Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Ο τύπος NAT στην εφαρμογή Xbox στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Teredo is unable to qualify" (Ο Teredo δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις)

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους φίλους σας σε σύνδεση ή αν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Δίκτυο στην εφαρμογή Xbox και ελέγξτε το πεδίο NAT type.

Αν εμφανίζεται ως Teredo is unable to qualify, ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να λάβει διεύθυνση IP Teredo.

Ο Teredo είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου το οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές και για διευκόλυνση της σύνδεσης μεταξύ συσκευών πίσω από δρομολογητές που χρησιμοποιούν μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT).

Η αδυναμία λήψης μιας διεύθυνσης IP Teredo μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχει πρόβλημα με τον προσαρμογέα Teredo, όταν μια συσκευή στο δίκτυό σας αποκλείει το πρωτόκολλο Teredo ή αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί λογισμικό που απενεργοποιεί τη λειτουργία Teredo. Χωρίς διεύθυνση IP Teredo, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία ή να παίξετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.

Σημείωση Η διεύθυνση IP Teredo είναι απαραίτητη μόνο για την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και τις δυνατότητες παιχνιδιού με πολλούς παίκτες. Αν το παιχνίδι σας δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Xbox Live, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του συγκεκριμένου παιχνιδιού για βοήθεια με προβλήματα που σχετίζονται με τη συνομιλία και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

Η οθόνη 'Ρυθμίσεις δικτύου' περιλαμβάνει μια ειδοποίηση που αναφέρει 'Ορισμένες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα'. Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες 'Αγορά και χρήση περιεχομένου' και 'Κοινωνικά δίκτυα και παιχνίδια'. Επίσης, περιλαμβάνει το μήνυμα 'Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το παιχνίδι με πολλούς παίκτες ή την ομαδική συνομιλία'.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά. Προχωρήστε στην επόμενη, μόνο αν με την προηγούμενη δεν επιλυθεί το πρόβλημα.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο Internet

 1. Στον υπολογιστή σας, ξεκινήστε την εφαρμογή Xbox.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο.
 3. Στην περιοχή Κατάσταση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η Σύνδεση Internet εμφανίζεται ως Σε σύνδεση.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet, θα πρέπει να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λύση 2: Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τον προσαρμογέα Teredo

Για να απεγκαταστήσετε τον προσαρμογέα Teredo:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo set state disable

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 4. Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση των κρυφών συσκευών.
 5. Επιλέξτε Προσαρμογείς δικτύου.
 6. Εντοπίστε τους προσαρμογείς που περιλαμβάνουν τη λέξη "Teredo," όπως Teredo Tunneling Pseudo-Interface ή Προσαρμογέας διοχέτευσης Microsoft Teredo. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του προσαρμογέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Για να επανενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Teredo:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo set state type=default

Σημείωση Ο Προσαρμογέας διοχέτευσης Microsoft Teredo θα επανεγκατασταθεί αυτόματα. Μην απεγκαταστήσετε τον προσαρμογέα Teredo Tunneling Pseudo-Interface με μη αυτόματο τρόπο από τη Διαχείριση Συσκευών, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία του Teredo.

Λύση 3: Ελέγξτε αν ο Teredo έχει απενεργοποιηθεί στο μητρώο από κάποιο πρόγραμμα ή μέσω μιας μη αυτόματα ρυθμισμένης τιμής μητρώου

Ορισμένα προγράμματα μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας με σκοπό να απενεργοποιήσουν τα στοιχεία δικτύου IPv6 (πρωτόκολλο Internet έκδοση 6), στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας διοχέτευσης Teredo. Μπορείτε να ελέγξετε αν έχει απενεργοποιηθεί ο Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

Ελέγξτε τη διαδρομή μητρώου iphlpsvc:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Αν η έξοδος περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή, ο Teredo έχει απενεργοποιηθεί:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo set state type=default

Ελέγξτε τη διαδρομή μητρώου TcpIp6:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Αν η έξοδος περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή και η τιμή που εμφανίζεται δεν είναι 0x0, ο Teredo μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Αν και ορισμένες εφαρμογές ορίζουν αυτές τις τιμές μητρώου για απενεργοποίηση του Teredo κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής, άλλες τις ορίζουν κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής. Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένη κάποια από αυτές τις εφαρμογές, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο ενημερωμένη έκδοση ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα υποστήριξής της, για να μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τη διοχέτευση Teredo με το συγκεκριμένο λογισμικό.

* Asus Game First Service: Ενημερώστε το πρόγραμμα στην πιο πρόσφατη έκδοση ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη στην τοποθεσία http://asus.com/support.

Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo ως εξής:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές από τη γραμμή εντολών διαχειριστή, για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία AsusGameFirstService, να διακόψετε την υπηρεσία AsusGameFirstService και να επανενεργοποιήσετε τον Teredo στο μητρώο:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Λύση 4: Ελέγξτε αν εκτελείται η Βοηθητική εφαρμογή IP

Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, η Βοηθητική εφαρμογή IP θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκκινείται και να εκτελείται αυτόματα. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις:

 1. Πληκτρολογήστε Υπηρεσίες στο πεδίο αναζήτησης στη γραμμή εργαλείων (Cortana).
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Υπηρεσίες από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 3. Ελέγξτε το πεδίο Τύπος εκκίνησης για την ακόλουθη υπηρεσία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη στις προεπιλεγμένη τιμή της:

  Βοηθητική εφαρμογή IP, Τύπος εκκίνησης: Αυτόματα

Αν ο προεπιλεγμένος τύπος εκκίνησης της υπηρεσίας έχει τροποποιηθεί, μπορείτε να τον επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη τιμή:

 1. Στην εφαρμογή "Υπηρεσίες", κάντε διπλό κλικ στη Βοηθητική εφαρμογή IP.
 2. Στο παράθυρο "Ιδιότητες", επιλέξτε Αυτόματα από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης.
 3. Στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση.
 4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ορισμένες εφαρμογές επαναπροσαρμόζουν τις ρυθμίσεις του υπολογιστή προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, απενεργοποιούν τις υπηρεσίες των Windows, επηρεάζοντας ορισμένες φορές τη Βοηθητική εφαρμογή IP. Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις εφαρμογές βελτιστοποίησης υπολογιστή, σημειώστε τις αλλαγές που κάνει στις ρυθμίσεις παραμέτρων των υπηρεσιών, καθώς θα χρειαστεί να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και τα παιχνίδια με πολλούς παίκτες.

Λύση 5: Ελέγξτε αν το όνομα του διακομιστή Teredo έχει ρυθμιστεί σε μη έγκυρη τιμή

Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα έγκυρο όνομα διακομιστή Teredo. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo show state

  Η προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο του ονόματος διακομιστή στα Windows 10 είναι win10.ipv6.microsoft.com.

Αν εμφανίζεται διαφορετική τιμή και ο Teredo δεν μπορεί να λάβει μια διεύθυνση IP, μπορείτε να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην προεπιλεγμένη τιμή. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών διαχειριστή:

netsh interface Teredo set state servername=default

Λύση 6: Ελέγξτε αν έχει δημιουργηθεί καταχώρηση στο αρχείο hosts, η οποία παρεμποδίζει τη σύνδεση στους διακομιστές Teredo

Ορισμένες εφαρμογές παρεμποδίζουν τη σύνδεση του υπολογιστή σας στους διακομιστές Teredo προσθέτοντας καταχωρήσεις στο αρχείο hosts που βρίσκεται στη θέση C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Για να ελέγξετε αν η επίλυση του ονόματος διακομιστή από τον Teredo αποτυγχάνει εξαιτίας μιας καταχώρησης στο αρχείο hosts:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo show state

  Αν εμφανιστεί το ακόλουθο κείμενο, τα προβλήματα μπορεί να οφείλονται σε μια καταχώρηση στο αρχείο hosts:

  δεν ήταν δυνατή η επίλυση ονόματος του διακομιστή

Για να ελέγξετε τις καταχωρήσεις στο αρχείο hosts:

 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

 2. Στην εφαρμογή Σημειωματάριο, κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία > Εύρεση. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε win10.ipv6.microsoft.com και κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου.
 3. Αν βρεθεί καταχώρηση με αυτό το όνομα διακομιστή, διαγράψτε την καταχώρηση και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο hosts.

Λύση 7: Ελέγξτε αν η σύνδεση Teredo παρεμποδίζεται από τον οικιακό δρομολογητή, όταν εντοπίζεται σύνδεση IPv6

Ορισμένοι οικιακοί δρομολογητές θα παρεμποδίζουν τη σύνδεση Teredo, αν εντοπίσουν ότι υπάρχει σύνδεση IPv6 στη διασύνδεση WAN του δρομολογητή. Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, ο δρομολογητής θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να ενεργοποιεί τη σύνδεση Teredo. Αν έχετε έναν από αυτούς τους οικιακούς δρομολογητές, βεβαιωθείτε ότι έχει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και ελέγξτε την τεκμηρίωση υποστήριξης για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της διοχέτευσης Teredo στο δρομολογητή. Για δρομολογητές Apple AirPort και FRITZ!box, συμβουλευτείτε τα εξής:

 • Apple AirPort: Επισκεφτείτε την τοποθεσία AirPort + Wi-Fi Support ή τα φόρουμ υποστήριξης του Xbox για δρομολογητές Apple στην τοποθεσία Xbox Forums: Apple.
 • AVM FRITZ!Box: Επισκεφτείτε την τοποθεσία FRITZ!Box Service ή τα φόρουμ υποστήριξης του Xbox για πύλες AVM στην τοποθεσία Xbox Forums: Fritz!Box.

Λύση 8: Ελέγξτε αν η σύνδεση Teredo παρεμποδίζεται, όταν είναι συνδεδεμένος ένας υπολογιστής-πελάτης VPN ή όταν έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας δικτύου VPN

Ορισμένοι υπολογιστές-πελάτες VPN θα απενεργοποιούν τη σύνδεση Teredo ενώ είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής-πελάτης VPN και ορισμένοι υπολογιστές-πελάτες VPN στους οποίους έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας δικτύου θα απενεργοποιούν τον Teredo μέχρι να αποσυνδεθεί ο προσαρμογέας VPN. Αν έχετε εγκαταστήσει υπολογιστή-πελάτη VPN και ο Teredo παραμένει απενεργοποιημένος παρόλο που ο υπολογιστής-πελάτης VPN έχει αποσυνδεθεί, ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένος ένας προσαρμογέας δικτύου με όνομα TAP-Windows Adapter V9:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 2. Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση των κρυφών συσκευών.
 3. Επιλέξτε Προσαρμογείς δικτύου.
 4. Εντοπίστε τυχόν προσαρμογείς με όνομα TAP-Windows Adapter V9. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του προσαρμογέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

  Σημείωση Αν και με την απεγκατάσταση του προσαρμογέα δικτύου VPN λογικά θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση Teredo, αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στον υπολογιστή-πελάτη VPN. Αν χρειάζεστε και λειτουργία VPN παράλληλα με την υποστήριξη Teredo, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υποστήριξης για τον υπολογιστή-πελάτη VPN.

 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ο τύπος NAT στην εφαρμογή Xbox στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Teredo is unable to qualify" (Ο Teredo δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις)" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας