Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού Xbox 360 για Windows

Ο Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σάς επιτρέπει να συνδέσετε έως τέσσερα ασύρματα ακουστικά και τέσσερα ασύρματα χειριστήρια σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP με Service Pack (SP2) ή νεότερη έκδοση των Windows.

Σε αυτήν τη σελίδα

Σύνδεση του δέκτη σε έναν υπολογιστή με Windows 10

 1. Αφαιρέστε την πράσινη ετικέτα από το βύσμα USB του δέκτη.
 2. Συνδέστε το βύσμα USB σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB 2.0 ή 3.0 του υπολογιστή.
 3. Τα Windows 10 θα εγκαταστήσουν αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης για το δέκτη. Όταν εμφανιστεί η αναδυόμενη ειδοποίηση ότι τα προγράμματα οδήγησης εγκαταστάθηκαν, μπορείτε να συνδέσετε το ασύρματο αξεσουάρ.

  Μια πράσινη λυχνία στο δέκτη υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί.
 4. Ενεργοποιήστε το ασύρματο αξεσουάρ Xbox 360 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον δέκτη.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί Guide σε ένα χειριστήριο Xbox 360.
 1. Στον δέκτη, πιέστε το κουμπί σύνδεσης. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
Μια εικόνα απεικονίζει το κουμπί σύνδεσης στον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows.
 1. Στο ασύρματο αξεσουάρ, πιέστε το κουμπί σύνδεσης. Για παράδειγμα, στο ασύρματο χειριστήριο, το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται στο πίσω μέρος.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί σύνδεσης στο μπροστινό μέρος ενός χειριστηρίου Xbox 360.

Ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα στο αξεσουάρ και στο δέκτη υποδεικνύουν ότι η συσκευή προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταματήσουν να αναβοσβήνουν και παραμένουν σταθερά αναμμένες, το αξεσουάρ έχει συνδεθεί. Για παράδειγμα, σε ένα ασύρματο χειριστήριο, μία από τις ενδεικτικές λυχνίες γύρω από το κουμπί Guide θα παραμείνει αναμμένη.

Μία από τις λυχνίες γύρω από το κουμπί Guide σε ένα χειριστήριο Xbox 360 είναι αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα Xbox 360.
 1. Ανοίξτε ένα παιχνίδι ή την εφαρμογή Xbox και ελέγξτε το αξεσουάρ σας, πιέζοντας ένα κουμπί, τραβώντας μια σκανδάλη ή μετακινώντας ένα μοχλό στο ασύρματο χειριστήριο.

Σημείωση Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση του δέκτη, μεταβείτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για τα Windows 10, παρακάτω.

Σύνδεση του δέκτη σε άλλες εκδόσεις των Windows

Βήμα 1: Συνδέστε τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 στον υπολογιστή σας

 1. Αφαιρέστε την πράσινη ετικέτα από το βύσμα USB του δέκτη.
 2. Συνδέστε το βύσμα USB σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB 2.0 ή 3.0 του υπολογιστή.
Μια εικόνα απεικονίζει τη σύνδεση του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σε μια θύρα USB στο μπροστινό μέρος ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Μια εικόνα απεικονίζει τη σύνδεση του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σε μια θύρα USB στο πίσω μέρος ενός επιτραπέζιου υπολογιστή.

Σημείωση Οι θύρες USB στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή πιθανόν να μην είναι τροφοδοτούμενες θύρες USB 2.0 ή 3.0. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

Μια πράσινη λυχνία στο δέκτη υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί.

 1. Αν ξεκινήσει αυτόματα ο Οδηγός προσθήκης νέου υλικού, επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού (Συνιστάται) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν ο οδηγός εγκαταστήσει το λογισμικό με επιτυχία, επιλέξτε Τέλος και κατόπιν μεταβείτε στο Βήμα 3: Συνδέστε ένα ασύρματο αξεσουάρ Xbox 360 στον υπολογιστή σας παρακάτω.
  • Αν ο οδηγός δεν καταφέρει να εγκαταστήσει το λογισμικό, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα, "Βήμα 2: Εγκαταστήστε το λογισμικό του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού".

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το λογισμικό του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού

Σημείωση Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό σε αυτόν.

Για εγκατάσταση του λογισμικού από δίσκο

 1. Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα CD ή DVD του υπολογιστή.
 2. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης, μεταβείτε στη μονάδα CD ή DVD και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, αν σας ζητηθεί.

Βήμα 3: Συνδέστε ένα ασύρματο αξεσουάρ Xbox 360 στον υπολογιστή σας

 1. Ενεργοποιήστε το ασύρματο αξεσουάρ Xbox 360 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον δέκτη.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί Guide σε ένα χειριστήριο Xbox 360.
 1. Στον δέκτη, πιέστε το κουμπί σύνδεσης. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
Ένα βέλος δείχνει το κουμπί σύνδεσης σε έναν ασύρματο δέκτη.
 1. Στο ασύρματο αξεσουάρ, πιέστε το κουμπί σύνδεσης. Για παράδειγμα, στο ασύρματο χειριστήριο, το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται στο πίσω μέρος.
Ένα δάχτυλο ετοιμάζεται να πιέσει το κουμπί σύνδεσης στο μπροστινό μέρος ενός χειριστηρίου Xbox 360.

Ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα στο αξεσουάρ και στο δέκτη υποδεικνύουν ότι η συσκευή προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταματήσουν να αναβοσβήνουν και παραμένουν σταθερά αναμμένες, το αξεσουάρ έχει συνδεθεί. Για παράδειγμα, σε ένα ασύρματο χειριστήριο, μία από τις ενδεικτικές λυχνίες γύρω από το κουμπί Guide θα παραμείνει αναμμένη.

