Εμφανίζεται το σφάλμα 80151011 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός και το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live:

Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now. (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η λήψη των προφίλ Xbox Live αυτήν τη στιγμή.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.) 
Status code 80151011 (Κωδικός κατάστασης 80151011)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το προφίλ Xbox Live.

Λύσεις

Λύση 1: Ελέγξτε την Κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-09T12:57:17.5090007+00:00

Λύση 2: Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Xbox Live

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox Live, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360 στο Xbox Live.

Λύση 3: Επαληθεύστε τις πληροφορίες ασφαλείας του λογαριασμού Microsoft

Αν προσθέσατε πρόσφατα πληροφορίες ασφαλείας στο λογαριασμό Microsoft, ενδέχεται να πρέπει να τις επαληθεύσετε. Με αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης επιβεβαιώνεται ότι οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν από εσάς και από όχι κάποιο άλλο άτομο που προσπαθεί να υποκλέψει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Δείτε πώς μπορείτε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες ασφαλείας:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή αν δεν λειτουργεί, επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, κάντε κλικ στην Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
 3. Αν πρέπει να επαληθεύσετε τις πληροφορίες ασφαλείας σας, κάτω από τον αριθμό τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εμφανίζεται η επιλογή Επαλήθευση.  Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.
 1. Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά.
 2. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στο Xbox Live από την κονσόλα σας.

Λύση 4: Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος

Αν πρόσφατα αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης ή τις πληροφορίες ασφαλείας του λογαριασμού Microsoft, ενδέχεται να πρέπει να εκκαθαρίσετε το cache της κονσόλας σας, για να καταργήσετε τις προηγούμενες αποθηκευμένες πληροφορίες.

 1. Πιέστε το κουμπί Guide στο χειριστήριο.
 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
 3. Επιλέξτε Storage ή Memory.
 1. Επισημάνετε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριο. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.)
 2. Επιλέξτε Clear System Cache.
 1. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.

Λύση 5: Αν πρόσφατα εγγραφήκατε για την επαλήθευση δύο βημάτων, δημιουργήστε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής στο λογαριασμό Microsoft

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων για το λογαριασμό σας, συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες ασφάλειας.

Αν ενεργοποιήσατε πρόσφατα την επαλήθευση δύο βημάτων, ενδέχεται να μην γνωρίζετε πώς να συνδέεστε σε εφαρμογές ή συσκευές που δεν αποδέχονται κωδικούς ασφαλείας. Ορισμένες εφαρμογές (όπως οι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ορισμένα smartphone) και συσκευές (όπως η κονσόλα Xbox 360) δεν μπορούν να σας ζητήσουν να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ασφαλείας κατά την προσπάθεια σύνδεσης.

Αν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων και λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος εσφαλμένου κωδικού πρόσβασης σε μια εφαρμογή ή συσκευή, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης εφαρμογής στο λογαριασμό Microsoft που έχετε συσχετίσει με αυτήν την εφαρμογή ή τη συσκευή για να συνδεθείτε. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε για κάθε εφαρμογή ή συσκευή που δεν μπορεί να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ασφαλείας.

Για να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για μια εφαρμογή ή συσκευή:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, επιλέξτε το στοιχείο Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
  Αν η ιστοσελίδα σάς ζητήσει να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ασφαλείας, πληκτρολογήστε τις και επιλέξτε Υποβολή.
 3. Στην περιοχή Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών, επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης εφαρμογής.
  Έτσι θα δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός πρόσβασης εφαρμογής, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
 4. Όταν η κονσόλα Xbox σάς ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής που δημιουργήσατε σε σύνδεση.

Αφού συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή συσκευή χωρίς πρόβλημα. Θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον νέο κωδικό πρόσβασης εφαρμογής σας αντί του κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό Microsoft, για να συνδέεστε στη συσκευή σας.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση δύο βημάτων:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Microsoft.
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και ασφάλειας, επιλέξτε το στοιχείο Επεξεργασία πληροφοριών ασφάλειας.
  Αν η ιστοσελίδα σάς ζητήσει να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ασφαλείας, πληκτρολογήστε τις και επιλέξτε Υποβολή.
 3. Κάτω από την κεφαλίδα Επαλήθευση δύο βημάτων, επιλέξτε Απενεργοποίηση επαλήθευσης δύο βημάτων.

Λύση 6: Διαγράψτε και, στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά το προφίλ Xbox Live

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Υποστήριξη διαχείρισης ετικέτας παίκτη και προφίλ.

Λύση 7: Επαναφέρετε την κονσόλα Xbox 360

Για να επαναφέρετε την κονσόλα Xbox 360, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide και, στη συνέχεια, επιλέξτε Turn Off Console.
 2. Ενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox 360.

Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox 360, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κονσόλα χρησιμοποιώντας το κουμπί Guide του χειριστηρίου.

Λύση 8: Διαγράψτε και, στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά τις ενημερώσεις συστήματος

Για να διαγράψετε και κατόπιν να κατεβάσετε ξανά τις ενημερώσεις συστήματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημείωση Με αυτά τα βήματα διαγράφονται όλες οι ενημερώσεις συστήματος που είναι εγκατεστημένες στην κονσόλα Xbox.

 1. Πιέστε το κουμπί Guide και, στη συνέχεια, επιλέξτε Xbox Home.
 2. Επιλέξτε settings και, στη συνέχεια, System.
 3. Επιλέξτε Storage.
 4. Επισημάνετε τη συσκευή αποθήκευσης (αλλά μην πιέσετε το κουμπί A για να την επιλέξετε).
 5. Πιέστε τα ακόλουθα κουμπιά με τη σειρά που υποδεικνύεται:
  1. Αριστερό μπροστινό κουμπί
  2. Δεξιό μπροστινό κουμπί
  3. Κουμπί X
  4. Αριστερό μπροστινό κουμπί
  5. Δεξιό μπροστινό κουμπί
  6. Κουμπί X
 6. Στην οθόνη Delete System Update επιλέξτε Yes.
 7. Μετά την επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox, επιλέξτε το OK για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση συστήματος.
 8. Αφού εγκατασταθεί η ενημέρωση συστήματος, κατεβάστε ξανά το προφίλ Xbox Live και δοκιμάστε να συνδεθείτε στο Xbox Live.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 80151011 κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;