Χρήση της εφαρμογής Αξεσουάρ Xbox για ρύθμιση των παραμέτρων του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή ενός τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One με την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Αξεσουάρ Xbox, θα εμφανιστούν τα εξής δύο κουμπιά: Ρύθμιση παραμέτρων και Πληροφορίες συσκευής.

Σημείωση Αν έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα χειριστήρια, θα εμφανιστούν όλα τα χειριστήρια αν μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Αν είναι συνδεδεμένα πολλά άτομα, πάνω από τα χειριστήρια θα εμφανίζεται το αντιστοιχισμένο προφίλ.

Πληροφορίες συσκευής

Επιλέξτε Πληροφορίες συσκευής, για να μετονομάσετε το χειριστήριο, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Copilot και να δείτε γενικές πληροφορίες για το χειριστήριο.

Ρύθμιση παραμέτρων

Επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων, για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις παραμέτρων για το χειριστήριο. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις παραμέτρων θα διατηρούνται στο προφίλ σας και θα είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε κονσόλα Xbox One ή υπολογιστή θα συνδέετε το χειριστήριό σας.

Ξεκινήστε από την ενότητα Ρυθμίσεις παραμέτρων κοινότητας και προσθέστε τις ρυθμίσεις που θέλετε στη δική σας λίστα με ρυθμίσεις παραμέτρων. Εναλλακτικά, επιλέξτε Νέα διαμόρφωση, για να δημιουργήσετε μία από το μηδέν.

Κάτω από αυτές τις επιλογές εμφανίζονται οι ρυθμίσεις παραμέτρων που είναι αντιστοιχισμένες στις δύο υποδοχές του χειριστηρίου.

Στην επόμενη ενότητα προς τα κάτω εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις παραμέτρων. Επιλέξτε μία, για να κάνετε τα εξής:

 • Αποθήκευση σε μια υποδοχή στο χειριστήριο
 • Επεξεργασία
 • Αντιγραφή
 • Μετονομασία
 • Διαγραφή

Επεξεργασία

Από την "Επεξεργασία" μπορείτε να κάνετε μια προσαρμογή, όπως:

 • Αντιστοίχιση κουμπιών
 • Αριστερός μοχλός
 • Δεξιός μοχλός
 • Σκανδάλες
 • Δόνηση
 • Φωτεινότητα κουμπιού Xbox

Αντιστοίχιση κουμπιών - Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν, στην περιοχή Αντιστοίχιση σε, επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου τη λειτουργία του. Η εικόνα του χειριστηρίου στην οθόνη θα ενημερωθεί, για να σας δείξει ποια κουμπιά είναι ποια.

Αυτή η οθόνη προσφέρει επίσης τις εξής επιλογές:

 • Εναλλαγή μοχλών
 • Αντιστροφή άξονα Y δεξιού μοχλού
 • Αντιστροφή άξονα Y αριστερού μοχλού
 • Εναλλαγή σκανδάλων

Ευαισθησία αριστερού και δεξιού μοχλού - Επιλέξτε Αριστερός μοχλός ή Δεξιός μοχλός, για να προσαρμόσετε και να ελέγξετε τον τρόπο απόκρισης κάθε μοχλού κατά το παιχνίδι. Όταν επιλέξετε το μοχλό που θέλετε να προσαρμόσετε, μπορείτε να επιλέξετε Προεπιλογή, Καθυστέρηση, Επιθετική, Άμεση ή Ομαλή, ανάλογα με το ποσοστό απόκρισης που θέλετε να έχει ο μοχλός κατά το παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν θέλετε το χειριστήριο να αποκρίνεται γρηγορότερα με μια μικρότερη κίνηση του μοχλού, επιλέξτε Άμεση. Θα εμφανιστεί ένα γραφικό που θα υποδεικνύει την καμπύλη απόκρισης του μοχλού.

Σημείωση Ανάλογα με το παιχνίδι που παίζετε, αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν διαφορετική απόκριση. Ένας τρόπος να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας είναι να ορίσετε την Υποδοχή 1 σε Προεπιλογή και την Υποδοχή 2 στην προσαρμοσμένη ρύθμιση.

