψιμο CD ή DVD στον υπολογιστή σας.
 5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο στο CD ή το DVD και επιλέξτε να εγγράψετε τα αρχεία στο δίσκο.
 6. Αφού τα αρχεία εγγραφούν στο δίσκο, αφαιρέστε τον από τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε τον στη μονάδα δίσκου της κονσόλας Xbox 360.
 7. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
 8. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας.

Λύση 6: Επαναφέρετε τις ενημερώσεις

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System Settings.
 3. Επιλέξτε Storage.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να επισημάνετε τη μονάδα μνήμης ή τον σκληρό δίσκο.
 5. Πατήστε το αριστερό μπροστινό κουμπί, πατήστε το δεξιό μπροστινό κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί X.
 6. Πατήστε το αριστερό μπροστινό κουμπί, πατήστε το δεξιό μπροστινό κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί X.
 7. Επιλέξτε Yes.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ενημερώσεις συστήματος που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη θα διαγραφούν και, στη συνέχεια, θα γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox 360. Κατόπιν, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις που εκκρεμούν. Εγκαταστήστε αυτές τις ενημερώσεις που εκκρεμούν.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox κάνοντας κλικ στη σύνδεση "Επικοινωνία" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 3F4A-0000 κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης από το Xbox Live" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;