Ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One

Τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One σάς παρέχουν ήχο και εμπειρία συνομιλίας ανώτερης ποιότητας που σας επιτρέπουν να ελέγχετε την εμπειρία ήχου χωρίς να απομακρύνετε τα χέρια σας από το χειριστήριο.

Στο πακέτο των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One
 • Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One
 • Καλώδιο USB για την ενημέρωση του χειριστηρίου
 • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και εγχειρίδιο

Σημείωση Τα χειριστήρια που συνδέονται σε υπολογιστή μέσω Bluetooth δεν υποστηρίζουν ακουστικά Xbox. Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή μέσω Bluetooth, συνδέστε τα ακουστικά απευθείας στον υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για τα υποστηριζόμενα σενάρια.

Αριθμός χειριστηρίων Xbox που μπορούν να είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα

Πλατφόρμα

Μέσω Ασύρματου προσαρμογέα Xbox και USB

Μέσω Bluetooth

Κονσόλα Xbox One

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2

Δεν υποστηρίζεται

Windows 10

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 8

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Ακουστικά συνομιλίας Xbox – 4

Ασύρματο χειριστήριο Xbox και Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox – 2


Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows.

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox – 1


Σημείωση Απαιτείται Επετειακή έκδοση των Windows 10 και Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth.

Windows 8.1

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4

(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)


Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows.

Δεν υποστηρίζεται

Windows 7

Μόνο Ασύρματο χειριστήριο Xbox - 4

(δεν υποστηρίζεται ήχος μέσω του χειριστηρίου)


Σημείωση Για την ασύρματη σύνδεση απαιτείται Ασύρματος προσαρμογέας Xbox για Windows.

Δεν υποστηρίζεται

Σε αυτήν τη σελίδα

Ρύθμιση των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προετοιμάσετε τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One για χρήση με την κονσόλα σας:

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα Windows Phone, απλώς συνδέστε το καλώδιο των 3,5 mm των ακουστικών σε μια συσκευή που έχει υποδοχή ήχου 3,5 mm.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One για χρήση του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, για να βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση με τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών.
 2. Για να εγκαταστήσετε τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One, συνδέστε πρώτα τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών στην ορθογώνια θύρα επέκτασης στο κάτω μέρος του χειριστηρίου. Κατόπιν, συνδέστε το βύσμα ήχου 3,5 mm των Στερεοφωνικών ακουστικών στο κάτω μέρος του προσαρμογέα ακουστικών.
Ένα σχέδιο που απεικονίζει τις συνδέσεις ανάμεσα στα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One, τον προσαρμογέα ακουστικών και ένα χειριστήριο.
 1. Προσαρμόστε το μέγεθος των στερεοφωνικών ακουστικών. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος μετακινώντας κάθε πλευρά των ακουστικών προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Κάθε πλευρά προσαρμόζεται κατά περίπου 4 εκατοστά, μέγεθος που ταιριάζει στα περισσότερα μεγέθη κεφαλιού. Μην πιέσετε τα ακουστικά για να ανοίξουν περισσότερο, γιατί θα σπάσουν.
Ένα σχέδιο που απεικονίζει τις δύο περιοχές προσαρμογής των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox, που βρίσκονται κοντά στην κορυφή των δύο πλαϊνών βραχιόνων.
 1. Προσαρμόστε τη θέση του μικροφώνου συνομιλίας. Τραβήξτε μαλακά προς τα πάνω ή προς τα κάτω το μπουμ του μικροφώνου από το αριστερό ακουστικό, έως ότου το μικρόφωνο βρεθεί μπροστά στο στόμα σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ελαφρώς το μικρόφωνο προς τα μέσα και προς τα έξω, για να έχει τη βέλτιστη απόσταση από το στόμα σας.
Ένα σχέδιο που απεικονίζει τη ρύθμιση της απόστασης του μπουμ του μικροφώνου από το στόμα.
Ένα σχέδιο που απεικονίζει τη ρύθμιση του μπουμ του μικροφώνου προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Χρήση των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης των κουμπιών του Στερεοφωνικού προσαρμογέα Xbox One, για να ελέγχετε τα στερεοφωνικά ακουστικά.

Κουμπιά Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One
Ένα σχέδιο που απεικονίζει την ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας, τη σίγαση και τα χειριστήρια έντασης στο κάτω μέρος ενός Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One.

Ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας: Τα δύο κουμπιά στην αριστερή πλευρά του προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών προσαρμόζουν τη μίξη του ήχου του παιχνιδιού με τον ήχο συνομιλίας. Από προεπιλογή, η μίξη είναι 50/50, αλλά μπορείτε να την προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε σημείο από 100/0 έως 0/100. Για παράδειγμα, αν θέλετε μεγαλύτερη ένταση ήχου στο παιχνίδι, πιέστε το πάνω κουμπί με το εικονίδιο του χειριστηρίου μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θέλετε. Θα ακουστεί ένας ήχος όταν φτάσετε στο 100 τοις εκατό. Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας, πιέστε το κάτω κουμπί με το εικονίδιο ανθρώπου στην αριστερή πλευρά του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών.

Σημειώσεις

 • Ο ήχος του παιχνιδιού μπορεί να έρχεται επίσης από την τηλεόραση. Αν δεν θέλετε να ακούτε την τηλεόραση, απλώς μειώστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης. (Όταν συνδέετε ακουστικά στον προσαρμογέα του χειριστηρίου σας, δεν γίνεται αυτόματα σίγαση ή προσαρμογή του ήχου της τηλεόρασης.)
 • Όταν συνδέετε συμβατά ακουστικά στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, γίνεται αυτόματα σίγαση του ήχου της συνομιλίας μέσω του Kinect.

Σίγαση: Αυτό το (κεντρικό) κουμπί πραγματοποιεί σίγαση του ήχου της συνομιλίας, ώστε οι άλλοι χρήστες να μην μπορούν να σας ακούν. Δεν πραγματοποιεί σίγαση του ήχου του παιχνιδιού/της μουσικής/της εφαρμογής. Αυτό το κουμπί έχει μια πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία LED που υποδεικνύει ότι έχει γίνει σίγαση του ήχου. Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει μόνο αν συνδεθούν ακουστικά στον προσαρμογέα.

Ένταση: Τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης (στα δεξιά) ελέγχουν όλο τον ήχο που διέρχεται από τα ακουστικά, συμπεριλαμβανομένου του ήχου παιχνιδιού και συνομιλίας. Αν δεν θέλετε να αυξήσετε τον ήχο του παιχνιδιού και της συνομιλίας στο ίδιο επίπεδο, προσαρμόστε την ισορροπία ήχου παιχνιδιού/συνομιλίας.

Θέματα και ερωτήσεις για τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One, ανατρέξτε στα θέματα που ακολουθούν.

Τα στερεοφωνικά ακουστικά δεν λειτουργούν

Αν τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε τα εξής:

 • Έχετε ενημερώσει το λογισμικό του χειριστηρίου, ώστε να υποστηρίζει τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών;
 • Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο έχει καινούργιες μπαταρίες. Όταν οι μπαταρίες δεν έχουν πολύ ισχύ, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου, όπως ο ήχος και η δόνηση, απενεργοποιούνται για εξοικονόμηση της ενέργειας που απομένει.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ακουστικών έχει συνδεθεί καλά στο χειριστήριο και ότι το καλώδιο 3,5 mm των στερεοφωνικών ακουστικών είναι σταθερά συνδεδεμένο στον προσαρμογέα ακουστικών. Θα καταλάβετε ότι έχει συνδεθεί σωστά, αν πιέσετε το κουμπί σίγασης και ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED.
 • Δοκιμάστε τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One με κάποια άλλη συσκευή, όπως έναν φορητό υπολογιστή, για να δείτε αν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, πρέπει να αντικαταστήσετε τα ακουστικά. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.
 • Δοκιμάστε τα Στερεοφωνικά ακουστικά και τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών σε ένα άλλο χειριστήριο, αν μπορείτε. Αν τα ακουστικά λειτουργούν στο άλλο χειριστήριο, δοκιμάστε να ενημερώσετε το πρώτο χειριστήριο ξανά. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, πρέπει να αντικαταστήσετε το χειριστήριό σας. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.

Ο ήχος του παιχνιδιού ή της συνομιλίας είναι δυνατός

Αν έχετε συνδέσει στον προσαρμογέα τόσο τον ήχο παιχνιδιού όσο και τον ήχο συνομιλίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Ισορροπία παιχνιδιού ή Ισορροπία συνομιλίας, για να αυξήσετε τον τύπο του ήχου που θέλετε.

Μπορώ να έχω ήχο συνομιλίας μέσω του Kinect αλλά και μέσω των ακουστικών;

Όχι. Όταν εντοπιστούν ακουστικά, η κονσόλα θεωρεί ότι θέλετε να είναι ιδιωτικός ο ήχος και αυτόματα απενεργοποιεί τον ήχο συνομιλίας Kinect.

Ακούω ήχο και από την τηλεόρασή μου

Ο Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών δεν γνωρίζει αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά μόνο για τον ήχο συνομιλίας ή για όλο τον ήχο, επομένως δεν γίνεται αυτόματη σίγαση του ήχου της τηλεόρασης όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα. Θα πρέπει να προσαρμόσετε εσείς με μη αυτόματο τρόπο την ένταση της τηλεόρασης.

Τα στερεοφωνικά ακουστικά έχουν χαλάσει

Αν έχουν χαλάσει τα Στερεοφωνικά ακουστικά Xbox One, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή του Xbox One: Συνήθεις ερωτήσεις.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;