Εμφανίζεται το σφάλμα 8007274C κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360

Πρόβλημα

Εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος μαζί με τον κωδικό σφάλματος 8007274C κατά την προσπάθεια λήψης μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360:

 • Cannot process update. (Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.)
  Status code (Κωδικός κατάστασης): 8007274C
 • Some Xbox Live content is temporarily unavailable. (Κάποιο περιεχόμενο του Xbox Live είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.) You can still access your profile, communicate with other players, and play games online. (Παρόλα αυτά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ σας, να επικοινωνήσετε με άλλους παίκτες και να παίξετε παιχνίδια στο Internet.) The content will automatically appear when it's available. (Το περιεχόμενο θα εμφανιστεί αυτόματα όταν θα είναι διαθέσιμο.)
  Status code (Κωδικός κατάστασης): 8007274C

Αν εμφανιστεί αυτός ο κωδικός σφάλματος και ένα από αυτά τα μηνύματα, αυτό σημαίνει ότι η λήψη της ενημέρωσης στην κονσόλα σας απέτυχε. Ακόμα κι αν δεν εκτελείτε ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα κατά τη σύνδεση στην κονσόλα, τη σύνδεση στο Xbox Live ή την εκκίνηση ή τον τερματισμό ενός παιχνιδιού:

 • Some Xbox Live content is temporarily unavailable. (Κάποιο περιεχόμενο του Xbox Live είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)
  Status code: (Κωδικός κατάστασης:) 8007274C

Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα και ο κωδικός σφάλματος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης.

Σημείωση Του κωδικού σφάλματος 8007274C ενδέχεται να προηγούνται τέσσερα σύνολα τεσσάρων ψηφίων το καθένα που διαφέρουν μεταξύ τους (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-274C).

Λύσεις

Σημείωση Αν κατεβάζετε μια ενημέρωση, δοκιμάστε την πρώτη λύση. Διαφορετικά, προχωρήστε στη δεύτερη.

Λύση 1: Κατεβάστε ξανά την ενημέρωση

 1. Επανεκκινήστε την κονσόλα σας.
 2. Πιέστε το κουμπί Guide (το μεγάλο κεντρικό κουμπί "X") στο χειριστήριό σας.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 4. Επιλέξτε Network Settings.
 5. Επιλέξτε Wired Network ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο).
 6. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.
 7. Επιλέξτε Yes, αν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το λογισμικό της κονσόλας σας.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Xbox Live: Σύνδεση στο Xbox Live.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό χώρο αποθήκευσης

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού της κονσόλας απαιτεί τουλάχιστον 190 megabyte (MB) χώρου αποθήκευσης (ή 256 MB αν μένετε στην Ιαπωνία). Αν δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο, θα πρέπει να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μερικά στοιχεία. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή, μετακίνηση ή διαγραφή περιεχομένου Xbox 360.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Αν αφαιρέσετε τα προσωρινά αρχεία από την κονσόλα σας, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του θέματος Εκκαθαρίστε το cache συστήματος του Xbox 360 και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά την ενημέρωση.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης

Αφού επανατοποθετήσετε τη συσκευή αποθήκευσης, προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά την ενημέρωση.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 6: Ρυθμίστε ξανά τις παραμέτρους της σύνδεσής σας

 • Ασύρματη σύνδεση:
  1. Αποσυνδέστε τυχόν ασύρματα ακουστικά τρίτων κατασκευαστών.
  2. Πλησιάστε την κονσόλα Xbox 360 πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή.
  3. Επιλύστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη σύνδεση στο Xbox Live.
 • Ενσύρματη σύνδεση:
 • Προειδοποίηση Τα παρακάτω βήματα μειώνουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας και καθιστούν το δίκτυό σας περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό. Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας δεν συνιστάται. Ωστόσο, σας την παρέχουμε για να τη χρησιμοποιήσετε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα με δική σας ευθύνη.

  1. Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας του μόντεμ ή του δρομολογητή και ελέγξτε εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox Live.
  2. Αν μπορείτε να συνδεθείτε, ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτές οι σωστές θύρες δικτύου στο μόντεμ ή το δρομολογητή. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των θυρών δικτύου στο θέμα Θύρες δικτύου που χρησιμοποιούνται από το Xbox Live.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 7: Αντιγράψτε την ενημέρωση σε μια μονάδα flash USB, ένα CD ή ένα DVD και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη στην κονσόλα σας.

Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με καμία από τις παραπάνω λύσεις, αντιγράψτε την ενημέρωση της κονσόλας από τον υπολογιστή σας σε μια μονάδα flash USB, σε ένα CD ή σε ένα DVD και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

 • Αντιγραφή σε μια μονάδα flash USB
 • Σημείωση Η μονάδα flash USB πρέπει να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32.

  1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.
  2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip της ενημέρωσης κονσόλας στον υπολογιστή σας.
  4. Αποσυμπιέστε το αρχείο.
  5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο της μονάδας flash USB.
  6. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή σας.
  7. Συνδέστε τη μονάδα flash USB σε μια θύρα USB στην κονσόλα Xbox 360.
  8. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
  9. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το νέο λογισμικό της κονσόλας.
 • Εγγραφή σε CD ή DVD
 • Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση στον υπολογιστή σας, να εγγράψετε την ενημέρωση σε ένα CD ή DVD και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στην κονσόλα σας. Δείτε πώς:

  1. Στον υπολογιστή σας, κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip της ενημέρωσης κονσόλας στον υπολογιστή σας.
  3. Αποσυμπιέστε το αρχείο.
  4. Τοποθετήστε ένα κενό, εγγράψιμο CD ή DVD στον υπολογιστή σας.
  5. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip στον ριζικό κατάλογο στο CD ή το DVD σας και επιλέξτε να εγγράψετε τα αρχεία στο δίσκο.
  6. Αφού τα αρχεία εγγραφούν στο δίσκο, αφαιρέστε τον από τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε τον στη μονάδα δίσκου της κονσόλας Xbox 360.
  7. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
  8. Όταν γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιλέξτε Yes όταν σας ζητηθεί, για να ενημερώσετε το νέο λογισμικό της κονσόλας.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 8007274C κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;