Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της αρχικής κονσόλας Xbox One

Επισκόπηση

Παρακάτω, περιγράφεται το εξωτερικό τροφοδοτικό που παρέχεται με την αρχική κονσόλα Xbox One, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την τοποθέτηση, τη θερμοκρασία, τον θόρυβο και την ασφάλεια. Οι κονσόλες Xbox One S και Xbox One X έχουν διαφορετικό εσωτερικό τροφοδοτικό που λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Λύσεις

Τροφοδοτικό και καλώδιο

Η αρχική κονσόλα Xbox One συνοδεύεται από εξωτερικό τροφοδοτικό με ανεμιστήρα, μεγέθους 17 x 4,8 x 7,5 cm κατά προσέγγιση. Το μέγεθος είναι το ίδιο στις εκδόσεις 100-110V, 220-240V και 100-240V.

Σημαντικό

Η Microsoft δεν παρέχει άδεια χρήσης για αξεσουάρ που προορίζονται για σύνδεση στην υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox One τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft. Η χρήση άλλων αξεσουάρ εκτός του τυπικού τροφοδοτικού της κονσόλας Xbox One ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κονσόλα Xbox και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

 • Τα τροφοδοτικά Xbox θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιοχές στις οποίες πωλούνται. Μην χρησιμοποιήσετε ένα τροφοδοτικό που έχει κατασκευαστεί για μια περιοχή με διαφορετικές απαιτήσεις ισχύος από αυτές που ισχύουν στη δική σας.
 • Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν άδεια χρήσης, όπως ανταλλακτικά τροφοδοτικά ή άλλα αξεσουάρ που συνδέονται ανάμεσα στην κονσόλα Xbox και το τροφοδοτικό της τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft.
 • Το τροφοδοτικό Xbox περιλαμβάνει μια ασφάλεια που προστατεύει την κονσόλα σας από βραχυκύκλωμα και πολύ υψηλές τάσεις. Αυτή η ασφάλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Καλώδια ρεύματος

Καλώδιο ρεύματος DC

Το τροφοδοτικό Xbox διαθέτει ένα μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) που συνδέεται απευθείας στην κονσόλα Xbox.

 • Το καλώδιο ρεύματος DC έχει μήκος περίπου 1,1 μέτρα.
 • Στο ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος DC είναι μόνιμα συνδεδεμένο ένα αποκλειστικό βύσμα τροφοδοτικού. Αυτό το βύσμα προορίζεται ειδικά για τις υποδοχές τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox One S και της αρχικής κονσόλας Xbox One.

Καλώδιο ρεύματος AC

Το τροφοδοτικό συνδέεται σε μια πρίζα μέσω ενός αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος AC.

 • Το καλώδιο ρεύματος AC έχει μήκος περίπου 1,2 μέτρα.
 • Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο ρεύματος διαφορετικό από αυτό που έχει σχεδιαστεί για το τροφοδοτικό σας, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τροφοδοτικό και στην κονσόλα Xbox.
 • Ο τύπος του φις που συνδέει το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος εξαρτάται από τη χώρα και την περιοχή αρχικής πώλησης της κονσόλας Xbox.

Θέση, θερμοκρασία και θόρυβος τροφοδοτικού

Το τροφοδοτικό έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης. Ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα, όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα Xbox.

 • Ο ανεμιστήρας θα παράγει έναν αισθητό ήχο βουίσματος, που είναι τυπικός για τους περισσότερους ανεμιστήρες.
 • Όταν η κονσόλα Xbox βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή όταν δεν είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται.
 • Αν η κονσόλα Xbox έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, το τροφοδοτικό και ο ανεμιστήρας θα παραμένουν σε λειτουργία.
 • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται ή μειώνεται, όπως και ο ήχος που παράγεται από τον ανεμιστήρα, καθώς αλλάζει η θερμοκρασία του τροφοδοτικού.

Προκειμένου το τροφοδοτικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια:

 • Μην φράσσετε τους αεραγωγούς του τροφοδοτικού.
 • Μην αφήνετε το τροφοδοτικό πάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή άλλες μαλακές επιφάνειες.
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ροή αέρα στο τροφοδοτικό. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό μέσα σε βιβλιοθήκες, ράφια ή ντουλάπια στερεοφωνικών συστημάτων, εκτός αν αυτοί οι χώροι έχουν καλό εξαερισμό.
 • Μην αφήνετε το τροφοδοτικό κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή εξοπλισμό ήχου.
 • Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές πάνω στο τροφοδοτικό.
 • Τοποθετήστε το τροφοδοτικό οριζόντια, ώστε να είναι ξαπλωμένο επίπεδα πάνω στα ελαστικά ποδαράκια.

Σημείωση
Αν ο θόρυβος από το τροφοδοτικό σάς φαίνεται υπερβολικός, το πολύπριζο ή η συσκευή προστασίας από υπέρταση όπου είναι συνδεδεμένο μπορεί να έχει υπερφορτωθεί. Συνδέστε το τροφοδοτικό Xbox απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια τροφοδοτικού

Για να συνδέσετε το τροφοδοτικό στην κονσόλα Xbox:

 1. Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος DC στην κονσόλα.
 2. Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος AC στο τροφοδοτικό.
 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος AC σε μια πρίζα.

Σημαντικό
Όπως ισχύει και με πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η αποτυχία λήψης μέτρων προφύλαξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή και το θάνατο από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Η αποτυχία λήψης μέτρων προφύλαξης μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπαιχνίδι και στην κονσόλα Xbox.

Στα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό και το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύουν την κονσόλα Xbox ή που σας παρασχέθηκε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Αν χρειαστείτε ανταλλακτικό τροφοδοτικό ή καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.
 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος έχει την ίδια τάση (V) και συχνότητα (Hz) ρεύματος με εκείνη που αναγράφεται στο τροφοδοτικό. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Μην χρησιμοποιείτε μη τυπικές πηγές τροφοδοσίας, όπως γεννήτριες ή μετατροπείς, ακόμα και αν οι τιμές τάσης και συχνότητας φαίνονται σωστές. Χρησιμοποιείτε μόνο το εναλλασσόμενο ρεύμα από τυπική πρίζα τοίχου.
 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, το καλώδιο επέκτασης, το πολύπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να αντέξουν το συνολικό ρεύμα που τροφοδοτείται στην κονσόλα Xbox (όπως αναγράφεται στο τροφοδοτικό) και σε τυχόν άλλες συσκευές που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα AC.
 • Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα ρεύματος που δέχεται το φις γείωσης τριών επαφών του τροφοδοτικού. Μην αφαιρέσετε το φις γείωσης και μην χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα γείωσης που παρακάμπτει το φις γείωσης. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα.

Για να αποφύγετε την καταστροφή των καλωδίων ρεύματος και του τροφοδοτικού:

 • Προστατέψτε τα καλώδια ρεύματος από το ποδοπάτημα.
 • Προσέχετε να μην πιαστούν ή να μην λυγίσουν υπερβολικά τα καλώδια ρεύματος, ειδικά στο σημείο όπου συνδέονται με την πρίζα, το τροφοδοτικό και την κονσόλα Xbox.
 • Μην τραβάτε απότομα, μην δένετε κόμπο, μην λυγίζετε υπερβολικά ή μην κακομεταχειρίζεστε τα καλώδια ρεύματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Μην εκθέτετε τα καλώδια ρεύματος σε πηγές θερμότητας.
 • Μην τυλίγετε τα καλώδια τροφοδοσίας γύρω από το τροφοδοτικό.
 • Φυλάσσετε τα καλώδια ρεύματος μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τα αφήνετε να δαγκώνουν ή να μασούν τα καλώδια.
 • Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων ρεύματος, να τραβάτε το φις, όχι το καλώδιο.
 • Μην αφήνετε το τροφοδοτικό να κρέμεται από τα καλώδια τροφοδοσίας.
 • Αν ένα καλώδιο ρεύματος ή το τροφοδοτικό υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox για ένα ανταλλακτικό.
 • Αποσυνδέετε την κονσόλα Xbox κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της αρχικής κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;