Μία από τις λυχνίες γύρω από το κουμπί Guide σε ένα χειριστήριο Xbox 360 είναι αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα Xbox 360.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για τα Windows 10

Δεν ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία στο δέκτη

Όταν συνδέετε τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σε μια θύρα USB 2.0 ή 3.0, δεν ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία στο δέκτη. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή:

 • Ο Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού δεν έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο ή τα Windows 10 δεν είναι ενημερωμένα.
 • Ο διανομέας USB έχει υπερφορτωθεί.
Λύσεις
 • Ελέγξτε τη σύνδεση USB. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού για Windows σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB 2.0 ή 3.0 του υπολογιστή. Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε τη σύνδεση είναι να αποσυνδέσετε τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού από τη θύρα USB και, στη συνέχεια, να τον συνδέσετε ξανά. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, δοκιμάστε να συνδέσετε το δέκτη σε μια άλλη θύρα USB 2.0 ή 3.0 στον υπολογιστή.
 • Ελέγξτε για ενημερώσεις των Windows 10:
  1. Στο μενού Έναρξης, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  2. Επιλέξτε Ενημέρωση και ασφάλεια.
  3. Επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις. Αν υπάρχουν ενημερώσεις, τα Windows θα τις εγκαταστήσουν αυτόματα.
  4. Όταν ληφθεί και εγκατασταθεί η ενημέρωση στη συσκευή σας, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το δέκτη.

Σημειώσεις

 • Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του παιχνιδιού σας για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των αξεσουάρ για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.
 • Τα προγράμματα οδήγησης για τα χειριστήρια και τα αξεσουάρ Xbox συμπεριλαμβάνονται στα Windows 10, επομένως δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε άλλο λογισμικό πέρα από τις ενημερώσεις των Windows 10.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για άλλες εκδόσεις των Windows

Δεν ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία στο δέκτη

Όταν συνδέετε τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σε μια θύρα USB 2.0 ή 3.0, δεν ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία στο δέκτη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:

 • Ο Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού δεν έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο ή το πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι ενημερωμένο.
 • Ο διανομέας USB έχει υπερφορτωθεί.

Λύσεις

 • Ελέγξτε τη σύνδεση USB. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού για Windows σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB 2.0 ή 3.0 του υπολογιστή. Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε τη σύνδεση είναι να αποσυνδέσετε τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού από τη θύρα USB και, στη συνέχεια, να τον συνδέσετε ξανά. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, δοκιμάστε να συνδέσετε το δέκτη σε μια άλλη θύρα USB 2.0 ή 3.0 στον υπολογιστή.
 • Ελέγξτε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής:
  1. Ανοίξτε τη "Διαχείριση Συσκευών". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   Στα Windows 8 και τα Windows RT

    1. Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο Αναζήτηση. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στο σύμβολο Αναζήτηση.
    2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στη Διαχείριση Συσκευών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

   Στα Windows 7 και τα Windows Vista

    1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
    2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc στο πλαίσιο Εκτέλεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στη λίστα με τις διάφορες συσκευές, εντοπίστε την καταχώρηση για τις Περιφερειακές συσκευές XBOX 360.
  3. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) στα αριστερά του στοιχείου Περιφερειακές συσκευές XBOX 360, προκειμένου να εμφανιστούν όλες οι περιφερειακές συσκευές για την κονσόλα Xbox 360 που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
  4. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού Xbox 360 για τα Windows. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού Xbox 360 για τα Windows.
  5. Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή Κατάσταση συσκευής του παραθύρου διαλόγου εμφανίζεται το κείμενο "Αυτή η συσκευή λειτουργεί κανονικά".
   Το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων του Ασύρματου δέκτη παιχνιδιού X360 για τα Windows

   Αν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη "Διαχείριση Συσκευών" ή αν στην περιοχή Κατάσταση συσκευής δεν υποδεικνύεται ότι η συσκευή λειτουργεί, ελέγξτε αν το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στο Βήμα 3: Συνδέστε ένα ασύρματο αξεσουάρ Xbox 360 στον υπολογιστή σας παραπάνω σε αυτήν τη σελίδα.

   • Ελέγξτε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα USB. Οι διανομείς USB μπορούν να παράσχουν ρεύμα μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό συσκευών USB. Είναι πιθανό ο διανομέας USB να μην μπορεί να τροφοδοτήσεις επαρκώς όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν.
    Σημείωση Οι θύρες USB στο πίσω μέρος ενός υπολογιστή είναι συνήθως τροφοδοτούμενες. Οι θύρες USB στην μπροστινή πλευρά ενός υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι τροφοδοτούμενες.

    Για να μην υπερβείτε την ποσότητα ρεύματος που μπορεί να παράσχει ο διανομέας USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
    1. Συνδέστε απευθείας τον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού Xbox 360 για Windows σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB 2.0 ή 3.0 στο πίσω μέρος του υπολογιστή.
    2. Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία στον Ασύρματο δέκτη παιχνιδιού ανάβει.

   Αν με αυτά τα βήματα επιλυθεί το πρόβλημα, σας συνιστούμε να μετακινήσετε τις άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται μέσω USB σε έναν τροφοδοτούμενο διανομέα USB 2.0 ή 3.0.

   Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

   Ναι
   Όχι

   Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

   Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

   Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
   Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
   Ambassador chat image
   Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
   Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

   Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

   255 χαρακτήρες απομένουν.
   Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
   Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
   Ambassador chat image
   Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
   Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

   Επικοινωνία

   Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ασύρματος δέκτης παιχνιδιού Xbox 360 για Windows" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;