Σχετικά με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One

Με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One μπορείτε να ελέγχετε την κονσόλα Xbox One και, μέσω του οδηγού Xbox One OneGuide, μπορείτε επίσης να ελέγχετε τον καλωδιακό ή δορυφορικό αποκωδικοποιητή. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον έλεγχο της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή σας από την κονσόλα ή τον οδηγό OneGuide, ανατρέξτε στο θέμα Εμφανίζεται μαύρη οθόνη ή παρατηρείτε κακή ποιότητα εικόνας κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω της κονσόλας Xbox One.

Σε αυτήν τη σελίδα

Γνωριμία με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων

Η σχεδίαση του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox One διευκολύνει τον έλεγχο των ταινιών Blu-ray, των βίντεο ροής, των εφαρμογών, της ισχύος της τηλεόρασης και της έντασης του ήχου. Διαθέτει επίσης φωτιζόμενα πλήκτρα, τα οποία ανάβουν αυτόματα όταν αγγίζετε το τηλεχειριστήριο.

Στο πακέτο του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ένα Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One
 • Δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA
 • Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και εγχειρίδιο
Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One

Εγκατάσταση του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Η εγκατάσταση του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox One είναι εύκολη. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες όπως φαίνεται παρακάτω και το τηλεχειριστήριο θα είναι έτοιμο για χρήση. Δεν χρειάζεται να το συγχρονίσετε ασύρματα με την κονσόλα. Μπορείτε να αρχίσετε να ελέγχετε αμέσως τον οδηγό OneGuide, ταινίες Blu-ray, βίντεο ροής και εφαρμογές.

Σημείωση Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One δεν ελέγχει απευθείας τον καλωδιακό ή δορυφορικό κωδικοποιητή. Αυτό γίνεται μέσω του οδηγού OneGuide στην κονσόλα Xbox One. Με τον οδηγό OneGuide μπορείτε να αλλάζετε τα κανάλια και την ένταση του ήχου σε συμβατούς καλωδιακούς ή δορυφορικούς δέκτες.

Για να ελέγχετε την ισχύ και την ένταση ήχου της τηλεόρασης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κονσόλας σας, ώστε να ελέγχει την τηλεόραση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα Kinect για να στείλετε ένα σήμα υπερύθρων ή το καλώδιο επέκτασης IR για να χειριστείτε την τηλεόρασή σας απομακρυσμένα. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών στην κονσόλα Xbox One X, Xbox One S ή την αρχική κονσόλα Xbox One.

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων Xbox One

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερύθρων (IR) για να επικοινωνήσει με την κονσόλα Xbox One. Για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με την κονσόλα, το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 9 μέτρων και να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος της κονσόλας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σημείωση Ο δέκτης υπερύθρων βρίσκεται στην κονσόλα και όχι στον αισθητήρα Kinect, ο οποίος έχει ξεχωριστές κάμερες και πομπούς υπερύθρων. Ο αισθητήρας Kinect στέλνει σήματα υπερύθρων στη συσκευή σας, για να αλλάξει κανάλια και ένταση.

Στρέψτε το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One προς την πρόσοψη της κονσόλας Xbox

Η πρόσοψη και τα κουμπιά του Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Διάγραμμα των αντιστοιχισμένων κουμπιών στο Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One
 1. Κουμπί ενεργοποίησης/Home. Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί την κονσόλα με ένα άγγιγμα. Όταν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα, για να την απενεργοποιήσετε.
 2. Κουμπί προβολής. Αυτό το κουμπί λειτουργεί όπως και το Κουμπί προβολής του χειριστηρίου Xbox One. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εστιάσετε σε μια δραστηριότητα ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, όπως το κλείσιμο ενός χάρτη σε ένα παιχνίδι ρόλων ή την πρόσβαση στη γραμμή διευθύνσεων του Microsoft Edge. Οι λειτουργίες αυτού του κουμπιού ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή ή το παιχνίδι.
 3. Κουμπί μενού. Όπως και με το κουμπί μενού του χειριστηρίου Xbox One, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές του μενού ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής, όπως τις Ρυθμίσεις ή τη Βοήθεια. Αυτό το κουμπί λειτουργεί και για άλλες εντολές, όπως εκείνης του πλήκτρου Enter στο εικονικό πληκτρολόγιο Xbox One.
 4. Κουμπί επιλογής. Αυτό χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη και είναι παρόμοιο με το πάτημα του κουμπιού A στο χειριστήριο.
 5. Κουμπί περιήγησης. Αυτό χρησιμοποιείται για την περιήγηση στην Αρχική οθόνη ή στα μενού, όπως το πληκτρολόγιο κατεύθυνσης του χειριστηρίου.
 6. Κουμπί επιστροφής. Πιέζοντας αυτό το κουμπί, επιστέφετε στην προηγούμενη οθόνη.
 7. Κουμπί OneGuide. Αυτό το κουμπί ανοίγει τον οδηγό OneGuide για την τηλεόρασή σας. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα τον οδηγό OneGuide, πιέζοντας αυτό το κουμπί, ανοίγει η οθόνη εγκατάστασης.

