Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή δεν μπορεί να συνδεθεί

Ελέγξτε το βίντεο ή τα θέματα παρακάτω, για να επιλύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Βίντεο: Troubleshoot controller disconnects on Xbox One (Αντιμετώπιση προβλημάτων αποσύνδεσης χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One)

Παρακολουθήστε το βίντεο Troubleshoot controller disconnects on Xbox One (Αντιμετώπιση προβλημάτων αποσύνδεσης χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Θέματα

Δεν μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο Xbox One με την κονσόλα σας

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ασύρματο χειριστήριο στην κονσόλα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ένα από τα παρακάτω θέματα:

 • Οι μπαταρίες του χειριστηρίου έχουν εξασθενίσει ή το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας Xbox One χρειάζεται επαναφόρτιση.
  • Αν έχουν εξασθενίσει οι μπαταρίες του χειριστηρίου, το χειριστήριο ενδέχεται να λειτουργεί μερικώς μόνο, για παράδειγμα ίσως να μην λειτουργεί η δόνηση. Αυτή η μερική λειτουργικότητα οφείλεται στη σχεδίαση και έχει ως στόχο τη διατήρηση της ζωής των μπαταριών.
  • Το χειριστήριο μπορεί να έχει αρκετή ισχύ για να ενεργοποιηθεί ξανά για λίγο, αλλά αν δεν αντικατασταθούν οι μπαταρίες, δεν θα παραμείνει ενεργοποιημένο για πολλή ώρα.
 • Μια άλλη ασύρματη συσκευή (όπως ένας φορητός υπολογιστής, ένας φούρνος μικροκυμάτων, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας ασύρματος δρομολογητής) προκαλεί παρεμβολές στη σύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου με την κονσόλα.
 • Μεταλλικά αντικείμενα (όπως μεταλλικά διαχωριστικά, ράφια ή πόρτες ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου) που βρίσκονται ανάμεσα στην κονσόλα και το ασύρματο χειριστήριο δημιουργούν παρεμβολές στη σύνδεση του χειριστηρίου με την κονσόλα.
 • Έχουν συνδεθεί ήδη οχτώ ασύρματα χειριστήρια και προσπαθείτε να συνδέσετε ένα ακόμα.
 • Υπάρχει δυσλειτουργία στο υλικό Xbox One.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή επαναφορτίστε το πακέτο μπαταρίας

Αν το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο Xbox One είναι αναμμένο, το ασύρματο χειριστήριο έχει ισχύ. Αν δεν είναι αναμμένο, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του χειριστηρίου, για να εξασφαλίσετε ότι θα παραμείνει συνδεδεμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν ενεργοποιείται.

Σημείωση Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας του χειριστηρίου παρατηρώντας την ένδειξη της μπαταρίας στην Αρχική οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ελέγχου της στάθμης ισχύος της μπαταρίας στο Χειριστήριο Xbox One.

Λύση 2: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας

Με την ολική επανεκκίνηση, η κονσόλα επανεκκινείται πλήρως. Με αυτήν τη διαδικασία, δεν διαγράφονται τα παιχνίδια ή τα δεδομένα σας.

Ελέγξτε το παραπάνω βίντεο ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να κάνετε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox One:

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στην πρόσοψη της κονσόλας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
 2. Ενεργοποιήστε ξανά την κονσόλα πιέζοντας το κουμπί Xbox  στην κονσόλα ή το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο.

Αν δεν εμφανιστεί το πράσινο κινούμενο γραφικό εκκίνησης κατά την επανεκκίνηση της κονσόλας, επαναλάβετε αυτά τα βήματα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς η κονσόλα.

Σημείωση Αν η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, τα παραπάνω βήματα θα απενεργοποιήσουν εντελώς την κονσόλα. Η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, ή η δυνατότητα ενεργοποίησης της κονσόλας με χρήση φωνητικών εντολών, δεν θα ενεργοποιηθεί μέχρι να επανεκκινήσετε την κονσόλα. (Οι φωνητικές εντολές δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.)

Λύση 3: Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το ασύρματο χειριστήριο με την κονσόλα

Στο ασύρματο χειριστήριο

 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματης σύνδεσης μέχρι το κουμπί Xbox  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματης σύνδεσης ξανά. Η λυχνία στο κουμπί Xbox  του χειριστηρίου θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το ασύρματο χειριστήριο έχει συνδεθεί με την κονσόλα.
Ένα χέρι με το δείκτη προτεταμένο επιχειρεί να πιέσει το κουμπί ασύρματης σύνδεσης στο μπροστινό μέρος του χειριστηρίου Xbox One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One στην κονσόλα σας.

Με χρήση καλωδίου USB

Το ασύρματο χειριστήριο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως ενσύρματο χειριστήριο, όταν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα με καλώδιο USB σε micro USB. Ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης για χρήση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One χωρίς μπαταρίες.

Σημείωση Αν το χειριστήριό σας συνδέεται όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο όταν αποσυνδέετε το καλώδιο (με μια καθυστέρηση δύο ή τριών δευτερολέπτων όταν αφαιρείτε το καλώδιο), συνδέστε το ξανά και ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το χειριστήριο. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στη λύση Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενημερωμένο παρακάτω.

Αν το χειριστήριο είναι ενημερωμένο, αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, τότε το χειριστήριο πρέπει να αντικατασταθεί. Ανατρέξτε στη λύση Αντικαταστήστε το χειριστήριό σας παρακάτω.

Λύση 4: Αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα χειριστήρια και τα ακουστικά

Αν έχετε συνδέσει ήδη οχτώ ασύρματα χειριστήρια, αποσυνδέστε κάποια από αυτά ή όλα, πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox  σε κάθε χειριστήριο και επιλέγοντας το στοιχείο Controller off για να το απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά το ασύρματο χειριστήριο. Αν εξακολουθεί να μην συνδέεται με την κονσόλα, τότε ίσως να πρέπει να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί.

Λύση 5: Αντικαταστήστε το χειριστήριό σας

Αν δεν καταφέρατε να συνδέσετε το χειριστήριο με την κονσόλα χρησιμοποιώντας κάποια από τις προηγούμενες λύσεις, τότε το χειριστήριο χρειάζεται αντικατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών και επιλέξτε Αντικατάσταση αξεσουάρ.
 2. Επιλέξτε την κονσόλα Xbox One για το χειριστήριό σας ή το χειριστήριο Xbox One που έχετε καταχωρήσει ξεχωριστά.
 3. Επιλέξτε Χειριστήριο και, στη συνέχεια, Επόμενο.
 4. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την υποβολή του αιτήματος επισκευής.

Το χειριστήριο δεν διατηρεί τη σύνδεση με την κονσόλα

Αν το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One συνδέθηκε με την κονσόλα, αλλά αποσυνδέεται κατά τη χρήση, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ένα από τα παρακάτω προβλήματα:

 • Το ασύρματο χειριστήριο είχε παραμείνει αδρανές για τουλάχιστον 15 λεπτά. Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One απενεργοποιείται.
 • Οι μπαταρίες του ασύρματου χειριστηρίου έχουν εξαντληθεί ή το πακέτο επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Xbox One χρειάζεται επαναφόρτιση.
  • Αν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του χειριστηρίου, το χειριστήριο ενδέχεται να λειτουργεί μερικώς, για παράδειγμα ίσως να μην λειτουργεί η δόνηση. Αυτή η μερική λειτουργικότητα οφείλεται στη σχεδίαση και έχει ως στόχο τη διατήρηση της ζωής των μπαταριών.
  • Το χειριστήριο μπορεί να έχει αρκετή ισχύ για να ενεργοποιηθεί ξανά για λίγο, αλλά αν δεν αντικατασταθούν οι μπαταρίες, δεν θα παραμείνει ενεργοποιημένο για πολλή ώρα.
 • Το χειριστήριο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Τα χειριστήρια της αρχικής κονσόλας Xbox One είχαν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε εμβέλεια 6 μέτρων από την κονσόλα.
  • Χρησιμοποιώντας την κονσόλα Xbox One S με το πιο πρόσφατο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One που διαθέτει λειτουργία Bluetooth μπορείτε να επωφεληθείτε από εμβέλεια 9 μέτρων.
  • Λάβετε υπόψη ότι το Bluetooth χρησιμοποιείται μόνο για τη σύνδεση σε υπολογιστή.
 • Μια άλλη ασύρματη συσκευή (όπως ένας φορητός υπολογιστής, ένας φούρνος μικροκυμάτων, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας ασύρματος δρομολογητής) προκαλεί παρεμβολές στη σύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου με την κονσόλα.
 • Μεταλλικά αντικείμενα (όπως μια επιχρωμιωμένη πρόσοψη, μεταλλικά διαχωριστικά, ράφια ή πόρτες ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου) που βρίσκονται ανάμεσα στην κονσόλα και το ασύρματο χειριστήριο δημιουργούν παρεμβολές στη σύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου με την κονσόλα.
 • Υπάρχει δυσλειτουργία στο υλικό Xbox One.

Λύσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Πλησιάστε πιο κοντά στην κονσόλα

Η εμβέλεια του ασύρματου χειριστηρίου φτάνει τα 6 μέτρα, αλλά αυτή η εμβέλεια μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχους και ασύρματες παρεμβολές από άλλες συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι γενικά στραμμένο προς την πρόσοψη της κονσόλας. Η απόδοση του χειριστηρίου μπορεί να διαφέρει, αν αυτό είναι στραμμένο προς το πίσω μέρος της κονσόλας ή αν η κονσόλα είναι τοποθετημένη μέσα σε κάποιο έπιπλο, όπως ένα ντουλάπι.

Λύση 2: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή επαναφορτίστε το πακέτο μπαταρίας

Αν το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο Xbox One είναι αναμμένο, το ασύρματο χειριστήριο έχει ισχύ. Αν το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο δεν είναι αναμμένο, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του χειριστηρίου, για να εξασφαλίσετε ότι θα παραμείνει συνδεδεμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν ενεργοποιείται.

Σημείωση Το χειριστήριο μπορεί να έχει αρκετή ισχύ για να ενεργοποιηθεί ξανά για λίγο, αλλά αν δεν αντικατασταθούν οι μπαταρίες, δεν θα παραμείνει ενεργοποιημένο για πολλή ώρα. Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας του χειριστηρίου παρατηρώντας την ένδειξη της μπαταρίας στην Αρχική οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ελέγχου της στάθμης ισχύος της μπαταρίας στο Χειριστήριο Xbox One.

Λύση 3: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας

Με την ολική επανεκκίνηση, η κονσόλα επανεκκινείται πλήρως. Με αυτήν τη διαδικασία, δεν διαγράφονται τα παιχνίδια ή τα δεδομένα σας.

Ελέγξτε το παραπάνω βίντεο ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να κάνετε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox One:

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Xbox  στην πρόσοψη της κονσόλας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
 2. Ενεργοποιήστε ξανά την κονσόλα πιέζοντας το κουμπί Xbox  στην κονσόλα ή το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο.

Αν δεν εμφανιστεί το πράσινο κινούμενο γραφικό εκκίνησης κατά την επανεκκίνηση της κονσόλας, επαναλάβετε αυτά τα βήματα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς η κονσόλα.

Σημείωση Αν η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, αυτά τα βήματα θα απενεργοποιήσουν εντελώς την κονσόλα. Η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης, ή η δυνατότητα ενεργοποίησης της κονσόλας με χρήση φωνητικών εντολών, δεν θα ενεργοποιηθεί μέχρι να επανεκκινήσετε την κονσόλα. (Οι φωνητικές εντολές δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.)

Λύση 4: Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το ασύρματο χειριστήριο με την κονσόλα

Στο ασύρματο χειριστήριο

 1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματης σύνδεσης μέχρι το κουμπί Xbox  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρματης σύνδεσης ξανά. Η λυχνία στο κουμπί Xbox  του χειριστηρίου θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το ασύρματο χειριστήριο έχει συνδεθεί με την κονσόλα.
Ένα χέρι με το δείκτη προτεταμένο επιχειρεί να πιέσει το κουμπί ασύρματης σύνδεσης στο μπροστινό μέρος του χειριστηρίου Xbox One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός ασύρματου χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One.

Με χρήση καλωδίου USB

Το ασύρματο χειριστήριο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως ενσύρματο χειριστήριο, όταν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα με καλώδιο USB σε micro USB. Ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης για χρήση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One χωρίς μπαταρίες.

Λύση 5: Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται ανάμεσα στο ασύρματο χειριστήριο και την κονσόλα

Το ασύρματο χειριστήριο λειτουργεί σε εμβέλεια 6 μέτρων από την κονσόλα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του ασύρματου χειριστηρίου και της κονσόλας, αυτή η εμβέλεια μπορεί να μειωθεί. Επιπλέον, τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία (για παράδειγμα τα ασύρματα τηλέφωνα) μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο χειριστήριο. Απομακρύνετε ή μετακινήστε τα παρακάτω αντικείμενα ή τις ασύρματες συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο ασύρματο χειριστήριο ή την κονσόλα:

 • Φορητοί υπολογιστές
 • Φούρνοι μικροκυμάτων
 • Ασύρματα τηλέφωνα
 • Ασύρματοι δρομολογητές
 • Μεταλλικά διαχωριστικά, ράφια ή πόρτες σε ένα έπιπλο κέντρου ψυχαγωγίας

Λύση 6: Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενημερωμένο

Αν το χειριστήριό σας δεν είναι ενημερωμένο, μπορεί να έχετε χάσει ορισμένες σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου υλικολογισμικού για το χειριστήριο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε το χειριστήριο:

 1. Συνδεθείτε στο Xbox Live.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Επιλέξτε Kinect & devices.
 5. Επιλέξτε Devices & accessories.
 6. Επιλέξτε το χειριστήριό σας.
 7. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, θα εμφανιστεί η επιλογή Update. Αν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, το χειριστήριο είναι ήδη ενημερωμένο.
 8. Αν το χειριστήριό σας πρέπει να ενημερωθεί, συνδέστε ένα καλώδιο USB σε αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 9. Θα εμφανιστεί μια οθόνη με την πρόοδο της ενημέρωσης.
 10. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Αν έχετε πρόσθετα χειριστήρια προς ενημέρωση, συνδέστε τα τώρα, ένα κάθε φορά, επιλέξτε το κουμπί Update another στην οθόνη και ακολουθήστε τα βήματα.
  Διαφορετικά, επιλέξτε Exit.
 11. Πιέστε το κουμπί Xbox  στο ασύρματο χειριστήριο για να το ενεργοποιήσετε.

Αν τα προβλήματα αποσύνδεσης του χειριστηρίου δεν επιλυθούν με αυτήν την ενέργεια, προχωρήστε στην επόμενη λύση.

Λύση 7: Αποσυνδέστε όλα τα αξεσουάρ USB

Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στην κονσόλα (συμπεριλαμβανομένων ασύρματων dongle, μονάδων flash, άλλων ενσύρματων χειριστηρίων κλπ.) και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο. Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε πρώτα την κονσόλα.

Αν τα προβλήματα αποσύνδεσης του χειριστηρίου δεν επιλυθούν με αυτήν την ενέργεια, προχωρήστε στην επόμενη λύση.

Λύση 8: Δοκιμάστε ένα άλλο χειριστήριο

Αν έχετε άλλο χειριστήριο, δοκιμάστε να αναπαράγετε το πρόβλημα της αποσύνδεσης με το άλλο χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο έχει καινούργιες μπαταρίες και ότι είναι συνδεδεμένο με την κονσόλα. Παίξτε για κάποιο διάστημα, για να δοκιμάσετε καλά το δεύτερο χειριστήριο.

 • Αν το δεύτερο χειριστήριο λειτουργεί κανονικά, πρέπει να αντικαταστήσετε το αρχικό χειριστήριο. Μεταβείτε στην Υποστήριξη συσκευών, συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντικατάσταση αξεσουάρ, για να ζητήσετε ένα χειριστήριο αντικατάστασης.
 • Αν και τα δύο χειριστήρια αποσυνδέονται συχνά, η κονσόλα χρειάζεται επισκευή. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκευή της κονσόλας Xbox ή του αισθητήρα Kinect.

Έχετε απορίες για θέματα επισκευής ή εγγύησης; Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για την εγγύηση και τη δήλωση της κονσόλας Xbox.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή δεν μπορεί να συνδεθεί" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας