Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One

Επισκόπηση

Όταν ενημερώσετε το χειριστήριό σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One και θα επωφεληθείτε από σημαντικές βελτιώσεις στο χειριστήριο. Μπορείτε να ενημερώσετε το χειριστήριο ασύρματα ή μέσω USB. Για βοήθεια με την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης του Χειριστηρίου Xbox One.

Σε αυτήν τη σελίδα

Ασύρματη ενημέρωση

Ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One που αγοράστηκε κατά ή μετά τον Ιούνιο του 2015 μπορεί να ενημερωθεί ασύρματα χωρίς σύνδεση μέσω καλωδίου USB. Αυτό το χειριστήριο έχει μια μικρή στρογγυλή θύρα 3,5 mm στο κάτω μέρος του. Τα χειριστήρια που δεν έχουν αυτήν τη θύρα πρέπει να ενημερωθούν μέσω ενός καλωδίου USB.

Ένα βέλος επισημαίνει τη θύρα 3,5 mm στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε το χειριστήριό σας ασύρματα, ώστε να υποστηρίζει τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One:

 1. Συνδεθείτε στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος, αν σας ζητηθεί.
 2. Αν έχετε προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, συνδέστε τον στο κάτω μέρος του χειριστηρίου σας, ώστε να ενημερωθεί και αυτός.
 3. Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, συνδέστε ακουστικά (πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, διαφορετικά ο προσαρμογέας δεν θα ενεργοποιηθεί).
 4. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 5. Επιλέξτε System > Kinect & devices > Devices & accessories και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο που θέλετε να ενημερώσετε.
 6. Επιλέξτε Device info, Firmware version και, στη συνέχεια, επιλέξτε Continue.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε επιπλέον χειριστήρια. Αν η ενημέρωσή τους είναι δυνατή μόνο μέσω USB, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση μέσω USB. Διαφορετικά, επιλέξτε το κουμπί Update another στην οθόνη αφού ολοκληρωθεί η πρώτη ενημέρωση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα.
Εμφανίζεται η οθόνη 'Controller updated', με ένα σημάδι ελέγχου που υποδεικνύει ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η επιλογή

Σημειώσεις

 • Η δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού αυτής της ενημέρωσης ίσως να μην λειτουργήσει αμέσως, αν συνδέσατε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών στο χειριστήριο κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης συστήματος ή όταν η κονσόλα ήταν απενεργοποιημένη. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα. Κατόπιν, συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα στο χειριστήριο.
 • Θα χρειαστεί να ενημερώσετε το χειριστήριο μόνο μία φορά, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών. Ωστόσο, αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών με άλλα χειριστήρια Xbox One, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε χειριστήριο. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις τακτικά, καθώς το Xbox εκδίδει συχνά νέες δυνατότητες και βελτιώσεις για το χειριστήριο.
 • Αν προσπαθήσετε να ενημερώσετε ένα χειριστήριο που είναι ήδη ενημερωμένο, το σύστημα θα ελέγξει το χειριστήριο και θα εμφανίσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την οθόνη επιτυχούς ενημέρωσης, για να δηλώσει ότι το χειριστήριο είναι ήδη ενημερωμένο.

Ενημέρωση μέσω USB

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ενημερώσετε το χειριστήριό σας μέσω USB, ώστε να υποστηρίζει τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One:

 1. Συνδεθείτε στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση συστήματος, αν σας ζητηθεί.
 2. Αν έχετε προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, συνδέστε τον στο κάτω μέρος του χειριστηρίου σας, ώστε να ενημερωθεί και αυτός.
 3. Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών, συνδέστε ακουστικά (πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, διαφορετικά ο προσαρμογέας δεν θα ενεργοποιηθεί).
 4. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB που παρέχεται στη θύρα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κονσόλας, στη γωνία της συρταρωτής θήκης δίσκου.
 5. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στο επάνω μέρος του χειριστηρίου.
Εμφανίζεται η οθόνη 'Let's get ready'. Ένα βέλος επισημαίνει τη σύνδεση ενός καλωδίου USB στο χειριστήριο. Το κουμπί 'Continue' είναι επισημασμένο.
 1. Οι οδηγίες για την εγκατάσταση της ενημέρωσης θα πρέπει να εμφανιστούν αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ενώ η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη. (Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έως 3 λεπτά.)
  Αν δεν εμφανιστούν αυτόματα οι οδηγίες για την εγκατάσταση της ενημέρωσης, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία μη αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό, επιλέξτε System > Kinect & devices > Devices & accessories και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο που θέλετε να ενημερώσετε. Επιλέξτε Device info, Firmware version και, στη συνέχεια, επιλέξτε Continue.
 2. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Αν έχετε πρόσθετα χειριστήρια προς ενημέρωση, συνδέστε τα τώρα, ένα κάθε φορά, επιλέξτε το κουμπί Update another στην οθόνη και ακολουθήστε τα βήματα.
Εμφανίζεται η οθόνη 'Controller updated', με ένα σημάδι ελέγχου που υποδεικνύει ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η επιλογή
 1. Πιέστε το κουμπί Xbox  στο ασύρματο χειριστήριο για να το ενεργοποιήσετε. Το χειριστήριό σας είναι πλέον ενημερωμένο και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One.

Σημειώσεις

 • Η δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού αυτής της ενημέρωσης ίσως να μην λειτουργήσει αμέσως, αν συνδέσατε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών στο χειριστήριο κατά τη λήψη μιας ενημέρωσης συστήματος ή όταν η κονσόλα ήταν απενεργοποιημένη. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα. Κατόπιν, συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα στο χειριστήριο.
 • Θα χρειαστεί να ενημερώσετε το χειριστήριο μόνο μία φορά, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών. Ωστόσο, αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα στερεοφωνικών ακουστικών με άλλα χειριστήρια Xbox One, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε χειριστήριο. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις τακτικά, καθώς το Xbox εκδίδει συχνά νέες δυνατότητες και βελτιώσεις για το χειριστήριο.
 • Αν προσπαθήσετε να ενημερώσετε ένα χειριστήριο που είναι ήδη ενημερωμένο, το σύστημα θα ελέγξει το χειριστήριο και θα εμφανίσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την οθόνη επιτυχούς ενημέρωσης, για να δηλώσει ότι το χειριστήριο είναι ήδη ενημερωμένο.
 • Αν έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα χειριστήρια μέσω καλωδίου USB, η ενημέρωση θα σας ειδοποιήσει να αποσυνδέσετε το άλλο χειριστήριο και να ενημερώνετε μόνο ένα χειριστήριο τη φορά.

Ενημέρωση μέσω υπολογιστή

Ενημερώστε το χειριστήριο από έναν υπολογιστή Windows 10 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox:

 1. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Microsoft Store αναζητώντας το στοιχείο "Αξεσουάρ Xbox".
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox.
 3. Συνδέστε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή τον Ασύρματο προσαρμογέα Xbox για Windows.
  Σημείωση Θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ενημέρωση στην Επετειακή έκδοση Windows 10, αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
 4. Όταν συνδεθεί το χειριστήριο, θα εμφανιστεί το μήνυμα Update Required, εάν υπάρχει κάποια υποχρεωτική ενημέρωση. Εγκαταστήστε την ενημέρωση.
  Σημείωση Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα Device Info, για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις.

Σημειώσεις

 • Η εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows 10.
 • Τα χειριστήρια που δεν διαθέτουν ενσωματωμένη θύρα ήχου 3,5 mm πρέπει να ενημερωθούν με χρήση σύνδεσης USB και απαιτείται η ενημέρωση Windows 10 TH2 (ή μεταγενέστερη).
 • Η ενημέρωση του χειριστηρίου μέσω Bluetooth δεν υποστηρίζεται.
 • Η λειτουργία Bluetooth απαιτεί υπολογιστή που εκτελεί την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις, για να μάθετε πώς να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση των Windows.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;