Αντιμετώπιση προβλημάτων του Χειριστηρίου Xbox 360 για Windows

Αν ακολουθήσατε τα βήματα του θέματος Διαδικασία εγκατάστασης ενός Χειριστηρίου Xbox 360 για Windows, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο στα Windows, συμβουλευτείτε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για το Χειριστήριο Xbox 360 για Windows.

Ποια έκδοση των Windows χρησιμοποιείτε;

Το Χειριστήριο Xbox 360 για Windows έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε Windows XP με Service Pack 2 (SP2) και μεταγενέστερες εκδόσεις των Windows.

Έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό του χειριστηρίου;

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του χειριστηρίου έχει εγκατασταθεί. Το χειριστήριο απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης, προκειμένου να λειτουργεί σε υπολογιστή με Windows. Το πρόγραμμα οδήγησης περιλαμβάνεται στο δίσκο που παρέχεται με το χειριστήριο. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης από την τοποθεσία web Microsoft Hardware.

Σημειώσεις

 • Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που επιτρέπει στη συσκευή -σε αυτήν την περίπτωση, στο Χειριστήριο Xbox 360 για Windows- να λειτουργεί με το λειτουργικό σύστημα Windows και το παιχνίδι.
 • Σε έναν υπολογιστή με Windows 7, η λήψη και η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης θα γίνει αυτόματα όταν συνδέσετε το χειριστήριο. Στα Windows 8.1, το πρόγραμμα οδήγησης αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος.

Ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών του χειριστηρίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για το Χειριστήριο Xbox 360 για Windows από την τοποθεσία web Microsoft Hardware.

Επίσης, θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τυχόν κρίσιμες ή σημαντικές ενημερώσεις για τα Windows, εκτελώντας το Windows Update.

Αντιμετώπιση προβλημάτων θυρών USB

Για το Χειριστήριο Xbox 360 για Windows απαιτείται τροφοδοτούμενη θύρα USB. Αν το χειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να το συνδέσετε σε μια άλλη θύρα USB. Αποφύγετε τη χρήση διανομέων USB ή των μπροστινών θυρών ενός υπολογιστή. Οι μη τροφοδοτούμενοι διανομείς ή οι μη τροφοδοτούμενες θύρες ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετό ρεύμα στο χειριστήριο. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, συνδέστε το χειριστήριο σε μια άλλη θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

Συνήθως, οι θύρες στο πίσω μέρος ενός υπολογιστή είναι τροφοδοτούμενες. Οι θύρες στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι τροφοδοτούμενες. Ένας εξωτερικός διανομέας USB δεν παρέχει τροφοδοτούμενες θύρες, αν δεν έχει δικό του ξεχωριστό τροφοδοτικό ή μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Χειριστηρίου Xbox 360 για Windows, ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασία εγκατάστασης ενός Χειριστηρίου Xbox 360 για Windows.

Windows 8.1

Σε έναν υπολογιστή με Windows 8.1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο "Συσκευές και εκτυπωτές" του Πίνακα Ελέγχου, για να αντιμετωπίσετε προβλήματα του χειριστηρίου. Δείτε πώς:

 1. Στην οθόνη Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
 2. Επιλέξτε Προβολή συσκευών και εκτυπωτών.
 3. Επιβεβαιώστε ότι το χειριστήριο εμφανίζεται στην περιοχή Συσκευές, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στο χειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις ελεγκτή παιχνιδιών.
 4. Ελέγξτε την Κατάσταση του χειριστηρίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα Δοκιμή, ελέγξτε αν το χειριστήριο λειτουργεί σωστά. Αν υπάρχουν προβλήματα, επιλέξτε Μικρορύθμιση στην καρτέλα Ρυθμίσεις.
 6. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, κάντε δεξιό κλικ στο χειριστήριο στην περιοχή Συσκευές στο στοιχείο Συσκευές και εκτυπωτές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Windows 7 και παλαιότερες εκδόσεις των Windows

Στα Windows 7 και παλαιότερες εκδόσεις των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών, για να επιλύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το χειριστήριό σας, να ελέγξετε αν εμφανίζονται τα σωστά στοιχεία στη λίστα και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διενέξεις.

Σημείωση Μια διένεξη εμφανίζεται με ένα κίτρινο θαυμαστικό στη Διαχείριση Συσκευών.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Επιλέξτε Έναρξη, στη συνέχεια, Εκτέλεση, κατόπιν πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, επιλέξτε OK.
 2. Στην καρτέλα Υλικό, επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 3. Όταν η εγκατάσταση του χειριστηρίου ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστούν τρεις καταχωρήσεις στη Διαχείριση Συσκευών. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο καταχωρήσεις στην περιοχή Συσκευές διασύνδεσης χρήστη:
  • Ελεγκτής παιχνιδιών συμβατός με HID
  • Συσκευή διασύνδεσης χρήστη USB
  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει μια τρίτη καταχώρηση στην περιοχή Microsoft Common Controller For Windows Class:
  • Χειριστήριο Xbox 360 για Windows
 4. Αν υπάρχουν κίτρινα θαυμαστικά δίπλα σε κάποια από αυτές τις καταχωρήσεις, υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση. Αν υπάρχει πρόβλημα με μία από τις καταχωρήσεις στην περιοχή Συσκευές διασύνδεσης χρήστη, ελέγξτε πρώτα αν το πρόβλημα οφείλεται στο χειριστήριο αποσυνδέοντάς το. Αν το πρόβλημα οφείλεται σε διένεξη υλικού με το χειριστήριο, το κίτρινο θαυμαστικό θα εξαφανιστεί αφού αποσυνδέσετε το χειριστήριο.

Για να επιλύσετε προβλήματα του χειριστηρίου στη Διαχείριση Συσκευών, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις μία-μία (προχωρήστε στην επόμενη λύση μόνο εφόσον το πρόβλημα δεν επιλυθεί με εκείνη που δοκιμάζετε):

 1. Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων:
  1. Στη Διαχείριση Συσκευών, κάντε διπλό κλικ στο Χειριστήριο Xbox 360 για Windows.
  2. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται.
 2. Καταργήστε το χειριστήριο και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά ανίχνευση:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο Χειριστήριο Xbox 360 για Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
  2. Στο μενού Ενέργεια, επιλέξτε Ανίχνευση για αλλαγές υλικού.
 3. Προσπαθήστε να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης:
  1. Κάντε διπλό κλικ στο Χειριστήριο Xbox 360 για Windows.
  2. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.

Σημείωση Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν μόνο για το Χειριστήριο Xbox 360 για Windows. Για βοήθεια σχετικά με άλλα χειριστήρια παιχνιδιών ή joystick, ανατρέξτε στην τοποθεσία web ή το κέντρο υποστήριξης του κατασκευαστή της περιφερειακής συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού για το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο, ανατρέξτε στην τοποθεσία web ή το κέντρο υποστήριξης του κατασκευαστή.

Δοκιμάστε το χειριστήριο σε μια κονσόλα Xbox 360

Για να εξαλείψετε πιθανά προβλήματα υλικού, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο σε μια κονσόλα Xbox 360.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Χειριστηρίου Xbox 360 για Windows" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;