Αντιμετώπιση προβλημάτων Ακουστικών συνομιλίας Xbox One στα Windows 10

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε ένα από τα υποστηριζόμενα σενάρια του παρακάτω πίνακα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της σελίδας.

Σημειώσεις

 • Τα χειριστήρια που συνδέονται μέσω Bluetooth δεν υποστηρίζουν πρόσθετες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών συνομιλίας.
 • Για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά συνομιλίας στον υπολογιστή σας, συνδέστε το χειριστήριο μέσω USB ή χρησιμοποιώντας τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows και συνδέστε τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox απευθείας στο χειριστήριο. Ελέγξτε τα παρακάτω υποστηριζόμενα σενάρια.

Αριθμός χειριστηρίων Xbox που μπορούν να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα

Πλατφόρμα

Μέσω Ασύρματου προσαρμογέα Xbox και USB

Μέσω Bluetooth

Κονσόλα Xbox One

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Δεν υποστηρίζεται

Windows 10

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4
Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 1

Σημείωση Απαιτείται Επετειακή έκδοση των Windows 10 και Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth

Windows 8.1

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4
(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Windows 7

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4
(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)

Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows

Δεν υποστηρίζεται

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων

 • Αποσυνδέστε τα ακουστικά ή το καλώδιο των ακουστικών από το κάτω μέρος του χειριστηρίου και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα ακουστικά ή το καλώδιο σταθερά στο χειριστήριο (στη θύρα επέκτασης για ακουστικά ή στη θύρα 3,5 mm για ακουστικά συνομιλίας 3,5 mm).
Εικόνα που δείχνει τα χειριστήρια των ακουστικών να αποσυνδέονται από το χειριστήριο. Εικόνα που δείχνει τα χειριστήρια των ακουστικών να συνδέονται στο χειριστήριο.
Εικόνα που δείχνει το ακουστικό συνομιλίας 3,5 mm να αποσυνδέεται από το χειριστήριο. Εικόνα που δείχνει το ακουστικό συνομιλίας 3,5 mm να συνδέεται στο χειριστήριο.

Σημείωση Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο των ακουστικών όταν τα αφαιρείτε από το χειριστήριο. Αφαιρέστε τα ακουστικά από το χειριστήριο τραβώντας το σώμα του βύσματος των ακουστικών.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι σε σίγαση. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε το κουμπί Σίγασης στα χειριστήρια των ακουστικών.
Εικόνα που δείχνει το κουμπί σίγασης στα χειριστήρια των ακουστικών. Εικόνα που δείχνει τα στοιχεία ελέγχου ήχου στο καλώδιο των Ακουστικών Xbox One.
 • Αυξήστε την ένταση του ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά που έχετε συνδέσει στη θύρα 3,5 mm, μεταβείτε στην ενότητα Settings, επιλέξτε Devices, επιλέξτε Connected devices, επιλέξτε το χειριστήριο και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις επιλογές ήχου.
 • Χρησιμοποιήστε άλλο χειριστήριο ή άλλα ακουστικά, για να ελέγξετε για δυσλειτουργία υλικού.
 • Ενημερώστε το χειριστήριο, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό. Ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One με ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Αν με αυτά τα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις εξής λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σημείωση Τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο με χειριστήρια Xbox One. Τα ακουστικά δεν προορίζονται για χρήση με καμία άλλη συσκευή. Η κονσόλα Xbox One δεν μεταδίδει ήχους παιχνιδιών ή μουσική μέσω των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One. Αν αναζητάτε ακουστικά Xbox που παρέχουν ήχο παιχνιδιού και ήχο συνομιλίας, ανατρέξτε στο θέμα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One.

Λύσεις

Ελέγξτε και καθαρίστε το υλικό του χειριστηρίου Xbox

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ελέγξτε τα ακουστικά, το καλώδιο και το βύσμα για ορατά ελαττώματα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή υπολείμματα στις συνδέσεις των ακουστικών. Για να καθαρίσετε τους ακροδέκτες, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα εντριβής.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Χειριστήριο Xbox One λειτουργεί σωστά και ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κονσόλα. Για βοήθεια με την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το Χειριστήριο Xbox One, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή δεν μπορεί να συνδεθεί.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε καλά το βύσμα στη θύρα επέκτασης των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One (βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης και τον δεξιό μοχλό του χειριστηρίου).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας στο Internet

Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ για ένα παιδί στην κονσόλα, οι ρυθμίσεις Privacy & online safety επιτρέπουν στον κάτοχο του γονικού προφίλ να ελέγχει ποια άτομα θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της συνομιλίας με το παιδικό προφίλ στο Xbox Live. Στην ενότητα Privacy & online safety του λογαριασμού σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μέσω της συνομιλίας στο προφίλ του παιδιού. Για παίκτες κάτω των 17 ετών, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Friends Only".

