Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Όλες οι πληροφορίες για το Xbox One Chatpad

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Xbox One Chatpad, για να στέλνετε εύκολα μηνύματα σε φίλους, να εξαργυρώνετε κωδικούς, να αναζητάτε εφαρμογές ή να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο web. Επιπλέον, αν συνδέσετε ακουστικά, μπορείτε να συνομιλείτε ενώ παίζετε.

Φωτογραφία του Xbox One Chatpad
Τρόπος εγκατάστασης του νέου Xbox One Chatpad

Παρακολουθήστε το βίντεο "Τρόπος εγκατάστασης του νέου Xbox One Chatpad". Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Σε αυτήν τη σελίδα

Δυνατότητες του Xbox One Chatpad

Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό - Το πληκτρολόγιο φωτίζεται όποτε πιέζετε ένα πλήκτρο. Ο φωτισμός απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Στοιχεία ελέγχου ήχου - Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου +/-, σίγαση μικροφώνου και εξισορρόπηση παιχνιδιού/συνομιλίας, για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας.

Υποδοχή ήχου 3,5 mm - Τα μονοφωνικά ακουστικά αποστέλλουν και λαμβάνουν ήχο συνομιλίας. Τα στερεοφωνικά ακουστικά αποστέλλουν και λαμβάνουν ήχο συνομιλίας και ήχο παιχνιδιού.

Συμβατότητα - Το πληκτρολόγιο λειτουργεί και στην κονσόλα Xbox One και στα Windows 10 και συνδέεται με όλα τα χειριστήρια Xbox One.

Πρώτη σύνδεση του Xbox One Chatpad

Πρέπει να ενημερώσετε και την κονσόλα Xbox One και το χειριστήριο Xbox One προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το Xbox One Chatpad. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ενημερώστε την κονσόλα στο πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Xbox One. Για το Chatpad, η κονσόλα θα πρέπει να έχει την ενημέρωση του Νοεμβρίου 2015 (ή μεταγενέστερη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox One.
 2. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο Xbox One.
 3. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 4. Ενημερώστε το Χειριστήριο Xbox One. Η πορτοκαλί λυχνία LED θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας ότι έχει συνδεθεί και πρέπει να ενημερωθεί. Ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One για περισσότερες πληροφορίες.
 5. Συνδέστε ένα καλώδιο ακουστικών 3,5 mm στο Chatpad. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση συμβατών ακουστικών στην κονσόλα Xbox One.

Ειδικά κουμπιά και λειτουργίες του Xbox One Chatpad

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τα ειδικά κουμπιά και τις λειτουργίες του Xbox One Chatpad.

Μια φωτογραφία του Xbox One Chatpad δείχνει τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών αριθμημένα από το 1 έως το 6, ώστε να αντιστοιχούν στις επεξηγήσεις που ακολουθούν την εικόνα.
 1. Πορτοκαλί λειτουργία ή Πράσινη λειτουργία

  Πιέστε το πορτοκαλί ή το πράσινο πλήκτρο και κατόπιν οποιοδήποτε πλήκτρο κειμένου. Ο χαρακτήρας του πλήκτρου που πιέσατε θα πληκτρολογηθεί. Το πορτοκαλί ή το πράσινο πλήκτρο θα είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Αν πιέσετε ξανά οποιοδήποτε πλήκτρο κειμένου ή το πορτοκαλί ή πράσινο πλήκτρο, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί. Αν είστε στη λειτουργία Caps Lock, θα εμφανιστεί ένας κεφαλαίος χαρακτήρας.

 2. Πλήκτρα X1 και X2

  Αυτά τα πλήκτρα είναι προσαρμόσιμα και σας επιτρέπουν να επιλέξετε ανάμεσα σε μια ποικιλία λειτουργιών. Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες X1 και X2, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  α. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στο χειριστήριο.

  β. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.

  γ. Επιλέξτε Settings.

  δ. Επιλέξτε All Settings.

  ε. Επιλέξτε Kinect & Devices.

  στ. Επιλέξτε Devices & accessories.

  ζ. Επιλέξτε το χειριστήριο με το οποίο είναι συνδεδεμένο το πληκτρολόγιο.

  η. Επιλέξτε την λειτουργία για τα πλήκτρα X1 και X2 από τα μενού Device options.

Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις επιλογές για τον καθορισμό των ενεργειών που θα αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα X1 και X2 στο Xbox One Chatpad.

