Χρήση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One περιλαμβάνει με τα Windows 10

Ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One σάς επιτρέπει να συνδέετε συμβατά ακουστικά συνομιλίας ή στερεοφωνικά ακουστικά στο Χειριστήριο Xbox One, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την εμπειρία ήχου σε μια συσκευή Windows 10 χωρίς να απομακρύνετε τα χέρια σας από το χειριστήριο.

Το πακέτο του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One περιλαμβάνει τα εξής:

 • Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One
 • Προσαρμογέας 2,5 mm σε 3,5 mm
 • Καλώδιο USB για την ενημέρωση του χειριστηρίου
 • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και εγχειρίδιο
Μια εικόνα του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One

Σημειώσεις

 • Από τον Ιούνιο του 2015, τα Ασύρματα χειριστήρια Xbox One διαθέτουν μια θύρα 3,5 mm, στην οποία μπορείτε να συνδέετε απευθείας ένα τυπικό καλώδιο ήχου 3,5 mm.
 • Δεν είναι όλα τα ακουστικά συμβατά με τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση συμβατών ακουστικών στην κονσόλα Xbox One.
 • Η λειτουργία Bluetooth δεν υποστηρίζει πρόσθετες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε τα ακουστικά απευθείας στην υποδοχή ήχου του υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth.

Αριθμός χειριστηρίων Xbox που μπορούν να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα

Πλατφόρμα

Μέσω Ασύρματου προσαρμογέα Xbox και USB

Μέσω Bluetooth

Κονσόλα Xbox One

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Δεν υποστηρίζεται

Windows 10

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows.

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 1

Σημείωση Απαιτείται Επετειακή έκδοση των Windows 10 και Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth.

Windows 8.1

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4

(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Windows 7

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4

(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)


Σημείωση
Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Σε αυτήν τη σελίδα

Ρύθμιση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών και των ακουστικών

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε ακουστικά στον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One:

 1. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One, για να βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση με τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών.
 2. Συνδέστε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών στο κάτω μέρος του Χειριστηρίου Xbox One.
 3. Συνδέστε το βύσμα ήχου των ακουστικών στο κάτω μέρος του προσαρμογέα ακουστικών. Ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους ακουστικών ήχου 3,5 mm:
  • Ακουστικά ενός καλωδίου ήχου 3,5 mm.
  • Ακουστικά διπλού καλωδίου ήχου 3,5 mm με καλώδια ήχου CTIA 3,5 mm.
  • Ακουστικά με ήχο συνομιλίας που παρέχεται μέσω καλωδίου ήχου 3,5 mm και ήχο παιχνιδιού που παρέχεται μέσω ξεχωριστού καλωδίου με βύσματα RCA ή οπτικά βύσματα. (Μέσω του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο ο ήχος συνομιλίας. Όσον αφορά τα βύσματα RCA/οπτικά βύσματα (ήχος παιχνιδιού), ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να τα συνδέσετε στην κονσόλα.)
  • Ενσύρματα ακουστικά Xbox 360 με καλώδιο ήχου 2,5 mm. Συνδέστε το στον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα 2,5 mm σε 3,5 mm που περιλαμβάνεται στον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One.

Σημειώσεις

 • Τα Ασύρματα ακουστικά Xbox 360 δεν είναι συμβατά με την κονσόλα Xbox One.
 • Οι πρώτες εκδόσεις των Ακουστικών Xbox 360 με το ακόλουθο βύσμα δεν λειτουργούν, λόγω της σχεδίασης του βύσματος.
Μια εικόνα ενός παλαιότερου προσαρμογέα ακουστικών Xbox 360

Χρήση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών

Κουμπιά Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One
Μια εικόνα του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One, με τα χειριστήρια αριθμημένα έτσι ώστε να αντιστοιχούν στις λεζάντες κάτω από την εικόνα
 1. Ισορροπία παιχνιδιού
 2. Ισορροπία συνομιλίας
 3. Αύξηση έντασης
 4. Μείωση έντασης
 5. Σίγαση

Ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας: Αυτά τα δύο κουμπιά προσαρμόζουν τη μίξη του ήχου του παιχνιδιού με τον ήχο συνομιλίας. Από προεπιλογή, η μίξη είναι 50/50, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε σημείο από 100/0 έως 0/100. Για παράδειγμα, αν θέλετε μεγαλύτερη ένταση ήχου στο παιχνίδι, πιέστε το κουμπί με το εικονίδιο του χειριστηρίου μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θέλετε. Θα ακουστεί ένας ήχος όταν φτάσετε στο 100 τοις εκατό.

Σίγαση: Αυτό το κουμπί πραγματοποιεί σίγαση του ήχου της συνομιλίας, ώστε οι άλλοι χρήστες να μην μπορούν να σας ακούν. Δεν πραγματοποιεί σίγαση του ήχου του παιχνιδιού/της μουσικής/της εφαρμογής. Αυτό το κουμπί έχει μια πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει ότι έχει γίνει σίγαση του ήχου. Αυτή η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει μόνο αν συνδεθούν ακουστικά στον προσαρμογέα.

Ένταση: Τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης ελέγχουν όλο τον ήχο που διέρχεται από τα ακουστικά, συμπεριλαμβανομένου του ήχου παιχνιδιού και συνομιλίας. Αν δεν θέλετε να αυξήσετε τον ήχο του παιχνιδιού και της συνομιλίας στο ίδιο επίπεδο, προσαρμόστε την ισορροπία ήχου παιχνιδιού/συνομιλίας (βλ. "Ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας", παραπάνω).

Θέματα και ερωτήσεις για τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, ανατρέξτε στα θέματα που ακολουθούν.

Ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών δεν λειτουργεί

Αν ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα εξής:

 • Έχετε ενημερώσει το λογισμικό του χειριστηρίου, ώστε να υποστηρίζει τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών;
 • Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο έχει καινούργιες μπαταρίες. Όταν οι μπαταρίες δεν έχουν πολλή ισχύ, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου, όπως ο ήχος και η δόνηση, απενεργοποιούνται για εξοικονόμηση της ενέργειας που απομένει.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ακουστικών έχει συνδεθεί καλά στο χειριστήριο και ότι το καλώδιο 3,5 mm των στερεοφωνικών ακουστικών είναι σταθερά συνδεδεμένο στον προσαρμογέα ακουστικών. Θα καταλάβετε ότι έχει συνδεθεί σωστά, αν πιέσετε το κουμπί σίγασης και ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED. Αν η λυχνία σίγασης ανάβει και έχετε ενημερώσει το χειριστήριο, αλλά τα ακουστικά δεν λειτουργούν, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ή τον κατασκευαστή.
 • Δοκιμάστε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών σε ένα άλλο χειριστήριο, αν μπορείτε. Αν ο προσαρμογέας λειτουργεί στο άλλο χειριστήριο, δοκιμάστε να ενημερώσετε το πρώτο χειριστήριο ξανά. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, πρέπει να αντικαταστήσετε το χειριστήριό σας. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών.
 • Η λειτουργία Bluetooth δεν υποστηρίζει πρόσθετες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε τα ακουστικά απευθείας στην υποδοχή ήχου του υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth.

Το χειριστήριό μου δεν συνδέεται αφού συνδέσω τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών

Αν το Χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί ή αποσυνδέεται αφού συνδέσετε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και, στη συνέχεια, ενημερώστε το χειριστήριο χωρίς τον προσαρμογέα. Αφού ενημερωθεί το χειριστήριο, συνδέστε ξανά τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών στο χειριστήριο. Αν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε μια άλλη ενημέρωση για τον προσαρμογέα, εγκαταστήστε και αυτήν την ενημέρωση.

Σημείωση Αυτή η επιδιόρθωση ενημερώθηκε κατά την ενημέρωση συστήματος Xbox One του Ιουνίου 2014. Αν είχατε δοκιμάσει να ενημερώσετε το χειριστήριο στο παρελθόν, αλλά η διαδικασία είχε αποτύχει, προσπαθήστε ξανά.

Αν το χειριστήριό σας εξακολουθεί να αποσυνδέεται αφού το ενημερώσετε, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το χειριστήριο. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών.

Ο ήχος του παιχνιδιού ή της συνομιλίας είναι δυνατός

Αν έχετε συνδέσει στον προσαρμογέα τόσο τον ήχο παιχνιδιού όσο και τον ήχο συνομιλίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Ισορροπία παιχνιδιού ή Ισορροπία συνομιλίας, για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα επίπεδα του ήχου όπως επιθυμείτε.

Ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών έχει χαλάσει

Αν ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One έχει χαλάσει, μπορείτε να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης από την Υποστήριξη συσκευών.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Χρήση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One περιλαμβάνει με τα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;