Ακούτε ηχώ ή θόρυβο στη διάρκεια του παιχνιδιού

Σημείωση Αν ακούτε ηχώ, αυτή συχνά παράγεται από το άτομο που μιλά και όχι από το άτομο που ακούει την ηχώ. Για παράδειγμα, αν ακούτε ηχώ μόνο όταν κάποιος άλλος μιλά, το πρόβλημα ίσως να σχετίζεται με τη σύνδεση των ακουστικών του ατόμου που μιλά και όχι με τη σύνδεση των δικών σας ακουστικών.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ηχώ ή θόρυβος στη διάρκεια του παιχνιδιού στις ακόλουθες συνθήκες:

 • Το μικρόφωνο ανιχνεύει ήχους από το περιβάλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η μετάδοση της φωνής που προέρχεται από το τμήμα του ακουστικού.
 • Το βύσμα των ακουστικών δεν είναι πλήρως συνδεδεμένο στο χειριστήριο.
 • Χρησιμοποιείτε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One και η στάθμη ισχύος της μπαταρίας της μονάδας είναι χαμηλή.

Εάν εσείς ή άλλοι παίκτες ακούτε ηχώ ή άλλους θορύβους στη διάρκεια του παιχνιδιού, δοκιμάστε ένα από τα εξής:

 • Μειώστε την ένταση του ήχου στην έξοδο ήχου της συσκευής σας.
 • Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά σταθερά τα ακουστικά στη θύρα επέκτασης του χειριστηρίου.
  Σημείωση Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο των ακουστικών όταν τα αφαιρείτε από το χειριστήριο. Αφαιρέστε τα ακουστικά από το χειριστήριο τραβώντας το σώμα του βύσματος των ακουστικών.
 • Καθαρίστε το βύσμα του καλωδίου των ακουστικών με ένα καθαρό πανί και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τα ακουστικά στο χειριστήριο.
 • Ελέγξτε τα ακουστικά, συνδέοντάς τα σε ένα άλλο χειριστήριο.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AA ή επαναφορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Xbox One.

Άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας ακούσουν

Αν μπορείτε να ακούσετε άλλους χρήστες σε ένα μια ομαδική συνομιλία ή ένα παιχνίδι, αλλά εκείνοι δεν μπορούν να ακούσουν εσάς, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι σε σίγαση

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία LED δίπλα στο κουμπί Σίγασης.

Λύση 2: Ελέγξτε τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One

Για να ελέγξετε τα ακουστικά σας, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το Skype στη συσκευή σας Windows:

 1. Ενεργοποιήστε το Χειριστήριο Xbox One και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Xbox  είναι αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία.
 2. Συνδέστε τα ακουστικά σας στο χειριστήριο.
 3. Κατεβάστε το Skype αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.
 4. Επιλέξτε Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές. Κατόπιν, επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου στο μενού Γενικά, για να ελέγξετε το μικρόφωνο και τα ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One από την αναπτυσσόμενη λίστα συσκευών καθώς πραγματοποιείτε τον έλεγχο.

Σημείωση Κατά την αρχική εγκατάσταση του Skype, θα σας ζητηθεί να ελέγξετε την ποιότητα ήχου και εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του Skype, ανατρέξτε στο άρθρο για το Skype, Solving your speaker or headphones issues (Επίλυση προβλημάτων με ηχεία ή μικρόφωνα).

Αντικαταστήστε το χειριστήριό σας

Αν ακολουθήσατε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, αλλά τα ακουστικά συνομιλίας εξακολουθούν να μην λειτουργούν, το χειριστήριό σας ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παραγγελία ενός χειριστηρίου Xbox αντικατάστασης.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων Ακουστικών συνομιλίας Xbox One στα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;