Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων κουμπιών για τα χειριστήρια Xbox One

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One σχεδιάστηκε με μεγάλη διάρκεια ζωής. Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο από τα κουμπιά του χειριστηρίου δεν θα αποκρίνεται καλά ή και καθόλου, ελέγξτε αν το πρόβλημα επηρεάζει όλες τις δραστηριότητές ή μόνο ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο σε ένα παιχνίδι, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με αυτό το παιχνίδι. Επισκεφτείτε τη σελίδα βοήθειας του παιχνιδιού για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων (μπορεί να είναι τοποθεσία τρίτου κατασκευαστή). Αν όμως το πρόβλημα εμφανίζεται όπου κι αν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο, τότε αυτό χρειάζεται αντικατάσταση.

Σημείωση Αν τα κουμπιά του χειριστηρίου δεν αποκρίνονται σωστά, είναι πιθανό κάποιος άλλος χρήστης να ρύθμισε ξανά τις παραμέτρους του χειριστηρίου σας. Για παράδειγμα, όταν πιέζετε ένα κουμπί, αποκρίνεται ένα άλλο. Μάθετε πώς να αντιστοιχίσετε ξανά τα κουμπιά στο θέμα Προσαρμογή ενός τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One με την εφαρμογή Xbox Accessories.

Αντιμετώπιση προβλημάτων αφαιρούμενων εξαρτημάτων στο Ασύρματο χειριστήριο Elite

Αν χρησιμοποιείτε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite και το πρόβλημα οφείλεται σε ένα αφαιρούμενο εξάρτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσδιορίσετε αν πρέπει να αντικαταστήσετε το χειριστήριο:

  1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο το αρχικό αφαιρούμενο εξάρτημα ή ένα εγκεκριμένο εξάρτημα τρίτου κατασκευαστή. Τα μη εγκεκριμένα ή αυτοσχέδια εξαρτήματα δεν πληρούν τις προδιαγραφές.
  2. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εφαρμόζει καλά και ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ενδιάμεσα.
  3. Δοκιμάστε άλλα αφαιρούμενα εξαρτήματα, για να ελέγξετε αν το χειριστήριο αποκρίνεται.
  4. Επαναφέρετε το χειριστήριο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην εφαρμογή Xbox Accessories και προσπαθήστε ξανά να το χρησιμοποιήσετε. Αν λυθεί το πρόβλημα με την επαναφορά, μπορεί να είχατε προσαρμόσει ένα κουμπί με τέτοιο τρόπο που να επηρέαζε έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.

Αν δοκιμάσατε αυτά τα βήματα και το χειριστήριο Elite εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, αντικαταστήστε το χειριστήριο. Αν άλλα εξαρτήματα του χειριστηρίου λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργεί ένα συγκεκριμένο αφαιρούμενο εξάρτημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Xbox για ένα προϊόν αντικατάστασης.

Υποβολή ενός αιτήματος αντικατάστασης

Επισκεφτείτε το Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox, για να υποβάλετε ένα αίτημα αντικατάστασης του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων κουμπιών για τα χειριστήρια Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας