Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του DVR παιχνιδιών στα Windows 10

Για να εγγράφετε βίντεο, ήχο και στιγμιότυπα οθόνης όπως ακριβώς επιθυμείτε, δημιουργήσαμε ρυθμίσεις για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, την εγγραφή στο παρασκήνιο, την κωδικοποίηση βίντεο και άλλα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής Xbox και της γραμμής παιχνιδιών.

Σε αυτήν τη σελίδα

Ρυθμίσεις DVR παιχνιδιών στην εφαρμογή Xbox

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στην εφαρμογή Xbox, ανοίξτε πρώτα την εφαρμογή Xbox. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, DVR παιχνιδιών, για να εμφανιστούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Εγγραφή στο παρασκήνιο
Αποσπάσματα παιχνιδιών
Αποθήκευση εγγραφών
Ήχος
Κωδικοποίηση βίντεο

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Υπάρχουν τυπικές συντομεύσεις πληκτρολογίου για το DVR παιχνιδιών στα Windows 10, ενώ μπορείτε να ορίσετε και τις δικές σας προτιμήσεις. Όταν ορίσετε τη δική σας συντόμευση πληκτρολογίου, η τυπική συντόμευση θα εξακολουθεί να λειτουργεί.

Στις συντομεύσεις που μπορείτε να ορίσετε περιλαμβάνονται οι εξής:

Άνοιγμα της γραμμής παιχνιδιών: ανοίγει τη γραμμή παιχνιδιών ενώ παίζετε το παιχνίδι σας.
Εγγραφή αυτού του στοιχείου: αποθηκεύει τα τελευταία λίγα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού ως εγγραφή βίντεο, αν είναι ενεργοποιημένη η εγγραφή στο παρασκήνιο.
Έναρξη/διακοπή εγγραφής: ξεκινά την εγγραφή ενός βίντεο ή ολοκληρώνει μια εγγραφή σε εξέλιξη.
Λήψη στιγμιοτύπου: καταγράφει ένα στιγμιότυπο οθόνης.
Εμφάνιση/απόκρυψη χρονόμετρου εγγραφής: εμφανίζει τη διάρκεια της τρέχουσας εγγραφής ή την αποκρύπτει, ώστε να μην σας αποσπά την προσοχή.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχογράφησης από μικρόφωνο: σας βοηθά να εγγράφετε ήχο μέσω του μικροφώνου σας, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε σχολιασμό στο βίντεο.

Τρόπος αποθήκευσης προσαρμοσμένων συντομεύσεων πληκτρολογίου:

  1. Για να ορίσετε τη δική σας συντόμευση, επιλέξτε το πεδίο Η συντόμευσή σας και πιέστε τα πλήκτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη λειτουργία. Οι συντομεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα πλήκτρα Ctrl, Shift ή Alt και τουλάχιστον ένα ακόμα πλήκτρο.
  2. Αν πιέσετε πλήκτρα που είναι ήδη εκχωρημένα σε μια συνήθη λειτουργία, όπως το Ctrl + C για την αντιγραφή, δεν θα εμφανιστούν στο πεδίο.
  3. Για να καταργήσετε μία από τις συντομεύσεις σας, επιλέξτε το εικονίδιο ακύρωσης δίπλα στη συντόμευση.
  4. Επιλέξτε Αποθήκευση στο τέλος της ενότητας Συντομεύσεις πληκτρολογίου, για να αποθηκεύσετε τις συντομεύσεις σας.

Σημείωση
Για να δείτε ή να αλλάξετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σας στη γραμμή παιχνιδιών, ανοίξτε τη Γραμμή παιχνιδιών, στη συνέχεια, τις Ρυθμίσεις και, τέλος, επιλέξτε την καρτέλα Συντομεύσεις. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στη γραμμή παιχνιδιών.

Εγγραφή στο παρασκήνιο

Η Εγγραφή στο παρασκήνιο είναι χρήσιμη όταν συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα που θα ευχόσασταν να είχατε εγγράψει. Όταν είναι ενεργοποιημένη (είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή), παρακολουθεί τις τελευταίες λίγες στιγμές του παιχνιδιού, ώστε να μπορείτε να απαθανατίσετε τη στιγμή προτού χαθεί για πάντα.

Σημείωση
Η εγγραφή στο παρασκήνιο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του παιχνιδιού σας, επειδή χρησιμοποιεί μερικούς από τους πόρους του υπολογιστή σας για να εγγράψει το παιχνίδι στο παρασκήνιο.

Όταν η Εγγραφή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να προσαρμόσετε τα εξής:

  • Τη διάρκεια του αποσπάσματος, με χρήση της επιλογής Να εγγραφούν τα τελευταία: [χρονική περίοδος]. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
  • Αν θα εκτελείται η Εγγραφή στο παρασκήνιο ενώ η συσκευή λειτουργεί με την μπαταρία, επειδή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από την κανονική εγγραφή.
  • Αν θα εκτελείται η Εγγραφή στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη οθόνη, επειδή χρησιμοποιεί πόρους της GPU.

Σημείωση
Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την Εγγραφή στο παρασκήνιο στη γραμμή παιχνιδιών, ανοίξτε τη Γραμμή παιχνιδιών. Η Εγγραφή στο παρασκήνιο βρίσκεται στην καρτέλα Γενικά. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στη γραμμή παιχνιδιών.

Αποσπάσματα παιχνιδιών

Ρυθμίστε τη μέγιστη διάρκεια εγγραφής για ένα απόσπασμα, ώστε να αποθηκεύεται αυτόματα όταν συμπληρωθεί αυτή η διάρκεια. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση
Για να αλλάξετε τη μέγιστη διάρκεια εγγραφής στη γραμμή παιχνιδιών, ανοίξτε τη Γραμμή παιχνιδιών. Τα Αποσπάσματα βρίσκονται στην καρτέλα Γενικά. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στη γραμμή παιχνιδιών.

Αποθήκευση εγγραφών

Η Αποθήκευση εγγραφών υποδεικνύει τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα στιγμιότυπα οθόνης και τα αποσπάσματα παιχνιδιού. Για να δείτε αυτά τα αρχεία, επιλέξτε Άνοιγμα φακέλου.

Ήχος

Η ρύθμιση Ήχος σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε εγγραφή με ή χωρίς ήχο από το παιχνίδι και το μικρόφωνό σας, καθώς και να επιλέγετε την ποιότητα του ήχου.

  • Για να εγγράψετε ήχους του παιχνιδιού στα αποσπάσματα παιχνιδιού σας, ενεργοποιήστε την επιλογή Εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή αποσπασμάτων παιχνιδιού.
  • Για να επιλέξετε μια άλλη ποιότητα ήχου εκτός της προεπιλεγμένης, επιλέξτε το στοιχείο δίπλα στην Ποιότητα ήχου.
  • Για να εγγράψετε τα σχόλιά σας μέσω του μικροφώνου, ενεργοποιήστε την επιλογή Εγγραφή του μικροφώνου μου κατά την εγγραφή αποσπασμάτων παιχνιδιού.

Σημείωση Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου στη γραμμή παιχνιδιών, ανοίξτε τη Γραμμή παιχνιδιών. Όλες οι ρυθμίσεις ήχου βρίσκονται στην καρτέλα Ήχος. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στη γραμμή παιχνιδιών.

Κωδικοποίηση βίντεο

Η Κωδικοποίηση βίντεο σάς επιτρέπει να επιλέγετε την ποιότητα και την ανάλυση βίντεο. Η ποιότητα βίντεο ελέγχει τόσο τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) όσο και τον ρυθμό bit (mbps ή megabit ανά δευτερόλεπτο). Από προεπιλογή, η ποιότητα των αποσπασμάτων παιχνιδιού θα είναι 10 mbps στα 1080p και 4,5 mbps στα 720p, με ρυθμό καρέ 30 fps.

Επιλέξτε το στοιχείο Ποιότητα βίντεο, για να διαλέξετε ανάμεσα στις επιλογές Τυπική (30 fps, χαμηλότερος ρυθμός bit), Υψηλή (30 fps, υψηλότερος ρυθμός bit) ή Πολύ υψηλή (60 fps, υψηλότερος ρυθμός bit). Η εγγραφή στα 60 fps είναι διαθέσιμη μόνο στην Επετειακή έκδοση των Windows 10.

Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα και η ανάλυση, τόσο περισσότερους πόρους χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, κάτι που μπορεί να μειώσει την απόδοση. Η πολύ υψηλή ρύθμιση συνιστάται μόνο για παιχνιδομηχανές πολύ μεγάλης ισχύος. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για το σύστημά σας κάνοντας δοκιμές.

Η μέγιστη ανάλυση βίντεο είναι η ανάλυση του παιχνιδιού, έως 1080p. Τα αποσπάσματα παιχνιδιού θα εγγράφονται στην ανάλυση που καθορίζεται στο παιχνίδι, έως 1080p. Για τα παιχνίδια που παίζετε σε υψηλότερη ανάλυση, τα αποσπάσματα παιχνιδιού θα περιορίζονται στο επιλεγμένο επίπεδο.

Πώς συνδυάζεται η ποιότητα βίντεο με την ανάλυση βίντεο:

Ανάλυση

720p

1080p

Ποιότητα

Τυπική
(30 fps, χαμηλότερος ρυθμός bit)

4,5 mbps

10 mbps

Υψηλή
(30 fps, υψηλότερος ρυθμός bit)

9 mbps

20 mbps

Πολύ υψηλή
(60 fps, υψηλότερος ρυθμός bit)

9 mbps

20 mbps

Ρυθμίσεις του DVR παιχνιδιών στη γραμμή παιχνιδιών

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις στη γραμμή παιχνιδιών, πιέστε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + G και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Η γραμμή παιχνιδιών έχει ορισμένες ρυθμίσεις που είναι επίσης διαθέσιμες στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Xbox. Η όποια ρύθμιση κάνετε στο ένα μέρος επηρεάζει τις ρυθμίσεις και στο άλλο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων υπάρχουν τρεις καρτέλες: Γενικά, Συντομεύσεις και Ήχος.

Γενικά

Οι ρυθμίσεις για την Εγγραφή στο παρασκήνιο στη γραμμή παιχνιδιών είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην εφαρμογή Xbox, όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Μεταβείτε στην ενότητα Εγγραφή στο παρασκήνιο για πληροφορίες.

Η ρύθμιση για τα Αποσπάσματα στη γραμμή παιχνιδιών είναι ίδια με τη ρύθμιση για τα Αποσπάσματα παιχνιδιών που εμφανίζεται στην εφαρμογή Xbox, όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Μεταβείτε στην ενότητα Αποσπάσματα παιχνιδιών για πληροφορίες.

Επιλέξτε Εμφάνιση συμβουλών κατά την έναρξη ενός παιχνιδιού, για να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραμμής παιχνιδιών κάθε φορά που το ξεκινάτε.

Επιλέξτε Ανοίξτε τη γραμμή παιχνιδιών με το στο χειριστήριο, αν θέλετε να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση με το πάτημα ενός κουμπιού στη γραμμή παιχνιδιών από το χειριστήριο Xbox One.

Επιλέξτε Εμφάνιση της Γραμμής παιχνιδιών όταν παίζω παιχνίδια που έχει επαληθεύσει η Microsoft σε πλήρη οθόνη, αν θέλετε η γραμμή παιχνιδιών να εμφανίζεται πάνω από το παιχνίδι σε πλήρη οθόνη ενώ παίζετε.

Επιλέξτε Να γίνει απομνημόνευση αυτού του στοιχείου ως παιχνιδιού, αν θέλετε η γραμμή παιχνιδιών να συνεχίσει να αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα με το οποίο την ανοίξατε είναι παιχνίδι που μπορεί να εγγραφεί μέσω της γραμμής παιχνιδιών.

Συντομεύσεις

Οι συντομεύσεις στη γραμμή παιχνιδιών είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις για τις Συντομεύσεις πληκτρολογίου που εμφανίζονται στην εφαρμογή Xbox, όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Μεταβείτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για περισσότερες πληροφορίες.

Ήχος

Οι ρυθμίσεις της ενότητας Ήχος στη γραμμή παιχνιδιών είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις της ενότητας Ήχος που εμφανίζονται στην εφαρμογή Xbox, όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Μεταβείτε στην ενότητα Ήχος για πληροφορίες.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Προσαρμογή των ρυθμίσεων του DVR παιχνιδιών στα Windows 10" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας