Εγκατάσταση του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows 10 σε οποιαδήποτε συσκευή Windows 10, ενώ μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows σε οποιοδήποτε tablet, φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή Windows 10, Windows 8.1 ή Windows 7. Υπάρχουν δύο βήματα για την εγκατάσταση του προσαρμογέα: σύνδεση του προσαρμογέα στη συσκευή σας και σύνδεση του χειριστηρίου.

Σύνδεση του προσαρμογέα στη συσκευή σας

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Windows που διαθέτετε είναι ενημερωμένη και συνδεδεμένη στο Internet.

Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια θύρα USB 2.0 ή 3.0 στη συσκευή Windows που διαθέτετε, και η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί αυτόματα. Τα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα είναι ενσωματωμένα στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Λειτουργίες του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Σχέδιο ενός φορητού υπολογιστή με έναν Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows συνδεδεμένο σε μια θύρα USB στα πλάγια

Αν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα σε επιτραπέζιο υπολογιστή ή άλλη συσκευή στην οποία η θύρα USB δεν είναι στραμμένη προς το χειριστήριο ή εμποδίζεται από μεταλλικά αντικείμενα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επέκταση USB που περιλαμβάνεται, ώστε να αποτρέψετε τις ασύρματες παρεμβολές και να εξασφαλίσετε καλή οπτική επαφή με το χειριστήριο.

Εικόνα του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows που είναι τοποθετημένος σε ένα γραφείο δίπλα σε μια οθόνη και συνδέεται μέσω του καλωδίου επέκτασης USB σε έναν υπολογιστή-πύργο που βρίσκεται κάτω από το γραφείο.

Σύνδεση του χειριστηρίου

Αν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά στο παρελθόν ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, θα είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία σύνδεσης ενός χειριστηρίου με μια κονσόλα ή, σε αυτήν την περίπτωση, με τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows.

Σε ένα σχήμα, μια διακεκομμένη γραμμή δείχνει ένα χειριστήριο Xbox που επικοινωνεί με έναν φορητό υπολογιστή μέσω του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να συνδέσετε το χειριστήριό σας με τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows:

  1. Συνδέστε τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox στη συσκευή Windows 10 (ώστε να τροφοδοτείται) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί στον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox.
  2. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και κατόπιν πιέστε το κουμπί σύνδεσης χειριστηρίου. Η λυχνία LED του χειριστηρίου θα αναβοσβήνει κατά την επίτευξη της σύνδεσης. Όταν συνδεθεί, οι λυχνίες LED στον προσαρμογέα και στο χειριστήριο θα ανάψουν σταθερά.

Σε ορισμένους υπολογιστές, όπως το Microsoft Surface Studio, το Xbox Wireless είναι ενσωματωμένο. Έτσι, μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο ασύρματα χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθήκη συσκευής στις Ρυθμίσεις. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows αντί να πιέσετε το κουμπί στον προσαρμογέα.

  1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Συσκευές.
  2. Επιλέξτε Προσθήκη Bluetooth ή άλλης συσκευής.
  3. Επιλέξτε Όλα τα υπόλοιπα.
  4. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο Xbox.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκληρώθηκε.

Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα ή το χειριστήριο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Εγκατάσταση του Ασύρματου προσαρμογέα Xbox για Windows" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;