Η σύνδεση με τον διακομιστή Xbox Live στα Windows 10 παρεμποδίζεται

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους φίλους σας σε σύνδεση ή αν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live, στα Windows, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Παιχνίδια > Δικτύωση Xbox και ελέγξτε το πεδίο Συνδεσιμότητα διακομιστή.

Αν εμφανίζεται ως Αποκλεισμένο, ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση Teredo IPsec με τον διακομιστή Quality of Service (QoS). Επίσης, αν εμφανίζεται το μήνυμα Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo δίπλα στο πεδίο Τύπος NAT, επισκεφτείτε πρώτα τη σελίδα Αντιμετώπισης προβλημάτων Teredo για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πεδίο Συνδεσιμότητα διακομιστή εξακολουθεί να εμφανίζεται ως Αποκλεισμένο.

Η αδυναμία δημιουργίας σύνδεσης Teredo IPsec με τον διακομιστή QoS μπορεί να παρουσιαστεί όταν το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο, όταν το λογισμικό ασφαλείας έχει τροποποιήσει τη ρύθμιση παραμέτρων του Τείχους προστασίας των Windows ή όταν απαραίτητες υπηρεσίες των Windows έχουν απενεργοποιηθεί ή τερματιστεί. Αν δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης Teredo IPsec, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live ή να παίξετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.

Σημείωση Η σύνδεση Teredo IPsec είναι απαραίτητη μόνο για την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και τις δυνατότητες παιχνιδιού με πολλούς παίκτες. Αν το παιχνίδι σας δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Xbox Live, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του συγκεκριμένου παιχνιδιού για βοήθεια με προβλήματα που σχετίζονται με τη συνομιλία και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά. Προχωρήστε στην επόμενη, μόνο αν με την προηγούμενη δεν επιλυθεί το πρόβλημα.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο Internet

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παιχνίδια και, στη συνέχεια, Δικτύωση Xbox.
 3. Στην περιοχή Παιχνίδι για πολλούς παίκτες στο Xbox Live, βεβαιωθείτε ότι η Σύνδεση Internet εμφανίζεται ως Συνδεδεμένο.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet, θα πρέπει να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο και ότι είναι ενεργή η προεπιλεγμένη πολιτική

Το Τείχος προστασίας των Windows θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, για να επιτευχθεί σύνδεση Teredo IPsec. Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε πρόσθετο λογισμικό ασφαλείας και τείχος προστασίας, τα περισσότερα από αυτά θα χρησιμοποιούν ως βάση το Τείχος προστασίας των Windows. Αν για κάποιο λόγο το Τείχος προστασίας των Windows έχει απενεργοποιηθεί, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε για να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και να παίξετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες.

Για να ελέγξετε αν το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο:

 1. Πληκτρολογήστε Τείχος προστασίας των Windows στο πεδίο αναζήτησης στη γραμμή εργαλείων (Cortana).
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Τείχος προστασίας των Windows από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τείχους προστασίας των Windows.
 4. Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows για τον τύπο του δικτύου σας (δημόσιο, ιδιωτικό ή τομέα), επιλέξτε Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένη η προεπιλεγμένη πολιτική του Τείχους προστασίας των Windows:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh advfirewall show currentprofile

  Αν εμφανιστεί η ακόλουθη έξοδος, είναι ενεργή η προεπιλεγμένη πολιτική:

  Firewall Policy     BlockInbound,AllowOutbound

 3. Αν η πολιτική εισερχομένων έχει οριστεί σε AllowInbound, ο Teredo δεν θα μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση IPsec με άλλους υπολογιστές ή κονσόλες Xbox One. Για να επαναφέρετε την πολιτική του τείχους προστασίας στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

Λύση 3: Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού ασφαλείας

Έχει διαπιστωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού ασφαλείας περιορίζουν την ικανότητα ενός υπολογιστή να δημιουργεί συνδέσεις Teredo IPsec. Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένο κάποιο από αυτά τα προγράμματα ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι ενημερωμένο στην πιο πρόσφατη έκδοση ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα υποστήριξης του προγράμματος, για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Teredo IPsec στο εκάστοτε λογισμικό.

 • Bit Defender Internet Security: Ενημερώστε το πρόγραμμα στην πιο πρόσφατη έκδοση ή επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.bitdefender.com/support/.
 • AVG Internet Security: Ενημερώστε το πρόγραμμα στην πιο πρόσφατη έκδοση ή επισκεφτείτε την τοποθεσία https://support.avg.com/.
 • Panda Internet Security 2015 and 2016: Ενημερώστε το πρόγραμμα στην πιο πρόσφατη έκδοση ή επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.pandasecurity.com/usa/homeusers/support/.

Λύση 4: Ελέγξτε αν έχουν αλλάξει σε σχέση με τις προεπιλεγμένες τιμές τους οι υπηρεσίες των Windows που απαιτούνται για την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες

Για να λειτουργήσει η ομαδική συνομιλία του Xbox Live και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες στα Windows 10, απαιτούνται τέσσερις βασικές υπηρεσίες. Αν οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες έχει απενεργοποιηθεί, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένες οι απαιτούμενες υπηρεσίες των Windows:

 1. Πληκτρολογήστε Υπηρεσίες στο πεδίο αναζήτησης στη γραμμή εργαλείων (Cortana).
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Υπηρεσίες από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Ελέγξτε τις ακόλουθες υπηρεσίες στην περιοχή Τύπος εκκίνησης, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένες στις προεπιλεγμένες τιμές τους:
Όνομα υπηρεσίας Προεπιλεγμένος τύπος εκκίνησης
Λειτουργικές μονάδες κλειδιών IKE και AuthIP IPsec Αυτόματα (Έναυσμα έναρξης)
Βοηθητική εφαρμογή IP Αυτόματα
Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας Xbox Live Μη αυτόματα
Υπηρεσία δικτύωσης Xbox Live Μη αυτόματα

Αν κάποια από τις υπηρεσίες έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή της, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ξανά στην προεπιλεγμένη τιμή:

 1. Στην εφαρμογή "Υπηρεσίες", κάντε διπλό κλικ στο όνομα της υπηρεσίας που έχει αλλάξει.
 2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες", επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης.
 3. Στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, επιλέξτε Εκκίνηση.
 4. Επιλέξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ορισμένες εφαρμογές επαναπροσαρμόζουν τις ρυθμίσεις του υπολογιστή προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, απενεργοποιούν τις υπηρεσίες των Windows, επηρεάζοντας ορισμένες φορές μία ή περισσότερες από τις τέσσερις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις εφαρμογές βελτιστοποίησης υπολογιστή, σημειώστε τις αλλαγές που κάνει στις ρυθμίσεις παραμέτρων των υπηρεσιών, καθώς μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

Λύση 5: Ελέγξτε μήπως είναι εσφαλμένη η ρύθμιση ημερομηνίας ή ώρας του υπολογιστή

Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει σωστή τιμή ημερομηνίας και ώρας, για να επιτευχθεί μια σύνδεση Teredo IPsec. Ο πιο απλός τρόπος να βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας έχει σωστή τιμή ημερομηνίας και ώρας είναι να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη ρύθμιση ώρας.

 1. Στον υπολογιστή, πιέστε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα.
 3. Στην περιοχή Αυτόματη ρύθμιση ώρας, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι ρυθμισμένο σε Ενεργό.

Λύση 6: Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας έχει κανόνα τείχους προστασίας που αποκλείει τη σύνδεση δικτύου Teredo

Ορισμένοι τύποι λογισμικού προγράμματος-πελάτη VPN δημιουργούν έναν κανόνα Τείχους προστασίας των Windows που αποκλείει τις συνδέσεις Teredo μέχρι να καταργηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο κανόνας και ο εν λόγω κανόνας δεν διαγράφεται πάντα με την απεγκατάσταση του λογισμικού VPN.

Για να ελέγξετε αν έχει οριστεί αυτός ο κανόνας στον υπολογιστή σας και να τον απενεργοποιήσετε:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh advfirewall firewall show rule 4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2

  Αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, δεν έχει οριστεί ο κανόνας τείχους προστασίας στον υπολογιστή σας:

  No rules match the specified criteria. (Δεν υπάρχουν κανόνες που να αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα κριτήρια.)

 3. Αν δείτε κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι έχει οριστεί ο κανόνας τείχους προστασίας, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh advfirewall firewall set rule name="4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2" new enable=no

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Η σύνδεση με τον διακομιστή Xbox Live στα Windows 10 παρεμποδίζεται" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;