Ευαισθησία σκανδαλών - Προσαρμόστε το μέγιστο και ελάχιστο εύρος ευαισθησίας κάθε σκανδάλης. Υπάρχουν δύο επιλογές για την προσαρμογή τους — μέσω του διακόπτη ασφαλειών σκανδαλών του χειριστηρίου ή μέσω της ενότητας ευαισθησίας σκανδάλης της εφαρμογής.

Ο διακόπτης ασφαλειών σκανδαλών λειτουργεί άψογα σε παιχνίδια βολής, επειδή μειώνει τη δύναμη που χρειάζεται να ασκείτε στις σκανδάλες για να πυροβολείτε. Μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικός σε παιχνίδια οδήγησης, γιατί σε αυτά το γκάζι πρέπει να πατιέται μέχρι το τέρμα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη επιτάχυνση. Η προσαρμογή της ευαισθησίας της σκανδάλης είναι βολική σε αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο και ελάχιστο όριο για τις σκανδάλες. Για παράδειγμα, αν μειώσετε τη μέγιστη απόσταση, θα πετύχετε μέγιστη επιτάχυνση με μικρότερο τράβηγμα της σκανδάλης. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε κάθε υποδοχή διαφορετικά και να τις προσαρμόσετε σε πραγματικό χρόνο, για να δείτε τις διαφορές.

Δόνηση - Προσαρμόστε την ευαισθησία της δόνησης των χειριστηρίων. Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά τέσσερα μοτέρ: Αριστερή σκανδάλη, Δεξιά σκανδάλη, Κύρια αριστερή (στη λαβή) και Κύρια δεξιά. Τα μοτέρ είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή στο 100% και μπορούν να προσαρμοστούν μέχρι και το 0%. Όταν προσαρμόζετε αυτές τις τιμές, αλλάζει η ένταση της δόνησης.

Φωτεινότητα κουμπιού Xbox – Μειώστε τη φωτεινότητα του κουμπιού Xbox, αν το προτιμάτε, μέχρι και στο 10% της τυπικής φωτεινότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εύχρηστο όταν παίζετε στο σκοτάδι.

Αποθήκευση στην υποδοχή 1 / Αποθήκευση στην υποδοχή 2

Οι υποδοχές αντιστοιχούν στο διακόπτη προφίλ στο κέντρο του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite. Μπορείτε να έχετε αποθηκευμένα δύο διαφορετικά προφίλ στο χειριστήριό σας ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν η Υποδοχή 1 είναι το προφίλ βολής και η Υποδοχή 2 είναι το προφίλ αγώνων ταχύτητας, απλώς πατήστε το διακόπτη και είστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.

Η ρύθμιση παραμέτρων των υποδοχών αποθηκεύεται στα χειριστήριά σας. Αν πάρετε μαζί σας ένα χειριστήριο στο σπίτι ενός φίλου σας, η ρύθμιση παραμέτρων θα είναι αποθηκευμένη στο χειριστήριο και θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Αν προσαρμόσετε την Υποδοχή 1 ή την Υποδοχή 2 στο χειριστήριο σε μια άλλη κονσόλα, η νέα ρύθμιση παραμέτρων θα αποθηκευτεί στο χειριστήριο και θα αντικαταστήσει την παλιά.

Αντιγραφή

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της ρύθμισης παραμέτρων, για να τη χρησιμοποιήσετε ως βάση για μια νέα ρύθμιση παραμέτρων χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή.

Μετονομασία

Αλλάξτε το όνομα της αποθηκευμένης ρύθμισης παραμέτρων. Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση παραμέτρων σας έχει γίνει για το παιχνίδι Halo 5, μπορείτε να την ονομάσετε Halo 5 ή όπως αλλιώς θέλετε.

Διαγραφή

Η διαγραφή της ρύθμισης παραμέτρων δεν επηρεάζει το χειριστήριο, απλώς τη διαγράφει.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Χρήση της εφαρμογής Αξεσουάρ Xbox για ρύθμιση των παραμέτρων του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;