Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows

Σε αυτήν τη σελίδα

Ο αυτόματος προσαρμογέας δεν εγκαταστάθηκε αυτόματα

Επειδή τα προγράμματα οδήγησης για τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows είναι ενσωματωμένα στο λειτουργικό σύστημα Windows 10, ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκατασταθεί αυτόματα. Αν δεν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Windows 10 είναι συνδεδεμένη στο Internet.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Windows 10 είναι ενημερωμένη μεταβαίνοντας στο Windows Update από τη συσκευή και ελέγχοντας για διαθέσιμες ενημερώσεις.
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες USB δεν είναι απενεργοποιημένες στη Διαχείριση Συσκευών.
 • Δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB 2.0 ή 3.0.
 • Δοκιμάστε να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, καθώς μπορεί να εγκαταστάθηκαν μερικώς. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να απεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:
  1. Μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών.
  2. Βρείτε το στοιχείο Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows στην ενότητα Προσαρμογείς δικτύου.
  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows, για να ανοίξει το παράθυρο "Ιδιότητες".
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης.
  5. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
  6. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή.
  7. Αποσυνδέστε τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows και επανεκκινήστε τη συσκευή Windows 10. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά η συσκευή, συνδέστε τον προσαρμογέα.
  8. Αν δεν εγκατασταθεί ούτε τώρα ο Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα διεξοδικά ακόμα μία φορά. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ο προσαρμογέας σας πρέπει να αντικατασταθεί. Ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασία υποβολής ενός αιτήματος επισκευής για τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows.

Ο προσαρμογέας λειτουργούσε, αλλά τώρα δεν αποκρίνεται

Αν ο προσαρμογέας σας είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε, αλλά σταμάτησε να αποκρίνεται μετά την επαναφορά του υπολογιστή στην κανονική λειτουργία, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η λειτουργία Wake on Wireless δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο χειριστήριο USB. Αυτό συνήθως ελέγχεται από το πρόγραμμα οδήγησης του χειριστηρίου USB.

Υπάρχουν δύο λύσεις για αυτό το πρόβλημα:

 1. Με τη συσκευή Windows 10 ενεργοποιημένη, αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά.
 2. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ιδιότητες, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wake on Wireless. Στο παράθυρο ιδιοτήτων του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows, επιλέξτε το στοιχείο Να επιτρέπεται η επανενεργοποίηση του υπολογιστή από αυτήν τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών.
  2. Επιλέξτε το στοιχείο Ασύρματος προσαρμογέας για Windows στην ενότητα Προσαρμογείς δικτύου.
  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows, για να ανοίξει το παράθυρο "Ιδιότητες".
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας.
  5. Επιλέξτε Να επιτρέπεται η επανενεργοποίηση του υπολογιστή από αυτήν τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το OK.

Το χειριστήριο δεν συνδέεται με τον προσαρμογέα

Αν οι οδηγίες σύνδεσης δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

 • Βεβαιωθείτε ότι είστε εντός της εμβέλειας (6 μέτρα και κάτω) του προσαρμογέα και εντός του οπτικού πεδίου ανάμεσα σε αυτόν και το χειριστήριο.
 • Αν έχετε χειριστήριο Xbox, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το χειριστήριο με την κονσόλα, πιέζοντας το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα και κατόπιν το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο. Οι λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και θα ανάψουν σταθερά όταν θα επιτευχθεί η σύνδεση. Αν το χειριστήριο καταφέρει να συνδεθεί, έχετε περιορίσει το πρόβλημα στον Ασύρματο προσαρμογέα για Windows. Αν το χειριστήριο δεν συνδεθεί με την κονσόλα, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows.
 • Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα, επανεκκινήστε τη συσκευή, στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά (σε μια άλλη θύρα, αν είναι δυνατό) και προσπαθήστε ακόμα μία φορά.

Προβλήματα ήχου ακουστικών μέσω του χειριστηρίου

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου με το χειριστήριο που είναι συζευγμένο με τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:
 • Βεβαιωθείτε ότι είστε εντός της εμβέλειας (6 μέτρα και κάτω) του προσαρμογέα και εντός του οπτικού πεδίου ανάμεσα σε αυτόν και το χειριστήριο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενημερωμένο:
  • Σε μια κονσόλα Xbox One: Μεταβείτε στην ενότητα Settings και, στη συνέχεια, Accessories. Επιλέξτε το χειριστήριο και ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν υπάρχει, εγκαταστήστε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.
  • Σε μια συσκευή Windows 10: (Διαθεσιμότητα από τις 12 Νοεμβρίου 2015) Κατεβάστε την εφαρμογή "Αξεσουάρ Xbox" από το Microsoft Store. Αυτή είναι ξεχωριστή εφαρμογή από την εφαρμογή Xbox. Με την εφαρμογή αυτή θα μπορέσετε να ενημερώσετε το χειριστήριο.
   Σημειώσεις
   • Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows 10.
   • Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη πριν από τις 12 Νοεμβρίου, αλλά η λειτουργία ενημέρωσης των χειριστηρίων θα ενεργοποιηθεί μετά τις 12 Νοεμβρίου.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ασύρματες παρεμβολές. Οι παρεμβολές μπορούν να υποβαθμίσουν το ασύρματο σήμα, κάτι που θα επηρεάσει την απόδοση του ήχου.

Το χειριστήριο αποσυνδέεται συχνά από τον προσαρμογέα

Αν το χειριστήριο αποσυνδέεται συχνά από τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows, αυτό συνήθως οφείλεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου: για παράδειγμα, δεν υπάρχει οπτική επαφή (ανάμεσα στο χειριστήριο και τον προσαρμογέα) ή υπάρχουν πάρα πολλές παρεμβολές, π.χ. από μεταλλικά αντικείμενα. Δοκιμάστε τις παρακάτω προτάσεις, για να βελτιώσετε τη σύνδεση ανάμεσα στο χειριστήριο και τον προσαρμογέα:

 • Βεβαιωθείτε ότι είστε εντός της βέλτιστης εμβέλειας του προσαρμογέα (6 μέτρα και κάτω).
 • Χρησιμοποιήστε την επέκταση USB, για να πλησιάσετε τον προσαρμογέα πιο κοντά στο χειριστήριο.
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή οπτική επαφή ανάμεσα στον προσαρμογέα και το χειριστήριο. Χρησιμοποιήστε την επέκταση USB για βοήθεια, αν χρειάζεται. Προκειμένου αυτές οι δύο συσκευές να επικοινωνούν με επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά εμπόδια.
 • Απομακρύνετε τον προσαρμογέα από τυχόν μεταλλικά αντικείμενα και μην τον τοποθετήσετε απευθείας πάνω σε μια μεταλλική επιφάνεια.

Άλλα προβλήματα χειριστηρίων

Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με το χειριστήριό σας δεν αναφέρεται παραπάνω, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;