Αντιμετώπιση προβλημάτων Ακουστικών συνομιλίας Xbox One

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο, ή αν άλλοι δεν μπορούν να σας ακούσουν, ενώ χρησιμοποιείτε τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One, δοκιμάστε πρώτα τις ακόλουθες λύσεις:

 • Αποσυνδέστε τα ακουστικά ή το καλώδιο των ακουστικών από το κάτω μέρος του χειριστηρίου και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα ακουστικά ή το καλώδιο σταθερά στο χειριστήριο (στη θύρα επέκτασης για ακουστικά ή στη θύρα 3,5 mm για ακουστικά συνομιλίας 3,5 mm).
Ένα βέλος σε μια εικόνα υποδεικνύει την αποσύνδεση των ακουστικών από το χειριστήριο. Ένα βέλος σε μια εικόνα υποδεικνύει τη σύνδεση των ακουστικών στο χειριστήριο.
Ένα βέλος σε μια εικόνα υποδεικνύει την αποσύνδεση των ακουστικών συνομιλίας 3,5 mm από το χειριστήριο. Ένα βέλος σε μια εικόνα υποδεικνύει τη σύνδεση των ακουστικών συνομιλίας 3,5 mm στο χειριστήριο.

Σημείωση Αν έχετε ακουστικά συνομιλίας 3,5 mm, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο των ακουστικών κατά την αποσύνδεση από το χειριστήριο. Αφαιρέστε τα ακουστικά από το χειριστήριο τραβώντας το σώμα του βύσματος των ακουστικών.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι σε σίγαση. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε το κουμπί σίγασης στα χειριστήρια των ακουστικών. (Στα ακουστικά, το κουμπί σίγασης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χειριστηρίου που είναι συνδεδεμένο στη θύρα επέκτασης του χειριστηρίου. Στα ακουστικά συνομιλίας 3,5 mm, το κουμπί σίγασης είναι ένα ρυθμιστικό στο μπροστινό μέρος των στοιχείων ελέγχου ήχου που βρίσκονται στη μέση του καλωδίου ακουστικών.)
Σε μια εικόνα, ένα βέλος και ένα δάχτυλο υποδεικνύουν το κουμπί σίγασης στα ακουστικά. Σε μια εικόνα, ένα βέλος και ένα δάχτυλο υποδεικνύουν το κουμπί σίγασης στα στοιχεία ελέγχου ήχου στο καλώδιο των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One.
 • Αυξήστε την ένταση του ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά που έχετε συνδέσει στη θύρα 3,5 mm, μεταβείτε στην ενότητα Settings, επιλέξτε Devices & accessories και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο και προσαρμόστε τις επιλογές ήχου.
 • Χρησιμοποιήστε άλλο χειριστήριο ή άλλα ακουστικά, για να ελέγξετε για δυσλειτουργία υλικού.
 • Ενημερώστε το χειριστήριο, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό. Ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One με ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Αν με αυτές τις λύσεις δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις εξής λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σημείωση Τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο με χειριστήρια Xbox One. Τα ακουστικά δεν προορίζονται για χρήση με καμία άλλη συσκευή. Η κονσόλα Xbox One δεν μεταδίδει ήχους παιχνιδιών ή μουσική μέσω των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One. Αν αναζητάτε ακουστικά Xbox One που παρέχουν ήχο παιχνιδιού και ήχο συνομιλίας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One.

Λύσεις

Ελέγξτε και καθαρίστε το υλικό Xbox

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ελέγξτε τα ακουστικά, το καλώδιο και το βύσμα για ορατά ελαττώματα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες ή υπολείμματα στο βύσμα του ακουστικού. Για να καθαρίσετε το βύσμα, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα εντριβής.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο Xbox One λειτουργεί σωστά και ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κονσόλα. Για βοήθεια με την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το χειριστήριο Xbox One, ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One αποσυνδέεται ή δεν μπορεί να συνδεθεί.
 4. Συνδέστε σταθερά το βύσμα των Ακουστικών συνομιλίας Xbox One στη θύρα επέκτασης που βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης (D-pad) και το δεξιό μοχλό του χειριστηρίου.
Σε μια εικόνα, ένα βέλος επισημαίνει τη θύρα επέκτασης στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας στο Internet

Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ για ένα παιδί στην κονσόλα, οι ρυθμίσεις Privacy & online safety επιτρέπουν στον κάτοχο ενός γονικού προφίλ να ελέγχει ποια άτομα θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της συνομιλίας με το παιδικό προφίλ στο Xbox Live. Στην ενότητα Privacy & online safety, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με συνομιλία στο προφίλ του παιδιού. Για παίκτες κάτω των 17 ετών, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Friends Only.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Privacy & online safety, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Εισέλθετε με έναν από τους εξής λογαριασμούς:
  • Τον λογαριασμό Xbox που διαθέτετε
  • Τον λογαριασμό γονιού του λογαριασμού παιδιού με τον οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Στην περιοχή Account, επιλέξτε Privacy & online safety.
 5. Επιλέξτε View details & customize.
 6. Επιλέξτε Communicate with voice and text.
 7. Επιλέξτε specific friends για συγκεκριμένους φίλους ή everybody για όλους, ανάλογα με το με ποιους θέλετε να συνομιλεί το συγκεκριμένο προφίλ.

Αν ακούγεται ηχώ ή θόρυβος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Σημείωση Αν ακούτε ηχώ, αυτή συχνά παράγεται από το άτομο που μιλά και όχι απαραίτητα από το άτομο που ακούει την ηχώ. Για παράδειγμα, αν ακούτε ηχώ μόνο όταν κάποιος άλλος μιλά, το πρόβλημα ίσως να σχετίζεται με τη σύνδεση των ακουστικών του ατόμου που μιλά και όχι με τη σύνδεση των δικών σας ακουστικών.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ηχώ ή θόρυβος στη διάρκεια του παιχνιδιού στις ακόλουθες συνθήκες:

 • Το μικρόφωνο ανιχνεύει ήχους από το περιβάλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η μετάδοση της φωνής που προέρχεται από το τμήμα του ακουστικού.
 • Το βύσμα των ακουστικών δεν είναι πλήρως συνδεδεμένο στο χειριστήριο.
 • Χρησιμοποιείτε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One και η στάθμη ισχύος της μπαταρίας της μονάδας είναι χαμηλή.

Εάν εσείς ή άλλοι παίκτες ακούτε ηχώ ή άλλους θορύβους στη διάρκεια του παιχνιδιού, δοκιμάστε ένα από τα εξής:

 • Μειώστε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό σας.
 • Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά σταθερά τα ακουστικά στη θύρα επέκτασης του χειριστηρίου.
  Σημείωση Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο των ακουστικών όταν τα αφαιρείτε από το χειριστήριο. Αφαιρέστε τα ακουστικά από το χειριστήριο τραβώντας το σώμα του βύσματος των ακουστικών.
 • Καθαρίστε το βύσμα του καλωδίου των ακουστικών με ένα καθαρό πανί και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τα ακουστικά στο χειριστήριο.
 • Ελέγξτε τα ακουστικά, συνδέοντάς τα σε ένα άλλο χειριστήριο.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AA ή επαναφορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Xbox One.

Αν άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας ακούσουν

Αν μπορείτε να ακούσετε άλλους χρήστες σε ένα μια ομαδική συνομιλία ή ένα παιχνίδι, αλλά εκείνοι δεν μπορούν να ακούσουν εσάς, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι σε σίγαση

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία LED δίπλα στο κουμπί Mute.

Λύση 2: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox One

Για βοήθεια, παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο ή ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος επανεκκίνησης ή ολικής επανεκκίνησης της κονσόλας Xbox One.

Βίντεο: Power cycle your Xbox One console (Ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox One)

Παρακολουθήστε το βίντεο Power cycle your Xbox One console (Ολική επανεκκίνηση της κονσόλας Xbox One). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Λύση 3: Συσχετίστε ξανά το χειριστήριο με το προφίλ σας

 1. Για να επιστρέψετε στην οθόνη "Home", πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Home.
 2. Επιλέξτε την εικόνα παίκτη σας στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
 3. Εντοπίστε το προφίλ σας και επιλέξτε Choose this person.

Λύση 4: Επιβεβαιώστε τον τύπο NAT για το δίκτυό σας

Η Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (Network Address Translation - NAT) σάς επιτρέπει να αποκρύπτετε τη διεύθυνση IP σας από συσκευές που δεν βρίσκονται στο δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NAT, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρέχουσα κατάσταση δικτύου" στο θέμα Ρυθμίσεις δικτύου στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 5: Ελέγξτε τα Ακουστικά συνομιλίας Xbox One

Για να ελέγξετε τα ακουστικά, ξεκινήστε μια ομαδική συνομιλία (απαιτείται σύνδεση στο Internet) για να ελέγξετε τον ήχο:

 1. Εισέλθετε στο Xbox Live από την κονσόλα Xbox One.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Στην περιοχή Party, επιλέξτε Start a party. (Δεν χρειάζεται να καλέσετε κάποιον για αυτόν τον έλεγχο.)
  Σημείωση Αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία, ελέγξτε τη σύνδεσή σας χρησιμοποιώντας τη Λύση παιχνιδιού με πολλούς παίκτες στην κονσόλα Xbox One.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας δεν είναι σε σίγαση στην ομαδική συνομιλία.
  Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Y  στο χειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.
 5. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι σε σίγαση. Δείτε πώς:
  • Στα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η πορτοκαλί λυχνία LED δίπλα στο κουμπί Mute.
  • Στα ακουστικά συνομιλίας 3,5 mm, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό Mute στο μπροστινό μέρος των στοιχείων ελέγχου ήχου που βρίσκονται στη μέση του καλωδίου ακουστικών εμφανίζεται εντελώς πράσινο.
 6. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου είναι αυξημένη.
 7. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

Αν τα ακουστικά λειτουργούν, θα δείτε να φωτίζεται ο δακτύλιος γύρω από την εικόνα παίκτη σας.

Λύση 6: Επιλύστε το πρόβλημα σύνδεσης με τη Λύση παιχνιδιού με πολλούς παίκτες στην κονσόλα Xbox One

Αν αποσυνδέσατε το χειριστήριο και τα ακουστικά από το ρεύμα, αλλά άλλοι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να σας ακούσουν ή δεν μπορείτε εσείς να τους ακούσετε σε μια ομαδική συνομιλία, ελέγξτε τη σύνδεσή σας χρησιμοποιώντας τη Λύση παιχνιδιού με πολλούς παίκτες στην κονσόλα Xbox One.

Λύση 7: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Skype, για να ελέγξετε τα ακουστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Skype, για να ελέγξετε τα ακουστικά. Δείτε πώς:

 1. Εισέλθετε στον λογαριασμό σας.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή Skype.
 3. Επιλέξτε Επαφές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή Δοκιμαστική κλήση Skype.
 4. Επιλέξτε Φωνητική κλήση. Το Skype θα προσπαθήσει να συνδέσει τη φωνητική κλήση σας.
 5. Στην κλήση θα σας ζητηθεί να μιλήσετε στο μικρόφωνο και θα επαναληφθεί ό,τι ακούστηκε.

Αν δεν εξακολουθείτε να μην ακούτε τους φίλους σας στο Internet αφού ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία, αλλά ακούτε ήχο όταν χρησιμοποιείτε τη συνομιλία κατά το παιχνίδι ή κάποια άλλη εφαρμογή, όπως το Skype, ανατρέξτε στο θέμα Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στην ομαδική συνομιλία στην κονσόλα Xbox One.

Αν με αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύθηκε το πρόβλημα

Αν ακολουθήσατε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, αλλά τα ακουστικά συνομιλίας εξακολουθούν να μην λειτουργούν, το χειριστήριό σας ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παραγγελία ενός χειριστηρίου Xbox αντικατάστασης.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων Ακουστικών συνομιλίας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;