Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One

Επισκόπηση

Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται τα εξαρτήματα του τροφοδοτικού της κονσόλας Xbox One και παρέχονται πληροφορίες για την αντικατάσταση, τη θερμοκρασία, το θόρυβο και την ασφάλεια.

Λύσεις

Τροφοδοτικό και καλώδιο

Η κονσόλα Xbox One διαθέτει ένα εξωτερικό τροφοδοτικό με ανεμιστήρα. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 17 x 4,8 x 7,5 εκατοστά. Σημειώστε ότι η βασική σχεδίαση του τροφοδοτικού είναι ίδια για όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν διαφορές στις διαστάσεις ανάμεσα στις εκδόσεις 100-110V, 220-240V και 100-240V.

Σημαντικό Η Microsoft δεν παρέχει άδεια χρήσης για αξεσουάρ που προορίζονται για σύνδεση στην υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox One τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft. Η χρήση άλλων αξεσουάρ εκτός του τυπικού τροφοδοτικού της κονσόλας Xbox One ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κονσόλα σας και να ακυρώσει την εγγύησή της.

Σημειώσεις

 • Τα τροφοδοτικά προορίζονται για χρήση μόνο στις περιοχές στις οποίες πωλούνται.
 • Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One που έχει κατασκευαστεί για μια περιοχή με διαφορετικές απαιτήσεις ισχύος.
 • Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν άδεια χρήσης, όπως ανταλλακτικά τροφοδοτικά τα οποία δεν κατασκευάζονται από τη Microsoft ή άλλα αξεσουάρ που συνδέονται ανάμεσα στην κονσόλα και το τροφοδοτικό.
 • Μην χρησιμοποιείτε το εξωτερικό τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One εκτός της χώρας πώλησής του. Αν χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό σε μια άλλη χώρα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε αυτό ή στην κονσόλα και να ακυρωθεί η εγγύηση.
 • Το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One περιλαμβάνει μια εσωτερική ασφάλεια που προστατεύει την κονσόλα σας από πολύ υψηλές τάσεις και τυχόν βραχυκύκλωμα. Ωστόσο, το τροφοδοτικό αποτελεί σφραγισμένη μονάδα. Επομένως, δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την εσωτερική ασφάλεια.

Καλώδια τροφοδοσίας

Καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Το τροφοδοτικό διαθέτει ένα μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) που συνδέει το τροφοδοτικό με την κονσόλα.

 • Το καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος περίπου 1,1 μέτρα.
 • Στο ένα άκρο του καλωδίου συνεχούς ρεύματος είναι μόνιμα συνδεδεμένο ένα αποκλειστικό βύσμα τροφοδοτικού. Αυτό το βύσμα προορίζεται ειδικά για την υποδοχή τροφοδοσίας της κονσόλας Xbox One.

Καλώδιο ρεύματος AC

Το καλώδιο ρεύματος AC συνδέει το τροφοδοτικό στην πρίζα. Το καλώδιο ρεύματος AC μπορεί να αφαιρεθεί από το τροφοδοτικό.

 • Το καλώδιο ρεύματος AC έχει μήκος περίπου 1,2 μέτρα.
 • Το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στο τροφοδοτικό έχει δύο τρύπες. Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο τροφοδοσίας εκτός από αυτό που προορίζεται για το τροφοδοτικό σας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε αυτό ή στην κονσόλα.
 • Το βύσμα στην άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος μπορεί να είναι διάφορων τύπων. Ο τύπος του βύσματος εξαρτάται από τη χώρα και την περιοχή αγοράς της κονσόλας σας.

Θέση, θερμοκρασία και θόρυβος τροφοδοτικού

Προκειμένου να ψύχεται επαρκώς, το εξωτερικό τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο ανεμιστήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία αέρα μέσα στο τροφοδοτικό.

Σημειώσεις

 • Ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα, όταν πιέζετε το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα.
 • Συνήθως, από το τροφοδοτικό ακούγεται ένας ήχος "σφυρίγματος".
 • Όταν η κονσόλα βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή όταν δεν είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό, ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί.
 • Αν η κονσόλα βρίσκεται στη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, το τροφοδοτικό εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένο και ο ανεμιστήρας περιστρέφεται.
 • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξάνεται ή μειώνεται όταν αλλάζει η θερμοκρασία του τροφοδοτικού. Αν αλλάξει η ταχύτητα του ανεμιστήρα, ο ήχος "σφυρίγματος" που παράγεται από τον ανεμιστήρα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του τροφοδοτικού σας, τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:

 • Μην φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο τροφοδοτικό.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό πάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή άλλες μαλακές επιφάνειες που μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, ράφια ή ντουλάπια στερεοφωνικών συστημάτων, εκτός αν οι χώροι αυτοί αερίζονται επαρκώς.
 • Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή ενισχυτές.
 • Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πάνω στο τροφοδοτικό.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και ότι είναι ξαπλωμένο στα τέσσερα ελαστικά ποδαράκια που βρίσκονται στη βάση του.

Σημείωση Αν από το τροφοδοτικό ακούγεται υπερβολικός θόρυβος, κάποιο πολύπριζο ή κάποια συσκευή προστασίας από υπέρταση μπορεί να έχει υπερφορτωθεί. Συνδέστε το τροφοδοτικό σας απευθείας στην πρίζα και ελέγξτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ηλεκτρική ασφάλεια τροφοδοτικού

Για να συνδέσετε το τροφοδοτικό στην κονσόλα Xbox One, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο συνεχούς ρεύματος στην κονσόλα.
 2. Συνδέστε σταθερά το καλώδιο ρεύματος AC στο τροφοδοτικό μέχρι το βύσμα του καλωδίου να ασφαλίσει στη θέση του.
 3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος AC σε μια πρίζα.

Σημαντικό Όπως και για πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η αποτυχία λήψης των κατάλληλων προφυλάξεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή και το θάνατο από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στο βιντεοπαιχνίδι και το σύστημα ψυχαγωγίας της κονσόλας Xbox One. Στις κατάλληλες προφυλάξεις περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλέξτε μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας για την κονσόλα.
 • Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό και το καλώδιο ρεύματος AC που παραλάβατε με την κονσόλα σας ή που προμηθευτήκατε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Αν χρειαστείτε ανταλλακτικό τροφοδοτικό ή καλώδιο ρεύματος AC, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox.
 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος παρέχει την ίδια τάση (V) και συχνότητα (Hz) ρεύματος με εκείνη που αναγράφεται στο τροφοδοτικό. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο ρεύματος που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Μην χρησιμοποιείτε μη τυπικές πηγές τροφοδοσίας, όπως γεννήτριες ή μετατροπείς, ακόμα και αν οι τιμές τάσης και συχνότητας φαίνονται αποδεκτές. Χρησιμοποιείτε μόνο το εναλλασσόμενο ρεύμα που παρέχεται από τυπική πρίζα.
 • Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, το καλώδιο επέκτασης, το πολύπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να αντέξουν το συνολικό ρεύμα που τροφοδοτείται στην κονσόλα (όπως αναγράφεται στο τροφοδοτικό) και σε τυχόν άλλες συσκευές που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα.
 • Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα ρεύματος που δέχεται βύσμα γείωσης τριών επαφών. Μην αφαιρέσετε το βύσμα γείωσης. Αν δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα.

Για να αποφύγετε την καταστροφή των καλωδίων τροφοδοσίας και του τροφοδοτικού:

 • Προστατέψτε τα καλώδια τροφοδοσίας από το ποδοπάτημα.
 • Προσέχετε να μην πιαστούν ή να μην λυγίσουν υπερβολικά τα καλώδια τροφοδοσίας, ειδικά στο σημείο όπου συνδέονται με την πρίζα, το τροφοδοτικό και την κονσόλα.
 • Μην τραβάτε απότομα, μην δένετε κόμπο, μην λυγίζετε υπερβολικά ή μην κακομεταχειρίζεστε τα καλώδια τροφοδοσίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Μην εκθέτετε τα καλώδια τροφοδοσίας σε πηγές θερμότητας.
 • Μην τυλίγετε τα καλώδια τροφοδοσίας γύρω από το τροφοδοτικό.
 • Φυλάσσετε τα καλώδια τροφοδοσίας μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τα αφήνετε να δαγκώνουν ή να μασούν τα καλώδια.
 • Κατά την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας, να τραβάτε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
 • Μην αφήνετε το τροφοδοτικό να κρέμεται από τα καλώδια τροφοδοσίας.
 • Αν ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox για ένα ανταλλακτικό.
 • Αποσυνδέετε την κονσόλα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Πληροφορίες για το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας