Εμφανίζεται το σφάλμα 80151904 κατά τη χρήση του Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360

Εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια χρήσης του Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360:

Can't connect to Xbox Live. (Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Xbox Live.)

Status Code 80151904 (Κωδικός κατάστασης 80151904)

Sorry, Xbox Live profiles can't be downloaded right now. (Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η λήψη των προφίλ Xbox Live αυτήν τη στιγμή.) Please try again later. (Προσπαθήστε ξανά αργότερα.)

Status Code 80151904 (Κωδικός κατάστασης 80151904)

Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα εξής:

 • Υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα με την υπηρεσία Xbox Live.
 • Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Xbox Live.
 • Το προφίλ Xbox Live που είναι αποθηκευμένο στην κονσόλα είναι κατεστραμμένο.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Ελέγξτε την κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live

Αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και προσπαθήστε ξανά.

Βασικές υπηρεσίες Xbox Live: σε λειτουργία
2019-12-11T04:18:34.9632938+00:00

Λύση 2: Επιλύστε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τη σύνδεση στο Xbox Live

Εκτελέστε τον Έλεγχο σύνδεσης στο Xbox Live. Δείτε πώς:

 1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
 2. Επιλέξτε Settings, System Settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Network Settings.
 3. Επιλέξτε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας στην περιοχή "Wireless Network" ή επιλέξτε το στοιχείο Wired Network για μια ενσύρματη σύνδεση.
 4. Επιλέξτε Test Xbox Live Connection.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε τη Λύση σύνδεσης στην κονσόλα Xbox 360.

Λύση 3: Μετακινήστε και κατεβάστε ξανά το προφίλ σας

 1. Μετακινήστε το προφίλ Xbox Live:
  1. Διαμορφώστε μια ανταλλακτική μονάδα flash USB ως μονάδα μνήμης.
  2. Συνδέστε τη μονάδα flash στην κονσόλα σας.
  3. Από το Dashboard, μεταβείτε στην ενότητα settings και, στη συνέχεια, επιλέξτε Storage.
  4. Επιλέξτε All Devices.
  5. Επιλέξτε Gamer Profiles και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προφίλ παίκτη σας.
  6. Επιλέξτε Move.
  7. Επιλέξτε τη μονάδα μνήμης στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το προφίλ σας.
  8. Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από την κονσόλα σας.
 2. Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
  2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings και επιλέξτε System Settings.
  3. Επιλέξτε Storage.
  4. Επισημάνετε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Y στο χειριστήριο. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή αποθήκευσης θα επιλέξετε. Θα γίνει εκκαθάριση του cache για όλες τις συσκευές αποθήκευσης.)
  5. Επιλέξτε Clear System Cache.
  6. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρηση της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes.
 3. Κατεβάστε ξανά το προφίλ σας:
  1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο. Επιλέξτε Download Profile.

   Σημείωση Δεν βλέπετε την επιλογή Download Profile; Αυτό σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι με ένα άλλο προφίλ. Πιέστε το κουμπί X  για να αποσυνδεθείτε, επιβεβαιώστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Download Profile.

Η επιλογή 'Download Profile' είναι επισημασμένη στην αρχική καρτέλα του Xbox 360 Guide.
  1. Στο κάτω μέρος της οθόνης Download Profile, επιλέξτε Download Profile.
Η επιλογή 'Download Profile' είναι επισημασμένη για επιβεβαίωση στο κάτω μέρος της οθόνης 'Download Profile'.
  1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού Microsoft που έχετε συσχετίσει με το προφίλ Xbox Live. Αν δεν τη γνωρίζετε, ανατρέξτε στη Λύση χαμένου λογαριασμού ή τη Λύση χαμένου κωδικού πρόσβασης.
Η οθόνη 'Download Profile' ζητά από το χρήστη να πληκτρολογήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού Microsoft. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο οθόνης.
  1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft. Αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.
Η οθόνη 'Download Profile' ζητά από το χρήστη να πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο οθόνης.

Σημείωση Αν ο λογαριασμός σας είναι παιδικός λογαριασμός Xbox Live, απαιτούνται τα στοιχεία του λογαριασμού Microsoft του γονιού για να γίνει λήψη του προφίλ. Για να ανακτήσετε τα χαμένα στοιχεία του λογαριασμού Microsoft, χρησιμοποιήστε τη Λύση χαμένου λογαριασμού ή τη Λύση χαμένου κωδικού πρόσβασης.

  1. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στην κονσόλα σας, επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το προφίλ. Αν δεν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, θα αρχίσει η λήψη του προφίλ σας.

Λύση 4: Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τον Σκληρό δίσκο Xbox 360

Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, εάν επανατοποθετήσετε έναν σκληρό δίσκο που είναι χαλαρά συνδεδεμένος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον τύπο κονσόλας που διαθέτετε στο θέμα Προσθήκη ή αφαίρεση ενός Σκληρού δίσκου Xbox 360.

Λύση 5: Εγκαταστήστε ξανά την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος της κονσόλας Xbox 360

Για να εγκαταστήσετε ξανά την πιο πρόσφατη ενημέρωση της κονσόλας Xbox 360, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Εκκαθαρίστε το cache του συστήματος. Για βοήθεια, συμβουλευτείτε το βήμα 2 στη Λύση 3, παραπάνω.
  1. Αναιρέστε τις ενημερώσεις συστήματος και κατόπιν εγκαταστήστε τις ξανά. Για να το κάνετε αυτό:
   1. Πιέστε το κουμπί Guide  στο χειριστήριο.
   2. Μεταβείτε στην ενότητα settings και επιλέξτε System.
   3. Επιλέξτε Storage.
   4. Πιέστε την παρακάτω ακολουθία κουμπιών: LB , RB , X , LB , RB , X .
   5. Επιλέξτε να αναιρέσετε όλες τις ενημερώσεις συστήματος που έχουν εγκατασταθεί. Η κονσόλα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά τις ενημερώσεις.
  2. Επαναφέρετε το υλικό δικτύου σας. Δείτε πώς:
   1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του δρομολογητή, του μόντεμ ή της πύλης. Αν έχετε και δρομολογητή και μόντεμ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και από τις δύο συσκευές.
   2. Απενεργοποιήστε την κονσόλα Xbox One πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος στο μπροστινό μέρος της κονσόλας για πέντε δευτερόλεπτα.
   3. Περιμένετε πέντε λεπτά.
   4. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή, συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι όλες οι λυχνίες να επιστρέψουν στην κανονική τους κατάσταση.
   5. Συνδέστε το υπόλοιπο υλικό και προσπαθήστε να συνδεθείτε στο Xbox Live.

  Λύση 6: Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης σε δίκτυο

  Εκτελέστε τη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox 360.

  Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

  Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

  Ναι
  Όχι

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

  255 χαρακτήρες απομένουν.
  Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
  Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
  Ambassador chat image
  Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
  Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

  Επικοινωνία

  Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εμφανίζεται το σφάλμα 80151904 κατά τη χρήση του Xbox Live στην κονσόλα Xbox 360" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;