Εμφανίζεται το σφάλμα 80070570 κατά τη λήψη περιεχομένου από το Xbox Live μέσω της κονσόλας Xbox 360

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης περιεχομένου από το Xbox Live μέσω της κονσόλας Xbox 360:

Status Code: 80070570 (Κωδικός κατάστασης: 80070570)

Sorry, there's a problem with the Xbox service. (Λυπούμαστε, υπάρχει πρόβλημα με την υπηρεσία Xbox.) Try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα εξής:

 • Η υπηρεσία Xbox Live είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.
 • Ενδέχεται να πρέπει να εκκαθαρίσετε το cache συστήματος της κονσόλας σας.
 • Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το προφίλ σας.
 • Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον σκληρό δίσκο στον οποίο προσπαθείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενο.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Αν μια λύση δεν έχει αποτέλεσμα, προχωρήστε στην επόμενη.

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-16T13:41:24.4797730+00:00

Λύση 2: Εκκαθαρίστε το cache του Xbox Live και του συστήματος

Ορισμένες φορές, τα προβλήματα λήψης μπορούν να διορθωθούν με τη διαγραφή του cache του Xbox Live και την εκκαθάριση του cache συστήματος της κονσόλας. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριο, μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
Ένα βέλος δείχνει το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.
 1. Επιλέξτε Storage.
 2. Επισημάνετε, αλλά μην επιλέξετε, μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριο για να εμφανιστεί η οθόνη Device Options.
  Σημείωση Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.
Σε μια εικόνα είναι επισημασμένη μία από τις επιλογές συσκευής αποθήκευσης στην οθόνη 'Storage Devices'.
 1. Στην οθόνη Device Options, επιλέξτε Clear System Cache.
 2. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.

Σημείωση Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκκαθάριση του cache συστήματος, θα επιστρέψετε στην οθόνη Storage Devices. Κατόπιν, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί Guide στο χειριστήριο και να επιστρέψετε στην οθόνη "Home" του Xbox.

Λύση 3: Διαγράψτε και κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

Ορισμένες φορές, τα προβλήματα λήψης μπορούν να διορθωθούν με τη διαγραφή και τη νέα λήψη του προφίλ σας. Δείτε πώς:

Βήμα 1: Διαγράψτε το προφίλ σας από την κονσόλα Xbox 360

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριο.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 3. Επιλέξτε Storage.
 4. Αν δεν πρόκειται να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης στην κονσόλα Xbox 360, επιλέξτε Hard Drive. Αν θα χρησιμοποιήσετε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, επιλέξτε All Devices.
 5. Επιλέξτε Profiles.
Η επιλογή 'Profiles' είναι επισημασμένη στην οθόνη 'All Devices'.
 1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Επιλέξτε Delete.
 3. Επιλέξτε Delete Profile Only. Αυτή η επιλογή διαγράφει το προφίλ αλλά διατηρεί τα αποθηκευμένα παιχνίδια και τα επιτεύγματα.
  Σημείωση Αν επιλέξετε Delete Profile and Items , θα διαγράψετε το προφίλ και τα συσχετισμένα αποθηκευμένα παιχνίδια και επιτεύγματα.

Βήμα 2: Κατεβάστε ξανά το προφίλ Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριο.
 2. Επιλέξτε Download Profile.
  Σημείωση Δεν βλέπετε την επιλογή Download Profile; Αυτό σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι με ένα άλλο προφίλ. Πιέστε το κουμπί X για να αποσυνδεθείτε, επιβεβαιώστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download Profile.
Η επιλογή 'Download Profile' είναι επισημασμένη στην οθόνη του Xbox Guide.
 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης Download Profile, επιλέξτε Download Profile.
Η επιλογή 'Download Profile' είναι επισημασμένη στο κάτω μέρος της οθόνης 'Download Profile'.
 1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού Microsoft που έχετε συσχετίσει με το προφίλ Xbox Live. Αν δεν τη γνωρίζετε, χρησιμοποιήστε τη Λύση χαμένου λογαριασμού.
 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft. Αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης
  Σημείωση Αν ο λογαριασμός σας είναι παιδικός λογαριασμός Xbox Live, απαιτούνται τα στοιχεία του λογαριασμού Microsoft του γονιού για να γίνει λήψη του προφίλ.
 3. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στην κονσόλα Xbox 360, επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το προφίλ. Αν δεν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, θα αρχίσει η λήψη του προφίλ σας.
 4. Αφού κατεβάσετε ξανά το προφίλ σας, θα ερωτηθείτε αν θέλετε η κονσόλα Xbox 360 να απομνημονεύσει τον κωδικό πρόσβασης.
  • Αν θέλετε να συνδέεστε χωρίς να σας ζητείται κάθε φορά κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε Remember Password .
  • Να θυμάστε ότι αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, οποιοδήποτε άλλο άτομο χρησιμοποιεί την κονσόλα σας θα μπορεί να συνδεθεί όπως κι εσείς και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τυχόν στοιχεία πιστωτικής κάρτας τα οποία ενδέχεται να έχετε αποθηκεύσει.
  • Αφήστε το στοιχείο Remember Password μη επιλεγμένο, αν θέλετε η κονσόλα να σας ζητά κωδικό πρόσβασης για να συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό είναι χρήσιμο αν άλλα άτομα στο σπίτι σας μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στην κονσόλα σας ή αν έχετε κατεβάσει το προφίλ σας στο σπίτι ενός φίλου.

Λύση 4: Ακυρώστε όλες τις εκκρεμείς και ημιτελείς λήψεις και, στη συνέχεια κατεβάστε το περιεχόμενο ξανά

Βήμα 1: Ακυρώστε τις εκκρεμείς λήψεις

 1. Στην κονσόλα Xbox 360, συνδεθείτε στο Xbox Live με την ετικέτα παίκτη που χρησιμοποιήσατε όταν πρωτοαγοράσατε το περιεχόμενο.
 2. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Games & Apps.
 4. Επιλέξτε Active Downloads.
 5. Επιλέξτε Cancel All.

Βήμα 2: Ακυρώστε τις ημιτελείς λήψεις

 1. Στην κονσόλα Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System.
 2. Επιλέξτε Storage και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή χώρου αποθήκευσης.
 3. Επιλέξτε τον τύπο του περιεχομένου που προσπαθείτε να κατεβάσετε.
 4. Εντοπίστε το στοιχείο που προσπαθείτε να κατεβάσετε (ενδέχεται να εμφανίζεται με ένα κίτρινο εικονίδιο προειδοποίησης).
 5. Αν το στοιχείο υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Delete.

Βήμα 3: Κατεβάστε ξανά το περιεχόμενο 
Δοκιμάστε να κατεβάσετε ξανά το περιεχόμενο από το ιστορικό λήψεων. Δείτε πώς:

 1. Στην κονσόλα Xbox 360, συνδεθείτε στο Xbox Live.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Account.
 3. Επιλέξτε Download History.
 4. Περιηγηθείτε στο ιστορικό λήψεων, επιλέξτε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε ξανά το στοιχείο.

Λύση 5: Κατεβάστε το στοιχείο σε μια μονάδα flash USB

Αν προσπαθείτε να κατεβάσετε το στοιχείο σε έναν σκληρό δίσκο, προσπαθήστε αντ' αυτού να το κατεβάσετε σε μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

Αν αυτή η λύση έχει αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον σκληρό δίσκο. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων Σκληρών δίσκων Xbox 360. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Συνήθεις ερωτήσεις για τη μονάδα flash USB Xbox 360 και Χώρος αποθήκευσης Xbox 360.

Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Λύση 6: Υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής

Αν με τις προηγούμενες λύσεις δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, η κονσόλα Xbox 360 μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 80070570 κατά τη λήψη περιεχομένου από το Xbox Live μέσω της κονσόλας Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;