Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο ή στα ακόλουθα θέματα, για να επιλύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το χειριστήριο.

Βίντεο: Troubleshoot controller disconnects on Xbox One (Αντιμετώπιση προβλημάτων αποσύνδεσης χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One)

Παρακολουθήστε το βίντεο Troubleshoot controller disconnects on Xbox One (Αντιμετώπιση προβλημάτων αποσύνδεσης χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή αν η σύνδεση με το χειριστήριο διακόπτεται, οι ακόλουθες προτάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα κουμπιά του χειριστηρίου, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων κουμπιών για τα χειριστήρια Xbox One.

Μετρήστε τα συνδεδεμένα χειριστήρια

Αν έχετε συνδέσει ήδη οκτώ ασύρματα χειριστήρια, δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλο, αν δεν αποσυνδέσετε πρώτα ένα από τα υπάρχοντα.

Ενεργοποιήστε το χειριστήριο

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox  μέχρι να ανάψει.

Ελέγξτε την μπαταρία

Πατήστε το κουμπί Xbox , επιλέξτε Home και, στη συνέχεια, ελέγξτε το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αν είναι χαμηλή, αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (αν το χειριστήριο λειτουργεί με μπαταρίες AA) ή φορτίστε την μπαταρία (αν έχετε το Κιτ φόρτισης κατά το παιχνίδι Xbox One).

Σημείωση Το χειριστήριο μπορεί να έχει αρκετή ισχύ για να ενεργοποιηθεί ξανά για λίγο, αλλά αν δεν αντικατασταθούν οι μπαταρίες, δεν θα παραμείνει ενεργοποιημένο για πολλή ώρα. Ελέγξτε τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας του χειριστηρίου παρατηρώντας την ένδειξη της μπαταρίας στην αρχική οθόνη.

Πλησιάστε πιο κοντά στη κονσόλα Xbox

Τα ασύρματα χειριστήρια έχουν εμβέλεια 6-9 μέτρα, αλλά παράγοντες όπως τοίχοι και παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές μπορούν να μειώσουν την εμβέλεια αυτή. Η εμβέλεια μπορεί επίσης να μειωθεί, αν η κονσόλα Xbox δεν είναι στραμμένη προς το μέρος σας ή βρίσκεται μέσα σε ένα ντουλάπι. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι στραμμένο προς την πρόσοψη της κονσόλας Xbox.

Απομακρύνετε αντικείμενα που υπάρχουν ανάμεσα στο χειριστήριο και την κονσόλα Xbox

Ελέγξτε αν στον χώρο ανάμεσα σε εσάς και την κονσόλα Xbox υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές στο ασύρματο σήμα του χειριστηρίου (φορητοί υπολογιστές, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματοι δρομολογητές, μεταλλικά διαχωριστικά, ράφια, πόρτες και ούτω καθεξής).

Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox

Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε System > Settings > Power & startup >Turn off or restart > Restart now.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ολική επανεκκίνηση είναι πιο αποτελεσματική από την απλή επανεκκίνηση. Για να κάνετε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στην πρόσοψη της κονσόλας για περίπου 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

Επανασυνδέστε το χειριστήριο

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί σύνδεσης στο πάνω μέρος του χειριστηρίου (ανάμεσα στις σκανδάλες στα αριστερά) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κουμπί Xbox.

Κατόπιν, πιέστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα:

  • Στην κονσόλα Xbox One X και Xbox One S, το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά, κάτω από το κουμπί τροφοδοσίας.
  • Στην αρχική κονσόλα Xbox One, το κουμπί σύνδεσης είναι ένα στρογγυλό κουμπί στα πλάγια, στη γωνία της συρταρωτής θήκης δίσκου.

Συνδέστε ένα καλώδιο USB

Επίσης, μπορείτε να επανασυνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB σε micro-USB. Συνδέστε το άκρο micro-USB στο πάνω μέρος του χειριστηρίου και το άκρο USB στην υποδοχή USB στα πλάγια ή στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός ασύρματου χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One.

Σημείωση Αν το χειριστήριο συνδέεται όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο όταν αποσυνδέετε το καλώδιο, συνδέστε ξανά το καλώδιο και ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το χειριστήριο (ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημερώστε το χειριστήριο").

Αν το χειριστήριο είναι ενημερωμένο, αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, αντικαταστήστε το (ανατρέξτε στην ενότητα Αντικαταστήστε το χειριστήριο).

Ενημερώστε το χειριστήριο

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε System > Settings > Kinect & devices > Devices & accessories. Επιλέξτε το χειριστήριο, επιλέξτε More options > Update και ακολουθήστε τα βήματα. Αν το κουμπί υλικολογισμικού αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, το χειριστήριο είναι ενημερωμένο.

Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε μια απαραίτητη ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One.

Καταργήστε αξεσουάρ από την κονσόλα Xbox

Ορισμένες συσκευές USB, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών καλωδίων USB, μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές στα ασύρματα σήματα. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στην κονσόλα Xbox (ασύρματο υλικό, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, άλλα ενσύρματα χειριστήρια, πληκτρολόγια και ούτω καθεξής). Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox (ανατρέξτε στην ενότητα Επανεκκινήστε την κονσόλα Xbox) και ελέγξτε ξανά το χειριστήριο.

Δοκιμάστε ένα άλλο χειριστήριο

Αν έχετε άλλο χειριστήριο, ελέγξτε αν αποσυνδέεται και αυτό. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και κατόπιν παίξτε για λίγο για να το ελέγξετε.

Αν το δεύτερο χειριστήριο λειτουργεί, ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε το πρώτο. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών, συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντικατάσταση αξεσουάρ.

Αν και τα δύο χειριστήρια αποσυνδέονται συχνά, ενδέχεται να απαιτείται επισκευή της κονσόλας. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών, συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft, δηλώστε την κονσόλα Xbox αν δεν εμφανίζεται ήδη εκεί και κατόπιν επιλέξτε Υποβολή αιτήματος επισκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Αντικαταστήστε το χειριστήριό σας

Αν δεν καταφέρατε να συνδέσετε το χειριστήριο με την κονσόλα χρησιμοποιώντας κάποια από τις προηγούμενες λύσεις, τότε το χειριστήριο χρειάζεται αντικατάσταση.

  1. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών, συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft, δηλώστε την κονσόλα Xbox αν δεν εμφανίζεται ήδη εκεί και κατόπιν επιλέξτε Αντικατάσταση αξεσουάρ.
  2. Επιλέξτε την κονσόλα Xbox One για το χειριστήριό σας ή το χειριστήριο Xbox One που έχετε καταχωρήσει ξεχωριστά και ακολουθήστε τα βήματα.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One " για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας