Σύνδεση και αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One

Τα Ασύρματα χειριστήρια Xbox One ενδέχεται να υποστηρίζουν τη σύνδεση στον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth. Το χειριστήριό σας διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα, αν μοιάζει με αυτό που απεικονίζεται στο κάτω μέρος αυτής της εικόνας.

Στα χειριστήρια που υποστηρίζουν Bluetooth, το πλαστικό γύρω από το κουμπί Xbox αποτελεί μέρος της πρόσοψης του χειριστηρίου. Στα χειριστήρια χωρίς Bluetooth, το πλαστικό γύρω από το κουμπί Xbox αποτελεί μέρος της πάνω πλευράς, εκεί όπου βρίσκονται οι σκανδάλες.

Σημειώσεις

 • Η λειτουργία Bluetooth απαιτεί υπολογιστή που εκτελεί την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις, για να μάθετε πώς να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση των Windows.
 • Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, ενημερώστε το χειριστήριό σας. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One στα Windows 10.
 • Η λειτουργία Bluetooth υποστηρίζεται σε υπολογιστές, tablet, φορητούς υπολογιστές και το Samsung Gear VR. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox στο Samsung Gear VR, για να μάθετε περισσότερα.
 • Η λειτουργία Bluetooth δεν υποστηρίζει πρόσθετα εξαρτήματα, όπως ακουστικά, πληκτρολόγια ή τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox.

Αριθμός χειριστηρίων Xbox που μπορούν να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα

Πλατφόρμα

Μέσω Ασύρματου προσαρμογέα Xbox και USB

Μέσω Bluetooth

Κονσόλα Xbox One

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Δεν υποστηρίζεται

Windows 10

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 1 (συνιστάται)

Σημειώσεις

Ενδέχεται να μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από 1 χειριστήρια στη συσκευή σας με Bluetooth, αλλά η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή.

Απαιτείται Επετειακή έκδοση των Windows 10 και Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις, για να μάθετε πώς να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση των Windows.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, ενημερώστε το χειριστήριό σας. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One στα Windows 10.

Windows 8.1

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4
(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Windows 7

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4
(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Σύνδεση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One στον υπολογιστή με χρήση Bluetooth

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να πραγματοποιήσετε ζεύξη του χειριστηρίου με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth:
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις, για να μάθετε πώς να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση των Windows.
 2. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, ενημερώστε το χειριστήριό σας. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One στα Windows 10.
 3. Ενεργοποιήστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox πιέζοντας το κουμπί Xbox.
 4. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης του χειριστηρίου για τρία δευτερόλεπτα και αφήστε το.
 1. Στον υπολογιστή, επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth.
 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth ώστε είναι δυνατός ο εντοπισμός συσκευών Bluetooth.
 1. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο Xbox > Ζεύξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10

Το χειριστήριό μου δεν συνδέεται ή αποσυνδέεται απροσδόκητα ενώ χρησιμοποιώ Bluetooth

Λύση 1: Επανεκκινήστε το χειριστήριο

 1. Απενεργοποιήστε το χειριστήριο πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο χειριστήριο για 6 δευτερόλεπτα.
 2. Πιέστε ξανά το κουμπί Xbox , για να το επανενεργοποιήσετε.

Λύση 2: Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη της συσκευής

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth.
 2. Επιλέξτε το χειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση συσκευής.
 3. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο.
 1. Επιλέξτε το χειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ζεύξη.

Λύση 3: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο Windows.
 2. Επιλέξτε Λειτουργία.
 3. Επιλέξτε Επανεκκίνηση.

Σημείωση Αν χρησιμοποιούνται πόροι του υπολογιστή σας για άλλες δραστηριότητες, μπορεί να χρειαστούν έως και 2 λεπτά μέχρι ο υπολογιστής να αναγνωρίσει ή/και να συνδέσει το χειριστήριο μέσω Bluetooth. Αν παρατηρήσετε ότι ο υπολογιστής καθυστερεί να αναγνωρίσει ή/και να συνδέσει το χειριστήριο μέσω Bluetooth, περιμένετε έως και 2 λεπτά για να δείτε αν το πρόβλημα θα επιλυθεί.

Δεν ακούω τίποτα από τα στερεοφωνικά ακουστικά ή τα ακουστικά συνομιλίας

Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, δεν υποστηρίζονται συσκευές ήχου. Για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά, συνδέστε το χειριστήριο απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows ή συνδέστε τη συσκευή ήχου απευθείας στον υπολογιστή.

Το κουμπί Xbox στο χειριστήριο αναβοσβήνει αργά και δεν αποκρίνεται κατά τη χρήση Bluetooth

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας

Στον υπολογιστή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth.

Αν η λειτουργία Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ώστε ο υπολογιστής σας να μπορεί να εντοπίσει συσκευές Bluetooth.

Λύση 2: Εξαλείψτε τις παρεμβολές

Πλησιάστε πιο κοντά στον υπολογιστή και εξαλείψτε τις πιθανές παρεμβολές (π.χ. από κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές Bluetooth).

Λύση 3: Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη της συσκευής

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth.
 2. Επιλέξτε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση συσκευής.
 3. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο.

Λύση 4: Επαναλάβετε τη σύνδεση

Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το Ασύρματο χειριστήριο Xbox και μην παραλείψετε να πιέσετε και να αφήσετε το κουμπί σύνδεσης.

Το κουμπί Xbox στο χειριστήριο αναβοσβήνει γρήγορα και συνεχώς και δεν αποκρίνεται κατά τη χρήση Bluetooth

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας

Στον υπολογιστή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth.

Αν η λειτουργία Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ώστε ο υπολογιστής σας να μπορεί να εντοπίσει συσκευές Bluetooth.

Λύση 2: Εξαλείψτε τις παρεμβολές

Πλησιάστε πιο κοντά στον υπολογιστή και εξαλείψτε τις πιθανές παρεμβολές (π.χ. κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές Bluetooth).

Λύση 3: Επαναλάβετε τη σύνδεση

Για να απελευθερωθούν πόροι του υπολογιστή σας, περιμένετε 2 λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά το χειριστήριο στον υπολογιστή.

Μου ζητείται κωδικός πρόσβασης κατά τη ζεύξη μέσω Bluetooth

Λύση 1: Επανεκκινήστε το χειριστήριο

 1. Απενεργοποιήστε το χειριστήριο πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox στο χειριστήριο για 6 δευτερόλεπτα.
 2. Πιέστε ξανά το κουμπί Xbox , για να το επανενεργοποιήσετε.
 3. Συνδέστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows.

Οι εντολές μου δεν αναγνωρίζονται όταν είμαι συνδεδεμένος/η μέσω Bluetooth

Λύση 1: Ελέγξτε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας μια άλλη εφαρμογή

 1. Ελέγξτε αν το χειριστήριο λειτουργεί κανονικά με μια άλλη εφαρμογή. Αν το χειριστήριο λειτουργεί κανονικά, είναι πιθανό η εφαρμογή που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε να μην υποστηρίζει Bluetooth.
 2. Απευθυνθείτε στον προγραμματιστή της εφαρμογής, για να ελέγξετε τη συμβατότητά της με Bluetooth.

Λύση 2: Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με ένα καλώδιο USB. Αν το χειριστήριο λειτουργεί, το πρόβλημα σχετίζεται με τη σύνδεση Bluetooth.

Λύση 3: Επαναλάβετε τη σύνδεση

Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το Ασύρματο χειριστήριο Xbox και μην παραλείψετε να πιέσετε και να αφήσετε το κουμπί σύνδεσης.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σύνδεση και αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One " για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;