Ο τύπος NAT στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo"

Αν δεν μπορείτε να συμμετάσχετε ή να φιλοξενήσετε ένα παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox Live ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια ομαδική συνομιλία, πιέστε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παιχνίδια > Δικτύωση Xbox και ελέγξτε το πεδίο Τύπος NAT.

Αν εμφανίζεται ως Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo, ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να λάβει διεύθυνση IP Teredo.

Ο Teredo είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου το οποίο χρησιμοποιείται για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές και για διευκόλυνση της σύνδεσης μεταξύ συσκευών πίσω από δρομολογητές που χρησιμοποιούν μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT).

Η αδυναμία λήψης μιας διεύθυνσης IP Teredo μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχει πρόβλημα με τον προσαρμογέα Teredo, όταν μια συσκευή στο δίκτυό σας αποκλείει το πρωτόκολλο Teredo ή αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί λογισμικό που απενεργοποιεί τη λειτουργία Teredo. Χωρίς διεύθυνση IP Teredo, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία ή να παίξετε παιχνίδια με πολλούς παίκτες στο Xbox Live.

Σημείωση Η διεύθυνση IP Teredo είναι απαραίτητη μόνο για την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και τις δυνατότητες παιχνιδιού με πολλούς παίκτες. Αν το παιχνίδι σας δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Xbox Live, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του συγκεκριμένου παιχνιδιού για βοήθεια με προβλήματα που σχετίζονται με τη συνομιλία και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

Οι ρυθμίσεις δικτύωσης Xbox που εμφανίζουν την κατάσταση σύνδεσης, τις επιδόσεις και τις λεπτομέρειες παιχνιδιού με πολλούς παίκτες στο Xbox Live, συμπεριλαμβανομένου του τύπου NAT.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά. Προχωρήστε στην επόμενη, μόνο αν με την προηγούμενη δεν επιλυθεί το πρόβλημα.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο Internet

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παιχνίδια και, στη συνέχεια, Δικτύωση Xbox.
 3. Στην περιοχή Κατάσταση σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η Σύνδεση Internet εμφανίζεται ως Συνδεδεμένο.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet, θα πρέπει να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λύση 2: Πιέστε το κουμπί επιδιόρθωσης στη Δικτύωση Xbox

 1. Πιέστε το κουμπί των Windows στη συσκευή ή το πληκτρολόγιό σας ή επιλέξτε το εικονίδιο των Windows στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παιχνίδια και, στη συνέχεια, Δικτύωση Xbox.
 3. Επιλέξτε Διόρθωση. Τα Windows θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν γνωστά προβλήματα με τον Teredo. Σημείωση Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές αφού πιέσετε το κουμπί Διόρθωση.

Λύση 3: Ελέγξτε αν ο Teredo έχει απενεργοποιηθεί στο μητρώο από κάποιο πρόγραμμα ή μέσω μιας μη αυτόματα ρυθμισμένης τιμής μητρώου

Ορισμένα προγράμματα μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας με σκοπό να απενεργοποιήσουν τα στοιχεία δικτύου IPv6 (πρωτόκολλο Internet έκδοση 6), στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας διοχέτευσης Teredo. Μπορείτε να ελέγξετε αν έχει απενεργοποιηθεί ο Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

Ελέγξτε τη διαδρομή μητρώου iphlpsvc:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Αν η έξοδος περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή, ο Teredo έχει απενεργοποιηθεί:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo set state type=default

Ελέγξτε τη διαδρομή μητρώου TcpIp6:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Αν η έξοδος περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή και η τιμή που εμφανίζεται δεν είναι 0x0, ο Teredo μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Αν και ορισμένες εφαρμογές ορίζουν αυτές τις τιμές μητρώου για απενεργοποίηση του Teredo κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής, άλλες τις ορίζουν κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής. Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένη κάποια από αυτές τις εφαρμογές, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο ενημερωμένη έκδοση ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα υποστήριξής της, για να μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τη διοχέτευση Teredo με το συγκεκριμένο λογισμικό.

* Asus Game First Service: Ενημερώστε το πρόγραμμα στην πιο πρόσφατη έκδοση ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη στην τοποθεσία http://asus.com/support.

Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να ενεργοποιήσετε ξανά τον Teredo ως εξής:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές από τη γραμμή εντολών διαχειριστή, για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία AsusGameFirstService, να διακόψετε την υπηρεσία AsusGameFirstService και να επανενεργοποιήσετε τον Teredo στο μητρώο:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Λύση 4: Ελέγξτε αν εκτελείται η Βοηθητική εφαρμογή IP

Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, η Βοηθητική εφαρμογή IP θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκκινείται και να εκτελείται αυτόματα. Για να το ελέγξετε:

 1. Πιέστε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν πληκτρολογήστε Υπηρεσίες στο πλαίσιο αναζήτησης.
 2. Επιλέξτε Υπηρεσίες.
 3. Ελέγξτε το πεδίο Τύπος εκκίνησης για την ακόλουθη υπηρεσία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένη στις προεπιλεγμένη τιμή της:

  Βοηθητική εφαρμογή IP, Τύπος εκκίνησης: Αυτόματα

Αν ο προεπιλεγμένος τύπος εκκίνησης της υπηρεσίας έχει τροποποιηθεί, μπορείτε να τον επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη τιμή:

 1. Στην εφαρμογή "Υπηρεσίες", κάντε διπλό κλικ στη Βοηθητική εφαρμογή IP.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες", επιλέξτε Αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης.
 3. Στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση.
 4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ορισμένες εφαρμογές επαναπροσαρμόζουν τις ρυθμίσεις του υπολογιστή προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, απενεργοποιούν τις υπηρεσίες των Windows, επηρεάζοντας ορισμένες φορές τη Βοηθητική εφαρμογή IP. Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις εφαρμογές βελτιστοποίησης υπολογιστή, σημειώστε τις αλλαγές που κάνει στις ρυθμίσεις παραμέτρων των υπηρεσιών, καθώς θα χρειαστεί να επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ομαδική συνομιλία στο Xbox Live και τα παιχνίδια με πολλούς παίκτες.

Λύση 5: Ελέγξτε αν το όνομα του διακομιστή Teredo έχει ρυθμιστεί σε μη έγκυρη τιμή ή έχει αποκλειστεί από μια καταχώρηση στο αρχείο hosts

Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα έγκυρο όνομα διακομιστή Teredo. Για να το ελέγξετε:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).
 2. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo show state

  Αν εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο, ενδέχεται να έχετε ρυθμίσει ένα μη έγκυρο όνομα διακομιστή Teredo ή να υπάρχει μια καταχώρηση στο αρχείο hosts που να αποκλείει τον Teredo:

  failed to resolve server name

Κατ' αρχάς, δοκιμάστε να επαναφέρετε το όνομα του διακομιστή Teredo στην προεπιλεγμένη τιμή εκτελώντας την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών διαχειριστή:

netsh interface Teredo set state servername=default

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το κείμενο failed to resolve server name μετά την επανεκτέλεση της εντολής netsh interface Teredo show state, ενδέχεται να υπάρχει μια εφαρμογή που έχει ρυθμιστεί να αποκλείει τη σύνδεση του υπολογιστή σας σε διακομιστές Teredo μέσω της προσθήκης καταχωρήσεων στο αρχείο hosts που βρίσκεται στη θέση C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Για να ελέγξετε τις καταχωρήσεις στο αρχείο hosts:

 1. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή από τη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  netsh interface Teredo show state

  Σημειώστε την τιμή του ονόματος διακομιστή που εμφανίζεται στην έξοδο, π.χ. win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο hosts πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών διαχειριστή:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  Στην εφαρμογή Σημειωματάριο, επιλέξτε Επεξεργασία > Εύρεση. Κατόπιν, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που σημειώσατε στην έξοδο της εντολής netsh interface Teredo show state χωρίς την τελευταία τελεία και κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου. Παράδειγμα: Αν η έξοδος του ονόματος διακομιστή ήταν win1807.ipv6.microsoft.com, πληκτρολογήστε win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Αν βρεθεί καταχώρηση με αυτό το όνομα διακομιστή, διαγράψτε την καταχώρηση και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο hosts.

Λύση 6: Ελέγξτε αν η σύνδεση Teredo παρεμποδίζεται από τον οικιακό δρομολογητή, όταν εντοπίζεται σύνδεση IPv6

Ορισμένοι οικιακοί δρομολογητές θα παρεμποδίζουν τη σύνδεση Teredo, αν εντοπίσουν ότι υπάρχει σύνδεση IPv6 στη διασύνδεση WAN του δρομολογητή. Προκειμένου ο Teredo να λειτουργεί κανονικά, ο δρομολογητής θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να ενεργοποιεί τη σύνδεση Teredo. Αν έχετε έναν από αυτούς τους οικιακούς δρομολογητές, βεβαιωθείτε ότι έχει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και ελέγξτε την τεκμηρίωση υποστήριξης για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της διοχέτευσης Teredo στον δρομολογητή. Για δρομολογητές Apple AirPort και FRITZ!box, συμβουλευτείτε τα εξής:

 • Apple AirPort: Επισκεφτείτε την τοποθεσία AirPort + Wi-Fi Support ή τα φόρουμ της Υποστήριξης Xbox για δρομολογητές Apple στην τοποθεσία Xbox Forums: Apple.
 • AVM FRITZ!Box: Επισκεφτείτε την τοποθεσία FRITZ!Box Service ή τα φόρουμ της Υποστήριξης Xbox για πύλες AVM στην τοποθεσία Xbox Forums: Fritz!Box.

Λύση 7: Ελέγξτε αν η σύνδεση Teredo παρεμποδίζεται, όταν είναι συνδεδεμένος ένας υπολογιστής-πελάτης VPN ή όταν έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας δικτύου VPN

Ορισμένοι υπολογιστές-πελάτες VPN θα απενεργοποιούν τη σύνδεση Teredo ενώ είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής-πελάτης VPN και ορισμένοι υπολογιστές-πελάτες VPN στους οποίους έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας δικτύου θα απενεργοποιούν τον Teredo μέχρι να αποσυνδεθεί ο προσαρμογέας VPN. Αν έχετε εγκαταστήσει υπολογιστή-πελάτη VPN και ο Teredo παραμένει απενεργοποιημένος παρόλο που ο υπολογιστής-πελάτης VPN έχει αποσυνδεθεί, ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένος ένας προσαρμογέας δικτύου με όνομα TAP-Windows Adapter V9:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 2. Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση των κρυφών συσκευών.
 3. Επιλέξτε Προσαρμογείς δικτύου.
 4. Εντοπίστε τυχόν προσαρμογείς με όνομα TAP-Windows Adapter V9. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του προσαρμογέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

  Σημείωση Αν και με την απεγκατάσταση του προσαρμογέα δικτύου VPN λογικά θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση Teredo, αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στον υπολογιστή-πελάτη VPN. Αν χρειάζεστε και λειτουργία VPN παράλληλα με την υποστήριξη Teredo, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υποστήριξης για τον υπολογιστή-πελάτη VPN.

 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ο τύπος NAT στα Windows 10 εμφανίζει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η έγκριση του Teredo"" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;