  Σημείωση Το κουμπί OneGuide μπορεί να τροποποιηθεί στις ρυθμίσεις της κονσόλας, ώστε να ανοίγει οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή πολυμέσων. Για να τροποποιήσετε την εφαρμογή που θα ανοίγει όταν πιέζετε το κουμπί OneGuide, μεταβείτε στην ενότητα System > Settings > Kinect & devices > Media Remote. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή στο πεδίο App to Launch. Αυτή η ρύθμιση αφορά ειδικά την κονσόλα και δεν τροποποιεί το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων, αλλά την ενέργεια που πραγματοποιεί το κουμπί OneGuide του τηλεχειριστηρίου στην κονσόλα.

 8. Κουμπί έντασης. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί, για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση. Πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την κονσόλα ώστε να ελέγχει την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων παραπάνω.
 9. Κουμπί καναλιών. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί, για να αλλάξετε κανάλια στην τηλεόραση. Πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την κονσόλα ώστε να ελέγχει την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων παραπάνω.
 10. Κουμπί σίγασης. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για σίγαση της τηλεόρασης. Πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την κονσόλα ώστε να ελέγχει την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου πολυμέσων παραπάνω.
 11. Κουμπιά ελέγχου πολυμέσων. Σε αυτά τα κουμπιά περιλαμβάνονται τα κουμπιά αναπαραγωγής, παύσης, επαναφοράς, γρήγορης προώθησης, διακοπής, επόμενου κεφαλαίου και προηγούμενου κεφαλαίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο πολυμέσων από δίσκο ή από εφαρμογή.

Σημείωση Αυτά τα κουμπιά δεν ελέγχουν τη δραστηριότητα DVR από το σήμα της τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Τηλεχειριστηρίου πολυμέσων

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων δεν έχει ισχύ ή δεν λειτουργεί

Αν το τηλεχειριστήριο δεν εκτελεί καμία λειτουργία, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες μπαταρίες AAA. Φροντίστε να τις τοποθετήσετε με τη σωστή φορά.

Αν αντικαταστήσατε τις μπαταρίες και το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, πρέπει να αντικαταστήσετε το τηλεχειριστήριο. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στην Υπηρεσίες συσκευής.

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων λειτουργεί με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου και των εφαρμογών μου, εκτός από μια συγκεκριμένη εφαρμογή

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών ίσως να μην έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων. Σε αυτήν την περίπτωση, το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά και δεν χρειάζεται αντικατάσταση.

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων εκτελεί τις περισσότερες λειτουργίες, αλλά δεν ελέγχει την τηλεόραση

Για να ελέγχετε την τηλεόραση με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κονσόλας Xbox One, ώστε να ελέγχει την τηλεόραση μέσω των ρυθμίσεων της κονσόλας. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών στην κονσόλα Xbox One X, Xbox One S ή την αρχική κονσόλα Xbox One.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 με την κονσόλα Xbox One;

Όχι. Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox 360 λειτουργεί μόνο με την κονσόλα Xbox 360.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One με την κονσόλα Xbox 360;

Όχι. Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One λειτουργεί μόνο με την κονσόλα Xbox One.

Το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων έχει χαλάσει

Αν το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων χάλασε λόγω φυσιολογικής χρήσης και λειτουργίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν αντικατάστασης, μεταβείτε στην Υπηρεσίες συσκευής.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Σχετικά με το Τηλεχειριστήριο πολυμέσων Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;