Σημειώσεις

  • Απαιτείται αισθητήρας Kinect ή καλώδιο πομπού υπερύθρων για τον έλεγχο της έντασης του ήχου της τηλεόρασης και μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, ώστε η κονσόλα Xbox να μπορεί να ελέγξει την τηλεόρασή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
   2. Επιλέξτε Settings.
   3. Επιλέξτε All Settings.
   4. Επιλέξτε TV and OneGuide.
   5. Επιλέξτε Device Control.
   6. Στην περιοχή "Devices", επιλέξτε την τηλεόραση.
   7. Επιλέξτε TV Setup.
   8. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας.
  • Αυτά τα πλήκτρα δεν λειτουργούν όταν χρησιμοποιείτε τα Windows 10.
 1. Caps Lock

  Για να μεταβείτε στη λειτουργία Caps Lock, πιέστε το Πορτοκαλί πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο Shift. Η λυχνία LED Caps θα είναι αναμμένη όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Caps Lock, πιέστε το Πορτοκαλί πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο Shift. Η λυχνία LED Caps θα σβήσει.

 2. Χειριστήρια έντασης

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για αύξηση/μείωση της έντασης. Θα ακούσετε ένα μπιπ όταν φτάσετε στη μέγιστη ρύθμιση έντασης.

 3. Πλήκτρο σίγασης

  Για σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το εικονίδιο μικροφώνου. Η λυχνία LED σε αυτό το κουμπί ανάβει όταν εφαρμόζεται σίγαση για να υποδείξει ότι δεν μπορούν να σας ακούσουν οι άλλοι.

 4. Ισορροπία παιχνιδιού/συνομιλίας

  Αυτά τα δύο κουμπιά προσαρμόζουν τη μίξη του ήχου του παιχνιδιού με τον ήχο συνομιλίας. Αν πιέσετε το εικονίδιο χειριστηρίου θα αυξηθεί ο ήχος του παιχνιδιού και αν πιέσετε το εικονίδιο παίκτη θα αυξηθεί ο ήχος της συνομιλίας. Θα ακουστεί ένας ήχος όταν φτάσετε στο 100% του ήχου της συνομιλίας ή του παιχνιδιού.

Λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να πληκτρολογείτε επιπλέον χαρακτήρες, όταν πιέζετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πλήκτρα: ^, ~, ¨, `, ‘. Όταν πιέζετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα, το Chatpad μεταβαίνει στη λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων και πληκτρολογούνται οι αντίστοιχοι χαρακτήρες που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα, αν πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες a, e, i, o, u, ή y μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Xbox One Chatpad

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το Xbox One Chatpad, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις για να το επιλύσετε.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του Xbox One Chatpad στο χειριστήριο

Το Chatpad και το χειριστήριο έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά όταν είναι σωστά συνδεδεμένα. Για να συνδέσετε τις συσκευές, κάντε τα εξής:

 1. Ευθυγραμμίστε το βύσμα USB του Chatpad με τη θύρα αξεσουάρ.
 2. Σπρώξτε το Chatpad μέσα στο χειριστήριο.
 3. Αν δεν εφαρμόζει εύκολα, δοκιμάστε να το μετατοπίσετε ελαφρά μπρος-πίσω μέχρι να γλιστρήσει στη θέση του.

 

Το πληκτρολόγιο του Chatpad δεν λειτουργεί

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά για βοήθεια με το χειριστήριο. Αν ενεργοποιήσετε το χειριστήριο, αλλά το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο

 1. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 2. Συνδέστε ξανά το Chatpad, σπρώχνοντάς το σταθερά μέσα στο χειριστήριο, για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.

Αν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Επιλέξτε All Settings.
 5. Επιλέξτε Kinect & devices.
 6. Επιλέξτε Devices & accessories.
 7. Επιλέξτε το χειριστήριό σας.
 8. Στην περιοχή DEVICE OPTIONS, επιλέξτε Update.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

Αν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Ενημερώστε την κονσόλα

Η κονσόλα πρέπει να έχει την ενημέρωση του Νοεμβρίου 2015 (ή μεταγενέστερη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox One.

Αν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας

Επιλέξτε Settings, Power & startup και, στη συνέχεια, το κουμπί Restart Now, για να απενεργοποιήσετε και να επανεκκινήσετε την κονσόλα Xbox One.

 

Από το Chatpad δεν ακούγεται ήχος ή η ποιότητα ήχου είναι κακή

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί κανονικά.

Ανατρέξτε στο θέμα Το Ασύρματο χειριστήριο Xbox One δεν λειτουργεί σωστά για βοήθεια με το χειριστήριο. Αν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, αλλά η ποιότητα του ήχου εξακολουθεί να είναι κακή ή δεν ακούγεται ήχος, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τα ακουστικά και το Chatpad

 1. Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το Chatpad.
 2. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 3. Συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.
 4. Συνδέστε ξανά τα ακουστικά στο Chatpad.

Αν συνδέσετε ξανά τα ακουστικά στο Chatpad, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να έχει πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση συμβατών ακουστικών στην κονσόλα Xbox One, για να βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συμβατά. Αν τα ακουστικά είναι συμβατά, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Επιλέξτε All Settings.
 5. Επιλέξτε Kinect & devices.
 6. Επιλέξτε Devices & accessories.
 7. Επιλέξτε το χειριστήριό σας.
 8. Στην περιοχή DEVICE OPTIONS, επιλέξτε Update.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

Λύση 4: Ενημερώστε την κονσόλα

Η κονσόλα πρέπει να έχει την ενημέρωση του Νοεμβρίου 2015 (ή μεταγενέστερη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος και ενημερώσεις συστήματος της κονσόλας Xbox One.

Αν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Κάντε ολική επανεκκίνηση της κονσόλας

Επιλέξτε Settings, Power & startup και, στη συνέχεια, το κουμπί Restart Now, για να απενεργοποιήσετε και να επανεκκινήσετε την κονσόλα Xbox One.

 

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί, αλλά ακούγεται ήχος

Λύση 1: Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το Chatpad στο χειριστήριο

 1. Αποσυνδέστε το Chatpad από το χειριστήριο.
 2. Συνδέστε ξανά το Chatpad, σπρώχνοντάς το σταθερά μέσα στο χειριστήριο, για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Αν αναβοσβήσει μία φορά η πράσινη λυχνία LED, έχει συνδεθεί.

Αν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Δοκιμάστε ένα άλλο παιχνίδι

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Chatpad με ένα άλλο παιχνίδι ή εφαρμογή Xbox One, για να διαπιστώσετε αν το πληκτρολόγιο λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση Το πληκτρολόγιο του Chatpad δεν λειτουργεί με παιχνίδια προηγούμενων εκδόσεων της κονσόλας Xbox One.

 

Εμφανίζονται εσφαλμένοι χαρακτήρες όταν πιέζω το πληκτρολόγιο

Λύση 1: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις γλώσσας

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα της κονσόλας και του Chatpad είναι ίδιες και ότι βρίσκεστε σε μια υποστηριζόμενη χώρα/περιοχή (ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες χώρες/περιοχές, παρακάτω). Ο σειριακός αριθμός του Chatpad λήγει σε B, E, F, G ή S, υποδεικνύοντας τη γλώσσα που υποστηρίζει — B = Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, E = Αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, F = Γαλλικά, G = Γερμανικά και S = Ισπανικά.

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε All Settings.
 4. Επιλέξτε System.
 5. Επιλέξτε Language & location, για να επιβεβαιώσετε ή να ενημερώσετε την τοποθεσία και τη γλώσσα σας ώστε να αντιστοιχούν στο Chatpad.

Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται εσφαλμένοι χαρακτήρες, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων

Μπορεί να μεταβαίνετε στη λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων, αν πιέζετε ένα από τα πλήκτρα ^, ~, ¨, ` ήκαι κατόπιν τους χαρακτήρες a, e, i, o, u ή y. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πλήκτρων ειδικών χαρακτήρων για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται εσφαλμένοι χαρακτήρες, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Ελέγξτε τη λειτουργία του Chatpad

Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεστε ή δεν μεταβαίνετε σε κάποια από τις ειδικές λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω σε αυτήν τη σελίδα (π.χ. στην Πορτοκαλί λειτουργία). Αν είναι αναμμένο το πορτοκαλί ή το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο Caps, βρίσκεστε στην αντίστοιχη λειτουργία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο.

Λύση 4: Ενημερώστε το χειριστήριο

 1. Συνδέστε το Chatpad στο χειριστήριο.
 2. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 3. Επιλέξτε Settings.
 4. Επιλέξτε All Settings.
 5. Επιλέξτε Kinect & devices.
 6. Επιλέξτε Devices & accessories.
 7. Επιλέξτε το χειριστήριό σας.
 8. Στην περιοχή DEVICE OPTIONS, επιλέξτε Update.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση του Χειριστηρίου Xbox One.

 

Το Chatpad δεν λειτουργεί κανονικά

Αν οι προηγούμενες λύσεις δεν είχαν αποτέλεσμα, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε τα Φόρουμ του Xbox για να δείτε αν κάποιο μέλος της κοινότητας μπορεί να σας βοηθήσει.
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία από τις λύσεις αυτής της σελίδας, μπορείτε να επισκεφτείτε το Ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του Xbox, για να υποβάλετε ένα αίτημα αντικατάστασης της συσκευής σας.

Υποστηριζόμενες χώρες/περιοχές

Το Xbox One Chatpad είναι διαθέσιμο στις εξής χώρες και περιοχές: Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Νότιος Αφρική, Ταϊβάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Όλες οι πληροφορίες για το Xbox One Chatpad" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας